Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:7139

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
22-08-2019
Datum publicatie
09-10-2019
Zaaknummer
C/13/670678 HA RK 19/274
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Verzoek niet-ontvankelijk verklaard. Een wrakingsverzoek kan alleen gericht worden tegen een rechter bij wie de zaak in behandeling is. In dit geval was al uitspraak gedaan toen het wrakingsverzoek werd ingediend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Wrakingskamer

Beslissing op het schriftelijk gedane en onder zaak- en rekestnummer C/13/670678 HA RK 19/274 ingeschreven verzoek van:

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker,

welk verzoek strekt tot wraking van mr. E.J. Otten, rechter te Amsterdam.

1 Verloop van de procedure

De Wrakingskamer heeft kennisgenomen van het door verzoeker op 7 augustus 2019 ingediende verzoek tot wraking met bijlagen.

2 De ontvankelijkheid van het verzoek

2.1.

Bij de rechtbank was een procedure aanhangig (zaaknummer AMS 19/3533) waarbij verzoeker eisende partij was. Het betreft zijn beroep tegen het niet in behandeling nemen van zijn aangiften bij de politie. In die zaak heeft de rechter op 30 juli 2019 schriftelijk einduitspraak gedaan. De rechter heeft zich onbevoegd verklaard omdat de bestuursrechter niet bevoegd is kennis te nemen van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De rechter heeft op grond van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht uitspraak gedaan zonder zitting.

2.2.

In artikel 8:16 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat elk van de rechters die een zaak behandelen op verzoek van een partij kan worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat de rechter krachtens zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor het oordeel dat de rechter jegens een partij enige vooringenomenheid koestert, althans dat de vrees daarvoor objectief gerechtvaardigd is.

2.3.

Uit de wet en het vermoeden van onpartijdigheid volgt dat een verzoeker concrete feiten en omstandigheden dient aan te voeren waaruit volgt dat de rechter jegens een partij vooringenomen is, of dat de vrees dat daarvan sprake is objectief gerechtvaardigd is. Alle feiten en omstandigheden moeten tegelijk - in het verzoek - worden voorgedragen.

2.4.

Verzoeker heeft aangevoerd dat de rechter opzettelijk verkeerd heeft beslist. De uitspraak moet worden gecorrigeerd dan wel worden vernietigd. Verzoeker is zich ervan bewust dat een wrakingsverzoek volgens de wet moet worden ingediend voor uitspraak wordt gedaan. In dit geval was hij niet in staat zijn wrakingsverzoek eerder in te dienen omdat er geen zitting is geweest. Volgens verzoeker dient in dit geval een uitzondering te worden gemaakt.

2.5.

De rechter heeft als volgt gereageerd. Omdat het duidelijk was dat de bestuursrechter onbevoegd was, kon zonder een zitting te houden uitspraak worden gedaan.

2.6.

De wrakingskamer stelt voorop dat een wrakingsverzoek alleen gericht kan worden tegen een rechter bij wie de zaak in behandeling is. In dit geval was al uitspraak gedaan toen het wrakingsverzoek werd ingediend. Gelet daarop dient het verzoek aanstonds niet-ontvankelijk te worden verklaard. Het staat de Wrakingskamer niet vrij om een uitzondering voor verzoeker te maken, ook niet als is beslist zonder zitting.

2.7.

Voor een mondelinge behandeling zoals bedoeld in artikel 8:18 Awb bestaat geen aanleiding.

2.8.

Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING

De Wrakingskamer:

 verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking.

Aldus gegeven door mrs. A.W.J. Ros, voorzitter, K.A. Brunner en T.H. van Voorst Vader, leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 augustus 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.