Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:4492

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
14-06-2019
Datum publicatie
08-08-2019
Zaaknummer
7011014 CV EXPL 18-13789
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vervolg ECLI:NL:RBAMS:2019:2123; schending 21 Rv, gevolgen voor berekening schade en proceskosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2019/510
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 7011014 CV EXPL 18-13789

vonnis van: 14 juni 2019

fno.: 8622

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[eiser] h.o.d.n. [eiser]

wonende en zaakdoende te [woonplaats] , gemeente [gemeente]

eiseres

nader te noemen: [eiser]

gemachtigde: [gemachtigde 1]

t e g e n

de besloten vennootschap Mister Kitchen B.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde

nader te noemen: Mister Kitchen

gemachtigde: [gemachtigde 2]

VERDER VERLOOP VAN DE PROCEDURE

In deze zaak is op 22 maart 2019 een tussenvonnis gewezen. Ter uitvoering van het tussenvonnis hebben partijen ieder een akte genomen. Vervolgens is opnieuw een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

  1. De inhoud van voormeld tussenvonnis, waaraan de kantonrechter zich houdt, geldt als hier herhaald en ingelast. In het tussenvonnis heeft de kantonrechter overwogen dat het er op lijkt dat [eiser] informatie heeft weggelaten uit de tarievenlijst waarop zij zich ter onderbouwing van haar schadebegroting beroept. [eiser] is in de gelegenheid gesteld daarop te reageren.

  2. [eiser] heeft bij akte niet weersproken dat informatie is weggelaten. Wel heeft zij toegelicht hoe zij op basis van de informatie die zij wel heeft overgelegd tot een berekening is gekomen. Deze berekening is aan de voorzichtige kant en daarbij speelt de weggelaten informatie (die tot verdere vermindering van de schade zou leiden) geen rol, aldus [eiser] . Mister Kitchen heeft gereageerd en stelt voor dat partijen de proceskosten ieder zelf dragen.

  3. Vast staat dat [eiser] van de door haar overgelegde tarievenlijst van de Stichting Foto Anoniem 2015 een gedeelte heeft weggelakt. Daarmee is zij niet transparant geweest en zij heeft dan ook in strijd gehandeld met artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Als het weggelakte gedeelte voor haar berekening niet van belang is, zoals zij stelt, had [eiser] dat ook kunnen en moeten toelichten. In plaats daarvan heeft zij de informatie zonder dat te melden weggelaten en daarmee de kantonrechter de mogelijkheid ontnomen de berekening volledig te controleren. [eiser] heeft gelijk als zij stelt niet verplicht te zijn haar schade aan de hand van de tarieven van stichting Foto Anoniem te begroten. Dat had immers ook op andere wijze kunnen gebeuren. Maar als zij er wel voor kiest haar schadebegroting op die tarieven te baseren, moet zij dat in volledige openheid doen en daarbij de berekening die zij maakt inzichtelijk maken en waar nodig toelichten.

  4. Bij voornoemde stand van zaken is niet van belang of de bij dagvaarding berekende schade redelijk is, dat kan immers niet afdoen aan de constatering dat bewust informatie is weggelaten.

  5. Vervolgens is de vraag wat in dit geval het gevolg is van schending van artikel 21 Rv. Aan de hand van de (volledige) Tarievenlijst Stichting Foto Anoniem 2015 begroot de kantonrechter de schade op € 226,00. Op basis van wat Mister Kitchen heeft aangevoerd moet de foto uiterlijk in 2008 op de website terecht zijn gekomen. Dat betekent dat de foto er langer dan een jaar op heeft gestaan. Daarnaast is sprake van een Nederlandstalige website, zodat een basistarief geldt van € 452,00. De kantonrechter veronderstelt bij gebreke van andere informatie dat de foto 2 niveau’s dieper dan de homepage heeft gestaan, zodat genoemd bedrag met 50% is verlaagd. Voor het vervolgens verhogen van dit bedrag, zoals door [eiser] bepleit, ziet de kantonrechter geen aanleiding. Daarbij speelt naast de schending van artikel 21 Rv een rol dat het 10 jaar heeft geduurd voordat [eiser] tegen de plaatsing van de foto – waarvan onbetwist is dat ook Mister Kitchen niet wist dat deze nog ergens op een subpagina stond – is opgekomen.

  6. De kantonrechter ziet in de schending van artikel 21 Rv voorts aanleiding de proceskosten te compenseren.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt Mister Kitchen tot betaling aan [eiser] van € 226,00 aan schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 19 juni 2018 tot aan de dag van betaling;

verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten, wat betekent dat ieder van partijen de eigen kosten draagt;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.W. Inden, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op de zitting van 14 juni 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.