Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:4803

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
09-07-2019
Datum publicatie
12-07-2019
Zaaknummer
7515048 CV EXPL 19-3348
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een beveiligingsbedrijf moet een beveiliger die als zelfstandige in opdracht van dat bedrijf bij een Kruidvatfilaal werkte, alsnog ruim 1300 euro betalen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 7515048 CV EXPL 19-3348

vonnis van: 9 juli 2019

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[eiser] , h.o.d.n. A-Crew Security & Services

wonende te [woonplaats]

eiser

nader te noemen: [eiser]

gemachtigde: [naam gemachtigde]

t e g e n

1. de besloten vennootschap 020 Security B.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde

nader te noemen: 020 Security

gemachtigde: mr. J.A.Th. Spoor
en

2. [naam 1]

wonende te [woonplaats]

hierna te noemen [naam 1] .

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

- dagvaarding van 24 januari 2019 met producties;
- antwoord met producties;
- instructievonnis;
- dagbepaling comparitie.

De comparitie heeft plaatsgevonden op 7 juni 2019. [eiser] is in persoon verschenen. Voor 020 Security is verschenen [naam 2] , eigenaar en enig aandeelhouder en [naam 3] , medewerker, vergezeld van de gemachtigde. [eiser] heeft voorafgaand aan de comparitie stukken ingediend.
Partijen hebben hun standpunten toegelicht en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast:

1.1.

[eiser] heeft als zzp-er voor 020 Security werkzaamheden als beveiliger verricht in het filiaal van Kruidvat te Amsterdam-Zuidoost.

1.2.

[eiser] heeft voor deze werkzaamheden facturen verzonden aan 020 Security.

1.3.

De facturen over de weken 33 tot en met 36 heeft 020 Security onbetaald gelaten. In totaal betreft dit een bedrag van € 2.657,77.

1.4.

De gemachtigde van [eiser] heeft 020 Security bij brief van 5 november 2018 in gebreke gesteld en gesommeerd tot betaling van de openstaande facturen met rente en incassokosten.

Vordering

2. [eiser] vordert dat 020 Security bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
a. € 2.657,77 aan hoofdsom te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 10 oktober
2018;
b. € 390,78 aan buitengerechtelijke incassokosten;
c. de proceskosten.

[eiser] stelt hiertoe, samengevat en zakelijk weergegeven, dat 020 Security ondanks aanmaning niet overgaat tot betaling van de openstaande facturen. [eiser] stelt dat hij alle dagen en uren die gefactureerd zijn ook daadwerkelijk heeft gewerkt.

Verweer

3. 020 Security heeft aangevoerd, samengevat en zakelijk weergegeven, dat zij onderzoek heeft gedaan naar de door [eiser] gefactureerde werkuren en werkdagen. Daaruit en uit de overgelegde beelden van de bewakingscamera van het filiaal van Kruidvat in Amsterdam-Zuidoost blijkt dat [eiser] op 10 september 2018 niet de volledige uren heeft gewerkt die hij in rekening bracht. Op 20 september 2018 heeft [eiser] zich bij het filiaal van de Kruidvat ziekgemeld maar aan 020 Security gezegd dat hij een aanvaring met een klant had gehad maar dat dit was opgelost.
Bovendien hebben werknemers van 020 Security zelf geconstateerd dat [eiser] op 22 september 2018 helemaal niet heeft gewerkt maar voor deze dag wel een factuur heeft gezonden.

Daarnaast stelt 020 Security dat [eiser] sommige van de thans overgelegde werkbriefjes niet correct heeft ingevuld. De naam en/of de handtekening van de werknemer van Kruidvat die de briefjes zou hebben ondertekend ontbreekt of is nagemaakt door [eiser] .

020 Security heeft daarom aangifte gedaan van valsheid in geschrifte tegen [eiser] . 020 Security is van mening dat zij al veel te veel aan [eiser] heeft betaald en overweegt een schadestaatprocedure te starten.

Comparitie

4. [eiser] heeft ter zitting de vorderingen tegen [naam 1] ingetrokken, zodat hierop niet meer behoeft te worden beslist.

5. [eiser] heeft ter zitting toegelicht dat hij over niet meer werkbriefjes beschikt dan die bij dagvaarding zijn overgelegd. Hij ging er in goed vertrouwen van uit dat 020 Security de door hem gezonden facturen zou voldoen, ook zonder werkbriefjes. Hij heeft ter staving van zijn stelling dat hij de dagen die hij gefactureerd heeft als werkdagen maar waarvan hij geen werkbriefje heeft, afschriften overgelegd waaruit pintransacties blijken die hij bij het filiaal van Kruidvat heeft gedaan op die desbetreffende dagen. Dat zullen de camerabeelden ook uitwijzen als [eiser] die nog kan overleggen.

6. 020 Security heeft toegelicht dat de werkbriefjes in drievoud worden ingevuld te weten een exemplaar voor de opdrachtgever, een voor [eiser] en een voor 020 Security die door haar worden opgehaald bij het betreffende filiaal. Dat [eiser] niet meer werkbriefjes kan overleggen van de door hem gestelde werkdagen, komt voor zijn rekening en risico. Over week 35 en 36 zijn er geen werkbriefjes bij het Kruidvat filiaal opgehaald. Volgens 020 Security zijn er ook niet meer werkbriefjes omdat [eiser] niet (meer) heeft gewerkt.

7. Ter zitting zijn partijen het er over eens geworden dat de handtekeningen op de overgelegde werkbriefjes van 10, 11, 15, 16, 17 en 18 augustus 2018 van de assistent filiaalmanager [naam 4] van het betreffende Kruidvat filiaal zijn en op de briefjes van 8 en 20 augustus 2018 van respectievelijk [naam 5] , filiaalmanager en van [naam 6] , eerste verkoopster. Deze zijn derhalve correct ingevuld. De facturen die zien op 8, 10 en 1 augustus 2018 zijn voldaan.

Beoordeling

8. Tussen partijen geldt een overeenkomst van opdracht. Vast staat dat daarbij is overeengekomen dat [eiser] zou factureren op basis van afgetekende tijdsregistratie (de werkbriefjes). Dit blijkt uit de algemene instructies van 020 Security. Zoals hiervoor is vastgesteld zijn door [eiser] bij dagvaarding overgelegde werkbriefjes op correcte wijze ingevuld en zijn de facturen die op die dagen betrekking hebben voor dat deel toewijsbaar als na te melden voor een bedrag van € 1.363,67 inclusief BTW.

9. Voor het overige deel zijn de facturen niet toewijsbaar aangezien [eiser] daarvoor geen werkbriefjes over kan leggen. De overgelegde pintransacties zijn onvoldoende om aan te tonen dat [eiser] die dag(en) gewerkt heeft als beveiliger. Daardoor ontbreekt de grond voor dat deel van de facturen zodat de daarop ziende vordering zal worden afgewezen.

10. 020 Security heeft nagelaten haar betalingsverplichting met betrekking tot de hiervoor vermelde hoofdsom te voldoen, zodat [eiser] genoodzaakt was incassomaatregelen te treffen. De buitengerechtelijke kosten worden toegewezen als na te melden.

11. De wettelijke rente is vanwege het betalingsverzuim van 020 Security toewijsbaar over de toewijsbare hoofdsom.

12. Gelet op de uitkomst van de procedure, waarin beide partijen voor een gedeelte in het ongelijk worden gesteld, ziet de kantonrechter aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt 020 Security tot betaling aan [eiser] van:

- € 1.363,67 inclusief BTW aan hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 10 oktober 2018 tot aan de voldoening;

- € 204,55 aan buitengerechtelijke incassokosten;

compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J. van der Molen, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 9 juli 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.