Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2021:4668

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
02-09-2021
Datum publicatie
03-09-2021
Zaaknummer
C/13/704936 / KG ZA 21-623
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Een organisator van evenementen mocht het exclusieve contract met een bedrijf dat de online tickets voor de evenementen verzorgde niet beëindigen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/704936 / KG ZA 21-623 EAM/MAH

Vonnis in kort geding van 2 september 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TICKETAPP B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres bij dagvaarding van 9 augustus 2021,

advocaat mr. J.A.I. Verheul te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STADSSTRAND EXPLOITATIE B.V.,

gevestigd te Tilburg,

gedaagde,

advocaat mr. T. Mimpen te Eindhoven.

Partijen zullen hierna Ticketapp en Stadsstrand worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Bij de zitting van 19 augustus 2021 waren aanwezig:

- aan de kant van Ticketapp: [naam 1] (indirect aandeelhouder en bestuurder) en [naam 2] (indirect aandeelhouder) met mr. Verheul en zijn kantoorgenoot mr. R.J.G. van Brakel,

- aan de kant van Stadsstrand: [naam 3] (indirect bestuurder) met mr. Mimpen, en zijn kantoorgenoten mr. B.J.G. Maas en mr. J. Cerci.

1.2.

Op de zitting heeft Ticketapp de vorderingen zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht. Stadsstrand heeft verweer gevoerd, mede aan de hand van een tevoren ingediende conclusie van antwoord. Beide partijen hebben stukken en een pleitnota ingediend.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald op vandaag.

2 De feiten

2.1.

Ticketapp is op 4 april 2019 opgericht en houdt zich bezig met het verlenen van diensten in verband met off en on line verkoop van toegangskaarten ten behoeve van verschillende evenementen en organisaties. [naam 1] is indirect enig bestuurder van Ticketapp en houdt indirect 75% van de aandelen. De overige aandelen zijn in handen van drie vennootschappen, waaronder die van [naam 2] .

2.2.

Stadsstrand (ook handelend onder de naam Beachy) is op 24 april 2020 opgericht en organiseert evenementen zoals silent disco’s, filmavonden, livemuziek en festivals op een stadsstrand in Tilburg. Enig aandeelhouder en bestuurder is K.O.M.T. Vastgoed B.V, waarvan de persoonlijke holdingvennootschappen van [naam 3] , [naam 4] en [naam 5] statutair bestuurder zijn.

2.3.

In het voorjaar van 2020 zijn [naam 1] en [naam 3] , die al geruime tijd bevriend zijn, in gesprek gegaan over een samenwerking tussen Ticketapp en Stadsstrand.

Op 1 juli 2020 hebben partijen een “Serviceovereenkomst” gesloten, ondertekend door [naam 1] en [naam 3] (hierna: de Overeenkomst). In de Overeenkomst staat, voor zover van belang:

“OVERWEGENDE DAT:

(a) Ticketapp zich onder meer bezighoudt met het verlenen van diensten in verband met de online (voor)verkoop van toegangskaarten en offline verkoop ten behoeve van verschillende evenementen en organisaties;

(b) Organisator gebruik wenst te maken van de bovenvermelde dienstverlening van uitsluitend en exclusief Ticketapp voor al haar activiteiten en evenementen die gehouden worden op het terrein van Organisator [naam 3] – vzr] zowel door of niet door Organisator georganiseerd.

(…)

Artikel 4 – Looptijd en beëindiging

4.1

Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar, ingaand vanaf datum van ondertekening."

(…)

Artikel 6 – Korting en Exclusiviteit

(…)

6.2

Organisator is verplicht expliciet gebruik te maken van Ticketapp voor alles omtrent ticketing op de locatie in de breedste zin van het woord voor een minimale periode van 4 jaar startende vanaf 01/07/2020.

6.3

De Organisator is verplicht jegens Ticketapp EUR 10.000 terug te betalen wanneer Organisator een andere partij dan Ticketapp inzet voor ticketing of wanneer de locatie stopt met exploiteren tijdens de periode aangegeven bij 6.2."

2.4.

Ticketapp heeft op grond van de overeenkomst e-tickets voor 43 evenementen van Stadsstrand verkocht. Zo heeft Ticketapp op 24 januari 2021 de verkoop van e-tickets verzorgd voor het evenement “Het Kruikenstrand – Beachy Zomercarnaval” op 28 augustus 2021, dat binnen een paar uur volledig was uitverkocht. Stadsstrand heeft toen besloten dit evenement ook op 29 augustus 2021 te organiseren. De verkoop daarvoor is door Ticketapp op 27 januari 2021 gestart. Er was grote belangstelling en de ticketshop raakte verminderd toegankelijk, sommige bezoekers kregen een wit scherm en konden geen bestelling plaatsen.

2.5.

Om 20:52 uur op 27 januari 2021 heeft [naam 4] aan [naam 1] de volgende e-mail gestuurd:

Hey [naam 1] ,

bij deze stel ik je in gebreken.

Ondanks de afspraken voldoe je niet aan de verwachtingen. We stappen nu uit nood over op een andere provider omdat je ons geen andere keuze biedt. We lopen behoorlijke omzetschade en imagoschade op, dus zijn genoodzaakt in te grijpen. Gelieve onze shop bij ticketapp direct te sluiten. We gaan later met je in gesprek hoe we dit op gaan lossen.

Groeten [naam 4]".

2.6.

Dezelfde avond om 21:17 uur heeft [naam 1] geantwoord:

Hi [naam 4] .

Dank voor je bericht. Ik begrijp niet op grond van welke verplichtingen van Ticketapp onder onze overeenkomst je Ticketapp precies in gebreke stelt. Ik ben uiteraard beschikbaar om mee te denken over oplossingen, maar wordt overvallen door de diverse berichten die je nu aan mij stuurt en bovendien ook nog op sociale media plaatst over Ticketapp(!!). Daarom vorder ik dat Beachy per direct staakt met alle openbare mededelingen op sociale media over Ticketapp naar aanleiding van 1 kortstondige storing op deze avond. Ik zie dat je inmiddels ook in weerwil van artike 6.2 van onze overeenkomst handelt door in strijd met onze exclusiviteit reeds binnen 20 minuten na een storing een concurrente aanbieder van Ticketapp in te schakelen.

Nogmaals wil ik hierbij aangeven dat ik jullie graag help om deze service in de hosting voor jullie te verhelpen, maar ik hoop wel dat jullie dan op een redelijke basis met mij in overleg gaan, ipv allerlei emotionele en contract inbrekende handelingen jegens Ticketapp verrichten.

Met vriendelijke groet,

[naam 1] ”

2.7.

Bij e-mail van 21 mei 2021 heeft [naam 1] aan Stadsstrand excuses aangeboden voor de problemen op 27 januari 2021 en een technische oplossing gepresenteerd.

2.8.

Bij e-mail van 14 juni 2021 aan Stadsstrand heeft [naam 1] onder meer geschreven:

“Beste [naam 3] , [naam 4] en [naam 5] ,

Nadat ik de afgelopen weken al veelvuldig contact heb gehad met [naam 3] en zojuist telefonisch over onze samenwerking, voel ik me nu genoodzaakt om me schriftelijk tot jullie drie te richten.

(…)

In ons laatste gesprek gaf [naam 3] mondeling aan dat er onder 2 van jullie “geen vertrouwen” meer zou zijn en dat jullie onder de tussen ons gesloten overeenkomst uit willen. Daarnaast zag ik vanochtend op jullie website dat jullie nu al jullie evenementen via Eventix aanbieden. Er is op dit moment geen enkele grondslag om de overeenkomst tussen Beachy en Ticketapp te beëindigen. Er is een schriftelijke overeenkomst tussen ons die nog tot 1 juli 2024 loopt, waarin specifiek (in art. 6) is opgenomen dat jullie een exclusieve samenwerking met Ticketapp zijn aangegaan voor alles omtrent ticketing in de breedste zin van het woord.

Ik vorder dan ook dat jullie onmiddellijk stoppen met het aanbieden van tickets via Eventix en dat we samen met elkaar in gesprek treden om het vertrouwen bij jullie terug te krijgen en te onderzoeken hoe we de samenwerking weer op een zo goed mogelijke manier met elkaar in te vullen.

(…)”

Daarbij is Stadsstrand aansprakelijk gesteld voor de schade.

2.9.

De advocaat van Ticketapp heeft Stadsstrand bij brief van 18 juni 2021 gesommeerd de Overeenkomst volledig na te komen. Daarop heeft de advocaat van Stadsstrand bij brief van 23 juni 2021 geantwoord dat Stadsstrand de Overeenkomst reeds rechtsgeldig heeft ontbonden vanwege wanprestatie van Ticketapp (en dat nakoming blijvend onmogelijk is) en dat Stadsstrand de Overeenkomst opzegt als Ticketapp de ontbinding zou betwisten.

2.10.

De advocaat van Ticketapp heeft bij e-mail van 12 juli 2021, stellende dat de ontbinding en opzegging geen doel hebben getroffen, Stadsstrand een kort geding in het vooruitzicht gesteld.

3 Het geschil

3.1.

Ticketapp vordert kort gezegd, op straffe van dwangsommen:

- nakoming van de Overeenkomst (naar de voorzieningenrechter begrijpt: door:)

- Stadsstrand te gebieden om tot ten minste 1 juli 2024 uitsluitend en exclusief gebruik te maken van de diensten van Ticketapp en

- Stadsstrand tot ten minste 1 juli 2024 te verbieden gebruik te maken van de diensten van andere partijen dan Ticketapp.

Daarnaast vordert Ticketapp om Stadsstrand te veroordelen in de proces- en nakosten, met wettelijke rente.

3.2.

Stadsstrand voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Een vordering tot nakoming kan in kort geding alleen worden toegewezen, indien voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter het standpunt van de eisende partij zal volgen, bijvoorbeeld als gedaagde een kennelijk ongegrond verweer voert, en indien van eiser niet kan worden gevergd dat hij de uitslag van de bodemprocedure afwacht.

4.2.

Het spoedeisend belang volgt uit de aard van de vorderingen.

4.3.

Niet in geschil is dat partijen op 1 juli 2020 een exclusieve samenwerking tot tenminste 1 juli 2024 zijn overeengekomen.

4.4.

Stadsstrand heeft, samengevat, echter aangevoerd:
a) dat Stadsstrand de Overeenkomst heeft ontbonden, zodat geen nakoming kan worden gevorderd,

b) subsidiair: dat Stadsstrand de Overeenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd, en

c) dat Ticketapp onvoldoende belang heeft bij een voorziening in kort geding.

Ontbinding

4.5.

Het primaire verweer van Stadsstrand dat Ticketapp geen nakoming meer kan vorderen omdat Stadsstrand de Overeenkomst met de e-mail van 27 januari 2021, 20:52 uur, van [naam 4] aan [naam 1] heeft ontbonden, gaat niet op.

4.6.

Het is begrijpelijk dat Ticketapp dit bericht niet als ontbindingsverklaring als bedoeld in artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek (BW) heeft opgevat. Vooral de laatste zin (“We gaan later met je in gesprek hoe we dit op gaan lossen.”) wijst eerder in de richting van (gesprekken over) voortzetting van de samenwerking, dus nakoming. [naam 1] heeft verklaard dat hij dit ook zo heeft opgevat. Hij mocht ook verwachten dat hem een redelijke termijn voor herstel werd gegund. Uit de e-mail van 14 juni 2021 aan Stadsstrand van [naam 1] en de verklaringen van partijen ter zitting blijkt dat er nadien daadwerkelijk nog diverse gesprekken tussen [naam 3] en [naam 1] hebben plaatsgevonden. [naam 1] wist toen niet dat Stadsstrand al direct op 27 januari 2021 een exclusieve overeenkomst voor de ticketverkoop met concurrent Eventix had gesloten – dat bleek hem pas op de kortgedingzitting. [naam 1] verkeerde tijdens de gesprekken begrijpelijkerwijs in de veronderstelling dat hij nog in overleg was over verbetering van de performance. In die lijn heeft hij tijd en geld gestopt in het ontwikkelen van een technische oplossing, die hij bij e-mail van 21 mei 2021 aan Stadsstrand heeft gepresenteerd (database zo ingericht dat deze 77.000 aanvragen per minuut kan verwerken en daarnaast een on line wachtrij ontwikkeld). In die e-mail heeft [naam 1] verder aan Stadsstrand excuses aangeboden voor het feit dat Ticketapp op 27 januari 2021 de grote vraag naar tickets niet goed heeft kunnen verwerken en toegezegd in dit geval de contractuele boete die staat op het inschakelen door Stadsstrand van een derde partij (Eventix) niet te zullen innen.

Van haar kant heeft Stadsstrand zich pas in de brief van haar advocaat van 23 juni 2021 ondubbelzinnig op ontbinding beroepen.

Dit alles duidt erop dat tot die tijd beide partijen, althans [naam 1] en [naam 3] , er vanuit gingen dat partijen samen verder wilden.

4.7.

Kortom, voorshands is niet aannemelijk dat de ontbinding in een bodemprocedure in stand zal blijven.

4.8.

Overigens heeft Ticketapp onweersproken gesteld dat zij bereid en in staat was en is tickets voor Stadsstrand te verkopen. Het is dus zeer de vraag of nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is en of Stadsstrand de Overeenkomst wel rechtsgeldig kon of kan ontbinden.

Opzegging

4.9.

Het – subsidiaire – beroep van Stadsstrand op opzegging gaat niet op om de volgende redenen. In de eerste plaats is pas sprake van opzegging in de brief van 23 juni 2021; in de e-mail van 27 januari 2021 staat daar niets over. Het lijkt dus een noodgreep achteraf. Bovendien is in artikel 6.2 van de Overeenkomst een exclusieve samenwerking voor tenminste vier jaar afgesproken. Over opzegging is in de Overeenkomst niets bepaald. Het is duidelijk de bedoeling van partijen geweest om overeen te komen dat opzegging binnen vier (althans – zie artikel 4 – drie) jaar niet mogelijk is. Daarom baat het beroep van Stadsstrand op artikel 7:408 lid 1 BW haar ook niet. Van de daarin vervatte hoofdregel dat de opdrachtgever een overeenkomst van opdracht te allen tijde kan opzeggen, kunnen partijen immers afwijken (artikel 7:413 lid 2 BW) en dat hebben zij hier (impliciet) gedaan. Ook de inhoud en aard van de Overeenkomst brengen op grond van artikel 7:400 lid 2 BW mee dat die hoofdregel hier niet geldt.

Belangenafweging

4.10.

Stadsstrand voert tenslotte aan dat de inmiddels door haar met Eventix gesloten overeenkomst in de weg staat aan nakoming van de Overeenkomst met Ticketapp. De belangen van Stadsstrand – en die van Eventix – zouden ernstig worden geschaad als zij in kort geding wordt gedwongen om te wanpresteren jegens Eventix, terwijl Ticketapp slechts haar financiële belangen veilig wil stellen en die belangen beter zijn gediend in een bodemprocedure; daarom moet een belangenafweging volgens Stadsstrand leiden tot verwijzing naar een bodemzaak.

4.11.

Ook dit verweer wordt niet gevolgd. Ter onderbouwing van haar verweer heeft Stadsstrand zich beroepen op een vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank den Haag van 3 mei 2021 (ECLI:NL:RBDHA:2021:5955). Dit beroep gaat echter niet op, alleen al omdat de voorzieningenrechter in die zaak verwachtte dat de ontbinding in een bodemprocedure overeind zou blijven. Bovendien heeft Ticketapp aannemelijk gemaakt dat er voor haar veel meer op het spel staat dan puur financiële belangen (misgelopen omzet). Zij wenst zichzelf aan de hand van de Overeenkomst met een toonaangevende klant ook bij andere evenementenorganisatoren nader op de kaart te zetten. Ook andere evenementenorganisatoren maken gebruik van de locatie van Stadsstrand; potentiële klanten kunnen zo kennis maken met de software van Ticketapp èn zien dat Ticketapp grote terugkerende evenementen bedient. Dat zijn zwaarwegende belangen. De belangen die Stadsstrand noemt wegen daar niet tegen op, ook al omdat zij het risico van een schadeclaim van Eventix zelf over zich heeft afgeroepen doordat zij meteen al op 27 januari 2021 geheel en exclusief blijkt te zijn overgestapt op Eventix, zonder Ticketapp een reële kans op verbetering te geven (maar Ticketapp wel in de waan latend dat die kans er was). Daarnaast heeft Ticketapp van haar kant Stadsstrand indringend en herhaald gewaarschuwd dat zij aanspraak bleef maken op (exclusieve) nakoming van de Overeenkomst.

Slot

4.12.

Al met al is voldoende aannemelijk dat de bodemrechter het standpunt van Ticketapp zal volgen. De - elkaar enigszins overlappende - vorderingen zullen dan ook worden toegewezen. Omdat een overtreding van het verbod om met derden in zee te gaan ook een overtreding impliceert van het gebod tot nakoming in het algemeen en van het gebod om uitsluitend van de diensten van Ticketapp gebruik te maken, zal, om dubbele dwangsommen te voorkomen, alleen aan het tweede gebod een dwangsom worden verbonden. Deze zal worden gematigd en gemaximeerd als vermeld in de beslissing.

4.13.

Stadsstrand zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Ticketapp worden begroot op:

- dagvaarding € 103,32

- griffierecht 667,00

- salaris advocaat 1.016,00

Totaal € 1.786,32

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

gebiedt Stadsstrand de Overeenkomst na te komen,

5.2.

gebiedt Stadsstrand om tot ten minste 1 juli 2024 uitsluitend en exclusief gebruik te maken van de diensten van Ticketapp zoals omschreven in de Overeenkomst, steeds voor (a) alles omtrent ticketing in de breedste zin van het woord en (b) voor alle activiteiten en evenementen die worden gehouden op het door Stadsstrand in gebruik zijnde terrein zoals omschreven in de Overeenkomst;

5.3.

veroordeelt Stadsstrand om aan Ticketapp een dwangsom te betalen van € 10.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat zij niet aan de in 5.2 uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van in totaal € 500.000,00 is bereikt,

5.4.

verbiedt Stadsstrand tot ten minste 1 juli 2024 gebruik te maken van de diensten van andere partijen dan Ticketapp (meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend Eventix), steeds voor (a) alles omtrent ticketing in de breedste zin van het woord en (b) voor alle activiteiten en evenementen die worden gehouden op het door Stadsstrand in gebruik zijnde terrein zoals omschreven in de Overeenkomst;

5.5.

veroordeelt Stadsstrand in de proceskosten, aan de zijde van Ticketapp tot op heden begroot op € 1.786,32, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag met ingang van veertien dagen na heden tot aan de voldoening,

5.6.

veroordeelt Stadsstrand in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 85,00 en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt, en te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.8.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A. Messer, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M.A.H. Verburgh, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 2 september 2021.1

1 type: MAH coll: BB