Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2021:2539

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
01-06-2021
Datum publicatie
07-06-2021
Zaaknummer
8737909
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

toezegging hogere functie, goed werkgeverschap

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2021-0724
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 8737909 CV EXPL 20-15849

vonnis van: 1 juni 2021

fno.: 904

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[eiser]

wonende te [woonplaats]

eiser

nader te noemen: [eiser]

gemachtigde: mr. M.S.J. Top

t e g e n

de besloten vennootschap Booking.com B.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde

nader te noemen: Booking.com

gemachtigde: mr. C.L. Waterman

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende stukken bevinden zich in het procesdossier:

- dagvaarding van 25 augustus 2020, met producties;
- antwoord tevens antwoord in het incident ex artikel 223 Rv, met producties;
- instructievonnis;
- dagbepaling mondelinge behandeling.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 4 februari 2021. [eiser] is verschenen, vergezeld door zijn gemachtigde en een tolk Engels. Namens Booking.com zijn verschenen de heer [naam 1] en mevrouw [naam 13] , vergezeld door mrs. Waterman, voornoemd, en L.D. Brouwer als gemachtigden. Zowel [eiser] als Booking.com hebben voorafgaand aan de zitting nog nadere stukken ingediend ( [eiser] producties 49 t/m 53 en Booking.com producties 15 t/m 18). Partijen zijn gehoord aan de hand van spreekaantekeningen en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van hetgeen is besproken.

Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast.

1.1.

[eiser] , geboren op [geboortedatum] 1979 en thans derhalve 41 jaar oud, is op 1 oktober 2018 bij Booking.com in dienst getreden in de functie van Senior User Researcher (schaal G). Het laatstverdiende salaris van [eiser] bedraagt per maand € 7.729,00 bruto exclusief vakantiegeld en emolumenten.

1.2.

Voorafgaand aan de indiensttreding van [eiser] heeft er een uitvoerig sollicitatieproces plaatsgevonden.

1.3.

Bij e-mail van 25 april 2018 heeft mevrouw [betrokkene] , destijds Technology Recruiter bij Booking.com (hierna: [betrokkene] ), [eiser] geschreven dat hij was geselecteerd als kandidaat. In de e-mail is vermeld:

To begin the process I would like to take the time to get to know more about you, your relevant experience, and discuss the Sr. User Researcher position for 30-40 minutes.

1.4.

Bij e-mail van 2 mei 2018 heeft [betrokkene] [eiser] onder meer geschreven:
We would like to confirm your interview for the position of Sr. User Researcher. This interview will be conducted by 2 employees from the User Research Team and will take approximately 45 minutes.

1.5.

Na meerdere telefonische gesprekken met onder andere [betrokkene] , hebben er fysieke gesprekken plaatsgevonden bij Booking.com op 19 juni 2018. [eiser] heeft die dag gesproken met [betrokkene] en de heer [naam 3] , destijds Director UX Research bij Booking.com (hierna: [naam 3] ). Ook heeft er die dag een zogenoemd F2F-interview plaatsgevonden met mevrouw [naam 4] en de heren [naam 5] , [naam 6] en [naam 7] .

1.6.

Bij brief van 20 juni 2018, op die datum per e-mail aan [eiser] verzonden, heeft [betrokkene] [eiser] namens Booking.com een job offer gedaan. In de brief staat onder meer:
We would like to offer you the position as Senior User Researcher within the Technology Department in Amsterdam - The Bank.

In de brief zijn verder de arbeidsvoorwaarden vermeld.

1.7.

Bij e-mail van 21 juni 2018 heeft [eiser] [betrokkene] het volgende geschreven:

I’d like to let you know that I think this is an incredible opportunity, one that I absolutely cannot pass up and that I intend to accept the job offer you have put together for me.

1.8.

Bij e-mail van 22 juni 2018 schreef [eiser] [betrokkene] vervolgens:

Please see the attached New Starter Form and a picture of my passport information page. Do let me know if this is sufficient.

There is something that I wanted to clarify with you before we proceed for the sake of alignment. With regards to the Principal Researcher role, I am curious how the process would look for the offer and contract. I think it might be important for us to discuss the scope of responsibilities and salary band for that role and exactly how the process works from the beginning. I also noticed that the new role has not been written into the offer anywhere and it would be ideal for us to formalise that in some way and determine a timeline for the creation of this role. In short, I think a bit more detail on this would make me very comfortable that we are heading in the right direction not just with this offer but in the medium term as well.

1.9.

[betrokkene] heeft daarop diezelfde dag per e-mail op gereageerd als volgt:

Regarding your question, we do not and will not formulize in an offer the Principal Research role simply because it doesn’t exist yet.

The same when it comes to discuss the scope of responsibilities and salary band for that role. I mean I do understand your concerns and why you are asking me these questions. But we are not able to discuss it right now that it’s exactly the information which will result from the job mapping. So at the moment we do not know.

[naam 3] explained me yesterday that he will work closely to you when you will arrive to help you find your space and to shape the Principal role (responsibilities wise) using your vision as well once you will be familiar with our context. FYI, Principal level will be at a higher career level and salary band and your contract will be adjusted accordingly after promotion. (…)
If there is something I can personally highlight here about Booking.com is the reward culture. Please trust me but it the first time that I work in an environment where people are promoted without asking/chasing for and moreover, you will report to [naam 3] and work closely to him and he is just amazing in pushing people to grow.

1.10.

[eiser] heeft daarop diezelfde dag per e-mail het volgende teruggeschreven:

Thank you for that extensive explanation and that you took the time during an important meeting to message me. I’m more confident now and happy to proceed and thank you again for all your help.

1.11.

Op 17 juli 2018 heeft [eiser] de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor de functie Senior User Researcher ondertekend.

1.12.

[eiser] is zijn werkzaamheden in oktober 2018 gestart met [naam 3] als leidinggevende.

1.13.

In januari 2019 hebben [eiser] en [naam 3] over een aanpassing van de functie van [naam 3] naar die van Principal Researcher (schaal H) gesproken. [naam 3] heeft in dit verband een Principal Researcher rol in het Experiences team geopperd. Bij WhatsAppbericht van 24 januari 2019 heeft [naam 3] [eiser] onder meer geschreven:
Morning sir, Just fyi, I attended the Experiences team offsite yesterday. Really nice intro to the team. Can we catch up Monday about the transition? (…)
Going to move you officially – pretty tired of all the shenanigans

So the next org chart you see will list you as rerearch mgr of Experiences

1.14.

Vanaf 15 februari 2019 heeft [eiser] feitelijk voor de afdeling Experiences gewerkt.

1.15.

[eiser] heeft [naam 3] per e-mail van 28 maart 2019 verzocht zijn functie van Senior Researcher te wijzigen in die van Research Manager of Principal Researcher. [eiser] heeft [naam 3] om een reactie gevraagd hoewel er volgens hem al een ‘verbal agreement’ bestond. [naam 3] heeft niet op de e-mail van [eiser] gereageerd.

1.16.

In een roadmap voor de afdeling Central Product Research, opgesteld op 17 mei 2019 door [naam 3] en goedgekeurd door diens leidinggevende [naam 8] , staat in een organogram [naam 3] als Director Central Product Research vermeld en daaronder vier teams met:

Research Ops GEM Research Experiences Feedback Systems
[naam 9] , Senior [naam 10] , Principal [eiser] , Senior [naam 11] , Principal

1.17.

Eind juni 2019 heeft [eiser] de kwestie aangekaart bij HR. Hij heeft op 8 juli 2019 een uitgebreide HR Business Case toegezonden aan HR, waarin hij heeft gevraagd om aanpassing van zijn functie en salaris en arbeidsvoorwaarden vanaf 1 december 2018.

1.18.

In een chatbericht van 9 augustus 2019 heeft mevrouw [naam 12] van HR (hierna: [naam 12] ) [eiser] geschreven dat [naam 13] ernaar gaat kijken. Ook heeft zij [eiser] in die chat geschreven:
your case is pretty clear and needs to be acted upon

1.19.

Op 9 juli 2019 heeft [naam 3] Booking.com verlaten en vanaf 1 september 2019 is de heer [naam nieuwe leidinggevende] (hierna: [naam nieuwe leidinggevende] ) leidinggevende van [eiser] .

1.20.

In een chatbericht van 13 augustus 2019 heeft mevrouw [naam 13] , HR Business Partner (hierna: [naam 13] ), [eiser] onder meer geschreven:
This is a straightforward case, which we need to correct. I do not see where the politics come into it.

1.21.

Op 18 september 2019 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen [eiser] , [naam nieuwe leidinggevende] en [naam 13] . Daarbij heeft [naam nieuwe leidinggevende] [eiser] laten weten dat er geen bewijs is gevonden van een toezegging aan zijn adres om als Principal Researcher werkzaam te zijn. [naam nieuwe leidinggevende] heeft voorgesteld er een promotion nomination case van te maken en hem via dit proces voor te dragen voor de rol van Principal Researcher.

1.22.

Bij brief van 24 september 2019 heeft de gemachtigde van [eiser] Booking.com gesommeerd [eiser] te werk te stellen als Principal Researcher en het verschil in salaris vanaf 29 oktober 2018 te voldoen.

1.23.

In een WhatsAppbericht van 25 september 2019 heeft [naam 3] [eiser] geschreven:

The heart of the case is [betrokkene] – ktr) made a mistake, unclear how/why the interactions between she and I led to that mistake, but that her subsequent actions created an agreement between you and the company. An agreement you had every reason to believe was genuine, and that you made decisions and plans against.

1.24.

Bij brief van 27 september 2019 heeft [naam 13] namens Booking.com [eiser] geschreven dat niet aan de sommatie zal worden voldaan omdat er geen bewijs is van de intentie van [naam 3] om [eiser] te benoemen of te promoveren naar de rol van Principal Researcher.

1.25.

Nadat de gemachtigde van [eiser] een kort geding heeft aangekondigd, heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen partijen maar dit heeft niet tot een oplossing geleid.

1.26.

Op 12 november 2019 heeft [eiser] zich ziekgemeld.

1.27.

In de probleemanalyse van 29 november 2019 is als functie van [eiser] vermeld ‘principal research’ alsmede dat de oorzaak van de ziekte van [eiser] werkgerelateerd is. De bedrijfsarts adviseert partijen om het arbeidsgeschil op te lossen.

1.28.

Bij e-mail van 26 november 2019 heeft [naam nieuwe leidinggevende] [eiser] onder meer het volgende geschreven:
It has been concluded and agreed to move on from what has and hasn’t been done or said in the past and close the chapter with [naam 3] ( [naam 3] – ktr). As I expressed to you face to face during our meeting on 18 September, it was with regret to inform you that [naam 3] never recorded any written or verbal commitments or promises with either the business or HR. To the contrary: the offer letter, employment agreement and the email conversations you’ve had with recruitment clearly indicate that you were hired for the role of Senior User Researcher, In addition to this, [naam 3] never acted upon any alleged commitment/promise between two promotion rounds, despite the role being appointed to other employees. However, [naam 3] did make the same offer that I did to you (…) that I will support you to work towards a nomination for promotion (…) and this offer still stands. (…) I confirm again that I stand my word to make a nomination case for you in the upcoming promotion round. However, for the avoidance of any doubt it is noted that as is the case in any promotion process, no promise can and will be made with respect to the outcome (…)

1.29.

[eiser] heft hierop gereageerd met de mededeling dat hij het anders ziet en erover na moet denken. Uiteindelijk heeft hij besloten toch mee te doen aan het promotion nomination process.

1.30.

Op 23 oktober 2019 hebben [naam nieuwe leidinggevende] en [eiser] besproken dat er een sterke promotion case zal worden gemaakt waarin de toegevoegde waarde van [eiser] wordt verdedigd.

1.31.

Op 30 december 2019 heeft [eiser] bericht ontvangen dat de promotion nomination voor hem is ingediend. Op 10 januari 2020 heeft [eiser] zijn onderbouwing (het zogenoemde ‘self reflection document’) ingediend.

1.32.

Op 6 februari 2020 hebben [naam nieuwe leidinggevende] en [naam 13] [eiser] bericht dat de promotion nomination voor [eiser] niet succesvol is geweest. Om het niveau van Principal te kunnen halen zijn er volgens [naam nieuwe leidinggevende] de volgende verbeterpunten voor [eiser] : heldere communicatie, zichtbaarheid in het onderzoeksveld en voldoende persoonlijke bijdrage aan het werk van zijn team.

1.33.

Op het moment waarop de zitting plaatsvond, was [eiser] voor 75% arbeidsongeschikt.

Vordering en verweer

2. [eiser] vordert dat bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis Booking.com zal worden veroordeeld:

  1. tot re-integratie en zodra [eiser] volledig gere-integreerd is tot tewerkstelling in de functie van Principal Researcher en aanpassing van zijn functietitel in Workday en alle andere relevante interne systemen, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

  2. tot maandelijkse betaling aan [eiser] van het bij de functie Principal Researcher behorende salaris en andere arbeidsvoorwaarden vanaf datum vonnis tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn geëindigd;

  3. [eiser] te informeren over de hem toekomende arbeidsvoorwaarden behorende bij de functie Principal Researcher in de jaren 2018 t/m 2020 op straffe van verbeurte van een dwangsom;

  4. tot betaling aan [eiser] van achterstallig salaris en andere arbeidsvoorwaarden vermeerderd met 50% verhoging;

  5. tot voldoening van de wettelijke rente over voornoemde bedragen aan [eiser] vanaf 1 december 2018, althans 1 juli 2019 althans 6 februari 2020 althans datum vonnis;

  6. in de proceskosten.

3. Voorts vordert [eiser] ex artikel 223 juncto 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) juncto artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) dat de kantonrechter Booking.com zal veroordelen om binnen 48 uur na betekening van het vonnis in het incident over te gaan tot verstrekking van diverse bescheiden, op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Booking.com in de kosten van het incident.

4. Aan zijn vorderingen legt [eiser] primair ten grondslag dat er sprake is van een bindende afspraak dat hij de functie van Principal Researcher zou krijgen. Dit is [eiser] schriftelijk en mondeling toegezegd. Ter onderbouwing van de schriftelijke toezegging beroept [eiser] zich op de e-mail van [betrokkene] van 22 juni 2018 (zie 1.9) en de WhatsAppberichten van [naam 3] van 25 september 2019 (zie 1.23) en 24 januari 2019 (zie 1.13). Voor wat betreft de mondelinge toezegging stelt [eiser] dat [betrokkene] tijdens een telefoongesprek, dat op 19 juni 2018 na de fysieke gesprekken (zie 1.5) plaatsvond, heeft gezegd dat hij per 1 oktober 2018 in die rol zou aanvangen maar dat dit wellicht eerder zou worden. [betrokkene] heeft daarbij volgens [eiser] de volgende woorden gebruikt: ‘I think it is possible that the role will be ready before then which means that we will need to connect to discuss the salary and terms and to formalize the new contract but you don’t have to worry about that now’. Vanaf eind oktober 2018 heeft [eiser] ook daadwerkelijk taken van een Principal Researcher vervuld. Desondanks heeft Booking.com de functie van [eiser] niet gewijzigd in die van Principal Researcher, terwijl deze per 1 juli 2019 voor de afdeling beschikbaar kwam.

5. Subsidiair grondt [eiser] zijn vorderingen op goed werkgeverschap, meer in het bijzonder het vertrouwensbeginsel en het motiveringsbeginsel. Volgens [eiser] heeft Booking.com die beginselen met voeten getreden. Hij heeft vanaf eind oktober 2018 als Principal Researcher gewerkt en mocht er redelijkerwijs op vertrouwen dat Booking.com haar toezegging gestand zou doen en zijn rol aan zou passen, zodra de functie binnen de afdeling zou zijn vormgegeven. Bovendien is het promotion nomination process zeer onzorgvuldig verlopen. [eiser] mocht erop vertrouwen dat [naam nieuwe leidinggevende] hem voor de volle 100% zou ondersteunen in dit proces en mocht er redelijkerwijs vanuit gaan dat dit een formaliteit was. Van enige noemenswaardige ondersteuning door [naam nieuwe leidinggevende] is niet gebleken en de motivering van de afwijzing was zeer gebrekkig. Op basis van goed werkgeverschap moet de promotion nomination in rechte worden bijgesteld, aldus [eiser] .

6. Booking.com heeft gemotiveerd betwist dat [eiser] de functie van Principal Researcher is toegezegd. De functie was tijdens de sollicitatieprocedure nog niet beschikbaar binnen de afdeling Central Product en dit is steeds helder gecommuniceerd. Wel is de functie tijdens de gesprekken aan de orde geweest als carrièrestap op termijn. Booking.com verwijst naar de e-mails tussen [betrokkene] en [eiser] tijdens de sollicitatieprocedure (zie onder meer 1.4 en 1.9). [eiser] heeft de functie van Senior Researcher aangeboden gekregen (zie 1.6) en dat aanbod geaccepteerd (zie 1.7, 1.8 en 1.11). [eiser] is in die functie ook tewerk gesteld en vervult die volgens Booking.com nog steeds. Dat [eiser] aandelenopties toegekend heeft gekregen, zegt niets over de functie. Die worden ook toegekend op het niveau van een Senior Researcher. Bovendien had Booking.com [eiser] ook kunnen inschalen in schaal H, bijvoorbeeld omdat de Principal Researcher functie nog niet bestond. Dat heeft Booking.com niet gedaan. Booking.com wijst erop dat er andere collega’s in 2019 wel Principal Researcher zijn geworden. De functie van [eiser] is ongewijzigd gebleven en [naam 3] heeft [naam nieuwe leidinggevende] bij zijn vertrek (zie 1.20) ook niet laten weten dat [eiser] in aanmerking kwam om mee te doen aan het promotion nomination process, terwijl hij dit wel had kunnen doen.

7. Ook ontkent Booking.com dat sprake is van strijd met het beginsel van goed werkgeverschap. Er zijn geen uitlatingen geweest op basis waarvan [eiser] mocht verwachten dat hij automatisch Principal Researcher zou worden. [naam 3] kan dergelijke uitlatingen ook niet doen omdat een directeur iemand geen promotie kan toezeggen, hij kan hem daar hooguit voor voordragen. [eiser] heeft niet als Principal Researcher gewerkt en voor zover hij wel taken op dat niveau verrichtte, gebeurde dat tegen de achtergrond van een promotion nomination process. Booking.com betwist verder dat het promotion nomination process onzorgvuldig is verlopen, of dat [naam nieuwe leidinggevende] dit zou hebben gefrustreerd. [naam nieuwe leidinggevende] heeft [eiser] op tijd voorgedragen, zijn business case geschreven en de feedback ingeleverd. Het is het Calibration Committee dat uiteindelijk beslist en die beslissing viel voor [eiser] negatief uit. Dit is mondeling en schriftelijk toegelicht aan [eiser] . Er bestaan voor [eiser] nog ontwikkelpunten op het gebied van communicatie, zichtbaarheid in het onderzoeksveld en zijn individuele bijdrage aan het werk van zijn team (zie 1.32).

8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover voor de beoordeling relevant, nader ingegaan.

Beoordeling

Incidentele vordering

9. Ter zitting heeft Booking.com erkend dat, als zij onherroepelijk zal zijn veroordeeld [eiser] tewerk te stellen als Principal Researcher, zij hem conform de bij die functie behorende arbeidsvoorwaarden zal belonen. [eiser] heeft de incidentele vordering daarop ingetrokken, zodat daar niet op beslist hoeft te worden.

Primair: toezegging

Schriftelijke toezegging

10. De kantonrechter is van oordeel dat in ieder geval voorafgaand aan het dienstverband geen schriftelijke toezegging aan [eiser] om als Principal Researcher werkzaam te zijn is komen vast te staan. Uit de overgelegde stukken blijkt dat [eiser] heeft gesolliciteerd op de functie van Senior Researcher (zie 1.3 en 1.4), dat dit de functie is die Booking.com [eiser] heeft aangeboden (zie 1.6), dat [eiser] daar enthousiast op heeft gereageerd (zie 1.7) en dat dit aanbod ook zo door [eiser] is aanvaard (zie 1.8). Duidelijk is wel dat er tijdens de sollicitatieprocedure ook over de functie van Principal Researcher is gesproken. Bij e-mail van 22 juni 2018 heeft [eiser] Booking.com gevraagd daar vast afspraken over te maken (zie 1.8), maar dit is door Booking.com expliciet geweigerd omdat die functie toen nog niet bestond (zie 1.9). Dit laatste wordt door [eiser] ook niet ontkend. In haar e-mail van 22 juni 2018 schrijft [betrokkene] letterlijk dat het een hogere functie met een hoger salaris is en dat zijn contract na promotie zal worden aangepast. Hieruit valt af te leiden dat [eiser] niet vanzelf de hogere functie toebedeeld zou krijgen maar dat dit een promotieplaats was. [eiser] heeft [betrokkene] vervolgens bedankt voor haar uitleg (zie 1.10) en de arbeidsovereenkomst ondertekend. In de arbeidsovereenkomst is ook de functie van Senior Researcher vermeld (zie 1.11).

11. Ook de berichten die op een later moment zijn gedaan, houden geen schriftelijke toezegging in. Hoewel [eiser] moet worden toegegeven dat [naam 3] in zijn WhatsAppbericht van 24 januari 2019 (zie 1.13) wel insinueert dat hij [eiser] Principal Researcher wil maken, is die mededeling op zich onvoldoende om een toezegging aan te kunnen nemen. Het is een luchtig WhatsAppberichtje en de kantonrechter ziet het meer als een motiverend bedoelde opmerking van [naam 3] richting [eiser] , die had aangegeven Principal Researcher te willen worden. Dat het geen toezegging was, waarvan Booking.com bovendien onweersproken heeft aangevoerd dat [naam 3] die überhaupt niet kón doen, blijkt wel uit het feit dat [naam 3] vervolgens niet op het verzoek van [eiser] van 28 maart 2019 om zijn functie te wijzigen (zie 1.15) heeft gereageerd en hem in de roadmap van 17 mei 2019 (zie 1.16) heeft aangeduid met Senior, terwijl twee andere collega’s inmiddels wel de rol van Principal hadden gekregen. Kennelijk moesten de woorden van [naam 3] met een korrel zout genomen worden. [eiser] lijkt dit ook te hebben ingezien en heeft de kwestie vervolgens aan HR voorgelegd (zie 1.17). Dit was vlak voordat [naam 3] vertrok en [naam nieuwe leidinggevende] de leidinggevende van [eiser] werd (zie 1.19). Opvallend in dit verband is ook dat [naam 3] , zo heeft Booking.com onbetwist gesteld, [naam nieuwe leidinggevende] bij de overdracht niet heeft gemeld dat [eiser] moest worden voorgedragen als Principal Researcher bij het promotion nomination process.

12. Het WhatsAppbericht van [naam 3] van 25 september 2019 (zie 1.23) kwalificeert evenmin als schriftelijke toezegging. [naam 3] was op dat moment al uit dienst en gaat volledig af op het verhaal van [eiser] . Hij suggereert dat er een fout door [betrokkene] moet zijn gemaakt, maar dat is op geen enkele wijze onderbouwd. Zoals hiervoor onder 10 is geoordeeld en hierna onder 13 wordt overwogen, is niet komen vast te staan dat [betrokkene] hem een toezegging heeft gedaan of anderszins op het verkeerde been heeft gezet. Misschien heeft zij geprobeerd [eiser] binnen te halen door hem die vervolgstap in het vooruitzicht te stellen en daar aanvankelijk wat makkelijk over gepraat, maar dat is wat anders dan een toezegging. En haar e-mails zijn helder. Als [eiser] voor aanvang dienstverband meer duidelijkheid had willen krijgen over de door hem gewenste vervolgstap, had hij daar toen verder op aan moeten dringen. [eiser] heeft het er evenwel bij laten zitten en de functie van Senior Researcher geaccepteerd zonder dat er harde afspraken waren voor de toekomst.

Mondelinge toezegging

13. Dat [betrokkene] [eiser] de functie van Principal Researcher mondeling zou hebben toegezegd tijdens een telefoongesprek op 19 juni 2018, zoals [eiser] heeft gesteld, heeft hij niet onderbouwd en is in het licht van de onder 10 genoemde correspondentie onaannemelijk. Bovendien valt in de door [eiser] geciteerde woorden van [betrokkene] (zie onder 4)
- zouden deze komen vast te staan - geen toezegging te lezen. Daaruit kan niet meer worden afgeleid dan dat is besproken dat die functie op enig moment beschikbaar zou komen en dat het contract van [eiser] dan, na overleg over de voorwaarden, moet worden aangepast. Dat is in lijn met de latere mededelingen van [betrokkene] in haar e-mail van 22 juni 2018 (zie 1.9). Wellicht is er tijdens de gesprekken van 19 juni 2018 (zie 1.5) enthousiast over een vervolgstap voor [eiser] gesproken en mogelijk heeft [eiser] dit te positief uitgelegd, maar feit is dat Booking.com in ieder geval op 22 juni 2018 duidelijk heeft gemaakt dat het een promotieplaats betreft. Gebruik van het woord ‘promotie’ duidt er tevens op dat [eiser] de functie niet automatisch toebedeeld zou krijgen, wanneer deze eenmaal binnen de afdeling zou bestaan, maar dat daar iets voor nodig was: een sollicitatie of - zoals bij Booking.com kennelijk gebruikelijk - deelname aan het promotion nomination process. Nu [eiser] na gebruik van het woord ‘promotie’ niet heeft doorgevraagd, is het begrijpelijk dat [betrokkene] dit op dat moment verder niet tot in de puntjes heeft uitgelegd.

14. [eiser] heeft zich ter onderbouwing van zijn standpunt nog beroepen op twee schriftelijke verklaringen van [naam 3] , maar die maken het voorgaande niet anders. Ook deze dateren van na zijn vertrek bij Booking.com. Er valt uit af te leiden dat [naam 3] de situatie vervelend vindt en hoopt dat het alsnog wordt opgelost. Dit neemt niet weg dat hij er gedurende zijn dienstverband bij Booking.com niets aan heeft gedaan. [naam 3] verklaart dat hij [eiser] tijdens de sollicitatieprocedure overgekwalificeerd voor de beschikbare functie van Senior Researcher vond, betreurde dat hij hem de functie van Principal Researcher niet kon aanbieden, maar blij verrast was toen hij de baan toch accepteerde. Dat er op enige manier een toezegging door hem is gedaan, verklaart hij niet.

15. De conclusie van het voorgaande is dat de vorderingen van [eiser] niet op de primaire grondslag kunnen worden toegewezen.

Subsidiair: goed werkgeverschap

16. Ook de subsidiaire grondslag kan niet tot toewijzing van de vorderingen van [eiser] leiden. Zoals hiervoor onder 10 uitgelegd, is het niet zo dat [eiser] uit de mededelingen voorafgaand aan het sluiten van de arbeidsovereenkomst heeft mogen begrijpen dat hij automatisch Principal Researcher zou worden, wanneer die functie binnen de afdeling beschikbaar zou komen. Het betreft een hogere functie, waarvoor het nodig is promotie te maken. Ook zijn er geen uitlatingen gedaan waardoor bij [eiser] gerechtvaardigd het vertrouwen is gewekt dat hij, zonder mee te doen aan het promotion nomination process, de functie van Principal Researcher zou krijgen. De WhatsAppberichten van [naam 3] van 24 januari 2019 (zie 1.13) en 25 september 2019 (zie 1.23) zijn daartoe onvoldoende, ook in samenhang bezien met zijn achteraf geschreven verklaringen. De kantonrechter verwijst naar hetgeen hierover onder 11, 12 en 14 is overwogen. [eiser] heeft verder ter onderbouwing van zijn standpunt gewezen op de berichten van [naam 12] en [naam 13] van 9 respectievelijk 13 augustus 2019 (zie 1.18 en 1.20) maar ook die kunnen de door [eiser] gewenste conclusie dat sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen niet dragen. Zij zeggen beiden dat de zaak duidelijk is, maar ook zij gaan daar uitsluitend af op de door [eiser] zelf opgestelde business case. Bovendien moeten de opmerkingen van [naam 12] en [naam 13] in hun context worden gelezen. Beide dames zijn werkzaam bij HR. [naam 12] zegt in haar bericht dat [naam 13] er verder over gaat en [naam 13] zegt dat de beslissing bij [naam nieuwe leidinggevende] ( [naam 3] is dan net vertrokken - ktr) dan wel diens leidinggevende ligt. Het zijn dan ook niet meer dan bemoedigende woorden, die geen uitsluitsel geven over het standpunt van Booking.com. Dat standpunt neemt Booking.com pas in tijdens de bespreking op 18 september 2019 (zie 1.21) en komt erop neer dat er geen bewijs is gevonden van een toezegging, maar dat voor [eiser] de weg van het promotion nomination process openstaat. Dat is de weg die [eiser] uiteindelijk toch besloten heeft te doorlopen (zie 1.23).

17. Dat het promotion nomination process onzorgvuldig is geweest is onvoldoende gebleken. Uiteraard is het vervelend voor [eiser] dat het proces niet met succes is afgerond (zie 1.32), maar dat is ‘all in the game’. Niet juist is dat [eiser] redelijkerwijs mocht verwachten dat het proces voor hem een formaliteit was. [eiser] gaat er daarbij aan voorbij dat het standpunt van Booking.com is dat er geen sprake was van een toezegging dat hij automatisch Principal Researcher zou worden. Dat was zijn eigen perceptie. Hetzelfde geldt voor de stelling dat [eiser] erop mocht vertrouwen dat [naam nieuwe leidinggevende] hem voor de volle 100% zou steunen. Op het moment dat [eiser] besloot mee te doen aan het promotieproces was hij als alle andere kandidaten. In zijn e-mail van 26 november 2019 (zie 1.28) heeft [naam nieuwe leidinggevende] dit nog uitdrukkelijk benadrukt. Booking.com heeft inzicht gegeven in de procedure en het verloop daarvan. Dat [naam nieuwe leidinggevende] hem opzettelijk heeft gefrustreerd in het proces, heeft [eiser] niet over het voetlicht weten te brengen. De stukken zijn tijdig ingediend, ook het deel dat [naam nieuwe leidinggevende] voor zijn rekening heeft genomen, en dat [naam nieuwe leidinggevende] bewust zou hebben verhinderd verdere feedback op te vragen, heeft [eiser] niet over het voetlicht weten te brengen. [naam nieuwe leidinggevende] heeft ter zitting uitgelegd dat hij dacht dat naast de door hem geschreven business case en feedback, een verwijzing naar de voor de reguliere beoordeling beschikbare feedback, zou volstaan. Het staat [naam nieuwe leidinggevende] vrij dit naar eigen inzicht te doen.

18. [eiser] heeft nog betoogd dat de vorderingen op basis van het beginsel van gelijke arbeid gelijk loon moeten worden toegewezen, maar kan ook daarin niet worden gevolgd. Zelfs als [eiser] gedeeltelijk taken vervulde op het niveau van een Principal Researcher (op de zitting heeft hij dit percentage geschat op 60-70%), betekent dit niet dat hij daarmee recht had op het salaris van een Principal Researcher. Dat was hij immers nog niet. Het zal in bijna iedere organisatie zo zijn dat er af en toe ook taken op een hoger (of lager) niveau dan dat van de functie worden gedaan. Dat leidt niet vanzelf tot aanpassing van het salaris.

19. Op grond van het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat geen schending van het beginsel van goed werkgeverschap is komen vast te staan.

Conclusie

20. Dat betekent dat de vorderingen zullen worden afgewezen.

21. [eiser] wordt als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten aan de zijde van Booking.com belast.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt [eiser] in de proceskosten tot op heden aan de zijde van Booking.com begroot op:
- griffierecht € 83,00
- explootkosten € 100,89
- salaris gemachtigde € 622,00
-----------

totaal € 805,89

een en ander inclusief eventueel verschuldigde btw;

veroordeelt [eiser] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 62,00 aan salaris gemachtigde, te verhogen met een bedrag van € 68,00 en de explootkosten van betekening van het vonnis, een en ander voor zover van toepassing inclusief btw, onder de voorwaarde dat [eiser] niet binnen veertien dagen na aanschrijving volledig aan dit vonnis heeft voldaan en betekening van het vonnis pas na veertien dagen na aanschrijving heeft plaatsgevonden;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. van de Poel , kantonrechter, en in het openbaar

uitgesproken op 1 juni 2021 in tegenwoordigheid van de griffier.