Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2021:1122

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
05-03-2021
Datum publicatie
18-03-2021
Zaaknummer
697591/21-1058
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Zorgmachtiging voor de duur van 3 maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
GZR-Updates.nl 2021-0090
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling Strafrecht

Locatie: Amsterdam

Schriftelijke uitwerking van de mondelinge beslissing van 5 maart 2021 betreffende een zorgmachtiging (artikel 2.3, eerste lid, Wet forensische zorg (Wfz) jo. art. 6:5, aanhef en onderdeel a, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz))

Rekestnummer: 697591/21-1058

Beschikking van de rechtbank op het door de officier van justitie ingediende verzoek tot het verlenen van een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 Wvggz, ten aanzien van:

[betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum] 1985 te [geboorteplaats] (Noorwegen),

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

gedetineerd in “ [locatie] ,

bijgestaan door zijn advocaat mr. J.W. Plantema, advocaat te Amsterdam,

hierna te noemen: betrokkene.

1 Procesverloop

1.1.

De officier van justitie heeft verzocht een zorgmachtiging ten behoeve van betrokkene te

verlenen. Dit verzoekschrift is op 18 januari 2021 bij de rechtbank binnengekomen. Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

 • -

  de medische verklaring van 12 januari 2021;

 • -

  het zorgplan inclusief de bijlagen van 11 januari 2021;

 • -

  de bevindingen van de geneesheer-directeur van 15 januari 2021;

 • -

  de politiegegevens en de strafvorderlijke en justitiële gegevens van betrokkene die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van het ernstig nadeel.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 5 maart 2021 in het

gebouw van de rechtbank te Amsterdam.

1.3.

Op de zitting waren aanwezig en heeft de rechtbank de volgende personen gehoord:

 • -

  betrokkene;

 • -

  de advocaat van betrokkene, mr. J.W. Plantema;

 • -

  de behandelend arts van betrokkene, dr. G. Ersoy.

2 Standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft de rechtbank verzocht een zorgmachtiging te verlenen voor de duur van drie maanden. Ten aanzien van de verschillende vormen van zorg en de op te leggen duur heeft de officier van justitie verwezen naar het verzoekschrift.

3 Standpunt van betrokkene

Betrokkene heeft tijdens de zitting verklaard dat hij in een kliniek opgenomen wil worden. Ook wil hij gerepatrieerd worden naar Noorwegen.

De advocaat van betrokkene heeft aangevoerd dat het verzoek moet worden toegewezen.

4 Toelichting behandelaar dr. G. Ersoy

De behandelaar van betrokkene heeft op de zitting in aanvulling op het zorgplan het volgende verklaard. Het is voor het persoonlijk en maatschappelijk herstel van betrokkene van belang dat hij zo snel mogelijk wordt gerepatrieerd naar Noorwegen, nu hij in Nederland geen enkel vangnet heeft, de taal niet spreekt en geen aanspraak kan maken op verdere voorzieningen. Dat is ook het voornaamste doel van de zorgmachtiging. Er zal geprobeerd worden om betrokkene vanuit het [locatie] te repatriëren zodat de kans op een terugval, agressie en suïcide wordt verkleind. Mocht het toch langer duren om een en ander geregeld te krijgen, dan kan betrokkene (met voorrang) worden opgenomen in één van de klinieken van GGZ inGeest. Er zal met de behandelaar van betrokkene in Noorwegen contact worden gezocht over het vervolgtraject in Noorwegen. De bereidheid van betrokkene om vrijwillig een behandeling te ondergaan en gerepatrieerd te worden naar zijn thuisland, is nog pril. Eerder was hij hier niet toe bereid. Het juridische kader van een zorgmachtiging is nodig om de behandeling te starten en de repatriëring op een zo veilig mogelijke manier te laten plaatsvinden.

5 Beoordeling

5.1.

Uit de stukken en uit dat wat op de zitting is besproken, is gebleken dat betrokkene lijdt

aan een psychische stoornis, in de vorm van schizofrenie en andere psychotische stoornissen en middel gerelateerde en verslavingsstoornissen.

5.2.

Deze stoornissen leiden tot ernstig nadeel, gelegen in: levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel, ernstige psychische schade, maatschappelijke teloorgang en de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

5.3.

Betrokkene heeft verplichte zorg nodig om: ernstig nadeel af te wenden, de geestelijke gezondheid van betrokkene dusdanig te herstellen dat hij zijn autonomie zoveel mogelijk herwint en het stabiliseren van de geestelijke gezondheid van betrokkene.

5.4.

Gebleken is dat er geen mogelijkheden voor passende zorg op vrijwillige basis zijn. Om die reden is verplichte zorg nodig. De in het verzoekschrift genoemde vormen van zorg zijn gebaseerd op: het zorgplan en de medische verklaring.

De volgende vormen van zorg worden voor na te noemen duur verzocht:

Vorm van zorg

Duur

toedienen van medicatie

3 maanden

het verrichten van medische controles

3 maanden

beperken van de bewegingsvrijheid

3 maanden

insluiten

3 maanden

uitoefenen van toezicht op betrokkene

3 maanden

onderzoek aan kleding of lichaam

3 maanden

onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen

3 maanden

controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen

3 maanden

opnemen in een accommodatie

3 maanden

5.5.

De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief. Bij het bepalen van de juiste zorg is rekening gehouden met de veiligheid van betrokkene en met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen.

5.6.

Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben.

5.7.

De rechtbank komt tot de conclusie dat is voldaan aan de criteria voor en doelen van verplichte zorg als bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. De zorgmachtiging zal dan ook worden verleend. Het voornaamste doel is hierbij is om betrokkene goed te behandelen totdat hij gerepatrieerd kan worden naar Noorwegen. Behandeling van betrokkene draagt eraan bij dat de repatriëring op een veilige manier kan plaatsvinden. Betrokkene heeft aangegeven dat hij zowel aan een behandeling als aan repatriëring mee wil werken.

5.8.

De verschillende vormen van zorg kunnen voor de hieronder gestelde termijnen worden toegepast. Deze termijnen zijn noodzakelijk om het doel van verplichte zorg te realiseren.

6 Beslissing

De rechtbank:

Wijst toe het verzoek van de officier van justitie en verleent een zorgmachtiging ten aanzien van

[betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum] 1985 te [geboorteplaats] (Noorwegen),

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

gedetineerd in “ [locatie] ,

inhoudende dat bij wijze van verplichte zorg de volgende maatregelen kunnen worden getroffen:

Vorm van zorg

Duur

toedienen van medicatie

3 maanden

het verrichten van medische controles

3 maanden

beperken van de bewegingsvrijheid

3 maanden

insluiten

3 maanden

uitoefenen van toezicht op betrokkene

3 maanden

onderzoek aan kleding of lichaam

3 maanden

onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen

3 maanden

controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen

3 maanden

opnemen in een accommodatie

3 maanden

Deze zorgmachtiging is bij voorraad uitvoerbaar. De machtiging is geldig vanaf dagtekening en moet binnen twee weken ten uitvoer worden gelegd.

Deze zorgmachtiging is geldig voor de duur van 3 (drie) maanden, te weten uiterlijk tot en met 5 juni 2021.

Deze machtiging is op 5 maart 2021 gegeven door

mr. M.T.C. de Vries, voorzitter,

mrs. A.C.J. Klaver en C.C.J. Maas-van Es, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. L. van Breukelen, griffier,

Tegen de beschikking van deze rechtbank staat voor betrokkene en officier van justitie beroep in cassatie bij de Hoge Raad open, in te stellen door een advocaat middels het indienen van een verzoekschrift bij de griffie van de Hoge Raad, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak van deze beschikking.