Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2020:4833

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
13-08-2020
Datum publicatie
07-10-2020
Zaaknummer
RK 18/2873
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

klaagschrift ex artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering niet-ontvankelijk verklaard, telefoon vernietigd en niet om baat vervreemd, beslag beëindigd

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling Publiekrecht

Teams Strafrecht

Parketnummer: 13/701688-16

RK: 18/2873

Beschikking op het klaagschrift ex artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van:

[klager] ,

geboren op [geboortedag] 1969 te [geboorteplaats] ,

wonend op [adres] te [woonplaats] ,

woonplaats kiezend op het kantooradres van zijn raadsman,

mr. S.T. van Berge Henegouwen,

Boschstraat 28, 6211 AX te Maastricht,

klager, niet zijnde de beslagene.

1 Procesgang

Het klaagschrift is op 3 mei 2018 ter griffie van deze rechtbank ontvangen.

Op 18 oktober 2018 is in deze zaak door de rekestenkamer van de Rechtbank Amsterdam beschikking gewezen. Tegen deze beschikking is beroep in cassatie ingesteld. Op 17 maart 2020 heeft de Hoge Raad de voornoemde beschikking vernietigd en de zaak terugverwezen naar de Rechtbank Amsterdam.

De rechtbank heeft op 13 augustus 2020 klager, zijn raadsvrouw,

mr. S.N.M. Lousberg, die waarneemt voor mr. Van Berge Henegouwen, en de officier van justitie, mr. F.R. Bons, in openbare raadkamer gehoord.

2 Inhoud van het klaagschrift

Het klaagschrift strekt tot teruggave van de in beslag genomen telefoon van het merk Samsung (goednummer: 5171443).

In het klaagschrift is opgenomen dat in het kader van het onderzoek de telefoon in beslag is genomen. Uiteindelijk is de zaak geseponeerd en het klaagschrift is ingediend binnen drie maanden nadat de zaak tot een einde is gekomen. Nu het beslag geen onderzoeksbelang meer dient, moet de telefoon aan klager worden teruggegeven.

Klager heeft ter zitting verklaard dat de telefoon van een vriend van hem was. Hij gebruikte de telefoon tijdelijk.

De raadsvrouw heeft ter zitting betoogd dat er geen machtiging tot vernietiging van de telefoon in het dossier is opgenomen. De kennisgeving van inbeslagneming waarin is opgenomen dat gehandeld moet worden als onttrokken aan het verkeer is daartoe onvoldoende. De vernietiging is daarom onrechtmatig. Klager moet ontvankelijk worden verklaard in zijn klaagschrift.

3 Standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft in raadkamer aangevoerd dat het klaagschrift tijdig is ingediend. Klager moet echter niet-ontvankelijk in zijn beklag worden verklaard. Op de kennisgeving van inbeslagneming staat dat ten aanzien van het beslag gehandeld moet worden als onttrokken aan het verkeer. Deze kennisgeving is ondertekend door de parketsecretaris die namens de officier van justitie deze beslissingen mag paraferen. De beslissing tot onttrekking aan het verkeer is ook op de juiste gronden genomen. De telefoon is inmiddels vernietigd. Daarmee is het beslag beëindigd.

4 De beoordeling

Uit de stukken en het verhandelde in raadkamer is het volgende gebleken.

Op 14 april 2016 werd klager als verdachte van onder meer witwassen aangehouden. Hij bestuurde een auto waarin later, verstopt in het plafond van de auto, een geldbedrag van € 10.100,- werd gevonden. In het middenconsole is de Samsung telefoon aangetroffen. De auto stond op naam van een ander. In het kader van dit onderzoek is op 15 april 2016 voornoemde telefoon in beslag genomen.

De rechtbank overweegt als volgt. Op de kennisgeving van inbeslagneming staat dat ten aanzien van de in beslag genomen telefoon gehandeld moet worden als onttrokken aan het verkeer op 13 juni 2016. Deze beslissing is ondertekend op 16 maart 2018. De telefoon is vernietigd en niet om baat vervreemd. De rechtbank vat voorgaande kennisgeving van inbeslagneming dan ook op als een machtiging tot vernietiging in de zin van art. 134 lid 2 jo. art. 117 Sv. Dit betekent dat het beslag is beëindigd en dat klager niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn beklag.

5 De beslissing

De rechtbank komt tot de volgende beslissing.

De rechtbank verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Deze beslissing is gegeven door

mr. C.M. Degenaar, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. R. Stockmann, griffier,

en in het openbaar uitgesproken op 13 augustus 2020.

Tegen de beslissing van deze rechtbank staat voor klager beroep in cassatie bij de Hoge Raad open,

in te stellen bij de griffie van deze rechtbank,

binnen veertien (14) dagen na betekening van deze beschikking.