Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2020:1533

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
06-02-2020
Datum publicatie
11-03-2020
Zaaknummer
679286 / FA RK 20-507
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

afwijzing voortzetting crisismaatregel. Voldoende afwendingsmogelijkheden in vrijwillig kader met behulp van steunsysteem.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht Team Familie & Jeugd

zaaknummer / rekestnummer: 679286 / FA RK 20-507

kenmerk: 1088679

Afwijzing machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel

Beschikking van 6 februari 2020 naar aanleiding van het door de officier van justitie ingediende verzoek tot verlenging van een crisismaatregel, als bedoeld in artikel 7:7 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), ten aanzien van:

[betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum] 1992 te [geboorteplaats] (Afghanistan),

wonende aan de [adres] te [woonplaats] ,

hierna te noemen: betrokkene,

advocaat: mr. L.M.A. Schwartz te Amsterdam.

1 Procesverloop

1.1.

Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 4 februari 2020, heeft de officier van justitie verzocht om verlenging van de op 3 februari 2020 opgelegde crisismaatregel.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

  • -

    een afschrift van de beslissing tot het nemen van de crisismaatregel d.d. 3 februari 2020;

  • -

    de medische verklaring d.d. 3 februari 2020;

- een uittreksel uit het curateleregister.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 6 februari 2020, op de locatie GGZ InGeest, locatie [ggz instelling] te [plaats] .

1.3.

Ter zitting heeft de rechtbank de volgende personen gehoord:

- betrokkene, bijgestaan door haar advocaat;

- de heer D. Matser, psychiater;

- de heer E. Boer, verpleegkundig specialist;

- de partner van betrokkene;

- de vader van betrokkene.

1.4.

De officier van justitie is niet ter zitting verschenen, omdat een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig is.

2 Beoordeling

2.1.

Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat betrokkene gediagnosticeerd is met een bipolaire stoornis. Hiervoor is zij ambulant onder behandeling in Hoofddorp. Daarnaast is zij rond de 25 weken zwanger. Betrokkene is een paar dagen eerder ook opgenomen geweest met een crisismaatregel, waarvan de voortzetting is afgewezen.

In de onderhavige zaak heeft betrokkene bepleit dat zij vrijwillig meewerkt, haar medicatie getrouw inneemt en dat haar partner, vader en moeder voldoende zorg kunnen bieden in de thuissituatie, zodat een klinische opname kan worden afgewend. De psychiater is eveneens van mening dat betrokkene opnieuw een kans moet krijgen om in de thuissituatie te laten zien dat het goed gaat. Er zijn wel degelijk zorgen, niet alleen met betrekking tot betrokkene, maar ook met betrekking tot haar steunsysteem, nu de intensieve zorg voor hen zwaar lijkt. Zij hebben echter op de mondelinge behandeling verklaard bereid te zijn de noodzakelijk geachte zorg te (blijven) bieden.

Naar het oordeel van de rechtbank is er sprake van een stoornis, waaruit ernstig nadeel kan ontstaan. Betrokkene is echter bereid in de thuissituatie op vrijwillige basis mee te werken aan de behandeling en verzet zich niet tegen de geboden zorg. Er is sprake van ziektebesef en inzicht. Hierdoor kan een opname in een accommodatie voorkomen worden. Er is voorts sprake van een steunsysteem dat zowel overdag als 's nachts zorg kan bieden aan betrokkene. De rechtbank vertrouwt erop dat betrokkene aan de bel trekt als het niet langer lukt in de thuissituatie.

2.2.

Gelet op het voorgaande zal het verzoek tot het verlenen van een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel worden afgewezen.

3 Beslissing

De rechtbank:

wijst het verzoek tot het verlenen van een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel af.

Deze beschikking is op 6 februari 2020 mondeling gegeven door mr. R.M. Troost, rechter en in het openbaar uitgesproken bijgestaan door J.M. Vos als griffier, en op 12 februari 2020 schriftelijk uitgewerkt en ondertekend.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.