Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2020:3536

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
21-07-2020
Datum publicatie
28-07-2020
Zaaknummer
EA 20-370
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst door werknemer, verstoring arbeidsrelatie na beslissing salarisverlaging 25% vanwege coronacrisis zonder instemming werknemer, ernstig verwijtbaar handelen werkgver door onder meer geven officiele waarschuwing

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2020-0883
JAR 2020/203
Prg. 2020/227
XpertHR.nl 2020-20004549
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht - team kanton

zaaknummer: 8538584 EA VERZ 20-370

beschikking van: 21 juli 2020

func.: 364/245

Beschikking in de zaak van

[verzoeker]

wonende te [woonplaats]

verzoeker, nader te noemen: [verzoeker]

gemachtigde: mr. R.S. Rabarison

t e g e n

de besloten vennootschap
CONTAINER SOLUTIONS B.V.

gevestigd te Amsterdam

verweerster, nader te noemen: Container Solutions

gemachtigde: mr. D.C. Coppens

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

[verzoeker] heeft op 20 mei 2020 een verzoek met producties ingediend dat strekt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:671c BW, met nevenverzoeken waaronder een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv. Container Solutions heeft op 7 juli 2020 een verweerschrift ingediend.

Voorafgaand aan de zitting heeft [verzoeker] nog stukken ingediend en zijn verzoeken aangevuld. De producties die [verzoeker] heeft ingediend op 6 juli 2020 worden buiten beschouwing gelaten nu deze niet aan de wederpartij zijn gestuurd.

Het verzoekschrift is mondeling behandeld op 13 juli 2020. Kort voor de mondelinge behandeling heeft de gemachtigde van [verzoeker] laten weten dat hij (rest)klachten had, wellicht als gevolg van het Coronavirus. Daarop is besloten, gelet op de geldende RIVM-richtlijn, dat [verzoeker] niet fysiek op de zitting zou verschijnen, maar middels een telefoonverbinding via zijn gemachtigde zou deelnemen aan de zitting.

De gemachtigde van [verzoeker] is verschenen, met een tolk die het besprokene op de zitting voor [verzoeker] heeft vertaald. [verzoeker] heeft als gezegd aan de zitting deelgenomen via een mobiele telefoonverbinding. Namens Container Solutions is verschenen [belanghebbende] , [functie] van Container Solutions, vergezeld door de gemachtigde. Partijen hebben hun standpunt toegelicht, de gemachtigde van [verzoeker] aan de hand van een pleitnota, en vragen van de kantonrechter beantwoord. Na verder debat is beschikking gevraagd en is een datum voor beschikking bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1.1.

Container Solutions opereert op het gebied van informatietechnologie en helpt klanten om hun software en applicaties op ‘cloud technology’ te laten werken. Klanten sluiten daartoe een abonnement af met Container Solutions. Er werken op het kantoor in Amsterdam ongeveer 45 medewerkers en wereldwijd heeft Container Solutions ongeveer 100 medewerkers in dienst.

1.2.

[verzoeker] is op 7 januari 2019 op basis van een arbeidsovereenkomst voor de bepaalde tijd van een jaar in dienst getreden van Container Solutions als [functie] . Het salaris bedraagt € 9.300,00 bruto per maand, exclusief 8,33% vakantietoeslag, bij een arbeidsduur van 40 uur per week. Voor [verzoeker] is fiscaal de 30% regeling van toepassing.

1.3.

De arbeidsovereenkomst is begin december 2019 onder dezelfde voorwaarden verlengd met een jaar tot 7 januari 2021. [verzoeker] is (voornamelijk) ingezet bij de klant Sqooba, bij wie Container Solutions per dag CHF 1.400,00 voor de werkzaamheden van [verzoeker] in rekening brengt.

1.4.

Op 26 maart 2020 heeft de directie van Container Solutions tijdens een zoge-naamde ‘all hands’ vergadering (de digitale vergaderomgeving van Container Solutions) bekend gemaakt dat de salarissen van alle werknemers als gevolg van het te verwachten verlies vanwege de Coronacrisis met gemiddeld 25% verlaagd zouden gaan worden. [verzoeker] was bij de vergadering niet aanwezig, omdat hij op dat tijdstip een vergadering met een klant had. De heer [naam 1] , [functie] van [verzoeker] , heeft [verzoeker] op een later moment een samen-vatting van de vergadering gegeven.

1.5.

Op 31 maart 2020 heeft [verzoeker] een brief van Container Solutions gekregen met als onderwerp ‘Agreement in regards to emergency group salary reduction 2020’ waarin kort gezegd werd meegedeeld dat als gevolg van de Coronacrisis voor het voortbestaan van Container Solutions maatregelen moesten worden genomen en dat het salaris van [verzoeker] met ingang van 1 april 2020 met 25% werd verlaagd tot € 6.975,00 bruto per maand. De situatie zou opnieuw bekeken worden op zijn laatst op 30 juni 2020. [verzoeker] heeft de brief niet ‘voor akkoord’ getekend.

1.6.

[verzoeker] heeft bij e-mail van 1 april 2020 aan [belanghebbende] , [functie] van Container Solutions, geschreven, voor zover van belang:
(..) Thanks for explaining more of the situation to me today! Just wanted to make sure I fully grok what you explained to me.
Given that we have:
● CS has a revenue shortage of approx.. 1.6MM EUR for the year with current forecasts
● major client (..) will reduce income on that contract by 50%
● 35% overall revenue reduced
And that:
● new customers are not signing
● some clients (..) are also negotiating a reduced rate
We have the goal: to stay alive until October (..)
my question: what is the plan for compensation of lost salary?
(..)
● Will have to assess on a week by week basis, but can not commit to a plan at this time
(..)
Can you follow up with the:
● all hands recording, if there was one? (..)
● the slides from the all hands presentation (..)?
Thanks again. As you realize this is a heavy burden for many in CS, and I want to make sure I know what the implications of signing the agreement would be.

1.7.

[belanghebbende] heeft hierop dezelfde dag gereageerd per e-mail:
(..) Thanks for summing up the call we had. There is no recording of the All hands (..)
Verder is in de e-mail een plaatje met de omzet afgezet tegen de tijd gekopieerd, [belanghebbende] heeft voorts geschreven dat de directie 30% en de medewerkers van Container Solutions 25% teruggaan in salaris en dat volledig gebruik zal worden gemaakt van Deense, Nederlandse en Britse overheids-steun. Voor wat betreft de compensatie van salaris zal gekeken worden of dat mogelijk is, maar het kan ook tot de conclusie leiden dat het niet tot compensatie komt, aldus [belanghebbende] in de e-mail. [verzoeker] heeft op de e-mail niet gereageerd maar hem wel dezeflde dag doorgestuurd naar zijn gemachtigde.

1.8.

F. [naam 2] , [functie] van Container Solutions, heeft bij e-mail van 8 april 2020 aan [verzoeker] bericht dat [verzoeker] , na de salarisverlaging te hebben besproken met [naam 2] en met [belanghebbende] , heeft laten weten niet deel te nemen. Nu het ging om de keuze tussen het ontslaan van medewerkers of collectief salaris inleveren, de redenen uitgebreid besproken waren en 99% van de medewerkers heeft ingestemd met de maatregel, heeft Container Solutions geen andere keuze dan de salarisverlaging op iedereen toe te passen en daarom werd het salaris van [verzoeker] vanaf 1 april 2020 met 25% verlaagd, aldus de e-mail.

1.9.

[verzoeker] heeft over april 2020 een salaris ontvangen van € 6.975,00 bruto
(€ 5.398,50 netto).

1.10.

Bij brief van 1 mei 2020 heeft [verzoeker] een officiële waarschuwing gekregen. Volgens de waarschuwing was op 3 december 2019 met [verzoeker] besproken dat Container Solutions van hem meer ‘thought leadership’ verwachtte. Verder stelt de brief:
We agreed that you would do the following:
● Workshops
● Technical writing
● Being a thought leader (..)
● Public speaking (..)
● Internal knowledge transfers
● Helping new hires
This has been shared with your Team Lead [naam 3] and he has tried to engage with you on these topics. Your reaction was that you didn’t want to participate nor did you want to do more than working on your current client engagement. Since this is expected from you and it is a non negotiable term, I will be issuing you an official warning. (..)

1.11.

Bij e-mail van 6 mei 2020 heeft [naam 2] aan [verzoeker] geschreven dat, zoals met hem was besproken, hij uit het team geplaatst werd en dat hij voortaan rechtstreeks aan [naam 4] , [functie] van Container Solutions, zou rapporteren. [verzoeker] heeft sindsdien twee keer een digitaal ‘ono-on-one’ gesprek met [naam 4] gehad en twee keer op deze wijze met [belanghebbende] gecommuniceerd.

1.12.

De gemachtigde van [verzoeker] heeft onder meer bij brief en e-mail van 12 mei 2020 Container Solutions gesommeerd het achterstallig salaris te voldoen. Container Solutions heeft ter zitting meegedeeld dat per 1 juli 2020 weer de volledige salarissen zullen worden betaald.


Het geschil

2. [verzoeker] verzoekt – na wijziging – kort samengevat:
bij wijze van voorlopige voorziening
I. voor de duur van het geding Container Solutions te veroordelen tot betaling van het salaris van € 9.300,00 bruto per maand en vakantiegeld, vanaf 1 april 2020 tot het einde van de arbeidsovereenkomst, vermeerderd met wettelijke verhoging en wettelijke rente alsmede buitengerechtelijke kosten;
en in de hoofdzaak
II. de arbeidsovereenkomst te ontbinden per eerst mogelijke datum, dan wel een door de kantonrechter te bepalen datum;
III. Container Solutions te veroordelen tot betaling van het achterstallig salaris van
€ 2.325,00 bruto en vakantiegeld daarover, vanaf 1 april 2020 tot het einde van de arbeidsovereenkomst, vermeerderd met de wettelijke verhoging;
IV. Container Solutions te veroordelen tot betaling van de transitievergoeding van
€ 6.725,66 bruto;
V. Container Solutions te veroordelen tot betaling van een billijke vergoeding ter hoogte € 65.100,00 bruto (7 maandsalarissen);
alles met veroordeling van Container Solutions in de proceskosten.

3. Aan dit verzoek legt [verzoeker] ten grondslag – kort weergegeven – dat hij niet heeft ingestemd met de salarisverlaging, maar dat Container Solutions deze toch op hem heeft toegepast. [verzoeker] heeft geprobeerd met Container Solutions tot een oplossing te komen, maar zij gaf niet thuis. Vervolgens kreeg [verzoeker] een officiële waarschuwing en werd hij uit het team gezet. Op brieven van zijn gemachtigde werd niet gereageerd. Container Solutions heeft daarmee doelbewust op een arbeidsconflict aangestuurd, als gevolg waarvan de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. Nu de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van Container Solutions heeft [verzoeker] recht op een billijke vergoeding.

4. Zonder ontbinding zou de arbeidsovereenkomst eindigen op 7 januari 2021, zodat [verzoeker] aanspraak heeft op een billijke vergoeding ter hoogte van het niet genoten loon tot die datum. Dat betreft 7 maandsalarissen, totaal het bedrag van
€ 65.100,- bruto bij een einde per 1 juni 2020. Het is volgens [verzoeker] niet aannemelijk dat hij in deze coronatijden voor die tijd een nieuwe baan zal vinden.

5. Container Solutions verzet zich niet tegen ontbinding van de arbeidsovereenkomst maar voert verweer tegen doorbetaling van het volledige salaris en (de hoogte van) de verzochte billijke vergoeding.
Samengevat stelt Container Solutions dat geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten, zodat [verzoeker] geen billijke vergoeding toekomt.

6. Op de overige stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.

Beoordeling

7. Ten eerste moet worden beoordeeld of de arbeidsovereenkomst tussen partijen moet worden ontbonden. Vooropgesteld wordt dat op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden wegens omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.

8. Van dergelijke omstandigheden is sprake. Zowel op basis van de stukken als de houding van partijen ter zitting wordt vastgesteld dat de arbeidsrelatie inmiddels ernstig is verstoord, waardoor inmiddels beide partijen willen dat de arbeids-overeenkomst eindigt. Niet valt in te zien dat de arbeidsovereenkomst dan nog door partijen op een vruchtbare en harmonieuze manier kan worden voortgezet. De arbeidsovereenkomst zal daarom worden ontbonden per 1 augustus 2020.

9. Nu het verzoek tot ontbinding wordt toegewezen is vervolgens de vraag of [verzoeker] een billijke vergoeding en een transitievergoeding toekomt. Deze kunnen worden toegekend indien de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van Container Solutions. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat ernstig verwijtbare handelen of nalaten van een werkgever zich slechts in uitzonderlijke gevallen voordoet, bijvoorbeeld als een werkgever grovelijk de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst en er als gevolg daarvan een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat. De kantonrechter overweegt daaromtrent als volgt.

10. Duidelijk is dat de verstoorde verhouding tussen partijen zijn oorsprong vindt in de aangekondigde en doorgevoerde salarisverlaging van 25% per 1 april 2020. Voorop staat dat het betalen van salaris de hoofdverplichting van een werkgever is, die voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst. De werkgever kan - in beginsel - het bedrag aan salaris voorts niet zonder instemming van de werknemer eenzijdig verlagen, hetgeen Container Solutions feitelijk wel heeft gedaan.

11. Container Solutions heeft ter verklaring van de maatregel er op gewezen dat sprake was en is van een buitengewone noodsituatie als gevolg van (kort gezegd) de Coronacrisis en dat 98% van de medewerkers met de tijdelijke verlaging van het salaris heeft ingestemd. Alleen [verzoeker] en één collega hebben hun instemming aan de maatregel onthouden; alle 98 andere medewerkers hebben volgens Container Solutions de tijdelijke korting geaccepteerd.

12. Voorafgaand daaraan heeft Container Solutions in een (online) vergadering van
26 maart 2020 aangekondigd voor elke medewerker het salaris te willen korten met 25%. Zij heeft haar redenen daarvoor in die vergadering ook toegelicht. Hoewel [verzoeker] ter zitting heeft benadrukt dat Container Solutions geen openheid van zaken heeft gegeven en geen financiële stukken heeft laten zien die haar vermeende economisch slechte situatie aantonen, stelt hij in het verzoekschrift dat zijn teamleider een samenvatting van de vergadering van 26 maart 2020 heeft gegeven. Verder volgt uit de e-mail van 1 april 2020 dat [verzoeker] ook met de CFO van Container Solutions heeft gesproken over de situatie. Om er zeker van te zijn dat hij het heeft begrepen heeft [verzoeker] vervolgens uiteengezet wat de redenen en gevolgen zijn van de salarisverlaging. Het enige waarover hij nog duidelijkheid vraagt zijn de gevolgen die de verlaging voor hem hebben en de te verwachte compensatie voor het verlies aan salaris. Container Solutions heeft daarop geantwoord, waarna [verzoeker] niet meer heeft gereageerd. Hoewel Container Solutions in de procedure geen verdere onderbouwing heeft gegeven van de (financiële) redenen die hebben geleid tot het voorstel de salarissen te verlagen, kan [verzoeker] niet volhouden dat hij onvoldoende was geïnformeerd. Ook de gemachtigde van [verzoeker] heeft in haar brieven slechts gesommeerd het loon te voldoen en heeft niet om financiële stukken of nadere informatie gevraagd.

13. Vastgesteld wordt dat het weliswaar om een forse salarisverlaging gaat, maar daar staat tegenover dat die van tijdelijke aard is en waarvoor, zo is de verwachting, [verzoeker] in de toekomst compensatie krijgt. In zoverre zou het feitelijk eerder gaan om loonopschorting. Of dat betekent dat het voorstel van Container Solutions in dat geval als redelijk moet worden beschouwd, kan bij gebreke van een financiële onderbouwing zijdens Container Solutions niet worden gegeven. Maar de omstandigheden zouden kunnen meebrengen dat van [verzoeker] - gelet op de buitengewone noodsituatie die zich kennelijk (ook) bij Container Solutions heeft voorgedaan - kan worden gevraagd met deze tijdelijke opschorting akkoord te gaan. Mee weegt dat voldoende aannemelijk is geworden dat de overgrote meerderheid van de medewerkers met het voorstel heeft ingestemd ( [verzoeker] kon ter zitting immers slechts één andere collega noemen die tegen het voorstel was) en Container Solutions heeft terecht aangevoerd dat collectiviteit bij zo’n maatregel voorwaarde is.

14. Los daarvan, de manier waarop Container Solutions vervolgens is omgegaan met de afwijzing van [verzoeker] van het voorstel, valt haar ernstig te verwijten. De officiële waarschuwing van 1 mei 2020 en vervolgens de uitzetting uit het team, wat daaronder ook precies moet worden verstaan, zijn niet anders te duiden dan een afstraffing van de weigering van [verzoeker] in te stemmen met het voorstel van Container Solutions. Dat op 3 december 2019 met [verzoeker] kritisch is gesproken over zijn functioneren, en wel in die zin dat het in mei 2020 zou kunnen leiden tot een officiële waarschuwing, heeft [verzoeker] weersproken en heeft Container Solutions verder niet onderbouwd. Bovendien staat de uitgedeelde waarschuwing haaks op het feit dat Container Solutions begin december 2019 het dienstverband met [verzoeker] heeft verlengd.

15. Container Solutions voert verder aan dat [verzoeker] zich heeft misdragen bij (online) besprekingen en dat hij als gevolg daarvan niet meer welkom was bij teamverga-deringen. Ook dat wordt echter onvoldoende onderbouwd, hoewel het eenvoudig had gekund door verklaringen van collega’s van [verzoeker] . Container Solutions heeft verder ook niet toegelicht wanneer of hoe [verzoeker] over de streep zou zijn gegaan en tegenover wie en in welk opzicht. Dat er reden was om over te gaan tot zo’n vergaande maatregel om [verzoeker] uit het team te zetten is dan ook op geen enkele wijze gebleken.

16. Deze handelswijze van Container Solutions kan niet anders worden uitgelegd dan als ‘kaltstellen’ van [verzoeker] . De waarschuwing van 1 mei 2020 en de verwijdering van [verzoeker] uit het team op 6 mei 2020 komen uit het niets en kunnen dan ook direct gekoppeld worden aan de afwijzing van de loonopschorting door [verzoeker] van 8 april 2020. Het behoeft geen uitleg dat een goed werkgever zo niet dient om te gaan met een werknemer die niet instemt met een door de werkgever gedaan – al dan niet redelijk – voorstel.

16. Container Solutions heeft derhalve in dit opzicht ernstig verwijtbaar gehandeld, welk handelen logischerwijs heeft geleid tot een verstoring van de arbeidsrelatie, met de ontbinding van de arbeidsovereenkomst tot gevolg. Container Solutions is daarom aan [verzoeker] , naast de transitievergoeding waartegen in hoogte geen verweer is gevoerd, een billijke vergoeding verschuldigd.

16. Voor het vaststellen van de hoogte van de billijke vergoeding wordt gewogen het loon dat [verzoeker] tot het eindigen van de arbeidsovereenkomst op 7 januari 2021 zou hebben verdiend. Bij een einde per 1 augustus 2020 zijn dat (ruim) vijf maanden loon. Aannemelijk is echter dat [verzoeker] , gelet op de branche waarin hij werkzaam is, ruimschoots voor januari 2021 ander werk zal hebben gevonden. Ondanks de Coronocrisis, die overigens voor de meeste IT-bedrijven juist voor wind in de zeilen zorgt, moet [verzoeker] in staat worden geacht binnen twee maanden een nieuw dienstverband te hebben gevonden. Het gaat derhalve nog om twee maanden loonverlies, wat afgerond neerkomt op een bedrag van € 20.000,00 bruto inclusief vakantiegeld.

16. De transitievergoeding ad € 6.725,66 bruto dient hierop in mindering te worden gebracht, nu deze een deel van de schade compenseert. Dat komt neer op een bedrag van afgerond € 13.275,00 bruto. Andere feiten of omstandigheden die relevant zijn voor het vaststellen van de billijke vergoeding heeft [verzoeker] niet aangedragen en de kantonrechter heeft ook geen verdere aanknopingspunten gevonden.

16. Nu aan [verzoeker] een lagere vergoeding wordt toegekend dan gevorderd, wordt hij conform artikel 7:686a lid 6 BW in de gelegenheid gesteld zijn verzoek in te trekken.

16. Omdat kort gezegd niet vaststaat dat het voorstel tot salarisverlaging redelijk was en [verzoeker] dit in redelijkheid had moeten accepteren, terwijl [verzoeker] ook steeds de volle arbeidsprestatie heeft geleverd, waarvoor Container Solutions ook het overeengekomen bedrag bij de klant zal hebben gedeclareerd, is Container Solutions het volledige loon verschuldigd, zodat de vordering op dat punt toewijsbaar is. De wettelijke verhoging wordt beperkt tot 20%.

16. De gevraagde voorlopige voorziening is niet toewijsbaar. Deze is gevorderd voor de duur van de procedure, welke met het geven van deze beschikking eindigt.

16. De proceskosten komen voor rekening van Container Solutions als de in het ongelijk gestelde partij.

BESLISSING

De kantonrechter:

ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 1 augustus 2020;

veroordeelt Container Solutions tot betaling aan [verzoeker] van de transitie-vergoeding van € 6.725,66 bruto;

veroordeelt Container Solutions tot betaling van een billijke vergoeding aan [verzoeker] van € 13.275,00 bruto;

bepaalt dat het onder I t/m III gestelde rechtskracht ontbeert, indien het verzoek voor 1 augustus 2020 door [verzoeker] wordt ingetrokken;

veroordeelt Container Solutions tot betaling aan [verzoeker] van het achterstallig salaris van € 2.325,00 bruto per maand en 8,33% vakantiegeld daarover, vanaf 1 april 2020 tot 1 augustus 2020, voor zover het volledige salaris niet is voldaan en vermeerderd met maximaal 20% aan wettelijke verhoging;

veroordeelt Container Solutions in de kosten van het geding, aan de zijde van [verzoeker] tot op heden begroot op € 720,00 aan salaris gemachtigde en € 499,00 aan griffierecht, behoudens in het geval [verzoeker] het verzoek intrekt, in welk geval de proceskosten worden gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

veroordeelt Container Solutions in de na deze beschikking ontstane kosten, begroot op € 60,00 aan salaris gemachtigde, te verhogen met een bedrag van € 68,00 en de explootkosten van betekening van de beschikking, een en ander voor zover van toepassing inclusief btw, onder de voorwaarde dat Container Solutions niet binnen veertien dagen na aanschrijving volledig aan deze beschikking heeft voldaan en betekening van de beschikking pas na veertien dagen na aanschrijving heeft plaatsgevonden, behoudens in het geval [verzoeker] het verzoek intrekt, in welk geval de proceskosten worden gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het anders of meer verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.V. Ulrici, kantonrechter, en op 21 juli 2020 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van mr. T.C. van Andel, griffier.

De griffier De kantonrechter