Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2020:3301

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
02-07-2020
Datum publicatie
10-07-2020
Zaaknummer
8224396 CV 19-25861
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een bruidspaar dat apparatuur en personeel voor de bediening daarvan inhuurde voor hun huwelijksfeest moet ruim 2500 euro betalen. Dat twee matrix blinders (lichtunits met verschillende kleuren lampen) niet zijn gebruikt, betekent niet dat zij de hele rekening onbetaald mogen laten.

De overeenkomst kan niet met terugwerkende kracht worden ontbonden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak


vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 8224396 CV 19-25861

vonnis van 2 juli 2020 (bij vervroeging)

Vonnis van de kantonrechter

Inzake:

Mooie Jongens B.V.

gevestigd te Amsterdam

eiseres

gemachtigde: mr. E.Ph. Schölvinck

t e g e n

[gedaagde 1]

[gedaagde 2]

wonende te [woonplaats]

gedaagden

procederend in persoon.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

- dagvaarding van 6 december 2019, met producties;

- conclusie van antwoord, met producties;

- instructievonnis van 27 februari 2020, waarbij een comparitie van partijen is bepaald.

De comparitie heeft plaatsgevonden op 15 juni 2020, waarbij zijn verschenen [naam directeur] (directeur van eiseres) en de gemachtigde aan de ene kant en gedaagde [gedaagde 1] aan de andere kant mede namens gedaagde [gedaagde 2] . Beide partijen hebben hun standpunt nader toegelicht. Na verder debat is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als gesteld en erkend of niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast:

1.1.

Eiseres heeft in opdracht van gedaagden apparatuur met toebehoren verhuurd en personeel voor de installatie en bediening daarvan ter beschikking gesteld ten behoeve van het huwelijksfeest van gedaagden op 30 maart 2019.

1.2.

Onder de verhuurde apparatuur bevonden zich twee matrix blinders (lichtunits met verschillende kleuren lampen). Deze zijn door het personeel van eiseres feitelijk niet gebruikt tijdens het huwelijksfeest.

1.3.

Bij facturen van 12 april 2019 heeft eiseres aan gedaagden in totaal een bedrag van € 2.415,77 inclusief btw in rekening gebracht, waaronder € 80,- voor de huur van de matrix blinders.

1.4.

Per e-mail van 30 augustus 2019 hebben gedaagden aan eiseres (onder meer) bericht als volgt: ‘ik heb een overeenkomst gesloten met Mooie Jongens waarbij jullie als belangrijkste prestatie 2 blinders met aansturing en persoonlijke programmering/bediening zouden leveren. Die hebben jullie niet geleverd. Daar kan geen discussie over bestaan. In plaats van excuses te maken verlangen jullie nu betaling van het volledige bedrag. Dat gaat niet gebeuren. Mooie Jongens is de overeenkomst niet nagekomen (en kan die ook niet meer nakomen: het huwelijksfeest is voorbij). Dat geeft mij het recht de overeenkomst te ontbinden. Ik heb geen betalingsverplichting meer. Mijn vrouw heeft erop aangedrongen dat we toch een deel betalen. Daarom bij dezen: ik zal volgende week EUR 1.250 overmaken (…) en dan sluit ik dit dossier’.

1.5.

Bij brief van 2 september 2019 heeft de gemachtigde van eiseres gedaagden bericht dat de twee matrix blinders à € 96,80 en de manuren voor de bediening van de blinders à € 96.80 in mindering worden gebracht, met verzoek om het restant van € 2.222,17 binnen veertien dagen te voldoen bij gebreke waarvan wettelijke rente en incassokosten in rekening worden gebracht.

1.6.

Per e-mail van 23 september 2019 heeft de gemachtigde van eiseres gedaagden onder meer nog bericht dat pas na vier maanden bezwaar maken te laat is en dat eiseres gedaagden desondanks is tegemoetgekomen door korting te verlenen.

1.7.

Per e-mail van 25 september 2019 hebben gedaagden hierop gereageerd met de mededeling dat de matrix blinders de kernprestatie betreffen en dat daarmee een tailor made lichtshow zou worden gegeven tijdens de openingsdans (en daarna) hetgeen allemaal niet is gebeurd en het aanbod om € 1.250,- te betalen herhaald.

1.8.

Per e-mail van 25 september 2019 heeft de gemachtigde van eiseres dit voorstel van de hand gewezen en onder verwijzing naar artikel 6:89 BW herhaald dat te laat is geklaagd.

1.9.

Ondanks verdere correspondentie heeft geen betaling plaatsgevonden.

Vordering

2. Eiseres vordert gedaagden te veroordelen tot betaling van € 2.222,17 in hoofdsom,
€ 333,30 aan incassokosten en € 6,94 aan vervallen rente, alles te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dagvaarding tot de voldoening en met hun veroordeling in de kosten van het geding.

3. Eiseres stelt daartoe dat de matrix blinders op de gehele productie van geringe betekenis waren en dat het ongebruikt blijven daarvan geen rechtvaardiging is om de hele factuur onbetaald te laten. Bovendien hebben gedaagden daarover te laat geklaagd.

Verweer

4. Gedaagden verweren zich tegen de vordering. Zij voeren aan dat de overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden. Gedaagden zijn getrouwd in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Het programma op die dag speelde zich af in verschillende ruimtes aldaar. De matrix blinders waren bedoeld voor de openingsdans (door gedaagden) waarmee het slotfeest werd ingeluid. Het was de bedoeling dat met lichteffecten de openingsdans zou worden ondersteund en dat de letters EB ermee zouden worden “geschreven”. Een op maat gemaakte lichtshow derhalve. Van deze lichtshow is niets terechtgekomen. Daarmee heeft eiseres op een cruciaal onderdeel verzaakt. De wanprestatie is zo ernstig dat eiseres niet kan volstaan met het niet in rekening brengen van de huur van de matrix blinders. Nakoming is blijvend onmogelijk, omdat het huwelijksfeest voorbij is.

Beoordeling

5. De kantonrechter is van oordeel dat het verweer faalt. Gedaagden verliezen uit het oog dat ontbinding geen terugwerkende kracht heeft. Bovendien gaat het te ver om te stellen dat de wel door eiseres geleverde prestaties geen enkele waarde vertegenwoordigen omdat de overeenkomst op één onderdeel niet is nagekomen. Behalve over het niet gebruiken van de matrix blinders tijdens de openingsdans hebben gedaagden geen tekortkomingen aangevoerd. Eiseres heeft de kosten voor de blinders al in mindering gebracht op haar vordering. Het restant moet gewoon worden betaald. Kosten voor programmering van de blinders zijn niet (afzonderlijk) in rekening gebracht. Dit betekent dat de vordering zal worden toegewezen inclusief de op zichzelf niet bestreden rente en incassokosten.

6. Bij deze uitslag worden gedaagden veroordeeld in de proceskosten.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt gedaagden om aan eiseres € 2.562,41 te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 2.222,17 vanaf 6 december 2019 tot de voldoening;

veroordeelt gedaagden in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van eiseres begroot op € 92,83 aan explootkosten, € 486,- aan griffierecht en € 360,- aan salaris gemachtigde, inclusief eventueel verschuldigde btw;

veroordeelt gedaagden tot betaling van € 60,- aan nakosten te verhogen met € 68,00 en kosten van betekening van dit vonnis, een en ander voor zover van toepassing inclusief btw, indien gedaagden niet binnen veertien dagen na aanschrijving volledig aan dit vonnis hebben voldaan en betekening van het vonnis nadien heeft plaatsgevonden;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. A.W.J. Ros, kantonrechter en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 juli 2020 in tegenwoordigheid van de griffier.