Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:4811

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
05-07-2019
Datum publicatie
11-07-2019
Zaaknummer
13-751403-16
Rechtsgebieden
Internationaal publiekrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste en enige aanleg
Inhoudsindicatie

EAB Portugal. Aan art. 7, 1e lid, sub b, OLW is voldaan. De in art. 9, 1e lid, onder f, OLW bedoelde weigeringsgrond is niet aan de orde: Nederland heeft geen rechtsmacht. De aanleiding voor een herroeping van v.i. of t.u.l. is niet relevant.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

INTERNATIONALE RECHTSHULPKAMER

Parketnummer: 13/751403-16

RK nummer: 19/1762

Datum uitspraak: 5 juli 2019

UITSPRAAK

op de vordering ex artikel 23 Overleveringswet (OLW), ingediend door de officier van justitie bij deze rechtbank. Deze vordering dateert van 15 maart 2019 en betreft onder meer het in behandeling nemen van een Europees aanhoudingsbevel (EAB).

Dit EAB is uitgevaardigd op 31 maart 2016 door the Circuit Court of Aveiro / Comarca de Aveiro, Portugal en strekt tot de aanhouding en overlevering van:

[opgeëiste persoon] ,

geboren te [geboorteplaats] , Portugal, op [geboortedag] 1963,

ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres:

[adres] , [plaats] ,

hierna te noemen de opgeëiste persoon.

1 Procesgang

De vordering is behandeld op de openbare zitting van 21 juni 2019. Het verhoor heeft plaatsgevonden in tegenwoordigheid van de officier van justitie mr. K. van der Schaft.
De opgeëiste persoon is bijgestaan door haar raadsman mr. R.B.M. Poppelaars die daarbij zijn kantoorgenoot mr. J.J.J. van Rijsbergen, advocaat te Breda, verving.

De opgeëiste persoon werd tevens bijgestaan door een tolk in de Portugese taal.

De rechtbank heeft de termijn waarbinnen zij op grond van artikel 22, eerste lid, OLW uitspraak moet doen met dertig dagen verlengd en heeft vervolgens de termijn waarbinnen zij op grond van artikel 22, derde lid, OLW uitspraak moet doen voor onbepaalde tijd verlengd omdat zij beide verlengingen nodig heeft om over de verzochte overlevering te beslissen.

2 Identiteit van de opgeëiste persoon

De rechtbank heeft de identiteit van de opgeëiste persoon onderzocht. De opgeëiste persoon heeft ter zitting verklaard dat de bovenvermelde personalia juist zijn en dat zij de Portugese nationaliteit heeft.

3 Grondslag en inhoud van het EAB

In het EAB wordt melding gemaakt van een voor tenuitvoerlegging vatbaar vonnis van 29 mei 2002, gewezen door de Extinguished Tribunal Judicial de Aveiro-1.o Juízo Criminal, met referentie14/00.0PEAVR-Common Procedure (Collective Court).

In het EAB staat vermeld dat de opgeëiste persoon in persoon is verschenen bij de behandeling ter terechtzitting die tot dit vonnis heeft geleid. Dit is ook niet weersproken.

De overlevering wordt verzocht ten behoeve van de tenuitvoerlegging van de bij boven aangeduid vonnis opgelegde vrijheidsstraf voor de duur van drie jaren, door de opgeëiste persoon te ondergaan op het grondgebied van de uitvaardigende lidstaat.

Standpunt raadsman
De raadsman heeft gesteld dat niet uit het EAB blijkt dat er sprake kan zijn van een reststraf en dat onduidelijk is hoelang de vrijheidsstraf is die de opgeëiste persoon feitelijk nog moet ondergaan. Het kan drie jaar zijn, zoals in het EAB staat, maar ook nog ruim tien maanden, zoals uit de aanvullende informatie van 4 juni 2019 blijkt. Het verschil kan hem zitten in de aftrek van in Portugal doorgebrachte voorlopige hechtenis en/of in de doorwerking van de voorwaardelijke invrijheidsstelling. Niet ondenkbaar is dat aan overlevering de weigeringsgrond van artikel 9, eerste lid, onder e, OLW in de weg staat.
Het vonnis is ruim 17 jaar geleden gewezen en mogelijk is het recht van executie al verjaard. In dat geval komt overlevering in strijd met artikel 9, eerste lid, onder f, OLW, aldus de raadsman.

De opgeëiste persoon heeft verklaard dat zij van 6 januari 2000 tot 4 maart 2002 in Portugal in detentie (voorlopige hechtenis) heeft doorgebracht, waarna haar een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie jaren is opgelegd, waaraan voorwaarden waren gesteld.

Standpunt officier van justitie
De officier van justitie heeft naar voren gebracht dat alleen getoetst wordt aan de opgelegde straf. Aan de bepaling in artikel 7, eerste lid, onder b, OLW is voldaan. De in artikel 9 OLW genoemde weigeringsgronden zijn niet aan de orde. De aanleiding die zal hebben geleid tot een herroeping van de voorwaardelijke invrijheidsstelling is niet relevant voor de beoordeling van het EAB. Nederland heeft geen rechtsmacht, nu de opgeëiste persoon niet de Nederlandse nationaliteit heeft en evenmin gelijk kan worden gesteld met een Nederlander. Alleen al om die reden kan de eventuele verjaring van de executie niet aan overlevering in de weg staan.

Oordeel rechtbank
De rechtbank volgt de officier van justitie in zijn standpunt. Aan het vereiste van artikel 7, eerste lid, onder b, OLW is voldaan. De stelling dat artikel 9, eerste lid, onder e, OLW aan overlevering in de weg staat is niet onderbouwd en doet om die reden al niet af aan het uitgangspunt dat vertrouwen moet worden gesteld in de informatie die de uitvaardigende justitiële autoriteit in een door haar uitgevaardigd EAB verstrekt. De in artikel 9, eerste lid, onder f, OLW bedoelde weigeringsgrond is niet aan de orde nu Nederland geen rechtsmacht heeft over de feiten. Wat de aanleiding is geweest voor een herroeping van een voorwaardelijke invrijheidsstelling of voor een last tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde vrijheidsstraf is niet relevant voor de beslissing over de overlevering.

Het vonnis betreft de dertien feiten zoals die zijn omschreven in onderdeel e) van het EAB.
Een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van dit onderdeel is als bijlage aan deze uitspraak gehecht.

4 Feiten vermeld op bijlage 1 bij de OLW

Onderzoek naar de dubbele strafbaarheid van de feiten waarvoor de overlevering wordt verzocht, moet achterwege blijven, nu de uitvaardigende justitiële autoriteit de strafbare feiten heeft aangeduid als feiten vermeld in de lijst van bijlage 1 bij de OLW.


De feiten vallen op deze lijst onder nummer 20, te weten: oplichting

en nummer 23, te weten:

vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten; vervalsing van betaalmiddelen.

Volgens de in rubriek c) van het EAB vermelde gegevens is op deze feiten naar Portugees recht een vrijheidsstraf met een maximum van ten minste drie jaren gesteld.

5 Slotsom

Nu is vastgesteld dat het EAB voldoet aan de eisen van artikel 2 OLW en ook overigens geen weigeringsgronden aan de overlevering in de weg staan, dient de overlevering te worden toegestaan.

6 Toepasselijke wetsbepalingen

De artikelen en 2, 5 en 7 Overleveringswet.

7 Beslissing

STAAT TOE de overlevering van [opgeëiste persoon] aan the Circuit Court of Aveiro / Comarca de Aveiro, Portugal.

Aldus gedaan door

mr. M.T.C. de Vries, voorzitter,

mrs. A.W.C.M. van Emmerik en A.R.P.J. Davids, rechters,

in tegenwoordigheid van L.C. Werkman, griffier,

en uitgesproken ter openbare zitting van 5 juli 2019.

Ingevolge artikel 29, tweede lid, OLW staat tegen deze uitspraak geen gewoon rechtsmiddel open.