Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2020:163

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
07-01-2020
Datum publicatie
17-01-2020
Zaaknummer
C/13/677424 / KG ZA 19-1311
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

AVROTROS mocht Opgelicht?! van 7 januari ongewijzigd uitzenden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/677424 / KG ZA 19-1311 MDVH/LO

Vonnis in kort geding van 7 januari 2020

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht

YOURSAFE24 GMBH (in de dagvaarding per abuis Yousafe24 GmbH genoemd),

gevestigd te Dresden (Duitsland),

2. [eiser sub 2],

wonende te [woonplaats] (Duitsland),

eisers bij gelijkluidende dagvaardingen (op verkorte termijn) van 30 en 31 december 2019,

advocaat mr. Q.J.A. Meijnen te Amsterdam,

tegen

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

AVROTROS,

gevestigd te Hilversum,

2. [gedaagde sub 2],

zonder bekende woon- of verblijfplaats,

gedaagden,

vrijwillig verschenen,

advocaat mr. H.A.J.M. van Kaam te Amsterdam.

Partijen zullen hierna YourSafe en [eiser sub 2] , AVROTROS en [gedaagde sub 2] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Ter zitting van 7 januari 2020 hebben YourSafe en [eiser sub 2] de vorderingen zoals omschreven in de dagvaardingen nader toegelicht. AVROTROS en [gedaagde sub 2] hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht en hun standpunten toegelicht aan de hand van een pleitnota. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op 7 januari 2020 de beslissing gegeven in de vorm van een ‘kopstaartvonnis’. Het hierna volgende bevat de uitwerking daarvan en is, zoals ter zitting aangekondigd, afgegeven op 14 januari 2020.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van YourSafe en [eiser sub 2] : [eiser sub 2] met zijn zoon en mr. Meijnen;

aan de zijde van gedaagden: [verslaggever] (verslaggever bij AVROTROS Opgelicht?!) en [medewerker] (juridische zaken AVROTROS) met mr. Van Kaam.

1.2.

Bij e-mail van 4 januari 2020 hebben YourSafe en [eiser sub 2] een incidentele conclusie tot rectificatie ex artikel 208 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ingediend, waarin zij – kort gezegd – rechtzetten dat de naam YourSafe in de inleidende dagvaarding is aangeduid als Yousafe.

2 De feiten

2.1.

YourSafe is een Duitse onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling en exploitatie van lockersystemen.

2.2.

[bedrijf] (hierna: [bedrijf] ) was een Arubaanse eenmanszaak van [naam 1] , opgericht op 1 januari 2011 en opgeheven op 13 februari 2017. [bedrijf] had als doelstelling het exploiteren van een lockerverhuurbedrijf.

2.3.

H.T.S. Hi-Tech Safe International N.V. (hierna: Hi-Tech Safe) is een Arubaanse vennootschap, opgericht op 29 juni 2016, met als doel het gaan verhuren van lockers (kluisjes). [naam 1] is enig bestuurder van Hi-Tech Safe. [naam 2] is investeerder in [bedrijf] .

2.4.

AVROTROS is een omroepvereniging, die onder meer het programma ‘Opgelicht?!’ uitzendt. Volgens haar website is dit “het tv-programma met spraakmakende reportages over oplichtingspraktijken en de laatste nieuwtjes, waarschuwingen en tips uit de wereld van fraude en bedrog”.

[gedaagde sub 2] is redacteur van het programma ‘Opgelicht?!’.

2.5.

Vanaf eind september 2015 is tussen [bedrijf] (vertegenwoordigd door [naam 2] ) en YourSafe ( [eiser sub 2] ) gesproken over samenwerking. Op 11 maart 2016 is een License Agreement en een contract of sale gesloten tussen beide partijen. Die overeenkomsten houden kort gezegd in dat [bedrijf] acht door YourSafe te leveren kluizen zal gaan exploiteren op verschillende stranden op Aruba. [bedrijf] heeft daarvoor tussen maart en augustus 2016 een bedrag van € 179.000,- aan YourSafe betaald. De lockers waren afkomstig van de Oostenrijkse fabrikant KEBA, waren eerder gebruikt op Mallorca, en zouden volgens het contract of sale acht weken na ondertekening daarvan worden geleverd op Aruba.

2.6.

De lockers zijn uiteindelijk (pas) op 13 december 2016 geleverd. Een deel van de lockers was beschadigd. Verder waren er problemen met de stroomvoorziening en lukte het niet om een payment provider te vinden. In een e-mail van 6 februari 2017 aan YourSafe heeft [naam 2] alle gebreken opgesomd. Aan het eind van de e-mail zet hij de huidige situatie uiteen en sommeert hij YourSafe de boel in orde te maken:

“(…)

Where are we now?

We are now 6 February 2017 11 months after signing the contract and the status at this moment is:

o 4 units are installed but not working

o Missing parts (previous mail)

o Damaged parts

o No complete information for the rest of the process.

o No payment provider

o Lost our Promotion contract (…)

o Payment Rent over the made debts already for 10 months (…)

o Missed a lot of potential income here during the high season

o 2 employees without income

o 1 potential installation/training partner that is also frustrated

Where would we like to be (action points)?

o Have the missing parts within 10 working days on Aruba

o Have the damaged parts within 10 working days on Aruba

o Renegotiate the 500 euro service fee for each unit and the price for the license.

o Have all 4 units up and running the first week of March 2017. (with payment provider)

o New and resigned MOU within 1 working week.

o Complete and official Invoice within 1 working week.

(…)”.

2.7.

Uiteindelijk hebben de kluisjes nooit gewerkt en vanaf augustus 2017 heeft [naam 2] YourSafe laten weten dat hij zijn geld terug wil.

2.8.

Op 26 maart 2018 heeft [naam 2] [eiser sub 2] (YourSafe) via WhatsApp het volgende bericht gestuurd:

“ [eiser sub 2] i think it is better if you and keba come with a solution. I already contact several dutch tv programs that handel cases like this: opgelicht and kassa they are highly interested in my story because they certainly don t expect this from a german and Austrian firm.”

2.9.

Op 19 april 2018 hebben partijen weer contact via WhatsApp. [naam 2] deelt mee dat bij over een paar weken in Europa is en dat hij wil afspreken met [eiser sub 2] (YourSafe) om de ontstane problemen op te lossen. [eiser sub 2] verklaart daartoe bereid te zijn. Op 16 mei 2018 heeft [naam 2] de volgende berichten via WhatsApp aan [eiser sub 2] (YourSafe) gestuurd:

“I want to come to a solution for this as soon as possible.

As you know the financial problems are enormous.

And this is the last option I would like to give

Before proceed the case at court

And proceed with making this whole story public”.

2.10.

In juni 2018 heeft YourSafe € 20.000,- aan Hi-Tech Safe betaald en op 27 augustus 2018 hebben partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten. In die vaststellingsovereenkomst heeft YourSafe zich verbonden in totaal een bedrag van € 250.000,- aan Hi-Tech Safe (terug) te betalen, waarop het reeds betaalde bedrag van € 20.000,- in mindering mag worden gebracht. De overige € 230.000,- zou in termijnen worden betaald. Uiterlijk mei 2019 zou het bedrag volledig moeten zijn voldaan. In de overeenkomst staat ook dat partijen geen negatieve berichten naar buiten zullen brengen over dit geschil, zolang de overeenkomst wordt nagekomen. Verder staat in de overeenkomst onder meer het volgende:

“(…)

Specification of the cost. Bank transfers [eiser sub 2] , Costs Logistic, Tax, Lawyer costs, Interest of the loan.

A lot of costs and missed income I have deleted from the total amount to not come to a long court case.

Main goal of the agreement is to cover most of the costs and look to the future. (…)”.

2.11.

Na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst heeft YourSafe in oktober 2018 € 10.000,- aan Hi-Tech Safe betaald en in juni en juli 2019 tweemaal € 500,-. In augustus 2019 heeft YourSafe nog een bedrag van € 2.000,- betaald. In totaal is dus slechts € 33.000,- betaald van het overeengekomen bedrag van € 250.000,-, waarvan € 3.000,- te laat.

2.12.

In 2018 en 2019 hebben verschillende WhatsApp- en e-mailconversaties plaatsgevonden tussen partijen, waarbij Hi-Tech Safe ( [naam 2] ) steeds aandringt op betaling en dreigt publiciteit te zoeken en waarin YourSafe ( [eiser sub 2] ) erop aandringt om geen negatieve uitlatingen te doen en toezegt dat het geld er echt binnenkort aan komt.

2.13.

[naam 2] en [eiser sub 2] hebben een afspraak gemaakt voor 29 oktober 2019 om in Eindhoven te praten over een oplossing voor hun geschil. [naam 2] kon uiteindelijk niet aanwezig zijn en heeft een vriend gestuurd om hem te vertegenwoordigen. Ook heeft hij de redactie van ‘Opgelicht?!’ uitgenodigd om aanwezig te zijn met een (verborgen) cameraploeg.

2.14.

In het gesprek met de vriend van [naam 2] heeft [eiser sub 2] laten weten dat YourSafe binnenkort een aantal grote contracten gaat sluiten, waarmee zij Hi-Tech Safe kan betalen. [eiser sub 2] heeft toegezegd dat het gehele bedrag uiterlijk september 2020 zal zijn betaald. Het gesprek is deels gefilmd met een verborgen camera. Halverwege het gesprek is de cameraploeg van ‘Opgelicht?!’ tevoorschijn gekomen, en heeft de verslaggever van ‘Opgelicht?!’ [eiser sub 2] vragen gesteld. De verslaggever heeft [eiser sub 2] ook een stuk overhandigd waarin correspondentie met KEBA wordt weergegeven.

2.15.

AVROTROS is voornemens in de uitzending van 7 januari 2020 aandacht te besteden aan het conflict tussen YourSafe en Hi-Tech Safe.

2.16.

YourSafe heeft AVROTROS bij brief van 13 november 2019 gesommeerd haar de gemaakte beeld- en geluidsopnamen te verstrekken en te bevestigen dat zij in haar programma geen aandacht zal besteden aan YourSafe en/of haar directeur en/of aan haar gelieerde personen.

2.17.

Bij e-mail van 14 november 2019 heeft [medewerker] , jurist bij AVROTROS, laten weten dat AVROTROS niet zal afzien van uitzending waarbij zij vermeldt dat YourSafe/ [eiser sub 2] uiteraard aanvullend kan reageren.

2.18.

In een e-mail van eveneens 14 november 2019 heeft YourSafe voorgesteld een afspraak te maken met AVROTROS, samen met [naam 2] , om haar kant van het verhaal te vertellen.

2.19.

AVROTROS heeft laten weten dat zij graag een afspraak maakt met [eiser sub 2] en [naam 2] en dat [naam 2] als voorwaarde voor zijn komst uit Aruba heeft gesteld dat eerst een substantieel deel van het verschuldigde bedrag wordt betaald.

2.20.

In de correspondentie tussen YourSafe en [eiser sub 2] en AVROTROS die volgt hebben YourSafe en [eiser sub 2] als voorwaarde voor betaling gesteld dat geen negatieve berichten naar buiten zullen worden gebracht (zoals de uitzending van ‘Opgelicht?!’). AVROTROS heeft uiteindelijk afgezien van het gesprek omdat voor haar de aanwezigheid van [naam 2] cruciaal was. In een e-mail van [gedaagde sub 2] (AVROTROS) van 2 december 2019 staat hierover het volgende:

“(…) Ik kan hier alleen nog niet uit opmaken, of er contact is geweest van uw zijde met de heer [naam 2] , zijn aanwezigheid is voor ons wel nodig, omdat wij namelijk al weerwoord van uw cliënt hebben. De heer [naam 2] heeft aangegeven alleen naar Nederland te komen onder voorwaarden die wij redelijk achten. Zijn aanwezigheid zou impliceren dat er daadwerkelijk een oplossing is, en daar willen wij uiteraard dan ook melding van maken.”

Vervolgens heeft de advocaat van YourSafe op 12 december 2019 voorgesteld elkaar op 20 december 2019 te ontmoeten. Hierop heeft [gedaagde sub 2] (AVROTROS) als volgt gereageerd:

”Dhr. [naam 2] op Aruba heeft echter tot op heden nog niets gehoord van uw cliënt, dus ook niet de toezeggingen die hij wilde hebben om naar Nederland te komen. Onze uitzending staat gepland voor 7 januari a.s. Zou u ons kunnen laten weten of er voor die tijd nog een afspraak in zit met uw cliënt en dhr. [naam 2] , gezamenlijk? Nogmaals, mocht er een oplossing zijn (of komen) maar dan concreter dan de toezeggingen die dhr. [naam 2] tot nog toe van uw cliënt heeft gehad, zullen wij daar ook melding van maken. Vooralsnog heeft een afspraak met uw cliënt voor ons geen zin, zonder aanwezigheid van dhr. [naam 2] .”

Uiteindelijk is het niet tot een gesprek gekomen.

3 Het geschil

3.1.

YourSafe en [eiser sub 2] vorderen – samengevat – uitvoerbaar bij voorraad:

I. gedaagden te bevelen zich te onthouden van het uiten van een lichtvaardige beschuldiging aan het adres van YourSafe van betrokkenheid bij enig strafbaar feit dat verband houdt met bedrog, oplichting en/of fraude voor zover deze beschuldiging niet aantoonbaar steun in de thans bekende feiten en omstandigheden heeft;

II. gedaagden te bevelen om zorgvuldig invulling te geven aan het principe van wederhoor, door alle documenten en verklaringen van bronnen te verstrekken waarop gedaagden hun beschuldigingen baseren en YourSafe en [eiser sub 2] ten minste drie werkdagen te geven om hierop te reageren;

III. gedaagden te bevelen zich te onthouden van het uitzenden van een televisieprogramma en het openbaar maken van andere publicaties waarin de naam en/of het logo van YourSafe herkenbaar in beeld is en/of waarin haar naam wordt genoemd, voor zover YourSafe daarbij wordt beschuldigd van strafbare feiten, voor zover die beschuldiging niet aantoonbaar steun vindt in de thans bekende feiten;

IV. gedaagden te bevelen zich te onthouden van het uitzenden van een televisieprogramma en het openbaar maken van andere publicaties waarin [eiser sub 2] herkenbaar in beeld is en/of zijn naam wordt genoemd en/of wordt aangeduid op een manier waardoor hij door het publiek kan worden geïdentificeerd, voor zover hij daarbij wordt beschuldigd van strafbare feiten, voor zover die beschuldiging niet aantoonbaar steun vindt in de thans bekende feiten;

V. gedaagden te bevelen zich te onthouden van het uitzenden van het audio- en/of videomateriaal van YourSafe en [eiser sub 2] gemaakt met behulp van een verborgen camera en/of door overvalsjournalistiek op 29 oktober 2019;

VI. een en ander op straffe van een dwangsom;

VII. met veroordeling van gedaagden in de proceskosten en de nakosten.

3.2.

AVROTROS en [gedaagde sub 2] voeren verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna bij de uitwerking, voor zover van belang, ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

AVROTROS is als omroepvereniging verantwoordelijk voor de inhoud en de uitzending van haar programma’s. Voor het dagvaarden of veroordelen van een van haar medewerkers ( [gedaagde sub 2] ) is geen enkele aanleiding. De vorderingen jegens [gedaagde sub 2] zullen dan ook reeds hierom worden afgewezen. De verdere beoordeling zal dan ook slechts zien op de rol van AVROTROS.

4.2.

YourSafe en [eiser sub 2] vorderen een verbod op een uitzending, althans die uitzending aan te doen passen aan door haar gestelde eisen. Dat komt neer op preventieve censuur, hetgeen verboden is in artikel 7 van de Grondwet. Een dergelijk verbod kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden gegeven. Daarvan kan slechts sprake zijn als de publicatie voor de betrokkenen tot onherstelbare schade zal leiden en, indien de publicatie pas achteraf onrechtmatig zou worden geacht, de nadelige gevolgen van de openbaarmaking niet meer kunnen worden hersteld door middel van een op dat moment uit te spreken veroordeling tot rectificatie of vergoeding van schade.

4.3.

Indien de vorderingen van YourSafe en [eiser sub 2] zouden worden toegewezen, zou dit een beperking inhouden van het in artikel 10 lid 1 EVRM neergelegde grondrecht van AVROTROS op vrijheid van meningsuiting. Dit recht kan slechts worden beperkt indien dit bij wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen, in dit geval van YourSafe en [eiser sub 2] (artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij wet is voorzien, is sprake wanneer de uitlatingen van AVROTROS onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW worden geoordeeld. Voor het antwoord op de vraag of hiervan sprake is, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen. Het belang van AVROTROS is dat zij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend moet kunnen uitlaten over zaken en/of misstanden die de samenleving raken. Het belang van YourSafe en [eiser sub 2] is erin gelegen dat zij niet lichtvaardig worden blootgesteld aan negatieve publiciteit die hun goede naam aantast. Welk van deze belangen, die in beginsel gelijkwaardig zijn, de doorslag behoort te geven, hangt af van alle omstandigheden van het geval.

4.4.

Ter zitting waren geen beelden van de voorgenomen uitzending beschikbaar. Op basis van de toelichting (en toezeggingen) van AVROTROS kan echter van het volgende worden uitgegaan:

 • -

  In de uitzending zullen op een neutrale wijze beide kanten van het verhaal worden belicht.

 • -

  De uitzending bevat interviews met [naam 2] en [naam 1] en bevat beelden uit de gemaakte opnames van het gesprek met [eiser sub 2] op 29 oktober 2019, deels met verborgen camera, waarin het standpunt van YourSafe naar voren komt.

 • -

  Het gaat om rustige beelden, zonder tumult of emoties.

 • -

  In de uitzending wordt niet geconcludeerd dat sprake is van strafbare feiten zoals fraude of oplichting.

 • -

  [eiser sub 2] en andere vertegenwoordigers van YourSafe komen niet herkenbaar in beeld en hun namen worden niet genoemd.

Misstand en wederhoor

4.5.

Het onderwerp van de uitzending is de kleine gedupeerde ondernemer, die ondeugdelijke producten koopt die hij vooraf heeft moeten betalen en die vervolgens in financiële problemen komt en jaren moet wachten voordat hij zijn geld terugkrijgt. Dit is een onderwerp dat een bijdrage kan leveren aan het publieke debat. Het staat AVROTROS in beginsel dan ook vrij daaraan aandacht te besteden in haar uitzending. YourSafe heeft gesteld dat zij in verband wordt gebracht, of zelfs beschuldigd, van het plegen van strafbare feiten, zoals oplichting of fraude. AVROTROS heeft toegezegd dat in de uitzending niet die conclusie wordt getrokken. Het enkele feit dat de titel van het programma ‘Opgelicht!?’ luidt, leidt er niet toe dat YourSafe en [eiser sub 2] automatisch worden beschuldigd van oplichting of strafbaar handelen, zoals zij lijken te betogen, te meer daar de titel van het programma ook een vraagteken bevat.

4.6.

YourSafe en [eiser sub 2] zijn in de gelegenheid gesteld hun kant van het verhaal te vertellen en hebben ook na de confrontatie met de camera de gelegenheid gehad om aanvullend te reageren. Zij hebben van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Het gesprek met AVROTROS heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden. [naam 2] wilde niet uit Aruba komen als YourSafe niet eerst een substantieel deel van het verschuldigde bedrag zou betalen, en AVROTROS had geen behoefte aan een gesprek met alleen [eiser sub 2] , omdat zij stelde zijn standpunt al te kennen. AVROTROS heeft hiermee geen onredelijke voorwaarden aan het gesprek gesteld en heeft hiermee YourSafe en [eiser sub 2] niet de mogelijkheid ontnomen hun kant van het verhaal nader te belichten. YourSafe en [eiser sub 2] hadden immers een schriftelijke reactie kunnen sturen, waartoe de jurist van AVROTROS hen ook reeds had uitgenodigd. Het betoog van YourSafe en [eiser sub 2] dat zij onvoldoende in de gelegenheid zijn gesteld om te reageren op het standpunt dat lockerleverancier KEBA heeft ingenomen in de kwestie, wordt niet gevolgd. [eiser sub 2] werd immers tijdens de ontmoeting op 29 oktober 2019 geconfronteerd met beweringen over KEBA die volgens hem niet klopten. Dat de verslaggever van AVROTROS aan [eiser sub 2] een schriftelijk stuk met de reactie van KEBA heeft overhandigd (hetgeen volgens AVROTROS ook in beeld komt) heeft [eiser sub 2] ook niet betwist. Hij heeft ter zitting slechts verklaard dat hij niet meer wist waar hij het stuk had opgeborgen, maar hij heeft ook niet de moeite genomen om AVROTROS om een kopie van het stuk te vragen, zodat hij daarop alsnog zou kunnen reageren. YourSafe heeft ook erkend dat zij de mogelijkheid voor het geven van een reactie niet heeft benut omdat zij prioriteit heeft gegeven aan het vinden van een investeerder om de schuld aan Hi-Tech Safe af te lossen waarmee zij kennelijk hoopte de uitzending van ‘Opgelicht!?’ te kunnen voorkomen.

Verborgen camera

4.7.

YourSafe heeft verder aangevoerd dat de door AVROTROS genoemde misstand niet het gebruik van een verborgen camera rechtvaardigt en dat [eiser sub 2] zich onder druk gezet voelde door de camera, toen die eenmaal voor zijn neus stond. AVROTROS heeft hier tegenin gebracht dat het gebruik van de verborgen camera vereist was omdat zij wilde kunnen laten zien dat YourSafe weer met smoezen en loze beloften zou komen. Over het gebruik van de verborgen camera wordt als volgt geoordeeld. Het eerste deel van het gesprek – dat ook (deels) zal worden uitgezonden – heeft plaatsgevonden zonder dat [eiser sub 2] wist van de aanwezigheid van een camera. Hij heeft dan ook niet anders gehandeld dan hij zou hebben gedaan zonder aanwezigheid van een camera. Ook in het tweede deel van het gesprek, waarbij de camera zichtbaar was voor [eiser sub 2] en hem vragen werden gesteld door de verslaggever van ‘Opgelicht?!’, heeft [eiser sub 2] geen ander verhaal gedaan dan in zijn eerdere berichten en ter zitting, zo blijkt uit het door hemzelf opgestelde verslag van het gesprek van 29 oktober 2019. De confrontatie heeft dus niet geleid tot andere uitlatingen dan wanneer de camera er niet was geweest. In zoverre is hij dan ook niet benadeeld door het gebruik van de verborgen camera. Dat in de Leidraad voor de journalistiek 2018 staat dat het werken met een verborgen camera (alleen) is toegestaan wanneer dit noodzakelijk is om een misstand aan de orde te stellen en dat de inzet van de verborgen camera in dit geval niet nodig was om het onderwerp onder de aandacht te brengen, maakt dit – anders dan YourSafe en [eiser sub 2] lijken te betogen – niet anders. Reeds in het arrest Pretium/Tros van de Hoge Raad van 8 april 2011 (ECLI:HR:2011:BP6165) is uitgemaakt dat de omstandigheid dat gebruik is gemaakt van een verborgen camera bij de beoordeling of een uitzending onrechtmatig is, slechts een omstandigheid is die weliswaar in de regel gewicht in de schaal zal leggen maar niet doorslaggevend behoeft te zijn. In het licht van de hiervoor geschetste omstandigheden maakt het gebruik van de verborgen camera de uitzending in dit geval niet onrechtmatig.

4.8.

Voorts is van belang dat ook ter zitting [eiser sub 2] weer heeft bevestigd dat YourSafe aan Hi-Tech Safe nog een bedrag van ruim € 200.000,- is verschuldigd, dat zij dat ook zo snel mogelijk wil voldoen, maar er op dit moment niet toe in staat is. YourSafe verwacht deze maand nog een aantal grote contracten te tekenen, waarmee genoeg zal worden verdiend om de schuld aan Hi-Tech Safe terug te betalen, aldus [eiser sub 2] . Al met al erkent YourSafe dus grotendeels de stellingen van AVROTROS. YourSafe erkent dat zij tekort is geschoten in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst en zij heeft met het tekenen van de vaststellingsovereenkomst ook erkend dat zij tekort is geschoten in de nakoming van het contract of sale en de license agreement. YourSafe heeft zich immers verbonden om de aankoopsom te retourneren en daarnaast een schadevergoeding te betalen.

4.9.

YourSafe heeft ter verdediging nog aangevoerd dat het niet (alleen) aan haar te wijten is dat de kluisjes te laat zijn geleverd en niet hebben gewerkt. Op Mallorca werkten ze wel, en YourSafe kon niet weten dat het niet zou lukken om een payment provider te vinden voor Aruba. Verder heeft Hi-Tech Safe geen gebruik willen maken van een alternatieve betaalmethode die YourSafe heeft voorgesteld, en wilde Hi-Tech Safe de energievoorziening per se door middel van zonnecellen laten verlopen, wat niet goed werkte. Ook het verhaal over leverancier KEBA klopt niet volgens YourSafe en [eiser sub 2] . AVROTROS stelt ten onrechte dat YourSafe de kluisjes van KEBA niet had mogen doorverkopen aan [bedrijf] . YourSafe heeft dat echter uitdrukkelijk met KEBA besproken, en KEBA probeert nu achteraf haar straatje schoon te vegen. YourSafe en [eiser sub 2] menen, zo begrijpt de voorzieningenrechter, dat zij onvoldoende in de gelegenheid zijn gesteld dit standpunt toe te lichten.

4.10.

Ook dit betoog kan YourSafe en [eiser sub 2] niet baten. Zelfs als dit standpunt van YourSafe en [eiser sub 2] niet of onvoldoende in de uitzending naar voren komt, maakt dat de uitzending nog niet onrechtmatig. Allereerst moet het uitgangspunt zijn dat YourSafe met de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst haar tekortkomingen erkent, en dat vaststaat dat zij haar verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst niet is nagekomen. Dat zij niet gehouden zou zijn om de vaststellingsovereenkomst na te komen – omdat die zou zijn aangegaan onder invloed van dreiging bijvoorbeeld – is niet aangevoerd. De vraag of KEBA mede verantwoordelijk is voor de ontstane situatie is tegen die achtergrond van ondergeschikt belang. YourSafe en [eiser sub 2] hebben onvoldoende weersproken dat zij te laat, beschadigde en niet-functionerende lockers aan [bedrijf] hebben geleverd en dat zij vervolgens jaren achtereen heldere betalingsverplichtingen stelselmatig niet zijn nagekomen en voortdurend loze beloftes hebben gedaan, het onderwerp van het item in de uitzending van ‘Opgelicht!?’ volgens AVROTROS. Ook kan niet worden gezegd dat YourSafe en [eiser sub 2] onvoldoende gelegenheid tot wederhoor is geboden. Tijdens het gesprek op 29 oktober 2019 is [eiser sub 2] al met het standpunt van KEBA geconfronteerd en, voor zover YourSafe en [eiser sub 2] vreesden dat hun kant van het verhaal onvoldoende over het voetlicht was gebracht (en zij de stukken ter ondersteuning van hun kant van het verhaal die zij in deze procedure hebben ingebracht met AVROTROS hadden willen delen), geldt dat zij daarvoor, zoals hiervoor overwogen, de mogelijkheid hebben gehad.

Onherstelbare schade

4.11.

Op grond van al hetgeen hiervoor is overwogen, is niet aannemelijk geworden dat de voorgenomen uitzending onrechtmatig zal zijn jegens YourSafe en [eiser sub 2] , zodat de vorderingen reeds op die grond stranden. Dit geldt te meer omdat ook niet aannemelijk is geworden dat de voorgenomen uitzending zal leiden tot onherstelbare schade voor YourSafe en [eiser sub 2] , die niet achteraf valt te herstellen door middel van een rectificatie of schadevergoeding. Wat betreft [eiser sub 2] geldt dat de uitzending uitsluitend gaat over de professionele activiteiten van [eiser sub 2] . Zijn naam wordt niet genoemd in de uitzending en zijn gezicht zal worden geblurd. Hetzelfde geldt voor andere medewerkers van YourSafe. Voor zover [eiser sub 2] binnen een zeer kleine kring van bekenden herkenbaar zal zijn, geldt dat hij – zoals AVROTROS stelt en uit zijn eigen verslag van de bijeenkomst ook naar voren komt – rustig heeft gereageerd en geantwoord op de vragen en hij bovendien geen uitspraken doet die hij niet eerder al had gedaan of ter zitting heeft gedaan. Aan [eiser sub 2] zijn geen uitspraken ontlokt die hij anders niet zou hebben gedaan.

4.12.

De naam van de onderneming (YourSafe) is wel in woord en beeld in de voorgenomen uitzending verwerkt. Hierdoor kan niet worden uitgesloten dat zij in haar reputatie wordt geschaad. In dit geval zal het reputatieverlies het voorzienbare gevolg zijn van het eigen handelen. YourSafe heeft een kleine ondernemer ernstig gedupeerd en komt nog altijd haar verplichtingen niet na. Dat de uitzending op initiatief van Hi-Tech Safe is gemaakt en dat Hi-Tech Safe YourSafe en [eiser sub 2] met het programma onder druk heeft willen zetten, maakt deze nog niet onrechtmatig. AVROTROS mag in haar programma aandacht besteden aan de zaak en mag de kant van Hi-Tech Safe belichten en [naam 2] zijn verhaal laten doen, zolang dat verhaal niet als feit wordt gepresenteerd, althans dit voldoende steun vindt in de feiten. AVROTROS heeft ook zelf onderzoek gedaan en stelt ook de andere kant van de zaak te zullen belichten.

4.13.

Al met al is er onvoldoende aanleiding voor een zeer vergaande maatregel als het vooraf verbieden van een deel van de uitzending. De gevraagde voorzieningen zullen dan ook worden geweigerd.

4.14.

YourSafe en [eiser sub 2] zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De kosten aan de zijde van AVROTROS worden begroot op € 656,00 aan griffierecht en € 980,00 aan salaris advocaat. De nakosten zullen eveneens worden toegewezen, zoals hierna vermeld.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2.

veroordeelt YourSafe en [eiser sub 2] in de proceskosten, aan de zijde van AVROTROS en [gedaagde sub 2] tot op heden begroot op € 1.636,00,

5.3.

veroordeelt YourSafe en [eiser sub 2] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 voor salaris advocaat, te vermeerderen met € 82,00 en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt,

5.4.

verklaart deze kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Dudok van Heel, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. L. Oostinga, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 7 januari 2020.1

1 type: LO coll: MvG