Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:7714

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
27-09-2019
Datum publicatie
29-10-2019
Zaaknummer
7591737 CV EXPL 19-5734
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Delaminatie Canexel gevelpanelen. Art. 6:251 BW. Garantie bij consumentenkoop.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

Zaaknummer en rolnummer: 7591737 CV EXPL 19-5734

Uitspraak: 27 september 2019

Vonnis van de kantonrechter

in de zaak van:

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiseres,

nader te noemen [eiseres] ,

procederend in persoon (zonder gemachtigde),

t e g e n

FETIM GROUP MONDIAL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

nader te noemen Fetim,

gemachtigde mr. M.E. Mulder.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 26 februari 2019, met bijlagen (hierna: producties);

 • -

  de conclusie van antwoord;

 • -

  het tussenvonnis van 23 april 2019, waarin is bepaald dat schriftelijk zal worden voortgeprocedeerd;

 • -

  de conclusie van repliek, tevens houdende een vermeerdering van eis, met producties;

 • -

  de brief van 20 mei 2019 van [eiseres] , met een USB-stick;

 • -

  de brief van 22 mei 2019 van [eiseres] , met een productie;

 • -

  de conclusie van dupliek, met producties;

 • -

  de brief van 19 augustus 2019 van [eiseres] , waarin zij reageert op de producties bij de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiseres] heeft in 2017 van [naam] (hierna: [naam] ) een recreatiewoning gekocht op [kavelnr.] aan de [adres] in [plaats] (hierna: het chalet). Het chalet is op 15 juni 2017 aan [eiseres] geleverd.

2.2.

Het chalet is in 2009 gebouwd door Wanders Chalet- en Wagenbouw B.V. (hierna: Wanders), waarbij de gevels zijn bedekt met Canexel gevelpanelen. Het chalet is vervolgens verkocht aan Green Spirit B.V., de eigenaar van het vakantiepark waarop het chalet staat. Nadat het chalet enige tijd als demonstratie-chalet is gebruikt, is het op 11 oktober 2009 verkocht en op 4 januari 2010 geleverd aan [naam] .

2.3.

Canexel gevelpanelen worden geproduceerd in Canada door Louisiana-Pacific Corporation (hierna: LP). Fetim importeert deze panelen naar Nederland en heeft in of rondom 2009 Canexel gevelpanelen verkocht en geleverd aan Wanders.

2.4.

[eiseres] constateert eind 2017 delaminatieverschijnselen aan de gevelpanelen van haar chalet. Wanders bericht haar desgevraagd dat zij zelf geen garantie geeft op de buitenbekleding, maar dat dit een leveranciersgarantie is en verwijst daarbij naar het garantiecertificaat van Fetim. [eiseres] klaagt vervolgens bij Fetim over de gevelpanelen. Fetim verwijst haar naar de claimprocedure van LP.

2.5.

De claim-afwikkelingsagent van LP bericht [eiseres] op 26 januari 2018 dat haar claim niet in behandeling wordt genomen, omdat zij niet de eerste eigenaar is van het chalet.

2.6.

Namens [eiseres] is op 5 maart 2018 een brief gestuurd aan Fetim. Deze brief luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

Cliënte heeft medio 2017 een chalet gekocht (…). Dit chalet is in 2009 gebouwd, waarbij de gevelbekleding (Canexel, kleur Almond) destijds door Fetim geleverd is.

Cliënte heeft geconstateerd dat de Canexel panelen gebreken vertonen, zoals zachte plekken en een afbladderende toplaag. Cliënte heeft begrepen dat op de panelen leveranciersgarantie zit waarop zij hierbij een beroep doet. In de bijlage treft u het door Fetim afgegeven garantiecertificaat aan.

Ik verzoek u vriendelijk de panelen te komen inspecteren en de gebrekige panelen te vervangen.

2.7.

Het garantiecertificaat van Fetim, versie maart 2003, luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

Canexel panelen, die binnen 25 jaar na levering delaminatieverschijnselen vertonen en waarvan kan worden vastgesteld dat bij opslag en verwerking de Canexel verwerkingsvoorschriften in acht zijn genomen en waarbij tevens kan worden vastgesteld dat deze delaminatieverschijnselen nadelige gevolgen kunnen hebben voor de constructieve toepassing, worden naar keuze van Fetim gratis opnieuw geleverd of wordt de factuurwaarde gerestitueerd. Tevens worden vergoed, geldig voor de eerste tien jaar van de garantieperiode, tot een maximum van € 5.000,= per gebeurtenis per eindgebruiker:

 • -

  De met de vervanging gepaard gaande kosten van arbeidsloon

 • -

  De kosten van levering van materiaal in verband met het verwijderen, repareren, wijzigen en/of vervangen van de gedelamineerde Canexel panelen”.

2.8.

In haar brief van 8 maart 2018 wijst Fetim haar aansprakelijkheid voor de schade van [eiseres] af, omdat er geen koopovereenkomst tussen hen bestaat. Daarna is er door partijen verder gecorrespondeerd, waarbij vergelijkbare standpunten zijn ingenomen.

2.9.

[eiseres] heeft de gevelpanelen op haar chalet op 30 april 2019 laten inspecteren door Bouwcentrum Advies cv. Haar rapport van 17 mei 2019 luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

De Canexel rabatdelen zijn verwerkt in overeenstemming met de verwerkingsvoorschriften van Fetim en het KOMO-Attest-met-Productcertificaat. (…) Opvallend is de geringe zichtbare aantasting. Zeer incidenteel zijn schades aan de coating zichtbaar. Bij nadere beschouwing valt de algemeen aanwezige schade op in de coating aan de onderzijde van de rabatdelen. Deze schade wisselt afhankelijk van locatie van intensiteit. Er zijn plekken waar nog niets zichtbaar is en waar veel barsten in de coating aanwezig zijn. De foto’s geven een beeld van de vochtgehalten welke volledig willekeurig zeer hoog zijn en soms volledig normaal. (…) De gemeten hoge vochtgehalten laten zien dat er volstrekt willekeurig verdeeld over de gevels van het chalet schade in de rabatdelen aan het ontstaan is. Het uitgevoerde onderhoud voldoet aan de richtlijnen van Fetim. (…) Herstel van de schade door middel van schilderen is geen optie omdat hierdoor de dampdoorlatendheid van de coating toeneemt met als gevolg dat het drogen van de rabatdelen juist af zal nemen. De juiste oplossing is het volledig vervangen van de rabatdelen door nieuwe. De kosten van deze werkzaamheden worden begroot op ca. € 12.100,- incl. BTW. (…)

Foto 10 Grotere schade. Hier is de coating verdwenen als gevolg van bruinrot. De houtstof rabatdelen zijn van binnenuit aangetast. (…)

Foto 12 (…) Met een meetwaarde van bijna 40 is het houtvochtgehalte van de rabatdelen veel hoger dan 30%. Bruinrot is al aanwezig.

Foto 15 (…) Bij houtvochtgehalten hoger dan 20% kan bruinrotschimmel zich ontwikkelen.

2.10.

[eiseres] heeft de gevelpanelen op haar chalet op 15 mei 2019 laten inspecteren door Expertise Bureau Noord. Haar rapport van 16 mei 2019 luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

De gevelbekleding is volgens de verwerkingsvoorschriften aangebracht. Er zijn voldoende mogelijkheden tot ventilatie achter de gevelbekleding aanwezig. Op een groot aantal plaatsen is de toplaag van de gevelbekleding niet meer aanwezig (…). Hier begint tevens het basismateriaal onder deze (niet meer aanwezige) toplaag te verpulveren. Basismateriaal is zacht. De gemeten vochtigheid ter plaatse van deze gebreken is sterk verhoogd ten opzichte van de omliggende bekleding (…). Dit houdt in dat sprake is van vochtindringing, wat het delaminatieproces zal bespoedigen. De gebreken doen zich voor in alle gevels. (…) Ter plaatse van de aangetaste gedeelte zal het gebrek zich dus uitbreiden. Partieel herstel door de vervanging van delen is niet mogelijk omdat de bekleding niet onafhankelijk van elkaar kan worden vervangen en nieuwe delen waarschijnlijk niet meer verkrijgbaar zijn (product is voor zo ver bekend bij EBN niet meer leverbaar). (…) Geadviseerd wordt de gevelbekleding te vervangen. Kosten hiervoor kunnen worden geraamd op € 10.000,00 inclusief btw.

3 De vordering en het verweer

3.1.

[eiseres] vordert – na vermeerdering van eis – dat Fetim bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis wordt veroordeeld om:

1. primair:

 • -

  binnen twee maanden na dit vonnis alle Canexel panelen en toebehoren van het chalet te hebben vervangen door kunststof panelen (inclusief toebehoren) uit het assortiment van Fetim met een waarde tenminste gelijk aan dat van Canexel, zowel in geld als in kwaliteit, tot een maximum van € 20.000,00, te vermeerderen met een dwangsom van € 2.500,00 voor iedere dag dat Fetim hieraan niet voldoet;

 • -

  € 5.000,00 aan [eiseres] te voldoen (ten titel van arbeidsloon/kosten van levering van materiaal voor verwijderen en vervangen van de gedelamineerde Canexel panelen), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 8 maart 2018, dan wel 9 november 2018, dan wel de dagvaarding;

subsidiair:

- € 14.000,00 € 14.000,00 aan [eiseres] te voldoen (ten titel van schade), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 8 maart 2018, dan wel 9 november 2018, dan wel de dagvaarding;

- de proceskosten en het nasalaris te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis.

3.2.

[eiseres] legt aan deze vorderingen het volgende ten grondslag. Zij stelt dat de door Fetim geleverde gevelpanelen delamineren en dus gebrekkig zijn. [eiseres] vordert nakoming van de verbintenis tussen Fetim en haar, die op grond van artikel 7:6a van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) is ontstaan als gevolg van de door Fetim verstrekte garantie. Subsidiair vordert [eiseres] schadevergoeding op grond van een onrechtmatige daad van Fetim vanwege de misleidende informatie die zij heeft verstrekt over de eigenschappen van de gevelpanelen.

3.3.

Fetim voert als verweer het volgende aan. Tussen partijen bestaat geen contractuele relatie, zodat van nakoming geen sprake kan zijn. Zij betwist dat er door haar geleverde gevelpanelen zijn bevestigd op het chalet. [eiseres] heeft de door haar gestelde gebrekkigheid van de gevelpanelen en haar schade onvoldoende onderbouwd. De gevorderde schade is ook niet reëel, gelet op de koopprijs van het chalet. Bovendien is een andere schadeoorzaak dan een productiefout niet uitgesloten. Ten slotte kan [eiseres] zich niet beroepen op de garantie, omdat zij geen eindgebruiker is.

4 De beoordeling

Gevelpanelen geleverd door Fetim

4.1.

[eiseres] stelt dat door Fetim geleverde gevelpanelen op het chalet zijn bevestigd. Zij verwijst in dit verband naar een e-mail van Wanders, de aannemer die de gevelpanelen heeft bevestigd. Wanders verwijst in deze e-mail naar de leveranciersgarantie op de buitenbekleding en voegt als bijlage het garantiecertificaat van Fetim toe. Fetim stelt ook zelf in haar conclusie van antwoord dat zij in of rondom 2009 Canexel gevelpanelen heeft verkocht en geleverd aan Wanders. Bovendien heeft [eiseres] voorafgaand aan deze procedure meermaals over de gevelpanelen gecorrespondeerd met Fetim en heeft Fetim daarbij nooit het standpunt ingenomen dat zij niet de leverancier was van deze panelen. Gelet hierop is de enkele stelling van Fetim, dat niet is uit te sluiten dat meerdere partijen Canexel gevelpanelen hebben geleverd voor de chalets op het vakantiepark, onvoldoende gemotiveerd en onderbouwd. Er zal dan ook van uit worden gegaan dat door Fetim geleverde gevelpanelen op het chalet zijn bevestigd. De vraag, of Fetim destijds de enige importeur van Canexel gevelpanelen in Nederland was, behoeft gelet hierop geen beantwoording meer.

Delaminatie gevelpanelen

4.2.

[eiseres] stelt dat de gevelpanelen op het chalet delaminatieverschijnselen vertonen. Ter onderbouwing van deze stelling heeft zij een foto en twee inspectierapporten overgelegd. Uit deze foto en beide rapporten kan worden afgeleid dat sprake is van aantasting van de gevelpanelen, doordat de toplaag (coating) loslaat van het basismateriaal (houtvezels). Door deze vorm van delaminatie kan vocht binnendringen in het basismateriaal, waardoor houtrot optreedt. Fetim heeft weliswaar kritiek geleverd op deze foto en rapporten, maar heeft nagelaten daar iets tegenover te stellen, terwijl zij door [eiseres] wel meermaals in de gelegenheid is gesteld de gevelpanelen te inspecteren. Bovendien zijn de door haar geformuleerde kritiekpunten op de rapporten van algemene of ondergeschikte aard, bijvoorbeeld met betrekking tot de kaders waarbinnen is beoordeeld of de kalibratie van de vochtmeters. Gelet hierop heeft Fetim onvoldoende gemotiveerd betwist dat de gevelpanelen op het chalet delaminatieverschijnselen vertonen, zodat daarvan uit zal worden gegaan.

Garantie

4.3.

Als bij een consumentenkoop de producent in een garantie bepaalde eigenschappen toezegt, bij het ontbreken waarvan bepaalde rechten of vorderingen worden toegekend, dan kan de koper op grond van artikel 7:6a, eerste lid, BW deze rechten of vorderingen uitoefenen. Op grond van het vijfde lid van dit artikel wordt onder een producent ook verstaan degene die de zaak in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) invoert. [eiseres] heeft onweersproken gesteld dat Fetim de gevelpanelen in de EER invoert, zodat Fetim kan worden aangemerkt als producent in de zin van dit artikel.

4.4.

Deze bepaling over de producentgarantie betekent dat de consumentkoper ook rechten kan uitoefenen tegenover bijvoorbeeld de importeur en leverancier met wie hij niet in een directe contractuele relatie staat. Bovendien gaat een dergelijke garantie op grond van artikel 6:251 BW als een kwalitatief recht over op een opvolgende eigenaar van het goed. De stelling van Fetim, dat de vorderingen van [eiseres] moeten worden afgewezen omdat tussen hen geen contractuele relatie bestaat, wordt dan ook verworpen.

4.5.

Op grond van het garantiecertificaat van Fetim worden binnen de garantietermijn in geval van delaminatieverschijnselen naar keuze van Fetim gratis opnieuw Canexel gevelpanelen geleverd of wordt de factuurwaarde gerestitueerd. Tevens worden binnen de eerste garantietermijn de kosten van vervanging tot € 5.000,00 per gebeurtenis per eindgebruiker vergoed. Gelet hierop heeft Fetim aan een zaak (gevelpanelen) eigenschappen toegezegd (niet delamineren) bij het ontbreken waarvan rechten worden toegekend (opnieuw leveren of restitutie en vergoeding vervangingskosten). Aangezien [naam] , de oorspronkelijke eigenaar en gebruiker van het chalet, als eindgebruiker van de gevelpanelen kan worden aangemerkt en de garantie als kwalitatief recht op [eiseres] is overgegaan, is zij eveneens als eindgebruiker aan te merken.

Conclusie

4.6.

[eiseres] vordert primair vervanging van de Canexel gevelpanelen door kunststof gevelpanelen door Fetim en vergoeding van € 5.000,00 aan vervangingskosten. Dat [eiseres] vervanging wenst van de Canexel gevelpanelen door kunststof gevelpanelen van eenzelfde prijs en kwaliteit valt te begrijpen, aangezien Canexel gevelpanelen niet meer worden geproduceerd. Dat Fetim gehouden zou zijn deze gevelpanelen zelf te vervangen, valt uit de garantie echter niet af te leiden. Bovendien zou de vergoeding van de vervangingskosten dan dubbelop zijn. Aangezien [eiseres] zich primair beroept op nakoming van de verbintenis uit de garantie, zal Fetim worden veroordeeld tot levering van kunststof gevelpanelen ter vervanging van alle Canexel gevelpanelen aan het chalet binnen twee maanden na betekening van dit vonnis. Deze kunststof gevelpanelen moeten vallen in dezelfde prijs- en kwaliteitsklasse als waarin de Canexel gevelpanelen destijds vielen. De uiteindelijke keuze voor het type gevelpaneel moet tussen partijen in onderling overleg worden gemaakt. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen vanaf twee maanden na betekening van dit vonnis, maar wel tot een lager bedrag per dag (€ 500,00) en tot een maximum van € 10.000,00.

4.7.

Aangezien Fetim niet heeft betwist dat de kosten van vervanging ten minste € 5.000,00 bedragen, zal dit bedrag worden toegewezen. Aangezien [eiseres] dit bedrag niet eerder uitdrukkelijk heeft gevorderd dan in deze procedure, zal de wettelijke rente over dit bedrag worden toegewezen vanaf de datum van dagvaarding.

Proceskosten en nakosten

4.8.

Fetim zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van [eiseres] worden veroordeeld. De proceskosten worden begroot op:

- dagvaarding € 106,56

- griffierecht 486,00

Totaal € 592,56.

4.9.

Het gevorderde nasalaris zal worden afgewezen, omdat [eiseres] in persoon en dus zonder gemachtigde procedeert. Alleen de explootkosten van betekening kunnen als nakosten worden toegewezen.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

veroordeelt Fetim om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan [eiseres] kunststof gevelpanelen te leveren, ter vervanging van alle Canexel gevelpanelen aan het chalet en met inachtneming van hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 4.6 van dit vonnis, op straffe van een dwangsom van € 500,00 per dag dat zij hieraan niet voldoet, tot een maximum van € 10.000,00 is bereikt;

5.2.

veroordeelt Fetim om aan [eiseres] te betalen een bedrag van € 5.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 26 februari 2019 tot aan de voldoening;

5.3.

veroordeelt Fetim in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] begroot op € 592,56, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.4.

veroordeelt Fetim in de na dit vonnis aan de zijde van [eiseres] ontstane kosten, onder de voorwaarde dat betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden en Fetim niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan, begroot op de explootkosten van betekening van de uitspraak, inclusief btw, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.5.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mr. M.R.J. van Wel, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 september 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter