Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2020:4717

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
22-09-2020
Datum publicatie
25-09-2020
Zaaknummer
C/13/686678 / KG ZA 20-610
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Apollo Fintech maakte inbreuk op het auteursrecht van Jelurida door een cryptomunt aan te bieden die is gebaseerd op de ‘Nxt software’, zonder daarbij de licentie van Jelurida (de Jelurida Public License of ‘JPL’) te verstrekken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/686678 / KG ZA 20-610 MvW / JD

Vonnis in kort geding van 22 september 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JELURIDA IP B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres bij dagvaarding van 10 juli 2020,

advocaat mr. M.R.A. Schonewille te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht

APOLLO FINTECH, LTD.,

gevestigd te Hong Kong,

gedaagde,

advocaat mr. A.P. Meijboom te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Jelurida en Apollo worden genoemd.

1 De procedure

Op de mondelinge behandeling van 25 augustus 2020 heeft Jelurida de dagvaarding toegelicht. Apollo heeft verweer gevoerd en de door haar ingediende conclusie van antwoord toegelicht. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht en hebben hun standpunten uiteengezet aan de hand van pleitaantekeningen. Na verder debat is vonnis bepaald op heden.

Bij de mondelinge behandeling waren aanwezig:
aan de zijde van Jelurida:

- mr. Schonewille;
- L. Malovic, tolk in de Engelse taal;
- [naam 1/ontwikkelaar 7] , vertegenwoordiger van Jelurida en aanwezig via Skype verbinding;
- [naam 2/ontwikkelaar 14] , eveneens vertegenwoordiger van Jelurida en aanwezig via Skype verbinding;


aan de zijde van Apollo:

- mr. Meijboom;
- mr. M.R.S. Bacon;
- L. Crul, tolk in de Engelse taal;
- [naam 3] , CEO van Apollo, aanwezig via Skype verbinding.

2 De feiten

2.1.

Jelurida is deel van een gelijknamige groep die in 2016 is opgericht en zich bezig houdt met het ontwikkelen en onderhouden van de “Nxt Software”. Zij is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van die groep. Jelurida biedt derden de mogelijkheid om de Nxt Software te implementeren in een eigen project, waarbij zij toestemming geeft om de software te gebruiken op grond van de Jelurida Public License (hierna: de JPL).

2.2.

Apollo is een in Hong Kong gevestigde vennootschap die zich bezig houdt met het aanbieden van verschillende financiële softwarediensten. Apollo biedt sinds de zomer van 2018 via haar websites een cryptomunt aan (gebaseerd op blockchain technologie) met de naam “Apollo Currency”.

2.3.

Eén van de producten die Jelurida aanbiedt is de “Nxt Blockchain”, dat gebruikt kan worden voor verschillende typen transacties. De Nxt Software, die in november 2013 voor het eerst is gelanceerd, vormt de basis voor de Nxt Blockchain. Naast het verrichten van transacties kunnen gebruikers ook eigen ‘cryptotokens’ creëren die draaien op de Nxt Blockchain. De Nxt Software voorziet in een voorgeprogrammeerde applicatie die gebruikers daartoe in staat stelt.

2.4.

Een persoon met fictieve naam “ [ gebruiker 1/ontwikkelaar 1] ” heeft op 28 september 2013 op het forum van de website bitcointalk.org de lancering van de Nxt cryptocurrency aangekondigd. Ten behoeve van dat project is op het platform GitHub een pagina aangemaakt waar de software beschikbaar was en de code kon worden toegevoegd en aangepast (https://bitbucket.org/ [gebruiker 2/ontwikkelaar 3] /nxt-public). Administrator van het project op GitHub was een gebruiker met de (fictieve) naam [gebruiker 2/ontwikkelaar 3] . De eerste release van de Nxt Software (versie 0.4.7e) op GitHub vond plaats op 2 januari 2014.

2.5.

Op 3 januari 2014 is een licentie op de GitHub pagina van Nxt geplaatst - in het bestand “MIT-license.txt” - waarin onder meer het volgende staat:

“ +Copyright (c) 2013-2014 [ gebruiker 1/ontwikkelaar 1] and the Nxt core developers.

+

+Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy

+of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal

+in the Software without restriction, including without limitation the rights

+to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

+copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is

+furnished to do so, subject to the following conditions:

+

+The above copyright notice and this permission notice shall be included in

+all copies or substantial portions of the Software. ”

2.6.

Op de GitHub van Nxt heeft in de root folder ook een bestand gestaan met de naam DEVELOPER-AGREEMENT.txt. Daarin stond onder meer het volgende:

“ 0. License.
The Nxt software is distributed under the GPL version 2, with the exception of the client UI code currently under /html/ui which is distributed under the MIT license.

(…)

4. Re-licensing
Re-licensing of the Nxt software under a different license requires the agreement of all copyright holders whose work is being re-licensed. To ensure that an unreachable copyright holder cannot prevent the active development team from making licensing decisions, each copyright holder who leaves the development team shall provide an Nxt acount number in the AUTHORS.txt file, at which he can be contacted to discuss such decisions. Lack of such contact info, or lack of any type of response to a re-licensing permission request after more than 28 days, as recorded in the Nxt blockchain, shall be interpreted as an irrevocable permission to the then active development team to perform the specific re-licensing for which such a permission has been sought.”

2.7.

De GPL version 2, waar de Developer Agreement naar verwijst, betreft een gangbare open source licentie voor software, de GNU General Public License, version 2 (hierna: de GPL). De tekst daarvan heeft ook op de GitHub van Nxt gestaan in het bestand COPYING.txt. In de GPL is onder meer het volgende bepaald.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it (…) provided that you (…) keep intact all the notices that refer to this License (…); and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

2.8.

Het bestand AUTHORS.txt, waar de Developer Agreement naar verwijst, heeft op de GitHub van Nxt gestaan en bevat een lijst met 14 ontwikkelaars.

2.9.

In de periode 2014 tot en met september 2016 zijn meer dan 80 nieuwe releases van de Nxt Software gepubliceerd op GitHub.

2.10.

Op 15 september 2016 zijn twee Nxt Tokens gegenereerd, behorend tot account [account 1] en [account 2] waarin (samengevat) staat dat de rechten van [gebruiker 2/ontwikkelaar 3] op de Nxt Software toebehoren aan [naam 4] , respectievelijk dat de rechten van [naam 5/ontwikkelaar 5] op de Nxt Software aan [naam 6] worden overgedragen. Op 20 september 2017 is een Nxt Token gegenereerd behorende tot account [account 3] , waarin staat dat [naam 7/pseudoniem 10] zijn rechten overdraagt aan [naam 4] .

2.11.

Op 30 september 2016 is Jelurida Holding B.V. opgericht. In de Contribution Agreement van die datum zijn [naam 4] , [naam 8/ontwikkelaar 7] , [naam 6] en [naam 9/ontwikkelaar 12] overeengekomen dat hun intellectuele eigendomsrechten op de Nxt Software aan Jelurida Holding B.V. worden overdragen.

2.12.

Op 21 juni 2017 zijn Jelurida Holding B.V. en Jelurida in de Asset Purchase Agreement overeengekomen dat Jelurida Holding alle intellectuele eigendomsrechten overdraagt aan Jelurida.

2.13.

Jelurida stelt de Nxt software en de broncode daarvan beschikbaar aan derden, onder voorwaarden die zij heeft geformuleerd in de “Jelurida Public License” (hierna: de JPL). Daarin staat onder meer het volgende:

2.1

You may copy and distribute verbatim copies of the Covered Work’s Source Code as you receive it (…) provided that you (…) publish on each copy an appropriate copyright notice (…); keep intact all the notices that refer to this License (…); and give any other recipients of the Covered Work a copy of this License along with the Covered Work.

2.2

You must keep intact all authorship and copyright notices and when conveying or offering to convey copies (verbatim or modified) you must also avoid any misrepresentation of the origin of the Covered Work. (…)

3 You may modify your copy or copies of the Covered Work or any portion of it, thus forming a work based on the Covered Work, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Article 2 above, provided that you also meet all of these conditions:

(…)

3.4.1

The token holders from the original distributed ledger instance shall be allocated a portion (an “airdrop”) of the tokens in that new DLT Instance proportional to their token balances. This shall also apply to anyone who intends to make a copy of your copy, i.e. any such person needs to allocate the same airdrop of the newly created tokens to the account holders from the original DLT Instance (not to your copy). (…)

5 You may not use, copy , modify, or propagate the Covered Work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise (…) will automatically terminate your rights under this License. (…)

2.14.

Op 14 juni 2018 heeft Apollo een door haar ontwikkelde cryptomunt - de Apollo Currency - online gezet. Op diezelfde dag heeft zij 10% van de gecreëerde Apollo Currency gereserveerd voor de “NXT Community”. Zij heeft de broncode van de Apollo currency openbaar beschikbaar gesteld via GitHub op http://GitHub.com/ApolloFoundation/Apollo. Daarbij heeft Apollo tevens de JPL integraal opgenomen in het bestand LICENSE.txt, welke is gepubliceerd op de GitHub van Apollo.

2.15.

Op 25 oktober 2019 heeft Apollo de tekst van de JPL uit het bestand LICENSE.txt verwijderd. Op 3 juni 2020 heeft Apollo versie 1.44.2 van de Apollo Software openbaar gemaakt. Die versie maakt geen melding van de JPL. Op 12 juni 2020 heeft Apollo de tekst van de JPL opnieuw opgenomen in het bestand LICENSE.txt op de GitHub repository. De JPL voorwaarden zijn niet opgenomen in versie 1.44.2 van de Apollo Software. Op 20 augustus 2020 heeft Apollo versie 1.44.3 van de Apollo Software openbaar gemaakt. In die versie is de JPL wel weer opgenomen.

3 Het geschil

3.1.

Jelurida vordert samengevat –

I Apollo te bevelen haar verplichtingen onder de JPL na te komen;

II Apollo te bevelen om iedere inbreuk op de auteursrechten van Jelurida te staken en gestaakt te houden;

III Apollo te bevelen om opgave te verstrekken van:

a. het totale aantal na 25 oktober 2019 verspreide inbreuk makende verveelvoudigingen van de Nxt Software;

b. de verkoopprijzen van die verspreide verveelvoudigingen;

c. een berekening van de winst die Apollo genoot als gevolg van het verspreiden van die verveelvoudigingen;

d. de namen en adressen van alle (rechts)personen die betrokken zijn of waren bij de verspreiding van die verveelvoudigingen;

IV Apollo te bevelen een bericht te sturen aan de zakelijke afnemers van de Nxt Software dat er – kort gezegd – op neerkomt dat de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat inbreuk is gemaakt op de rechten van Jelurida en dat het verzoek bevat om de afgenomen software te verwijderen;

V Apollo te bevelen een bericht met dezelfde strekking te tonen op de ‘landing page’ van haar website;

VI Apollo te veroordelen om een dwangsom te betalen aan Jelurida voor iedere overtreding van het onder I tot en met V gevorderde alsmede voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;

VII Apollo te veroordelen in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), te vermeerderen met de nakosten en wettelijke rente;

VIII de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden.

3.2.

Jelurida legt aan haar vorderingen ten grondslag - samengevat - dat zij auteursrechthebbende is op de Nxt Software, nu zij en haar rechtsvoorgangers de Nxt Software van de grond af aan hebben ontwikkeld en geschreven. Zij heeft de broncode van de Nxt Software integraal openbaar gemaakt en staat gebruik daarvan (zoals kopiëren, distribueren en bewerken) toe, maar wel uitsluitend onder voorwaarden die zij heeft gesteld in de JPL. Apollo heeft de Apollo Software (die een bewerking, althans een gedeeltelijke kopie van de Nxt Software is) in de periode van 25 oktober 2019 tot 20 augustus 2020 openbaar gemaakt, zonder dat de voorwaarden van de JPL in het softwarepakket waren opgenomen.

Jelurida stelt dat Apollo aldus in strijd handelt met de voorwaarden van de JPL, welke zij volgens artikel 6 JPL heeft aanvaard en zodoende tekortschiet in de nakoming.
Door in strijd met de voorwaarden in de JPL te handelen heeft Apollo geen toestemming voor de openbaarmaking van de Nxt Software, die deel uitmaakt van de Apollo Software, in de periode van 25 oktober 2019 tot 20 augustus 2020. Zij heeft dat wel gedaan en daarmee maakt Apollo inbreuk op het auteursrecht van Jelurida op de Nxt Software. Jelurida heeft een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen, nu Apollo zich voorlopig onder protest houdt aan de JPL, maar weigert een onthoudingsverklaring te tekenen.

3.3.

Apollo heeft daartegen - samengevat - het volgende aangevoerd.
Ten eerste betwist Apollo dat zij tekortgeschoten is in de nakoming van de JPL, omdat de Apollo software een wezenlijk ander product is dat voldoende is verwijderd van de Nxt Software om als zelfstandig werk te worden gekwalificeerd.
Ten tweede voert Apollo aan dat de JPL onder een verkeerde voorstelling van zaken aan haar is voorgelegd. Zij wist op dat moment niet dat op de Nxt Software eigenlijk een open source licentie van toepassing was, althans diende te zijn. De JPL is daarmee vernietigbaar en Jelurida kan zich niet beroepen op nakoming daarvan.
Ten derde betwist Apollo dat Jelurida auteursrechthebbende is op de Nxt Software. De auteursrechten van de Core Developers zijn immers nooit rechtsgeldig aan Jelurida overgedragen.
Tot slot heeft Apollo (subsidiair) aangevoerd dat Jelurida hoogstens mede-auteursrechthebbende kan zijn op de Nxt Software. Zij kan het auteursrecht op de Nxt Software niet zonder toestemming van alle auteursrechthebbenden exploiteren, waardoor van Apollo niet kan worden verlangd dat zij de JPL dient toe te passen.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Partijen hebben een geschil over de vraag welke rechten Jelurida op de Nxt Software kan doen gelden en of Apollo die software rechtmatig (heeft) gebruikt. Het geschil ziet daarmee mede op de vraag of Apollo gehouden is om de Apollo Software uitsluitend onder de voorwaarden van de JPL openbaar te maken. Gelet op artikel 6 van de Special Conditions van de JPL, waarin is bepaald dat geschillen met betrekking tot de JPL voorgelegd zullen worden aan de rechtbank te Amsterdam, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank op grond van artikel 8 Rv bevoegd om kennis te nemen van dit geschil. In artikel 6 van de Special Conditions van de JPL is tevens bepaald dat Nederlands recht van toepassing is op de rechtsbetrekking die in het kader van de JPL tussen partijen bestaat, dan wel heeft bestaan.

4.2.

De vorderingen tot nakoming en tot het staken van inbreuk op het auteursrecht, en de nevenvorderingen, kunnen in kort geding alleen worden toegewezen indien voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de standpunten van Jelurida zal volgen en indien van haar niet kan worden gevergd dat zij de uitslag van de bodemprocedure afwacht.

Auteursrecht op de Nxt Software

4.3.

Jelurida heeft gemotiveerd gesteld dat de ontwikkelaars bij de totstandkoming van de Nxt Software creatieve keuzes hebben gemaakt die zichtbaar zijn in de broncode op zowel het allerhoogste niveau (zoals de programmeertaal en structuur), maar ook op detailniveau (zoals de plaatsing en formulering van individuele comments of coderegels). Apollo is niet op die stelling ingegaan. In deze procedure wordt er daarom vanuit gegaan dat de Nxt Software een auteursrechtelijk beschermd werk is.

4.4.

Apollo heeft betwist dat Jelurida auteursrechthebbende is op de Nxt Software, omdat geen van de ontwikkelaars daarvan hun rechten in de vennootschap hebben ingebracht conform de eisen die de wet daaraan stelt. Niet in geschil is dat de Nxt Software is ontwikkeld door (in ieder geval) de volgende veertien core developers, opgenomen in het bestand AUTHORS.txt (zie 2.8):

- [ gebruiker 1/ontwikkelaar 1] ;

- [ontwikkelaar 2] (pseudoniem: [pseudoniem 1] );

- [gebruiker 2/ontwikkelaar 3] ;
- [ontwikkelaar 4] (pseudoniem: [pseudoniem 2] );
- [naam 5/ontwikkelaar 5] (pseudoniem: [pseudoniem 3] );
- [ontwikkelaar 6] (pseudoniem: [pseudoniem 4] );

- [naam 8/ontwikkelaar 7] (pseudoniem: [pseudoniem 5] );

- [ontwikkelaar 8] (pseudoniem: [pseudoniem 6] );

- [ontwikkelaar 9] (pseudoniem: [pseudoniem 7] );

- [ontwikkelaar 10] (pseudoniem: [pseudoniem 8] );

- [ontwikkelaar 11] (pseudoniem: [pseudoniem 9] );

- [naam 9/ontwikkelaar 12] ;

- [ontwikkelaar 13] ;

- [naam 2/ontwikkelaar 14] (pseudoniem: [naam 7/pseudoniem 10] ).

4.5.

Uit de afschriften van de drie ‘Nxt tokens’ die Jelurida heeft overgelegd (zie 2.10) blijkt dat de core developers [gebruiker 2/ontwikkelaar 3] , [naam 5/ontwikkelaar 5] en [naam 7/pseudoniem 10] hebben beoogd daarmee hun aandeel in het auteursrecht op de Nxt Software in september 2016 over te dragen aan [naam 4] , respectievelijk aan [naam 6] . Ter zitting heeft Gountchev bevestigd dat hij degene is onder het pseudoniem [naam 7/pseudoniem 10] . In de Shareholders Agreement van 30 september 2016 zijn [naam 4] en Wisselink, evenals core developers [naam 8/ontwikkelaar 7] en [naam 9/ontwikkelaar 12] , overeengekomen om hun aandeel in de Nxt Software over te dragen aan Jelurida Holding B.V.. Deze laatste vennootschap heeft vervolgens haar auteursrecht op de Nxt Software overgedragen aan Jelurida IP B.V. door middel van de Asset Purchase Agreement van 21 juni 2017 (zie 2.12). Jelurida heeft voorts een screenshot overgelegd van een Signed Message van core developer [ gebruiker 1/ontwikkelaar 1] van 1 november 2016, waarin hij schrijft alle intellectuele eigendomsrechten op zijn bijdrage aan de Nxt Software aan Jelurida IP B.V. over te dragen.

4.6.

Hoe de bovenstaande reeks (beoogde) overdrachten van de auteursrechten op de Nxt Software aan (uiteindelijk) Jelurida IP B.V. juridisch dienen te worden gekwalificeerd is voorshands onduidelijk. Apollo heeft gemotiveerd aangevoerd dat die overdrachten niet voldoen aan het aktevereiste van artikel 2 lid 3 van de Auteurswet (Aw). De vraag of de Nxt tokens - waarin de core developers [gebruiker 2/ontwikkelaar 3] en [naam 7/pseudoniem 10] zijn aangeduid met een pseudoniem, en die voorzien zijn van een GPG public key en van een Nxt account nummer - kunnen worden gekwalificeerd als schriftelijke stukken waaruit de bedoelingen van partijen blijkt, ondertekend door degene die de auteursrechten beoogt over te dragen, hangt mede af van de vraag of de authenticiteit en de identiteit van de daarin vermelde partijen met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld. Dit vereist een onderzoek naar de feiten die buiten het bestek valt van dit kort geding.

Het is daarbij nog maar de vraag in hoeverre die toetsing aan het aktevereiste zoals opgenomen in de Aw relevant is, nu voorshands niet duidelijk is of de overdrachten moeten worden beoordeeld naar Nederlands recht. Daarvoor is meer informatie nodig over onder meer de core developers die in het kader van deze procedure niet is ingebracht. In artikel 47 Aw is immers bepaald dat die wet slechts van toepassing is op werken die voor het eerst in Nederland zijn “uitgegeven”, dan wel werken van Nederlandse makers of, in sommige gevallen, op makers die in Nederland hun gewone verblijfplaats hebben.

Aannemelijk is echter dat, indien de beoogde overdrachten moeten worden beoordeeld naar buitenlands recht, vaak evengoed een aktevereiste zal gelden. Of overdracht onder een pseudoniem, in een Nxt Token, voorzien van een GPG public key en een Nxt account nummer, voldoet aan het dan geldende aktevereiste zal in dat geval ook moeten worden beoordeeld naar buitenlands recht.

4.7.

Al met al is in elk geval aannemelijk dat core developers [gebruiker 2/ontwikkelaar 3] , [naam 5/ontwikkelaar 5] , [naam 7/pseudoniem 10] , [naam 8/ontwikkelaar 7] en [naam 9/ontwikkelaar 12] hebben beoogd hun auteursrechten op de Nxt Software over te dragen. Omdat niet aannemelijk is gemaakt dat die overdrachten om formele redenen niet rechtsgeldig zouden zijn, zal in deze procedure voorshands ervan worden uitgegaan dat dit geldige overdrachten zijn. Met betrekking tot de gestelde overdracht van auteursrechten door [ gebruiker 1/ontwikkelaar 1] wordt daar niet van uitgegaan. In tegenstelling tot de Nxt tokens, is de Signed Message niet voorzien van een Nxt nummer, noch van een GPG public key. Voorshands is niet voldoende aannemelijk dat de Signed Message enig handvat biedt om de authenticiteit en identiteit van [ gebruiker 1/ontwikkelaar 1] met voldoende zekerheid te kunnen vaststellen.

4.8.

Het voorgaande laat onverlet dat met betrekking tot de overige core developers ( [pseudoniem 2] , Chepurnoy , [ontwikkelaar 8] , [ontwikkelaar 9] , [pseudoniem 8] , Yassin en [ontwikkelaar 13] ) geen overdracht aan Jelurida heeft plaatsgevonden. Jelurida stelt dat [ontwikkelaar 9] , [pseudoniem 8] en [ontwikkelaar 13] geen bijdrage hebben geleverd aan de broncode van de Nxt Software. Met betrekking tot [pseudoniem 2] , Chepurnoy , [ontwikkelaar 2] , [ontwikkelaar 8] , en Yassin erkent Jelurida dat zij hebben bijgedragen aan de broncode van de Nxt Software. Daarmee is voldoende aannemelijk dat Jelurida hoogstens voor een deel auteursrechthebbende is op de Nxt Software. Partijen zijn het er niet over eens hoe groot dit deel is. Jelurida stelt dat die core developers minder dan 8% aan de gehele broncode hebben bijgedragen. Apollo betwist dat percentage en stelt dat ook [pseudoniem 8] en [ontwikkelaar 9] significante bijdragen aan de broncode van de Nxt Software hebben geleverd. Jelurida weerspreekt dit op haar beurt en stelt dat [ontwikkelaar 9] en [pseudoniem 8] slechts bijdragen hebben geleverd aan de user interface van de Nxt Software, niet aan de broncode.

4.9.

Hoe dat ook zij, het voorgaande leidt tot de conclusie dat voorshands voldoende aannemelijk is dat Jelurida mede-auteursrechthebbende is op de Nxt Software. Welk aandeel zij heeft in de auteursrechten op de broncode kan in dit kort geding niet worden vastgesteld. Daarvoor is een nader onderzoek naar de feiten nodig, waarvoor dit kort geding zich niet leent.

Exploitatie van de Nxt Software

4.10.

Niet in geschil is dat Jelurida op enig moment de licentievoorwaarden waaronder zij de Nxt Software beschikbaar stelt, heeft gewijzigd van de GPL (die van toepassing is verklaard in artikel 0 van de Developer Agreement) naar de JPL. Apollo heeft aangevoerd dat die wijziging in strijd is met artikel 1 van de GPL en artikel 4 van de Developer Agreement. Apollo is echter geen licentiegever in de zin van de GPL, noch partij bij de Developer Agreement en kan zich om die reden ter afwending van de vorderingen van Jelurida niet op die bepalingen beroepen.

4.11.

Voorts heeft Apollo aangevoerd dat niet alle mede-auteursrechthebbenden van de Nxt Software instemmen met de exploitatie daarvan onder de JPL door Jelurida, waardoor zij daartoe niet gerechtigd is en geen nakoming van de JPL kan vorderen. Aannemelijk is dat de Nxt software een ondeelbaar werk is. Handhaving van de auteursrechten op een ondeelbaar werk kan op grond van artikel 26 Aw door ieder der rechthebbenden. Exploitatie van een ondeelbaar werk kan op grond van artikel 3:166 Burgerlijk Wetboek echter slechts met instemming van álle mede-auteursrechthebbenden.

4.12.

Apollo heeft haar standpunt onderbouwd door een verklaring van core developers [ontwikkelaar 9] en [ontwikkelaar 2] over te leggen, en een overeenkomst waaruit blijkt dat core developer [pseudoniem 8] zijn auteursrechten op de Nxt Software heeft overgedragen aan Apollo. In tegenstelling tot wat Apollo heeft aangevoerd, blijkt niet uit die producties dat [ontwikkelaar 9] , [ontwikkelaar 2] en [pseudoniem 8] géén toestemming hebben gegeven voor de exploitatie van de Nxt Software onder de JPL door Jelurida. Voor zover Apollo betoogt dat zij als gevolg van de overdracht door [pseudoniem 8] mede-auteursrechthebbende is geworden, geldt dat dit door Jelurida ter zitting gemotiveerd is betwist. Daarom kan daar in dit kort geding niet vanuit worden gegaan.

4.13.

Uit hetgeen hiervoor onder 4.8 is overwogen volgt dat met betrekking tot core developers [pseudoniem 2] , [naam 5/ontwikkelaar 5] , Chepurnoy , [ontwikkelaar 8] , Yassin en [ontwikkelaar 13] niet is uitgesloten is dat zij mede-auteursrechthebbenden zijn op de broncode van de Nxt Software. Aan Apollo kan worden toegegeven dat er dus een mogelijkheid bestaat dat zij als mede-auteursrechthebbenden niet hebben ingestemd met de exploitatie van de software onder de voorwaarden van de JPL, in strijd met artikel 3:166 BW. Dat is echter onvoldoende om er voorshands vanuit te gaan dat Jelurida niet gerechtigd is om de Nxt Software te exploiteren. Het had op de weg van Apollo gelegen om nader te onderbouwen welke van deze core developers daadwerkelijk rechten op de Nxt Software doen gelden en dat zij daadwerkelijk geen toestemming hebben verleend aan exploitatie van de software door Jelurida. Dit geldt ook voor het standpunt van Apollo dat er mogelijk nog vele andere ontwikkelaars betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de Nxt Software die een aandeel in het auteursrecht op de Nxt Software hebben. Dit alles leidt tot de conclusie dat voorshands aannemelijk is dat Jelurida de Nxt Software mag exploiteren onder de JPL.

4.14.

Uit het voorgaande volgt dat het standpunt van Apollo, dat de JPL tot stand is gekomen onder invloed van een (bewust) verkeerde voorstelling van zaken en daarmee vernietigbaar is, voorshands niet aannemelijk is.

Inbreuk auteursrecht Jelurida?

4.15.

Niet in geschil is dat Apollo de Nxt Software heeft bewerkt en coderegels heeft toegevoegd bij het ontwikkelen van de Apollo Software. Jelurida heeft een rapport van 19 augustus 2020 van dr. A.K. Seewald overgelegd, waarin de code base van de Nxt public blockchain platform en de Apollo Foundation codebase met elkaar worden vergeleken. Seewald concludeert dat de Apollo Software een significant deel van de Nxt Software code bevat op bestand-, functie- en coderegelniveau. Tussen de 60% en 73% van de functies van de Nxt Software komen voor ten minste 50% overeen met functies van de Apollo Software. Driekwart van die overeenkomende functies is identiek. Van die overeenkomende functies kan 93% van de coderegels worden teruggevoerd op de core developers van de Nxt Software. Apollo stelt echter 400.000 regels aan eigen code te hebben toegevoegd en de code te hebben ge-refactored, met als resultaat dat de Apollo Software een wezenlijk ander product is dat voldoende van de Nxt Software verwijderd is om als zelfstandig werk te kunnen worden aangemerkt.

4.16.

Gedeeltelijke reproducties en het maken van bewerkingen vallen onder de exclusieve rechten die toekomen aan een auteur op grond van de artikelen 1 en 13 Aw. Dit is anders voor zover de bewerking als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt. De enkele stelling dat Apollo 400.000 coderegels heeft toegevoegd en de Nxt Softwarecode heeft ge-refactored is niet voldoende om voorshands aan te nemen dat sprake is van een nieuw, oorspronkelijk werk. Voorshands is aannemelijk dat Apollo in de periode van 25 oktober 2019 tot 20 augustus 2020 door een significant deel van de Nxt Software code te kopiëren, inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Jelurida op de Nxt Software, voor zover zij daar geen toestemming toe had op grond van de JPL.

Nakoming van de JPL

4.17.

Niet in geschil is dat Apollo de JPL (aanvankelijk) heeft aanvaard. Jelurida stelt dat Apollo de JPL niet heeft opgenomen in het softwarepakket van de Apollo Software, versie 1.44.2, dat vanaf 3 juni 2020 beschikbaar is gemaakt voor download. Apollo stelt dat zij de JPL niet heeft verwijderd uit de broncode en dat zij de JPL informatie slechts heeft verplaatst naar de ‘third-party-license’ folder. Zij stelt dat zij een aanvullende licentie in het softwarepakket heeft opgenomen, voor het gedeelte dat zij zelf aan de code heeft toegevoegd, maar dat de JPL altijd van toepassing is gebleven. Dit doet echter niet af aan het feit dat Apollo op 25 oktober 2019 de JPL heeft verwijderd uit het bestand LICENSE.txt op haar GitHub account. In dat bestand stond daarna slechts nog Apollo als auteursrechthebbende vermeld. Dit is in strijd met artikel 2.2 van de JPL. Daarnaast heeft Apollo niet weersproken dat zij de JPL niet in een copyright notice heeft opgenomen in het door haar beschikbaar gemaakte softwarepakket (versie 1.44.2), hetgeen in strijd is met artikel 2.1 van de JPL. Door in strijd te handelen met de JPL, is op grond van artikel 5 van de JPL de toestemming om de Nxt Software te bewerken en verspreiden vervallen waardoor, in lijn met hetgeen is overwogen onder 4.16, voorshands aannemelijk is dat Apollo inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Jelurida.

4.18.

Inmiddels heeft Apollo de JPL opnieuw beschikbaar gemaakt op haar GitHub pagina en ervoor gezorgd dat gebruikers op de website van Apollo de JPL voorwaarden actief moeten accepteren wanneer zij de Apollo Software (inmiddels versie 1.44.3) daar benaderen. Omdat Apollo deze maatregelen in afwachting van deze procedure onder protest heeft genomen en niet bereid is toe te zeggen de JPL ook in de toekomst te zullen blijven toepassen, zal Apollo worden bevolen om de JPL na te komen. Jelurida heeft daarbij een spoedeisend belang omdat het niet toepassen van de JPL door Apollo betekent dat derden, die de broncode van de Apollo Software gebruiken, de JPL niet zullen aanvaarden. Daardoor dreigt voor Jelurida schade, mede gelet op de airdrop verplichting in artikel 3.4.1 van de JPL. Als prikkel tot nakoming zal aan het bevel een dwangsom worden verbonden zoals gevorderd.

4.19.

Jelurida heeft een ‘grensoverschrijdend inbreukverbod’ gevorderd voor de hele Europese Unie. Uitspraak over inbreuken op auteursrechten in andere (EU) landen door de Nederlandse rechter is mogelijk op grond van de EEX-verordening (Verordening (EU) 1215/2012). Daarbij is wel de vraag welk recht moet worden toegepast. In artikel 8 lid 1 van Rome II (Verordening (EG) 864/2007) is bepaald dat op een niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, het recht van toepassing is van het land waarvoor de bescherming is gevraagd (lex protectionis). Om een inbreukverbod voor andere landen te geven, dient dus eerst te worden bepaald of de handelingen inbreukmakend zijn naar de van toepassing zijnde nationale rechtsstelsels, of de gedaagde ook naar dat recht aansprakelijk is, en of een verbod wel een remedie is die onder het desbetreffende vreemde recht beschikbaar is. Jelurida heeft met betrekking tot die vragen slechts aangevoerd dat het Europese auteursrecht in steeds verdergaande mate geharmoniseerd is. Dat mag zo zijn, het Europese auteursrecht acquis is niet in die mate geharmoniseerd dat voorshands kan worden aangenomen dat in elk EU land sprake is van inbreuk, van aansprakelijkheid en van eenzelfde toepasselijke remedie. De vorderingen van Jelurida zullen daarom worden beperkt tot het Nederlandse grondgebied.

Overige vorderingen

4.20.

Uit het bevel aan Apollo om de JPL na te komen vloeit voort dat Apollo geen inbreuk meer mag maken op de auteursrechten van Jelurida ten aanzien van de Nxt Software. Met betrekking tot die vordering zal de voorziening daarom bij gebrek aan belang worden geweigerd.

4.21.

Jelurida heeft belang bij de door haar gevorderde informatie voor het vaststellen van de omvang van de door haar geleden schade, en om er inzicht in te krijgen hoe de Apollo Software verder is verspreid. Apollo zal daarom worden bevolen om de gevorderde informatie onder a tot en met d in het petitum, onder III, te verstrekken over de periode van 25 oktober 2019 tot 20 augustus 2020. Omdat het gaat om een overzichtelijke periode en een beperkt aantal afnemers is de vordering op dit punt, evenals de hierna te noemen vordering om de afnemers op de hoogte te stellen, aan te merken als een nevenvordering die ten aanzien van het spoedeisend belang de hoofdvordering volgt. Van Jelurida kan in redelijkheid niet worden gevergd dat zij voor de behandeling van deze vorderingen een bodemprocedure opstart. Als prikkel tot nakoming zal Apollo worden veroordeeld om aan Jelurida een dwangsom van € 1.000,- te betalen voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat Apollo niet aan dat bevel voldoet.

4.22.

Omdat de zakelijke afnemers van versie 1.44.2 van de Apollo Software niet akkoord zijn gegaan met de JPL bij het benaderen van de software via de website van Apollo, heeft Jelurida er belang bij dat Apollo aan haar zakelijke afnemers een brief stuurt waarin zij hen verzoekt om de Apollo Software opnieuw te installeren. Bij de nieuwe installatie zullen de zakelijke afnemers de JPL wél actief moeten accepteren (zie 4.18). Als prikkel tot nakoming zal Apollo worden veroordeeld om aan Jelurida een dwangsom van € 1.000,- te betalen voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat Apollo niet aan dat bevel voldoet.

4.23.

De vordering met betrekking tot het tonen van een bericht op de landing page van http://appollocurrency.com strekt te ver, nu een bevel daartoe zou inhouden dat het bericht openbaar wordt gemaakt aan een wereldwijd publiek. Aannemelijk is dat slechts een klein deel van dat publiek via Apollo op de hoogte gesteld hoeft te worden. Apollo zal haar afnemers immers bekend moeten maken aan Jelurida en ook de hiervoor genoemde brief moeten verzenden. Deze voorziening zal dan ook worden geweigerd.

4.24.

De dwangsommen zullen gezamenlijk worden gemaximeerd op een totaal van € 2.500.000,-.

4.25.

Apollo zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv. Het door Jelurida gevorderde bedrag van € 46.681,15 komt echter niet in zijn geheel redelijk en evenredig voor. De advocaatkosten zijn hoger dan het indicatietarief (voor dit geschil € 25.000,-) zonder dat daarvoor een specifieke reden is gegeven. Deze kosten hangen voor 90% samen met de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Deze kosten zullen dan ook worden toegewezen tot 90% van € 25.000,-. Daarnaast zullen de verschotten waaronder de kosten voor het deskundigenrapport van dr. Seewald volledig worden toegewezen. De verschotten (deurwaarder, vertaling, koerier, tolk) zijn kosten die Jelurida voor het gehele geding heeft moeten maken en het is redelijk dat deze kosten volledig worden vergoed. De deskundigenkosten hebben voor 100% betrekking op de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Voor het overige zal het liquidatietarief worden toegepast. De kosten aan de zijde van Jelurida worden begroot op:

- griffierecht: € 656,00

- advocaatkosten: € 22.500,00 (90% van € 25.000,00)
- verschotten € 15.477,73
Totaal IE kosten: € 38.633,73

- advocaatkosten € 147,00 (10% liquidatietarief)

Totaal € 38.780,73

te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente.

4.26.

De nakosten zullen worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

beveelt Apollo om binnen het grondgebied van Nederland haar verplichtingen onder de JPL jegens Jelurida, direct na betekening van dit vonnis, volledig en onvoorwaardelijk na te komen,

5.2.

beveelt Apollo om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, schriftelijk een volledige en juiste opgave te verstrekken aan de advocaten van Jelurida, onderbouwd met afschriften van onderliggende documenten en bescheiden van:


a. het totale aantal door Apollo verspreide verveelvoudigingen en/of

openbaarmakingen van de Nxt Software, al dan niet als onderdeel van de Apollo Software in de periode 25 oktober 2019 tot en met 20 augustus 2020;

b. de verkoopprijzen van de verspreide verveelvoudigingen en/of het aantal openbaarmakingen van de Nxt Software, al dan niet als onderdeel van de Apollo Software, een en ander gespecificeerd naar afnemer, niet-zijnde een consument, voor de periode 25 oktober 2019 tot en met 20 augustus 2020;

c. een gespecificeerde berekening van de totale winst die Apollo heeft genoten als gevolg van het verspreiden van de verveelvoudigingen en/of openbaarmakingen van de Nxt Software al dan niet als onderdeel van de Apollo Software, voor de periode 25 oktober 2019 tot en met 20 augustus 2020;

d. de namen en adressen van alle (rechts)personen, handelend vanuit beroep of bedrijf, die betrokken zijn of waren bij de verspreiding van de verveelvoudigingen en/of openbaarmakingen van de Nxt Software, al dan niet als onderdeel van de Apollo Software, zulks met weergave van de aantallen verveelvoudigingen per (rechts)persoon, voor de periode 25 oktober 2019 tot en met 20 augustus 2020,


waarbij het steeds gaat om verveelvoudigingen en openbaarmakingen die aan afnemers binnen het grondgebied van Nederland zijn verstrekt,

5.3.

beveelt Apollo om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, aan iedere zakelijke afnemer die in de periode 25 oktober 2019 tot en met 20 augustus 2020 binnen het grondgebied van Nederland de beschikking heeft gekregen over de Nxt Software via de website of GitHub pagina van Apollo, een bericht te sturen met gelijktijdige kopie aan de advocaat van Jelurida, uitsluitend met de volgende inhoud, zonder enig begeleidend schrijven:

Re: Request to delete Apollo Software

Dear madam, sir,

Recently, you have downloaded or obtained a copy of our Apollo Software as part of our Apollo Currency. On 22 september 2020, the interim relief judge of the court of Amsterdam, the Netherlands, held that the software used fort he Apollo Currency likely infringes the copyrights of Jelurida IP B.V.’s vested in its Nxt blockchain software.

We therefore request you to permanently delete and remove any copies or versions you may have obtained of the Apollo Software (version 1.44.2) in the period between 25 October 2019 until 20 August 2020.

We note that the further distribution, copying, or use of the Apollo Software (version 1.44.2) you have obtained from us in the period between 25 October 2019 until 20 August 2020 likely constitutes an unlawful act towards Jelurida IP B.V., and infringes its copyrights.

Sincerely,

The Board
Apollo Fintech Ltd.”,

5.4.

veroordeelt Apollo om aan Jelurida een dwangsom te betalen van € 25.000 voor iedere dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat zij niet voldoet aan het bevel, gegeven onder 5.1,

5.5.

veroordeelt Apollo om aan Jelurida een dwangsom te betalen van € 1.000 voor iedere dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat zij niet voldoet aan de bevelen, gegeven onder 5.2 en 5.3,

5.6.

bepaalt dat de dwangsommen onder 5.4 en 5.5 gezamenlijk gemaximeerd worden op een totaal van € 2.500.000,-,

5.7.

veroordeelt Apollo tot betaling van de proceskosten, tot deze uitspraak aan de zijde van Jelurida begroot op € 38.780,73,

5.8.

veroordeelt Apollo in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,- voor salaris advocaat, te vermeerderen met € 82,- en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.9.

bepaalt de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis,

5.10.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.11.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. J. Dekker, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 22 september 2020.1

1 type: JD coll: MV