Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2020:3092

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
29-06-2020
Datum publicatie
03-07-2020
Zaaknummer
8029222 CV EXPL 19-19176
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verstek. Ambtshalve toetsing. Koopovereenkomst. Gesteld dat is voldaan aan (pre)contractuele informatieverplichtingen, maar dit kan niet worden vastgesteld. Geen sanctie opgelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 8029222 CV EXPL 19-19176

vonnis van: 29 juni 2020

fno.: 991

vonnis van de kantonrechter

i n z a k e

Zalando SE

gevestigd te Berlijn, Duitsland

eisende partij

gemachtigde: R. Slagman

t e g e n

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde partij

niet verschenen

Verder verloop van de procedure

Bij tussenvonnis van 20 januari 2020 is eisende partij in de gelegenheid gesteld om het bijgevoegde informatieformulier in te vullen en dit ingevulde formulier en de daarin aangegeven stukken in het geding te brengen, en een kopie hiervan aan gedaagde partij te sturen met de mededeling dat deze hierop kan reageren.

Eisende partij heeft op de rolzitting van 17 februari 2020 een akte ingediend. Gedaagde partij heeft hierop niet gereageerd.

Vervolgens is een datum voor vonnis bepaald.

Gronden van de beslissing

Eisende partij vordert betaling van € 59,99 aan hoofdsom, vermeerderd met rente en kosten.

Eisende partij stelt bij dagvaarding – kort weergegeven – dat Zalando een detailhandel is, waarbij klanten via postorder en internet bestellingen kunnen plaatsen. De klant moet een account aanmaken waarbij de klant onder meer moet aangeven dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Van de algemene voorwaarden citeert eisende partij artikel 6 (“Herroepingsrecht”) en artikel 15 (“Betaling). Bij dagvaarding is overgelegd de factuur, een veertiendagenbrief, de algemene voorwaarden en een informatieformulier zonder bijlagen.

In de dagvaarding is niet gesteld dat, en zo ja op welke wijze, aan de wettelijke (pre)contractuele informatieverplichtingen ter zake van de aan de vordering ten grondslag liggende online koopovereenkomst is voldaan. Wel kruist eisende partij op het als productie bijgevoegde informatieformulier aan dat zij heeft voldaan aan de wettelijke (pre)contractuele informatieverplichtingen, waarbij zij een algemene verwijzing geeft naar het gestelde in de dagvaarding en het bepaalde in haar algemene- en aanvullende voorwaarden.

Eisende partij is vervolgens in de gelegenheid gesteld haar vordering alsnog te onderbouwen met alle voor de beslissing van belang zijnde feiten door invulling van het aan haar verstrekte informatieformulier, waar nodig de vragen toe te lichten en de daarin aangegeven stukken in het geding te brengen.

Bij akte heeft eisende partij gesteld dat gedaagde partij een consument is met wie zij een online koopovereenkomst heeft gesloten. Hoewel niet gepersonaliseerd op de persoon van gedaagde partij, heeft eisende partij aan de hand van schermafdrukken het bestelproces bij Zalando toegelicht. Daarbij heeft eisende partij aangegeven dat gedaagde partij een bevestigingse-mail van de aankoop heeft gekregen. Eisende partij heeft een (wederom niet op de persoon van gedaagde partij gepersonaliseerde) bevestigingse-mail overgelegd, waarbij een formulier genaamd ‘informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht’ is gevoegd.

Hoewel uit de overgelegde schermafdrukken niet is gebleken dat is voldaan aan de wettelijke precontractuele informatieverplichtingen en uit de overgelegde bevestigingse-mail evenmin volgt dat alle contractuele informatie op een duurzame gegevensdrager (in bijvoorbeeld een pdf-bestand bij de bevestigingse-mail) aan gedaagde partij is verstrekt en in zoverre niet kan worden vastgesteld dat volledig voldaan is aan de artikelen 6:230m, 6:230v en 6:193f BW, is de kantonrechter van oordeel dat een sanctie hiervoor niet op zijn plaats is. Dit geldt vooral omdat in de bevestigingse-mail de voornaamste kenmerken van de gekochte zaak, de prijs, de leverings- en retourkosten (gratis), de identiteit en het adres van de verkoper zijn opgenomen en op het 100 dagen retourrecht wordt gewezen. Daarnaast moet er vanuit worden gegaan dat gedaagde partij de gekochte zaak zonder commentaar heeft behouden. Voor het ambtshalve verbinden van een sanctie aan deze schending van de verplichting tot onderbouwing van de (pre)contractuele informatie ziet de kantonrechter op dit moment dan ook onvoldoende grond.

De vordering komt de kantonrechter ook voor het overige niet ongegrond of onrechtmatig voor, zodat deze wordt toegewezen zoals hierna vermeld.

Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt gedaagde partij om aan eisende partij te betalen het bedrag van € 101,11 vermeerderd met de wettelijke rente over € 59,99 vanaf 29 augustus 2019 tot de dag van betaling;

veroordeelt gedaagde partij in de proceskosten die aan de zijde van eisende partij worden vastgesteld op € 121,00 aan griffierecht, € 85,04 aan dagvaardingskosten en € 36,00 aan salaris van de gemachtigde, een en ander voor zover van toepassing inclusief btw;

veroordeelt gedaagde partij in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 18,00 aan salaris gemachtigde, te verhogen met een bedrag van € 68,00 en de explootkosten van betekening van het vonnis, een en ander voor zover van toepassing inclusief btw, onder de voorwaarde dat gedaagde partij niet binnen veertien dagen na aanschrijving volledig aan dit vonnis heeft voldaan en betekening van het vonnis pas na veertien dagen na aanschrijving heeft plaatsgevonden;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Pennink, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 29 juni 2020 in tegenwoordigheid van de griffier.