Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2021:3151

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
26-05-2021
Datum publicatie
06-07-2021
Zaaknummer
C/13/701088 / KG ZA 21-335
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

Uitleg overeenkomst. Vordering tot nakoming overeenkomst afgewezen, omdat overeenkomst nog maar 2 maanden duurt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/701088 / KG ZA 21-335 AB/MvG

Vonnis in kort geding van 26 mei 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DSV SOLUTIONS NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Zevenbergen,

eiseres bij conceptdagvaarding,

advocaten mr. M. van Tuijl en mr. B. Akkus te Rotterdam,

tegen

de vennootschap naar Spaans recht

MECHANIX WEAR EMEA S.L.U.,

gevestigd te Barcelona (Spanje),

gedaagde, vrijwillig verschenen,

advocaten mr. M.M.J. Vink en G.J.R. Kalsbeek te Rotterdam.

Partijen zullen hierna DSV en Mechanix worden genoemd.

1 De procedure

Op de mondelinge behandeling van 12 mei 2021 heeft DSV haar vorderingen toegelicht. Mechanix heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht.
Vonnis is bepaald op heden.

Bij de mondelinge behandeling waren aanwezig:

- aan de zijde van DSV: [naam 1] , Senior Legal Counsel, [naam 2] , Key Account Manager, [naam 3] , mr. Van Tuijl en mr. Akkus;

- aan de zijde van Mechanix: [naam 4] , general manager, [naam 5] , operations manager, beiden via een videobelverbinding, en mr. Vink.

2 De feiten

2.1.

DSV is een transport- en logistiekbedrijf. Mechanix produceert werkhandschoenen. Partijen zijn op 15 juli 2018 een overeenkomst aangegaan, waarin – voor zover van belang – is opgenomen:

(…)

Article 1: Defenitions

(…)

KPI: Key Performance Indicator.

Product(s): All of the Customer’s products to be stored by DSV under this Agreement.

(…)

Article 2: Scope of the Agreement

2.1.

Under the terms of this Agreement, the Customer agrees to appoint DSV as its exclusive provider of the Services as set out in the Operations Manual in Annex 2 in Europe, and relating to the products. (…)

Article 7: Duration and Termination of the Agreement

7.1.

This Agreement enters into force on August 1, 2018 and shall remain valid for a period of three (3) years. Thereafter it shall automatically be renewed for successive periods of twelve (12) months, unless formal written notice of non-renewal has been sent by registered mail by either Party to the other Party at least six (6) months prior to the expiration date of the term then in effect. (…)

Article 8: Service Failure Escalation Process

8.1.

If for a reason attributable to DSV one and the same KPI is, on average over a period of three (3) consecutive months below the minimum service level as agreed upon in Annex 5, then DSV shall, with immediate effect, put in place a detailed corrective action plan to bring this KPI back to the agreed service level.

8.2.

If DSV, despite the corrective action plan as set out in article 8.1, doesn’t bring this KPI back to the agreed service level within another three (3) months period after implementation of the corrective action plan and is not able to remedy, then the Customer shall have the right to terminate this Agreement upon reasonable notice. (…)”

2.2.

De samenwerking komt erop neer dat DSV producten van Mechanix ontvangt en in opslag houdt in haar distributiecentrum (inbound order). Na opdracht daartoe van Mechanix stelt DSV orders samen, die zij voor aflevering gereed maakt (outbound order).

2.3.

Sinds medio september 2020 ontvangt DSV geen producten meer van Mechanix.

2.4.

Bij e-mail van 1 september 2020 heeft DSV Mechanix gevraagd wanneer zij weer orders kan verwachten. Bij e-mail van 16 september 2020 heeft DSV Mechanix gevraagd om een prognose van de in- en outbound orders tot het einde van het jaar en over 2021.

2.5.

Bij e-mail van 9 november 2020 heeft DSV Mechanix, voor zover van belang, als volgt bericht:

(…) Unfortunately, you haven’t replied to any of my messages in the last weeks requesting status of your business around inbound or outbound. I’ve tried emails and whatsapp, but nothing from your side.

Since our last contact, there has not been 1 order in or out our warehouse, which is very remarkable knowing our business pattern.

We there fore would like to ask you again if you are using a different logistics forwarder yes or no?

We have seen goods moving out of our warehouses with “interesting” transport documentation, which are conflicting and raising questions.

Please provide us your information as soon as possible, incl you plan for the coming weeks and months with inbound and outbound shipments.(…)”

2.6.

Bij brief van 12 november 2020 heeft Mechanix onder verwijzing naar artikel 7.1 van de overeenkomst aan DSV meegedeeld deze niet te willen verlengen. Dit betekent dat de overeenkomst eindigt op 1 augustus 2021.

2.7.

Bij e-mail van 25 november 2020 heeft DSV, voor zover van belang, het volgende aan Mechanix geschreven:

Hereby we confirm the receipt of your letter, stating that Mechanix will not continue with the contract it has with DSV that end August 2021. We will continue to service Mechanix as logistics partner till the end of the contract and we expect that Mechanix will use DSV 100% for its warehousing processes as per contract. However, we have seen no activity form Mechanix the last couple of weeks, which is not reflecting historical volume processed (even taken Covid-19 impact along). In the last couple of weeks, you have had several discussions with (…) and myself on volume changes and we even asked if Mechanix is pulling away business. Mechanix answered no and the last questions via Whatsapp and Voicemail were never answered.

Please confirm, in writing, that Mechanix will respect the current contract between our companies and therefore will continue to use DSV for all of its logistics requirements till the termination date of the contract which is August 1, 2021 (…)”

2.8.

Bij e-mail van 22 december 2020 heeft Mechanix hierop, voor zover van belang, als volgt geantwoord:

(…) Thank you very much for your email below and your continued support. We look forward to continuing to work with you in the early parts of 2021 and we confirm that Mechanix Wear will continue to adhere to the terms and conditions of its agreement with DSV, as it has always done from the beginning of the term of the agreement. (…)”

2.9.

Bij e-mail van 28 december 2020 heeft DSV Mechanix onder meer als volgt bericht:

(…) Thanks for your e-mail. And yes of course we will support Mechanix, however we have analysed the last 2 years of data and as of September/October timeframe your business has completely stopped with DSV and this is not reflecting reality. Even not in Covid/Corona times, your current shipment profile inboud or outbound are just not adding up.

Leaving 4000 pairs in our warehouse till end of the contract and doing logistics with another provider is not adhering to the contractual agreement we have in place.

(…) I just cannot believe that you are having 0 business in Europe since September. (…)”.

2.10.

Bij e-mail van 8 februari 2021 heeft DSV Mechanix, voor zover van belang, het volgende geschreven:

(…) In your email dated December 22, 2020, you subsequently confirmed to DSV that Mechanix would continue to comply with the contract. Nevertheless, we did not receive any inbound shipments afterwards. Despite the situation the world finds itself in today, we could not believe that the inbound flow had completely dried up. Recently is became clear that our feeling was justified when it appeared that Mechanix has appointed Seabourne in Eindhoven as our successor.

The above means that Mechanix is not complying with the existing contract with DSV, which includes an explicit exclusivity clause, and is therefore in breach of contract. We kindly but urgently request that Mechanix shall transfer all stocks currently held by Seaborne to our warehouse (…) or to make an acceptable offer to compensate the loss of sales over the last contract year (…)”

2.11.

Bij e-mail van haar advocaat heeft Mechanix DSV, kort samengevat, meegedeeld dat Mechanix op grond van de overeenkomst niet gehouden is om in Europa al haar producten via DSV te distribueren. Verder is in die brief aan DSV meegedeeld dat zij tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst als het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening die Mechanix van DSV mag verwachten.

2.12.

Bij e-mail van 19 maart 2021 heeft DSV aan (de advocaat van) Mechanix onder verwijzing naar artikel 2.1 van de overeenkomst meegedeeld dat partijen exclusiviteit zijn overeengekomen en Mechanix gesommeerd de overeenkomst na te komen.

2.13.

De advocaat van Mechanix heeft daarop bij brief van 1 april 2021 meegedeeld dat Mechanix bij haar standpunt blijft dat partijen geen exclusiviteit zijn overeengekomen en dat zij, vanwege het niet-presteren door DSV, gehouden was over te stappen naar een andere distributeur.

3 Het geschil

3.1.

DSV vordert samengevat - Mechanix te veroordelen:

I. om de overeenkomst tot 1 augustus 2021 na te komen;

II. om zorg te dragen voor overdracht aan DSV van alle thans bij het andere distributiecentrum opgeslagen producten van Mechanix;

III. om aan DSV afschriften te verstrekken van alle inbound en outbound orders die zij gedurende de looptijd van de overeenkomst aan het andere distributiecentrum verstrekte en van alle vrachtbrieven van zendingen die gedurende de looptijd van de overeenkomst door het andere distributiecentrum reeds zijn of nog moeten worden ontvangen voor op- en/of overslag;

IV. alles op straffe van verbeurte van dwangsommen;

V. in de volledige proceskosten en de gebruikelijke nakosten, beide vermeerderd met rente.

3.2.

DSV heeft daartoe, samengevat, het volgende gesteld. Op grond van artikel 2.1 van de overeenkomst is Mechanix gehouden haar producten in Europa tot 1 augustus 2021 exclusief door DSV te laten distribueren. Doordat Mechanix zaken is gaan doen met een andere partij en geen producten meer naar DSV stuurt, lijdt DSV schade, bestaande uit misgelopen winst, die DSV in een bodemprocedure zal vorderen van Mechanix. Om haar schade te kunnen begroten heeft DSV inzage nodig in de gevorderde stukken.

3.3.

Mechanix heeft, samengevat, het volgende verweer gevoerd. Partijen hebben in de overeenkomst niet afgesproken dat Mechanix haar producten voor de Europese markt exclusief bij DSV opslaat en via haar uitlevert. DSV is tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst, waardoor Mechanix gehouden was een andere distributeur in te schakelen. DSV heeft geen rechtmatig belang bij afgifte van de door haar gevorderde stukken, omdat zij de vermeende schade ook zo reeds kan begroten. De dienstverlening van Seaborne is niet een op een vergelijkbaar met de dienstverlening van DSV. Verder heeft DSV geen spoedeisend belang bij haar afgiftevordering, nu zij die ook bij incident in de bodemprocedure kan instellen. Tot slot zijn de gevraagde stukken niet bepaald genoeg en staan daarin vertrouwelijke gegevens over klanten van Mechanix en over de bedrijfsvoering van Seaborne.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Mechanix heeft in november 2020 aan DSV meegedeeld dat zij de overeenkomst tussen partijen niet wil verlengen, zodat deze op 1 augustus 2021 afloopt. Dit betekent dat Mechanix gehouden is de overeenkomst tot 1 augustus 2021 na te komen. Vast staat, zoals de raadsvrouw van Mechanix ter zitting heeft meegedeeld, dat Mechanix vorig jaar in zee is gegaan met Seaborne. In augustus 2020 was er nog enige overlap en vanaf september 2020 gaan alle producten van Mechanix naar Seaborne, waarmee zij al geruime tijd voor augustus 2020 heeft gesproken.

4.2.

Dat Mechanix zaken doet met Seaborne levert volgens haar geen tekortkoming op in de nakoming van de overeenkomst met DSV, omdat artikel 2.1 van de overeenkomst zo zou moeten worden uitgelegd dat DSV slechts exclusiviteit heeft bedongen voor producten van Mechanix die zich in opslag bij DSV bevinden. Zo staat het echter niet in artikel 2.1 en de uitleg van Mechanix ligt ook niet voor de hand, omdat het dan per levering aan Mechanix zou zijn om te beslissen voor welke producten DSV exclusief distributeur is. Voorshands hebben partijen artikel 2.1 over en weer redelijkerwijs zo moeten begrijpen dat DSV in Europa als exclusieve distributeur van Mechanix optreedt.

4.3.

Mechanix heeft nog aangevoerd dat zij al vanaf 2018 ontevreden is over de kwaliteit die DSV levert en daarom genoodzaakt was over te stappen naar Seaborne. Voor zover de dienstverlening van DSV niet in orde was, had het evenwel op de weg van Mechanix gelegen om op grond van artikel 8 de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Dit heeft zij echter niet gedaan. Zij heeft volstaan met niet-verlenging.

4.4.

Al met al is het zeer aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat Mechanix tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen partijen door voortijdig over te stappen naar Seaborne, terwijl de overeenkomst tussen partijen nog tot 1 augustus 2021 loopt.

4.5.

Op het moment dat dit vonnis wordt gewezen, heeft Mechanix al negen maanden geen producten meer geleverd aan DSV. Een eventuele vordering tot nakoming zou gaan over de resterende twee maanden die de overeenkomst nog duurt. Volgens Mechanix staat er voor ongeveer vijftien vrachtwagens aan producten bij Seaborne gestald. Een verhuizing van die producten met alle logistieke problemen van dien en de tijd en mankracht die met zo’n verhuizing zijn gemoeid, is een mijl op zeven, zeker nu Mechanix na die twee maanden alleen met Seaborne verder wil. De vorderingen onder 3.1. I en II worden dan ook afgewezen.

Een en ander zal zich moeten oplossen in schadevergoeding.

4.6.

De vordering van Mechanix onder 3.1. III is gegrond op artikel 843a Rv. Op grond van dit artikel kan hij die daarbij rechtmatig belang heeft, inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft.

4.7.

DSV heeft een spoedeisend belang bij deze vordering, nu zij in een bodemprocedure een vordering tot betaling van schadevergoeding wil instellen tegen Mechanix. Dat deze vordering later ook bij incident in de bodemprocedure kan worden ingesteld, doet aan het spoedeisend belang van DSV niet af.

4.8.

DSV heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de door haar gevorderde stukken van belang zijn voor het berekenen van haar schade bestaande uit misgelopen winst. Zij heeft daarom een rechtmatig belang bij afgifte van de stukken. Dat het gaat om stukken die zijn opgesteld in het kader van een overeenkomst tussen Mechanix en Seaborne staat niet aan toewijzing van de vordering in de weg. Een verzoek tot inzage in stukken kan betrekking hebben op een overeenkomst tussen twee andere partijen.

4.9.

De rechtsbetrekking berust op een voorshands zeer aannemelijke tekortkoming door Mechanix in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst met DSV.

4.10.

De door DSV gevorderde stukken zijn voldoende bepaalbaar. Het gaat om stukken die zoals gebruikelijk in de logistieke dienstverlening worden opgesteld en waaruit blijkt welke orders Mechanix aan Seaborne heeft verstrekt. Het verzoek van DSV is niet gericht op kennisname van vertrouwelijke gegevens van klanten van Mechanix of van Seaborne, maar alleen op kennisname van de orders die DSV is misgelopen. Indien nodig mag Mechanix vertrouwelijke gegevens onleesbaar maken.

4.11.

Dit betekent dat de vordering van DSV onder 3.1. III wordt toegewezen. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd zoals in de beslissing vermeld.

4.12.

Bij gebrek aan enige onderbouwing wordt de door DSV gevorderde veroordeling van Mechanix in de volledige proceskosten afgewezen.

4.13.

In de uitkomst van dit geding wordt aanleiding gezien Mechanix te veroordelen in de proceskosten aan de zijde van DSV. Deze worden begroot op:

 • -

  griffierecht € 667,00

 • -

  salaris advocaat € 1.016,00

Totaal € 1.683,00.

4.14.

De gevorderde nakosten zullen worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Mechanix om DSV binnen een week na betekening van dit vonnis afschriften te verstrekken van:

 • -

  alle inbound en outbound orders die zij gedurende de looptijd van de overeenkomst aan Seaborne verstrekte, alsmede van;

 • -

  alle vrachtbrieven, daaronder verstaan cognossementen, airwaybills, waybills, CMR-vrachtbrieven, ter zake zendingen die gedurende de looptijd van de overeenkomst door Seaborne reeds zijn of nog moeten worden ontvangen voor op- en/of overslag,

op straffe van een dwangsom van € 1.000,- per dag waarop niet aan deze veroordeling wordt voldaan, tot een maximum van € 100.000,- is bereikt,

5.2.

veroordeelt Mechanix in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van DSV begroot op € 1.683,00, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na heden,

5.3.

veroordeelt Mechanix in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,- aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 85,- en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M.F. van Grootheest, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 26 mei 2021.1

1 type: MvG coll: MV