Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:776

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
08-02-2019
Datum publicatie
08-02-2019
Zaaknummer
13/659255-16 (Promis)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een 31-jarige is veroordeeld tot 140 uur taakstraf voor zijn rol in een vechtpartij op het Rembrandtplein in Amsterdam op 27 maart 2016.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummer: 13/659255-16 (Promis)

Datum uitspraak: 8 februari 2019

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1987,
ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres
[adres 1] , [woonplaats] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting


Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 25 januari 2019.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van mr. F.C. van Dijk, officier van justitie te Amsterdam en van wat verdachte en zijn raadsman mr. J. de Vries naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij op of omstreeks 27 maart 2016 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, Rembrandtplein, in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een of meer tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en), welk geweld bestond uit het duwen en/of het schoppen en/of het trappen en/of het slaan en/of het stompen en/of het gooien met een stoel van en/of naar een of meer van die tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en).

3 Voorvragen


De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde feit en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie komt tot een bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit en draagt daartoe het volgende aan. Verdachte wordt door acht verschillende verbalisanten herkend, allen werkzaam bij de voetbaleenheid van de politie. De verdachte wordt herkend aan zijn gezicht, strakke kaaklijn, haardracht en rossige haarkleur.
Voor verdachte geldt dat het hem aan te rekenen valt dat hij door het uitdelen van de eerste klap, de initiator is van het geweld en daarmee het geweld van de medeverdachten heeft aangezwengeld. Duidelijk is op beeld te zien hoe verdachte meerdere slachtoffers slaat en vervolgens met verschillende personen in gevecht gaat. Verdachte heeft zijn aandeel op zitting bekend.

4.2

Het standpunt van de raadsman

De raadsman heeft zich wat de bewezenverklaring betreft gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit.

Zij baseert zich daarbij allereerst op de bekennende verklaring die verdachte ter zitting heeft afgelegd, zoals neergelegd in het proces-verbaal van die zitting, en verder op de inhoud van het proces-verbaal van bevindingen, nummer [nummer] van 4 april 2016, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar met codenaam [codenaam] en het proces-verbaal van bevindingen, nummer [nummer] , gedateerd 14 april 2016, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar met codenaam [codenaam] met de daarbij gevoegde foto-bijlage (pagina’s niet doorgenummerd).

Het proces-verbaal van bevindingen van 4 april 2016 houdt onder meer in als verklaring van de verbalisant, zakelijk weergegeven:

Op zondag 27 maart 2016 heeft er een openlijke geweldpleging plaats gevonden op het

Rembrandtplein te Amsterdam. De beschikbare videobeelden van voornoemd incident zijn door mij, verbalisant, uitvoerig bekeken.

Het beschikbare beeldmateriaal betreft videobeelden van de aldaar gesitueerde

beveiligingscamera’s, de beelden betreffen opgenomen beelden van:

27 maart 2016, tijdstip 00:45 tot 01:15 uur.

Op met name de beelden van 26 maart 2016 is er door de dienstdoende bedienaars van de

camera’s ingezoomd op de aldaar aanwezige doelgroep.

Van het beschikbare beeldmateriaal zijn vervolgens van 10 verschillende personen videostills

bij de collega’s van het Voetbal- en Evenemententeam uitgezet met de vraag of men de

personen kon herkennen.

Op de beelden is waar te nemen dat het incident start nadat [medeverdachte 3] , net buiten beeld kennelijk ruzie heeft met een persoon die staat te wachten in de rij voor de [naam] . Portiers van de [naam] bemoeien zich kennelijk met dit voorval door direct er naar toe te lopen. Op de beelden is waar te nemen dat [medeverdachte 3] een onbekend gebleven persoon in de wachtrij vervolgens een duw geeft en met zijn hand een slaande beweging maakt naar het gelaat.

Als er vervolgens een groep, naar later blijkt Engelse toeristen, naar buiten komt lopen vallen

de Ajacieden deze aan. Hierbij wordt geduwd, geslagen met een stoel, gestompt en geschopt

door diverse Ajacieden. Op de beelden is waar te nemen dat er op twee locaties gelijktijdig

wordt gevochten. Ook is waar te nemen dat de agressie voornamelijk afkomstig is van de

aanwezige Ajacieden en dat de “Engelse” toeristen voortdurend trachtten de boel te sussen en

te doen ophouden.

Op de beelden is waar te nemen dat de verdachten contact met elkaar hebben en het is

ambtshalve bekend dat de verdachten elkaar allemaal persoonlijk kennen. Ook is waar te

nemen dat de verdachten gezamenlijk een aantal slachtoffers uit de “Engelse” groep belagen.

Van het beschikbare beeldmateriaal zijn videostills gemaakt. De videostills staan zoveel mogelijk op chronologische volgorde.

Op de videostills worden de verdachten weergegeven met hun achternaam.
De personalia van de verdachten luiden:

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 1] , geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats]

[medeverdachte 2] : [medeverdachte 2] , geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats]

[medeverdachte 3] : [medeverdachte 3] , geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats]

[medeverdachte 4] : [medeverdachte 4] , geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats]

[medeverdachte 5] : [medeverdachte 5] , geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats]

[medeverdachte 6] : [medeverdachte 6] , geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats]

[verdachte] : [verdachte] , geboren [geboortedag] 1987 te [geboorteplaats]

[medeverdachte 7] : [medeverdachte 7] , geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats]

[medeverdachte 8] : [medeverdachte 8] , geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats]

Het proces-verbaal van bevindingen van 14 april 2016 houdt onder meer in als verklaring van de verbalisant, zakelijk weergegeven:

Ik ontving een bestand met foto’s van personen. Ik kreeg de vraag om een proces-verbaal van herkenning op te maken indien men (de rechtbank begrijpt: ik) de afgebeelde personen zou herkennen, zij zouden verdachte zijn bij een openlijke geweldpleging
Ik herken de locatie waar de verdachte zich bevindt: café [naam café] , [adres 2] te Amsterdam. Dit is het bekende uitgaansgebied van Amsterdam.
Ik herkende op de afbeeldingen de verdachte [verdachte], geboren op [geboortedag] 1987 te [geboorteplaats] voor honderd procent aan zijn gezicht, strakke kaaklijnen, normaal postuur, haardracht in gemillimeterd haar en blanke huidskleur.

De rechtbank stelt vast dat bij het proces-verbaal een aantal (ongenummerde) videostills is gevoegd, waarbij steeds als onderschrift met betrekking tot het incident onder meer het volgende staat genoteerd:

 • -

  [medeverdachte 1] (de rechtbank leest: [medeverdachte 1]) loopt richting de groep en [medeverdachte 3] volgt direct. [medeverdachte 1] spreekt de groep aan. [verdachte] kijkt even toe wat er kennelijk gaat gebeuren.

 • -

  [medeverdachte 3] loopt direct richting groep.

 • -

  [verdachte] slaat direct met zijn rechter [vuist] naar het hoofd van de onbekend gebleven [man] in het rood geblokte houthakkersshirt.

 • -

  (…) Het slachtoffer deinst naar achteren.

 • -

  [medeverdachte 3] balt zijn rechtervuist en slaat het slachtoffer die niet kijkt met kracht op de zijkant van zijn hoofd.

 • -

  [medeverdachte 3] slaat hierop gelijk een onbekend gebleven slachtoffer twee keer met zijn rechtervuist op zijn achterhoofd. Het slachtoffer deinst weg.

 • -

  Een derde slachtoffer stapt naar voren en steekt zijn hand uit. (…) [verdachte] stapt gelijk naar voren en slaat het derde slachtoffer met zijn rechterhand in zijn gezicht.

 • -

  [verdachte] slaat het derde slachtoffer op zijn gezicht. Ook het derde slachtoffer duikt ineen.

 • -

  [medeverdachte 1] slaat een vierde slachtoffer met zijn rechter [vuist] (…) in zijn gezicht.

 • -

  Ook [medeverdachte 8] begint met vechten en schopt met zijn linkerbeen (…) een vijfde slachtoffer. Het slachtoffer staat met de beide handen in de lucht (…).

 • -

  [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] raken in gevecht met een slachtoffer. [medeverdachte 7] (de rechtbank leest: [medeverdachte 7] ), (…) [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] (…) rennen allemaal naar het slachtoffer toe.

 • -

  Het slachtoffer wordt naar de grond geduwd en belaagd door [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] , [medeverdachte 8] staat tussen het slachtoffer en de groep in.

 • -

  Het slachtoffer wordt door diverse personen belaagd, geduwd en geslagen. Het slachtoffer duikt ineen. (…)

 • -

  Het slachtoffer wordt gelijk belaagd door ongeveer 10 personen onder de groene parasols. De groep van de slachtoffers blijft (…) staan kijken wat er allemaal aan het gebeuren is. [medeverdachte 8] staat nog steeds tussen beide groepen in. Twee vrienden van het slachtoffer schieten hem te hulp (grijsachtige shirts).

 • -

  Terwijl de groep het slachtoffer belaagt met zijn allen schopt [medeverdachte 8] voor de tweede keer met zijn linkerbeen.

 • -

  Onder andere [medeverdachte 7] , (…), [medeverdachte 5] en (…)schieten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] te hulp bij het belagen van het slachtoffer.

 • -

  [medeverdachte 8] ligt op de grond en blijft trappen naar de slachtoffers. [verdachte] ziet dat [medeverdachte 8] op de grond ligt en schiet te hulp. (…) [medeverdachte 4] (zwarte muts) schopt in op het slachtoffer dat op de grond ligt.

 • -

  [medeverdachte 8] blijft op de grond liggen en blijft trappen naar de slachtoffers. [verdachte] komt aan rennen en geeft de man die bij [medeverdachte 8] staat een duw. [medeverdachte 8] trapt de man waardoor deze ten val komt.

 • -

  Het slachtoffer komt ten val (…).

 • -

  Ook [medeverdachte 5] (met baseball cap) maakt deel uit van de groep die het slachtoffer belaagt.

 • -

  (…) Het slachtoffer valt op de grond. [medeverdachte 5] schopt vervolgens (…) op het slachtoffer in met zijn rechter been.

 • -

  Ook [medeverdachte 7] maakt deel uit van de groep die het slachtoffer belaagt. Als het vechten wordt komt hij snel aanlopen met (…) een biertje in zijn linkerhand.

 • -

  [medeverdachte 7] slaat in op het slachtoffer.

 • -

  Terwijl het slachtoffer wordt belaagd komt [medeverdachte 2] (lichte spijkerbroek) aanlopen en pakt een stoel op.

 • -

  [medeverdachte 2] pakt de stoel op en heft deze voor zich uit.

 • -

  [medeverdachte 2] gooit de stoel naar het weerloze slachtoffer.

 • -

  [medeverdachte 2] schopt vervolgens met zijn linkerbeen naar het weerloze slachtoffer.

 • -

  [medeverdachte 2] pakt het slachtoffer met rechts beet (zie blouse slachtoffer) en haalt zijn linkerarm helemaal naar achter.

 • -

  [medeverdachte 2] haalt vervolgens twee keer vol uit met zijn linker [vuist] en raakt het slachtoffer op zijn hoofd. Het slachtoffer komt vervolgens ten val.

 • -

  Nadat [medeverdachte 2] het slachtoffer twee keer heeft geslagen en het slachtoffer op de grond terecht komt begint [medeverdachte 2] op hem in te schoppen met zijn linkerbeen 2x.

 • -

  De politie tracht [medeverdachte 2] vast te pakken, [medeverdachte 2] weet zich echter los te rukken. [medeverdachte 7] geeft achter de politieagent het slachtoffer nog even een trap met zijn rechter [voet].

Verklaring van verdachte ter zitting

Verdachte heeft op zitting, kort samengevat, verklaard dat hij op 27 maart 2016 met anderen op het Rembrandtplein in Amsterdam is geweest en dat hij betrokken is geraakt bij een gevecht met Engelsen. Hij heeft verklaard dat hij als eerste een klap heeft uitgedeeld toen hij een groep Engelsen zag aflopen op de groep waar hij bij behoorde. Er was een verhitte discussie aan de gang en verdachte is naar voren gelopen en heeft met zijn vuist uitgehaald naar één van de Engelsen. Hij heeft hem in het gezicht geraakt. Daarna heeft verdachte nog een klap uitgedeeld en een duw gegeven. Vervolgens is hij een bekende te hulp geschoten die bij de schermutseling op de grond terecht was gekomen. Verdachte heeft verklaard dat hij zichzelf op de camerabeelden heeft herkend.

Aandeel verdachte, geweld ‘in vereniging’
Voor het bewijs van 'in vereniging' plegen van geweld in de zin van artikel 141, eerste lid, Wetboek van Strafrecht (Sr) moet komen vast te staan dat de betrokkene een voldoende significante of wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het geweld. Deze bijdrage hoeft niet zelf van gewelddadige aard te zijn. De enkele omstandigheid dat iemand aanwezig is in een groep die openlijk geweld pleegt, is niet zonder meer voldoende om hem te kunnen aanmerken als iemand die 'in vereniging' geweld pleegt.

De rechtbank stelt op grond van de bekennende verklaring van verdachte en de beelden van het geweldsincident die beschreven staan in het dossier, vast dat de verdachte de persoon is die direct naar voren stapt en een vuistslag uitdeelt, vervolgens verder gaat met slaan en duwt.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte een significante rol heeft gespeeld bij de tenlastegelegde openlijke geweldpleging. Verdachte heeft bewust, samen met anderen, deelgenomen aan de gewelddadige confrontatie met de in het proces-verbaal van 4 april 2016 als ‘Engelse toeristen’ aangeduide personen op het Rembrandtplein.

Nu de rechtbank tot de conclusie komt dat verdachte een significante rol heeft geleverd aan het geweld door meerdere personen tegen deze slachtoffers, is sprake van het ‘in vereniging’ plegen van geweld in de zin van artikel 141, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4. vervatte bewijsmiddelen bewezen dat verdachte op 27 maart 2016 te Amsterdam, met anderen, op de openbare weg, het Rembrandtplein, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen tot op heden onbekend gebleven personen, welk geweld bestond uit het duwen, schoppen, slaan en stompen van die personen en het gooien met een stoel naar die personen.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd.
Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

6 De strafbaarheid van het feit

Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar.
Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straf

8.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het door hem bewezen geachte feit zal worden veroordeeld tot een taakstraf van 180 uren, met bevel dat vervangende hechtenis zal worden toegepast van 90 dagen, voor het geval dat verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht.

Hij heeft zijn eis als volgt onderbouwd:

Zoals gezegd: verdachte kan worden gezien als de initiator van het geweld. Uit de justitiële documentatie van verdachte blijkt een eerdere veroordeling voor voetbalvandalisme gepleegd in 2015. Bij het bepalen van de strafmaat moet rekening gehouden worden met het gegeven dat het hier een al wat oudere zaak betreft en met artikel 63 Sr nu verdachte in oktober 2016 een strafbeschikking opgelegd heeft gekregen voor belediging.

8.2.

Het strafmaatverweer van de raadsman

Het wringt dat de Engelsen niet staande zijn gehouden en niet zijn gehoord. Het had de waarheidsvinding kunnen dienen als dat wel was gebeurd. Op de camerabeelden is te zien dat de verdachten zelf ook klappen en schoppen incasseren. Dat wordt echter niet gerelateerd.

Verdachte voelde zich bedreigd. Zichtbaar is dat hij de eerste klap uitdeelt maar als je je bedreigd voelt en je weet dat een van je maten een tik heeft gekregen, dan is het voorstelbaar dat je iets onderneemt om erger te voorkomen. Hij kwam op voor zijn vrienden en besloot in te grijpen. Dat is geen rechtvaardigingsgrond maar je kunt je er iets bij voorstellen. Verdachte erkent dat het fout was, maar ik zie ook dat er door de Engelsen naar hen wordt gewezen. Dat kan duiden op het aangaan van een confrontatie door de Engelsen. Deze omstandigheid is van belang voor de strafoplegging.
De eis is te hoog en houdt te weinig rekening met de positieve wending die verdachte aan zijn leven heeft gegeven. Hij is vader van een jong kind, heeft een vriendin, werk en een woning. Hij is erg geschrokken toen hij de beelden terug zag en heeft oprecht spijt van wat er is gebeurd. De ouderdom van de zaak moet meewegen en dat zie ik niet terug in de eis.

8.3.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en met de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Op het Rembrandtplein is kennelijk een ruzie ontstaan tussen een groep Engelsen en een groep Nederlandse mannen, waarna een gewelddadige confrontatie heeft plaatsgevonden waarbij de Nederlandse mannen de agressors waren. Verdachte is plotseling naar voren geschoten en hij heeft de eerste vuistslag uitgedeeld. Vervolgens heeft hij de vechtpartij voortgezet. Daarbij heeft hij geslagen en geduwd. Verdachte heeft door zijn handelen het geweld ontketend en dit neemt de rechtbank hem ernstig kwalijk.

Hij heeft verklaard dat hij zich bedreigd voelde door de Engelsen, maar dat is geen rechtvaardiging voor de onverwachte vuistslag die hij één van de Engelsen in het gezicht toedeelt en de gewelddadige confrontatie die dan plaatsvindt.

De vechtpartij brak plotseling uit en was mede daardoor bedreigend en intimiderend voor het publiek, dat van een uitgaansavond genoot in het centrum van Amsterdam. Bovendien schaadt dergelijk geweld de reputatie van de stad en schrikt het mensen af.
Verdachte en zijn medeverdachten zijn door verbalisanten herkend als Ajaxfans en als leden van de harde kern van de supporters. Hieruit zou de suggestie kunnen worden gewekt dat het hier voetbal-gerelateerd geweld betreft. Hiervan is de rechtbank echter niet gebleken.

De rechtbank houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van verdachte, zijn spijtbetuiging en het feit dat hij zijn leven inmiddels beter op orde heeft. Verdachte heeft in zijn laatste woord gezegd dat hij niet graag zou zien dat hij ooit met zijn zoontje terecht zou komen tussen een stel vechtjassen. De rechtbank acht positief dat verdachte dus het afkeurenswaardige van zijn gedrag die avond nu inziet.

Zij acht alles overziende een taakstraf voor de duur van 160 uur op zijn plaats, maar zal deze, gelet op de termijn die is verlopen sinds het feit tot aan het moment van berechting, matigen tot een taakstraf voor de duur van 140 uur.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 22c, 22d, 63 en 141 van het Wetboek van Strafrecht.


De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

10 Beslissing

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde feit levert op:

openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen.

Verklaart het bewezen feit strafbaar.

Verklaart verdachte, [verdachte] , daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een taakstraf bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid van 140 uren, met bevel, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast van 70 dagen, voor het geval dat de verdachte de taakstraf niet naar behoren heeft verricht.

Dit vonnis is gewezen door

mr. A.K. Glerum, voorzitter,
mrs. N.J. Koene en R.A.J. Hübel, rechters,
in tegenwoordigheid van L.C. Werkman, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 8 februari 2019.