Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:4030

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
08-05-2019
Datum publicatie
24-07-2019
Zaaknummer
C/13/641526 / HA ZA 18-45
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Mislukte samenwerking tussen Zoom.in en Music Nations inzake de exploitatie van YouTubekanalen. Naar aanleiding van aangescherpt beleid van YouTube zijn Music Nations en Zoom.in met elkaar in conflict geraakt. Zowel Zoom.in als Music Nations stellen dat de tussen hen geldende overeenkomst is ontbonden respectievelijk dient te worden ontbonden en dat de ander gehouden is schade te vergoeden. Music Nations heeft de overeenkomst niet buitengerechtelijk kunnen ontbinden: de aan de ontbinding ten grondslag gelegde tekortkomingen betreffen geen tekortkoming van Zoom.in, maar zijn een logisch gevolg van het aangescherpte YouTube Beleid. De door Zoom.in gevorderde ontbinding wordt toegewezen: het aangescherpte YouTube beleid levert een gewijzigde omstandigheid op waarmee partijen bij het sluiten van de overeenkomst geen rekening hadden gehouden. Music Nations moet aan Zoom.in de schade vergoeden die zij heeft geleden wegens wanprestatie van Music Nations: Music Nations is tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst door niet op te treden tegen een te hoog aantal malafide kanalen, waardoor Zoom.in haar roll up tool is verloren, en door niet mee te werken aan het gewijzigd beleid van YouTube inzake subnetworks. Zoom.in moet aan Music Nations de schade vergoeden die zij heeft geleden door onrechtmatig handelen van Zoom.in: Zoom.in heeft, na verhanging van de kanalen van Music Nations, de AdSense-gelden van Music Nations zonder goede grond onder zich gehouden. Verwijzing naar de schadestaatprocedure.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/641526 / HA ZA 18-45

Vonnis van 8 mei 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZOOM.IN B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. R.H. Stam te Utrecht,

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht

MUSIC NATIONS NETWORK LTD,

gevestigd te Sheffield, Verenigd Koninkrijk,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. D.E. Stols te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Zoom.in en Music Nations genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het vonnis in incident van 9 mei 2018, en de daarin vermelde processtukken,

 • -

  het tussenvonnis van 10 oktober 2018, waarbij ambtshalve een comparitie van partijen is bepaald,

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 25 januari 2019 en de daarin vermelde stukken,

 • -

  de reacties van Music Nations en van Zoom.in van 15 februari 2019 naar aanleiding van het proces-verbaal.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

YouTube LLC (hierna: YouTube), een dochteronderneming van Google Inc. (hierna: Google), exploiteert op internet het grootste videoplatform ter wereld.

2.2.

Zoom.in is een bedrijf dat diensten verleent aan videomakers die hun eigen video’s online zetten via YouTube. De dienstverlening van Zoom.in bestaat uit het bij elkaar brengen van afzonderlijke kanalen van individuele videomakers in een overkoepelend netwerk, een zogeheten Multi Channel Network (MCN), in ruil voor (een deel van) de reclame-inkomsten die daarmee worden gegenereerd. Deze inkomsten komen binnen via een AdSense-account, de rekening die Zoom.in heeft bij YouTube. Daarnaast heeft Zoom.in eigen software ontwikkeld die videomakers de mogelijkheid biedt om de ontwikkelingen rond een kanaal in de gaten te houden, met name om te zien welke kanaalbeheerder welk bedrag per maand dient te ontvangen. Deze software betreft het Network Management Systeem (ook wel: het NMS dashboard).

2.3.

Zoom.in heeft ten behoeve van haar dienstverlening met YouTube een Content Host Service Agreement (hierna: CHSA) gesloten. Op grond van deze overeenkomst verschaft YouTube een licentie waarmee op zogeheten Content Owners, die de toegang vormen tot YouTube, een verzameling van kanalen kan worden geplaatst. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het Content Management Systeem, een dashboard van YouTube ten behoeve van het beheer van de kanalen.

2.4.

Music Nations richt zich ook op de exploitatie van YouTubekanalen. Music Nations biedt onder meer muzikanten de mogelijkheid hun zelf opgenomen filmpjes te verspreiden via YouTube, eveneens in ruil voor (een deel van) de reclame-inkomsten die daarmee worden gegenereerd. Ook Music Nations heeft hiervoor een AdSense-account bij YouTube waarop de inkomsten binnenkomen. Tot januari 2017 had Music Nations met 4.500 kanalen gemiddeld 250 miljoen kijkers (views) per maand en had zij maandelijks een omzet van ongeveer € 165.000.

2.5.

Music Nations heeft geen eigen CHSA met YouTube.

2.6.

Zoom.in en Music Nations zijn in 2014 gaan samenwerken. Het Multi Channel Network van Music Nations is ondergebracht op een Content Owner van Zoom.in. Music Nations viel vervolgens onder de CHSA-licentie van Zoom.in.

2.7.

Zoom.in en Music Nations hebben in het kader van hun samenwerking een Multi Channel Network Partner Agreement gesloten dat als ondertekeningsdatum 15 juni 2015 vermeldt en als ingangsdatum 1 februari 2014 (hierna: de Overeenkomst).

2.8.

Op grond van de Overeenkomst verplicht Zoom.in zich om het NMS dashboard aan Music Nations ter beschikking te stellen. In ruil hiervoor ontvangt Zoom.in 10% van de netto reclame-inkomsten van de inkomsten van de Music Nations kanalen. In de Overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen:

“(…)

1. Definitions

(…)

“Zoomin.TV NMS" means the web based software platform which Partner [Music Nations; de rechtbank] will be allowed to use for the purpose of effectively controlling and managing the Partner 's Multi Channel Network by offering automated workflows and processes including automated communication, channel and network statistics, support/FAQ system, integrated (semi) automated payment interfaces, integrated services which can be distributed digitally by means of the Zoomin.TV NMS [het NMS dashboard; de rechtbank] and a number of other current functionalities, including allowing the channels in the Partner Multi Channel Network to access various sources of statistics, support and a number of other value add services.

(…)

2. License and Services

2.1

Subject to compliance with the terms and conditions of this Agreement, Zoomin (…) hereby grants to Partner a non-exclusive, non-transferable license for the Term of this Agreement (…) to access and use the Zoomin.TV NMS. (…) Zoomin (...) shall provide Partner (...) with a login and password for access to Partner 's dashboard account and corresponding administrative controls by Partner 's authorized personnel (...).

2.2

Partner acknowledges that upon entering into the Agreement, Zoomin (...) has played a critical role in obtaining and helping to maintain YouTube 's approval for the set up of Partner 's Multi Channel Network and independent Multi Channel Network status in a direct relationship with Google. Zoomin (...) shall continue to use commercially reasonable efforts to assist Partner with any issues that may arise as between Partner and YouTube.

(…)

5 Zoomin (…) Monetisation Rights

(…)

5.3

Zoomin (...) shall provide Partner with a detailed earnings split per channel and per video through the Zoomin.TV NMS to enable Partner to check the revenue share payments to the respective channels in detail.

(…)

9. Warranties and Indemnity

(…)

9.2

Partner warrants that (…) (ii) any information or materials provided to Zoomin (...) in connection with this Agreement do not infringe the intellectual property rights of any third party; (iii) its use of the Zoomin.TV NMS shall comply with all applicable laws, rules and regulations and any operating rules provided by Zoomin (...) and as may be updated by Zoomin (...) in writing from time to time; (…) (v) neither Partner or any of its employees, agents or permitted sub-contractors shall use the Zoomin TV NMS in a way or for any purpose that infringes or misappropriates any third party's intellectual property rights; and (vi) the content on the Partner’s Multi Channel Network shall not be in violation of any third-party Intellectual Property Rights (...)

12. General Provisions

(…)

12.4

This Agreement and all matters regarding the interpretation and/or enforcement hereof (including any non-contractual obligations and disputes), shall be governed non-exclusively by the laws of the Netherlands and the parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the Amsterdam courts save that either party may seek interim relief for breach of confidentiality or breach of intellectual property rights in any jurisdiction.

(…)

12.7

If any provision of this Agreement is held to be unenforceable, the parties shall substitute for the affected provision an enforceable provision that approximates the intent and economic effect of the affected provision. The failure or delay by either party hereto to enforce any term of this Agreement shall not be deemed a waiver of such term. If any one or more of the provisions of this Agreement are for any reason held to be invalid, illegal or unenforceable by a court of competent jurisdiction, the remaining provisions of this Agreement will be unimpaired and will remain in full force and effect, and for purposes of resolving matter before any such court the invalid, illegal or unenforceable provision will be revised by such court (…) as necessary to become a valid, legal and enforceable provision which comes closest to the intent of the parties underlying the invalid, illegal or unenforceable provision.

(…)”

2.9.

Zoom.in heeft sinds het begin van de samenwerking in stapjes (in)direct 42,5% van de aandelen van Music Nations verkregen.

2.10.

In juli 2015 heeft Zoom.in als een sanctie van YouTube het gebruik van haar zogenoemde roll up tool verloren van de Content Owner waar Music Nations gebruik van maakte. De roll up tool geeft de mogelijkheid om nieuwe kanalen aan een netwerk (op een Content Owner) toe te voegen. De sanctie gold eerst voor drie maanden en is daarna twee keer verlengd. In april 2016 kon Zoom.in de tool weer gebruiken.

2.11.

Medio 2016 heeft YouTube aangekondigd dat zij haar beleid voor Multi Channel Networks gaat aanscherpen per 1 januari 2017 en dat vanaf dan zogenoemde subnetworks niet meer worden toegestaan; alleen owned and operated of affiliate kanalen worden vanaf dat moment nog toegestaan. In het YouTube Guidebook for Multi-Channel Networks uit 2016 is hierover vermeld:


“MCNs can have two different types of channels under their YouTube network:

(i) Owned & Operated (O&O) and

(ii) Affiliate”

2.12.

Zoom.in heeft op verschillende momenten navraag gedaan bij YouTube over deze richtlijnen. In een tussen Zoom.in en YouTube in het najaar van 2016 en in de zomer van 2017 gewisselde e-mailcorrespondentie heeft [naam Country manager] , Country Manager Benelux van YouTube (hierna: [naam Country manager] ), zich uitgelaten over de nieuwe richtlijnen en de positie van Music Nations.

2.13.

In een e-mail van 11 november 2016 van [naam Country manager] aan Zoom.in staat onder meer:

“(…) If an entity isn’t majority owned by the parent, then they will have to apply to become an MCN separately. (…)”

2.14.

In een e-mail van 14 november 2016 van Zoom.in aan [naam Country manager] staat onder meer:

“(...) It is clear that any mcn should have its own CHSA (...) So far we can not find anywhere in contractual writing that that is the fact. Other than you now confirming it. But, if that is true, it is also true that the responsibility for the cannels lays within the CHSA owner. In other words, a channel can only be connected to a CHSA of the company that owns that CHSA. So that always a majority owned business has the responsibility for that channel. Correct?”

2.15.

Hierop antwoordde [naam Country manager] dezelfde dag met “Correct”.

2.16.

In een e-mail van 17 november 2016 van [naam Country manager] aan Zoom.in staat onder meer:

“(...) Subnetworks are not permitted, and accounts that violate this policy will be subject to penalties. (…) YouTube believes that there are two primary issues with subnetworks:

 They grant unaccountable third parties access to sensitive tools.

 They cause creator confusion in the marketplace when creators believe they are signing up with one brand but are actually rolled up under another company.

1) MCNs – a YouTube partner (with signed CHSA (…)) who has completed and passed the application process to become an MCN

2) In this instance where we state separate brand of company, we are looking at non majority owned entities (..) i.e. all COs [Content Owner; de rechtbank] under a parent CO must be at least majority owned (…)”

2.17.

Ruim een half jaar later heeft [naam Country manager] in reactie op vragen van Zoom.in in een e-mail van 7 juli 2017 het volgende bericht:

“(...) MCNs can have two different types of channels under their YouTube network:

(i) Owned & Operated (O&O) channels and
(ii) Affiliate channels

(…)
Our policies do not allow an MCN to provide roll up tool access for affiliate channels via a content owner or other means to a service/company/brand that is not majority owned (>50%) and operated (…) by the parent MCN.

Sub Networks are not permitted under our policies and accounts that violate this policy may be subject to penalties (including but not limited to loss of the roll up tool).
(…)”

2.18.

Op 8 augustus 2017 heeft [naam Country manager] aan Zoom.in onder meer bericht:

“(...) As you are aware, all Content Owners operating under Zoomin’s Parent Content Owner must be majority owned (otherwise we consider them subnetworks). Subnetworks are not permitted and when identified, MCNs have 30 days to dissolve the existing subnetwork. This may include:

 Absorbing subnetwork channels into the Zoomin brand and CO (alternative option is to release the subnetwork channels)

 Dissolving Music Nation subnetwork as it relates to Zoomin (…)

 Renaming the CO (if necessary)

 Taking away admin/rollup tool access from Music Nation employees (if necessary)

After the initial 30 days cure period (…), if we continue to see that Music Nation exists as a subnetwork under Zoomin, Zoomin will lose access to the rollup tool across all COs for an indefinite period of time. (…)”

2.19.

In een e-mail van 29 augustus 2017 heeft [naam Country manager] een aantal door Zoom.in gestelde vragen als volgt (vetgedrukt weergegeven) beantwoord:

“(...)
Is a solution to the current situation where Zoom.in does not have a majority ownership of MNN [Music Nations; de rechtbank] to comply with the subnetwork policy that Zoom.in hires the people of MNN as employees without any further changes?

This does not solve the issue of a subnetwork (…) existing under your management that is not majority owned.

Are there any other possibilities to bypass the ban on having a sub-network without a majority share other than the release of or the absorbing into the mother MCN of all the channels of that sub-network?

No

Is changing the name of the sub-network enough to comply with the sub-network policy? (…)

No (…)”

2.20.

Intussen hebben Zoom.in en Music Nations vanaf het najaar van 2016 ook (uitgebreid) gecorrespondeerd over het gewijzigde beleid van YouTube, waarbij bleek dat zij van mening verschilden over de vraag of Music Nations als subnetwork moet worden aangemerkt.

2.21.

In een e-mail van 3 december 2016 heeft Zoom.in aan Music Nations onder toezending van de hiervoor onder 2.16 aangehaalde e-mail van [naam Country manager] van 17 november 2016 bericht dat Music Nations – aangezien zij niet owned and operated is door Zoom.in – een subnetwork is, dat hierdoor zowel Zoom.in en Music Nations in strijd met het beleid van YouTube handelen en hiervoor kunnen worden gesanctioneerd en dat deze situatie daarom voor 1 januari 2017 dient te worden opgelost.

2.22.

Op 19 december 2016 heeft Music Nations aan Zoom.in bericht dat zij van mening is dat Music Nations niet als een subnetwork aangemerkt kan worden.

2.23.

Op 19 december 2016 heeft eveneens een bespreking plaatsgevonden tussen Music Nations en Zoom.in, waarbij ook de mogelijkheid van een overname aan de orde is geweest. Partijen hebben geen overeenstemming bereikt over de verdere samenwerking in het licht van het beleid van YouTube.

2.24.

Op 23 december 2016 heeft Zoom.in de kanalen van Music Nations verhangen, zodanig dat de kanalen onder haar zijn geplaatst. De reclame-inkomsten van de kanalen van Music Nations komen sindsdien binnen op het AdSense-account van Zoom.in. In een e-mail van 23 december 2016 heeft Zoom.in Music Nations op de hoogte gesteld van de verhanging van de kanalen en opgemerkt dat Zoom.in en Music Nations hierdoor weer voldoen aan de voorschriften van YouTube. Verder staat in deze e-mail:

“(...) ps. I noticed that Music Nations still has high amount of channels with Monetization Suspended; I’d like to urge you to handle and fix these channels swiftly as you know there is a severe penalty from youtube on this and you will risk te be shutting down again. (…)”

2.25.

Partijen hebben in kort geding geprocedeerd over het verlenen van toegang tot het Content Management Systeem en het betalen van reclame-inkomsten. In eerste instantie is Zoom.in veroordeeld tot het verlenen van volledige toegang tot het Content Management Systeem. Hierop zijn drie executiegeschillen gevolgd. In zijn kortgedingarrest van 19 december 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:5321) heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat sprake is van een situatie waarin onverkorte toepassing van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en tevens van de bij de totstandkoming van de Overeenkomst onvoorziene omstandigheden, op grond waarvan Music Nations geen ongewijzigde instandhouding en, daarmee, uitvoering van de Overeenkomst mag verwachten.

2.26.

Bij brief van 9 maart 2018 heeft Music Nations een buitengerechtelijke ontbindingsverklaring uitgebracht.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

Zoom.in vordert – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

 1. de Overeenkomst ontbindt, primair op grond van artikel 6:258 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), subsidiair op grond van artikel 6:265 BW;

 2. voor recht verklaart dat
  (i) Music Nations aansprakelijk is voor de door Zoom.in geleden schade ten gevolge van de intrekking van de roll up tool gedurende de periode juli 2015 tot en met april 2016,
  (ii) Music Nations aansprakelijk is voor alle schade voortvloeiende uit de niet-medewerking van Music Nations aan het in de tweede helft van 2016 aangepaste beleid van YouTube omtrent subnetworks, waardoor Zoom.in zich uiteindelijk genoodzaakt heeft gezien de kanalen te verhangen, hiervoor kosten heeft moeten maken en zich zelfs (in rechte) heeft moeten verweren tegen (claims van) Music Nations,
  een en ander op de voet van artikel 612 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

 3. Music Nations veroordeelt tot betaling van USD 1.415.958 ter vergoeding van de door Zoom.in geleden schade als gevolg van de intrekking van haar roll up tool;

 4. Music Nations veroordeelt in de proces- en nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente.

3.2.

Music Nations voert verweer en concludeert tot afwijzing van het gevorderde, met een uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Zoom.in in de proceskosten.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.

in reconventie

3.4.

Music Nations vordert – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

 1. voor recht verklaart dat de Overeenkomst rechtsgeldig door Music Nations is ontbonden bij brief van 9 maart 2018;

 2. voor recht verklaart dat Zoom.in in de periode vanaf augustus 2016 tot 9 maart 2018 toerekenbaar is tekortgeschoten in haar verplichtingen jegens Music Nations uit hoofde van de Overeenkomst;

 3. voor recht verklaart dat Zoom.in onrechtmatig heeft gehandeld jegens Music Nations en/of zich ongerechtvaardigd heeft verrijkt ten koste van Music Nations, een en ander zoals omschreven in de conclusie van eis in reconventie, te weten het moedwillig en zonder toestemming in bezit nemen van ruim 4.000 YouTubekanalen uit het Multi Channel Network van Music Nations, alsmede het naar zichzelf toesluizen van AdSense-inkomsten die toekwamen aan Music Nations;

 4. voor recht verklaart dat Zoom.in aansprakelijk is voor integrale vergoeding van de schade die Music Nations heeft geleden als gevolg van de onrechtmatige gedragingen en toerekenbare tekortkomingen als omschreven in de conclusie van eis in reconventie;

 5. Zoom.in veroordeelt tot betaling van GBP 14.964.000, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, ter vergoeding van de schade die Music Nations heeft geleden door de onder D. genoemde handelingen van Zoom.in;

 6. Zoom.in veroordeelt tot betaling van GBP 500.000 ter vergoeding van reputatieschade;

 7. voor recht verklaart dat Zoom.in in 2016 en 2017 ten onrechte verrekening heeft toegepast door zich AdSense-gelden toe te eigenen die bestemd waren voor Music Nations;

 8. Zoom.in veroordeelt in de proceskosten.

3.5.

Zoom.in voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van Music Nations althans afwijzing van het gevorderde, met een uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Music Nations in de proces- en nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1.

Gelet op de samenhang tussen de vorderingen in conventie en in reconventie zullen deze (grotendeels) gezamenlijk worden beoordeeld.

Rechtsmacht, toepasselijk recht

4.2.

De rechtbank dient allereerst te onderzoeken of zij rechtsmacht heeft, aangezien Music Nations in het buitenland is gevestigd en de over en weer ingestelde vorderingen uit dien hoofde een internationaal karakter dragen. De Nederlandse rechter is op grond van artikel 25 van de in deze zaak toepasselijke Brussel I bis-verordening (Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken) bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen, omdat partijen, gelet op het bepaalde in artikel 12 lid 4 van de Overeenkomst (zie hiervoor onder 2.8), een forumkeuze voor de Nederlandse rechter hebben gedaan, meer in het bijzonder voor de rechtbank Amsterdam.

4.3.

De bepaling van het toepasselijke recht dient plaats te vinden aan de hand van de Rome I-verordening (de Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst), nu sprake is van een overeenkomst gesloten na 17 december 2009. Partijen hebben – overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van deze Verordening – in de Overeenkomst een expliciete keuze gedaan voor de toepasselijkheid van het Nederlands recht. Dat betekent dat op de onderhavige vorderingen, voor zover gegrond op een contractuele verbintenis, Nederlands recht van toepassing is.

4.4.

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op een niet-contractuele verbintenis, komt de rechtbank onder toepassing van artikel 14 van de Rome II-verordening (de Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad

van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen) ook uit op Nederlands recht. Beide partijen hebben immers hun stellingen ook voor dit onderdeel expliciet gebaseerd op het Nederlands recht, zodat sprake is van een rechtskeuze voor Nederlands recht die voldoende duidelijk blijkt uit de omstandigheden van het geval.

De (mislukte) samenwerking op grond van de Overeenkomst

4.5.

Deze zaak gaat over de inmiddels mislukte samenwerking tussen partijen inzake de exploitatie van YouTubekanalen. Zowel Zoom.in als Music Nations stellen dat de Overeenkomst is ontbonden respectievelijk dient te worden ontbonden. Partijen leggen zich er dus in zoverre bij neer dat de Overeenkomst niet verder uitgevoerd zal worden. Zij betwisten echter de hiervoor door de ander gestelde grondslag. Daarnaast verschillen partijen over en weer van mening of sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de wederpartij die leidt tot schadeplichtigheid.

4.6.

Voor zover partijen hierbij twisten over de inhoud van de gemaakte afspraken wordt vooropgesteld dat het bij de uitleg van een schriftelijke overeenkomst volgens vaste rechtspraak aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs daaraan mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, waarbij alle omstandigheden van het geval van belang zijn. Ook het gedrag van partijen in de uitvoeringsfase van een overeenkomst kan voor de uitleg van die overeenkomst van belang zijn.

Ontbinding door Music Nations op grond van wanprestatie Zoom.in?

4.7.

De rechtbank ziet zich eerst voor de vraag gesteld of de ontbindingsverklaring van Music Nations van 9 maart 2018 gerechtvaardigd was. Hiervoor dient te worden beoordeeld of sprake is van een tekortkoming van de zijde van Zoom.in.

4.8.

Aan haar stelling dat daarvan sprake is, heeft Music Nations allereerst ten grondslag gelegd dat Zoom.in niet assisteerde bij issues met YouTube en daarmee niets deed aan haar verplichting om de verdiencapaciteit van Music Nations te maximeren. Zoom.in was volgens Music Nations contractueel verplicht om de issues met YouTube op te lossen zodat Music Nations materieel gezien als zelfstandig Multi Channel Network zou kunnen voortbestaan. Music Nations heeft een aantal voorbeelden genoemd van wat Zoom.in had moeten doen, zoals het gezamenlijk vragen van juridisch advies, het voeren van een driepartijenoverleg met YouTube en het verstrekken van een verklaring (release letter) om de kanalen te kunnen overdragen aan een derde. Zoom.in heeft de gestelde tekortkoming gemotiveerd betwist.

4.9.

Vooropgesteld wordt dat beide partijen zich ten tijde van de samenwerking bezighielden met het exploiteren van (netwerken van) YouTubekanalen. De samenwerking van partijen hield in dat Music Nations (een netwerk van) kanalen op YouTube plaatste en exploiteerde via de CHSA-licentie en de Content Owner van Zoom.in (en daarbij gebruik maakte van software van Zoom.in). Music Nations had dus via Zoom.in een afgeleide toegang tot YouTube. De aard en inhoud van de verplichtingen uit de Overeenkomst brengt mee dat partijen de Overeenkomst redelijkerwijs niet anders konden opvatten dan dat Music Nations zich (net als Zoom.in) diende te houden aan de richtlijnen van YouTube, ook indien deze regels – zoals door Music Nations bepleit – niet onder een tekstuele uitleg van het bepaalde in artikel 9.2 van de Overeenkomst zouden vallen. Zelfs als in artikel 9.2 niet zou zijn voorzien in de richtlijnen van YouTube, betekent dat immers niet dat Music Nations bij de uitvoering van de Overeenkomst niet gehouden zou zijn aan deze richtlijnen. Uit de aard van de Overeenkomst blijkt het tegendeel. Het gebruik van het door Google gereguleerde YouTubeplatform is immers de kernactiviteit van zowel Music Nations als Zoom.in. Gelet daarop diende Music Nations zich het belang van Zoom.in te realiseren dat dient te worden voldaan aan de richtlijnen van YouTube, mede gezien de omstandigheid dat Music Nations bekend was met de sanctiemogelijkheid van YouTube. Daarbij geldt dat contractspartijen verplicht zijn hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen.

4.10.

Verder is in dit verband van belang dat de wijziging van richtlijnen van YouTube inzake subnetworks een gegeven was en dat Music Nations dit gegeven niet accepteerde. Veelzeggend is in dit verband de in december 2016 gevoerde e-mailcorrespondentie waaruit blijkt dat Zoom.in Music Nations heeft gewezen op de ontstane situatie en de noodzaak om tot een oplossing te komen. Uit haar reactie hierop blijkt dat Music Nations zich op het standpunt is blijven stellen dat de gewijzigde YouTuberichtlijnen niet op haar van toepassing waren. Music Nations wilde (toen) niet instemmen met door Zoom.in aangedragen oplossingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het zelf aanvragen van een CHSA-licentie of het overdragen van een deel van haar aandelen aan Zoom.in, zodat Zoom.in meerderheidsaandeelhouder van Music Nations zou worden. De door Music Nations genoemde oplossingsmogelijkheden (zie 4.8) hebben voornamelijk betrekking op het verkrijgen van meer helderheid over de situatie en het proberen te beïnvloeden van YouTube. Uit de correspondentie blijkt echter dat Zoom.in zich heeft ingespannen om de gewijzigde richtlijnen te duiden. Daarnaast is relevant dat Zoom.in uitgebreid met YouTube heeft gecommuniceerd, ook naar aanleiding van door Music Nations naar voren gebrachte argumenten, maar dat deze argumenten door YouTube niet zijn gevolgd. Verder heeft het Music Nations altijd vrij gestaan zich nader te laten adviseren en te overleggen met YouTube.

4.11.

In het licht van al deze omstandigheden valt niet goed in te zien wat Zoom.in concreet had moeten doen om de issues met YouTube met succes op te lossen. Hoewel ook op Zoom.in vanzelfsprekend de verplichting rust rekening te houden van de gerechtvaardigde belangen van Music Nations, betekent dat – anders dan Music Nations stelt – niet dat Zoom.in gehouden was om ervoor te zorgen dat Music Nations als zelfstandig opererende Multi Channel Network zou kunnen voortbestaan, in weerwil van gewijzigde, andersluidende YouTuberichtlijnen. Music Nations stelt weliswaar ook in deze procedure dat zij wél aan de richtlijnen van YouTube zou voldoen en dat de uitleg van [naam Country manager] is verzonnen, maar zij heeft dit niet onderbouwd, hetgeen – gelet op het YouTube Guidebook (zie hiervoor onder 2.11) in samenhang gelezen met de hierover met YouTube gewisselde correspondentie (zie hiervoor onder 2.12 tot en met 2.19) – wel van haar verwacht mocht worden. Uit dat Guidebook en die correspondentie volgt immers dat Music Nations volgens de gewijzigde richtlijnen wordt aangemerkt als een ontoelaatbaar subnetwork, aangezien zij niet is aan te merken als een owned & operated of een affiliate kanaal. Voor het standpunt van Music Nations kan in de stukken geen steun worden gevonden.

4.12.

Een tekortkoming van Zoom.in kan dus in zoverre niet worden vastgesteld.

4.13.

Music Nations heeft daarnaast aan de gestelde wanprestatie ten grondslag gelegd dat Zoom.in na de verhanging van de Music Nations kanalen een onvolledig dashboard leverde dat niet werd geüpdatet.

4.14.

Volgens Zoom.in bestond door de verhanging geen toegang meer tot de sensitive tools van het NMS dashboard. Dat betekent volgens haar onder meer dat de AdSense-gelden van de bij Music Nations aangesloten kanalen via Zoom.in moesten gaan verlopen en dat met het NMS dashboard niet langer alle updates in één keer konden worden gedraaid.

4.15.

Ter zitting is nader toegelicht dat partijen met ‘updaten’ het verversen van de informatie bedoelen waardoor betalingen aan kanalen van Music Nations (over een langere periode) in één keer kunnen worden verricht. Daar waar eerst betalingen door het draaien van updates over een langere periode in één keer konden worden gedaan, kon dit na de verhanging alleen per batch gebeuren. Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende onderbouwd dat de onvolledige toegang tot het NMS dashboard en het niet meer updaten van dit systeem een logisch gevolg is geweest van de wijziging van de richtlijnen van YouTube ter zake subnetworks. Dit levert als zodanig geen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst op. Zoom.in heeft gemotiveerd (en vervolgens onvoldoende weersproken) naar voren gebracht dat Music Nations – die geen Multi Channel Network is en geen CHSA-licentie heeft – op grond van de gewijzigde YouTuberichtlijnen geen toegang mag hebben tot bepaalde functionaliteiten. Music Nations kan niet worden gevolgd in een uitleg van de Overeenkomst die erop neerkomt dat Zoom.in haar die toegang, in weerwil van deze richtlijnen, toch dient te verlenen. Bovendien staat vast dat Music Nations, ook zonder het updaten, nog wel degelijk betalingen kon verrichten. Ook in zoverre is dus geen sprake van een tekortkoming van de zijde van Zoom.in.

4.16.

Het voorgaande brengt mee dat de op 9 maart 2018 uitgebrachte ontbindingsverklaring ongerechtvaardigd was. De hierop gebaseerde vorderingen komen niet voor toewijzing in aanmerking.

Onvoorziene omstandigheden?

4.17.

Vervolgens dient te worden onderzocht of de Overeenkomst, zoals door Zoom.in is bepleit, kan worden ontbonden op grond van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 6:258 BW. Bij de beoordeling of sprake is van onvoorziene omstandigheden komt het erop aan van welke veronderstellingen partijen zijn uitgegaan en of zij in de mogelijkheid van het optreden van de omstandigheden hebben willen voorzien of althans stilzwijgend die mogelijkheid hebben verdisconteerd. Deze omstandigheden moeten van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen ongewijzigde instandhouding van de contractuele verplichtingen mag verwachten. Een beroep op onvoorziene omstandigheden kan, gelet op deze hoge lat, niet snel worden aanvaard.

4.18.

In dit geval is van belang dat in 2016 duidelijk werd dat YouTube haar richtlijnen voor Multi Channel Networks per 1 januari 2017 zou wijzigen. Als gevolg hiervan zouden subnetworks niet meer worden toegestaan. Hiervoor is onder 4.11 de stelling van Music Nations dat zij wél aan deze richtlijnen zou voldoen al verworpen. Volgens de gewijzigde richtlijnen wordt Music Nations aangemerkt als een ontoelaatbaar subnetwork. Uit de correspondentie met YouTube volgt ook dat de door Music Nations gewenste directe toegang niet meer zal worden toegestaan en dat Zoom.in, indien die directe toegang toch in stand zou worden gelaten, de toegang tot haar roll up tool van haar Content Owners zal verliezen. Er bestaat geen aanleiding te veronderstellen dat dit laatste als loze kreet van ( [naam Country manager] van) YouTube moet worden begrepen. Integendeel, uit de omstandigheid dat YouTube eerder de roll up tool heeft ingetrokken, volgt dat YouTube bij een vermeende overtreding van haar richtlijnen ook daadwerkelijk tot handelen overgaat.

4.19.

Het op deze manier wijzigen van de richtlijnen van YouTube, levert een gewijzigde omstandigheid op waarmee partijen bij het sluiten van de Overeenkomst geen rekening hadden gehouden. Partijen hebben de mogelijkheid van een dergelijke ingrijpende wijziging immers niet voorzien. Zoals Zoom.in terecht betoogt, heeft de Overeenkomst daarmee haar doel verloren. Music Nations mocht als gevolg hiervan vanaf 1 januari 2017 immers geen gebruik meer maken van de CHSA-licentie en de Content Owner van Zoom.in, zodat het gebruik van het NMS dashboard in de constructie die partijen tot dan toe hadden zinledig werd. Niet valt in te zien waarom deze gewijzigde omstandigheid, zoals door Music Nations is bepleit, voor rekening van Zoom.in dient te komen, omdat dit niet iets is dat in de risicosfeer van Zoom.in ligt.

4.20.

De in artikel 12.7 van de Overeenkomst opgenomen hardship clause doet aan het voorgaande niet af. Onduidelijk is gebleven hoe de Overeenkomst gewijzigd in stand zou kunnen blijven. Daarbij wordt erop gewezen dat Music Nations zich niet kan vinden in de verhanging van de kanalen onder Zoom.in, zoals Zoom.in feitelijk heeft gedaan, terwijl reële andere mogelijkheden niet zijn gesteld.

4.21.

Het voorgaande betekent dat de door Zoom.in op de voet van artikel 6:258 BW gevorderde ontbinding voor toewijzing in aanmerking komt. De subsidiair gevorderde ontbinding en het daaraan ten grondslag gelegde behoeft daarmee geen bespreking meer.

Schadevergoeding voor Zoom.in door wanprestatie van Music Nations?

4.22.

Dan komt de vraag aan de orde of Music Nations is tekortgeschoten in de nakoming van de Overeenkomst en uit dien hoofde schadeplichtig is jegens Zoom.in.

4.23.

Aan haar stelling dat dit het geval is, heeft Zoom.in in de kern twee argumenten ten grondslag gelegd. Ten eerste stelt Zoom.in dat zij als gevolg van het handelen van Music Nations haar roll up tool van juli 2015 tot eind april 2016 heeft verloren, waardoor haar de mogelijkheid werd ontnomen om nieuwe kanalen toe te voegen en dus nieuwe adverteerders te genereren, hetgeen heeft geresulteerd in en een schade van USD 1.415.958. Ten tweede verwijt Zoom.in Music Nations dat Music Nations niet heeft meegewerkt aan de gewijzigde richtlijnen van YouTube inzake subnetworks. Beide verwijten zijn door Music Nations weersproken.

4.24.

Music Nations heeft, tegenover de gemotiveerde en met stukken onderbouwde stellingen van Zoom.in, onvoldoende gemotiveerd betwist dat Zoom.in haar roll up tool is kwijtgeraakt als gevolg van het herhaaldelijk schenden van de YouTuberichtlijnen door Music Nations. In dat verband kan worden gewezen op de door Zoom.in overgelegde overzichten, waaruit blijkt dat Music Nations, ook in vergelijking tot Zoom.in zelf en andere Multi Channel Networks, een buitensporig hoog aantal malafide kanalen onder zich had. Dat betekent dat bij deze kanalen het aantal views is gemanipuleerd en dus de advertentie-inkomsten zijn opgeschroefd. Gelet op artikel 3.2 van de Overeenkomst is Music Nations verantwoordelijk voor haar eigen kanalen. De door Music Nations ingenomen stelling dat een derde partij (Illuminata) strikes diende te voorkomen, maar hierin is tekortgeschoten, doet aan het bepaalde van artikel 3.2 niet af. Zoals hiervoor onder 4.9 is overwogen, brengt de aard van de Overeenkomst tussen partijen mee dat Music Nations zich aan de richtlijnen van YouTube diende te houden en zich het hiervoor bij Zoom.in aanwezige gerechtvaardigde belang diende aan te trekken. Music Nations viel immers onder de CHSA en de Content Owner van Zoom.in, hetgeen meebracht dat hetgeen Music Nations deed of naliet gevolgen kon hebben voor de bedrijfsactiviteiten van Zoom.in. De rechtbank gaat er, gelet op het voorgaande, dan ook vanuit dat het intrekken van de roll up tool het gevolg is van (het niet optreden door Music Nations tegen) de malafide kanalen van Music Nations. Het verlies van de roll up tool levert daarmee een tekortkoming van Music Nations in de nakoming van de Overeenkomst op.

4.25.

Music Nations betwist dat zij in verzuim is geraakt, omdat zij niet in gebreke is gesteld ten aanzien van het hoge aantal geblokkeerde kanalen.

4.26.

Volgens Zoom.in was een ingebrekestelling niet vereist, omdat nakoming blijvend onmogelijk was.

4.27.

Of en op welk moment verzuim intreedt, dient te worden beoordeeld aan de hand van het bepaalde in artikelen 6:81 tot en met 6:83 BW. Wanneer geen sprake is van de in artikel 6:81 BW bedoelde situatie dat nakoming blijvend onmogelijk is, en zich geen van de in artikel 6:83 BW genoemde situaties voordoet, komt de schuldenaar pas in verzuim wanneer deze in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft (artikel 6:82 lid 1 BW). Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld (artikel 6:82 lid 2 BW). Een dagvaarding kan worden aangemerkt als een ingebrekestelling indien deze voldoet aan de daaraan in de omstandigheden van het geval op het punt van ingebrekestelling te stellen eisen (vgl. MvA II, Parl. Gesch. BW Boek 6, p. 289).

4.28.

De verbintenis waarin is tekortgeschoten betreft het voorkomen van een te hoog aantal malafide kanalen in het kader van de op Music Nations rustende verantwoordelijkheid voor die kanalen als bedoeld in artikel 3.2 van de Overeenkomst. Gelet hierop is – anders dan Zoom.in meent – geen sprake van een verbintenis waarvan de nakoming blijvend onmogelijk is. Uit de houding van Music Nations viel echter af te leiden dat zij bestreed gehouden te zijn verantwoordelijk te zijn voor de controle op malafide kanalen, hetgeen betekent dat een aanmaning nutteloos zou zijn. Aangezien uit de dagvaarding in deze zaak blijkt dat Zoom.in Music Nations aansprakelijk stelt voor het uitblijven van de nakoming, voldoet in dit geval de dagvaarding aan de aan een ingebrekestelling te stellen eisen, een en ander als bedoeld in artikel 6:82 lid 2 BW. Het verzuim van Music Nations is dus wel degelijk ingetreden.

4.29.

Het voorgaande betekent dat Music Nations in beginsel gehouden is de schade die Zoom.in als gevolg van deze tekortkoming heeft geleden te vergoeden. Het debat over de schade is in deze zaak nog onvoldoende uitgekristalliseerd. De rechtbank ziet daarom aanleiding om met toepassing van artikel 612 Rv ambtshalve Music Nations te veroordelen tot het vergoeden van de schade nader op te maken bij staat. Hiervoor is vereist (en voldoende) dat de mogelijkheid dat schade is geleden, voldoende aannemelijk is. Dat is hier het geval. In de schadestaatprocedure kunnen partijen debatteren over de omvang van de schade, de causaliteit en de eigen schuld.

4.30.

Wat betreft de stelling van Zoom.in dat zij daarnaast schade heeft geleden als gevolg van het niet meewerken van Music Nations aan het gewijzigd beleid van YouTube inzake subnetworks wordt als volgt overwogen. Op zich is duidelijk geworden dat Music Nations niet wenste mee te werken aan de gewijzigde richtlijnen van YouTube inzake subnetworks. Uit hetgeen hiervoor is overwogen, was zij hiertoe op grond van de Overeenkomst wel gehouden. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat Zoom.in de kanalen van Music Nations heeft verhangen. Volgens Zoom.in heeft zij hierdoor kosten moeten maken en zich moeten verweren tegen Music Nations en heeft zij om deze redenen dus schade geleden. Ook hier is de mogelijkheid dat Zoom.in schade heeft geleden voldoende aannemelijk geworden en ziet de rechtbank aanleiding om (zoals gevorderd) te verwijzen naar de schadestaatprocedure. Voor zover Music Nations ook hier betwist dat zij in verzuim is geraakt, geldt ook hier dat een aanmaning nutteloos zou zijn geweest en dat de dagvaarding in de onderhavige procedure voldoet aan de aan artikel 6:82 lid 2 BW te stellen eisen van een ingebrekestelling.

De verhouding tussen partijen buiten de Overeenkomst: onrechtmatige daad of ongerechtvaardigde verrijking?

4.31.

Aan een deel van de vorderingen zijn niet-contractuele verbintenissen ten grondslag gelegd. Music Nations stelt in reconventie namelijk dat Zoom.in onrechtmatig heeft gehandeld en/of dat zij zich ongerechtvaardigd heeft verrijkt ten koste van Music Nations.

De verhanging en de AdSense-gelden

4.32.

Volgens Music Nations is het onrechtmatig handelen van Zoom.in erin gelegen dat Zoom.in zonder toestemming van Music Nations de kanalen heeft verhangen en aldus haar eigendomsrechten heeft aangetast en dat zij zonder toestemming AdSense-gelden heeft vastgehouden. Hierdoor zijn acute cashflowproblemen ontstaan bij Music Nations die daardoor haar creators niet kon betalen en kanalen heeft verloren. Door het onrechtmatig verhangen van de kanalen en het naar zich toe trekken van de gelden heeft Zoom.in zich ook ongerechtvaardigd verrijkt, aldus Music Nations.

4.33.

Zoals ook blijkt uit hetgeen hiervoor is overwogen, was in de periode voor de verhanging sprake van een situatie waarin Music Nations zich op het standpunt bleef stellen dat zij aan de richtlijnen van YouTube voldeed, terwijl uit de berichten van YouTube het tegendeel volgde. Uit deze richtlijnen volgde dat Music Nations niet langer in de toen bestaande constructie zelf haar kanalen kon beheren en dat het gevolg van niet handelen zou zijn dat de CHSA-licentie respectievelijk roll up tool van Zoom.in (en daarmee de kernactiviteit van Zoom.in) in reëel gevaar zou komen. Onder die omstandigheden kan het verhangen van de kanalen, zoals Zoom.in heeft gedaan, niet als onrechtmatig worden aangemerkt, althans bestond hiervoor een rechtvaardigingsgrond. Om dezelfde reden kan ook het beroep van Music Nations op ongerechtvaardigde verrijking ter zake de verhanging van de kanalen niet slagen. Voor zover sprake is van met elkaar in verband staande verrijking en verarming in de zin van artikel 6:212 BW, kan namelijk niet worden geoordeeld dat voor de verrijking geen redelijke grond aanwezig was. Die grond is immers gelegen in de omstandigheid dat Zoom.in de kanalen in de gegeven omstandigheden mocht verhangen.

4.34.

De wijziging van de YouTuberichtlijnen had ook tot logisch gevolg dat de AdSense-gelden aan Zoom.in uitgekeerd werden. Dat is als zodanig daarom evenmin als onrechtmatig te bestempelen. Niet in geschil is dat deze gelden aan Music Nations toekwamen en tot het vermogen van Music Nations behoorden. Dat betekent dat Zoom.in deze gelden niet mocht vasthouden. Zoom.in brengt in dit verband naar voren dat Music Nations pas in juli/augustus 2017 concreet inzichtelijk heeft gemaakt welke bedragen hiermee gemoeid waren en dat de verschuldigde AdSense-gelden zijn uitbetaald zodra duidelijkheid over de omvang ervan bestond. Volgens Zoom.in heeft Music Nations in de zomer 2017 volledig betaald gekregen. Gelet op het feit dat de AdSense-gelden die bestemd waren voor Music Nations na de verhanging bij Zoom.in binnenkwamen, heeft Zoom.in haar standpunt dat over deze bedragen onduidelijkheid bestond en dat zij bij het vaststellen van de omvang ervan afhankelijk was van Music Nations, onvoldoende onderbouwd. Onduidelijk is waar die afhankelijkheid uit bestond. Evenmin is voldoende toegelicht op welke andere grond Zoom.in de niet aan haar toekomende gelden onder zich mocht houden. Er is ook niet gebleken dat Music Nations hiermee heeft ingestemd. In het licht van de samenwerking tussen partijen diende Zoom.in zich het belang van Music Nations bij het ontvangen van die gelden te realiseren, aangezien Music Nations hiermee haar creators diende te betalen. Naar het oordeel van de rechtbank is het zonder goede grond onder zich houden van AdSense-gelden onrechtmatig jegens Music Nations te achten. Zoom.in is gehouden de schade die Music Nations hierdoor lijdt te vergoeden.

4.35.

Op grond van artikel 6:119 BW bestaat de schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. De grootte van de daadwerkelijk geleden schade door de vertraging is daarbij irrelevant, aangezien recht bestaat op niet meer of minder dan het bedrag van de wettelijke rente. Slechts onder uitzonderlijke omstandigheden kan het op grond van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn aan de in artikel 6:119 BW geregelde schadevergoeding vast te houden. Van uitzonderlijke omstandigheden is in dit geval evenwel niet gebleken. De rechtbank heeft onvoldoende informatie om te kunnen vaststellen wat de omvang van het bedrag is geweest dat met vertraging is uitbetaald en wat de vertraging in tijd is geweest om het precieze schadebedrag te kunnen vaststellen. Gelet op de omstandigheid dat de rechtbank de zaak in conventie reeds naar de schadestaat heeft verwezen, zal zij dit ook voor de onderhavige vordering in reconventie doen. De rechtbank geeft partijen echter in overweging met elkaar in overleg te treden om te bezien of zij zelf tot een berekening kunnen komen.

De reputatie van Music Nations

4.36.

Ten slotte stelt Music Nations dat Zoom.in haar creators onrechtmatig benaderd heeft, dat door het handelen van Zoom.in de reputatie van Music Nations beschadigd is en dat Zoom.in uit dien hoofde gehouden is schade ter hoogte van GBP 500.000 aan Music Nations te vergoeden.

4.37.

Hierin wordt Music Nations niet gevolgd. Er kan niet worden vastgesteld dat Zoom.in door haar handelen onrechtmatig de reputatie van Music Nations heeft aangetast. Op dit punt heeft Music Nations onvoldoende gesteld. Onduidelijk is gebleven welk handelen Music Nations concreet aan de beschadiging van de reputatie ten grondslag legt. Voor zover gedoeld wordt op de vertraging van de AdSense-gelden waardoor de creators pas later konden worden betaald, is hiervoor al overwogen dat eventueel hierdoor geleden schade gefixeerd is ter hoogte van de wettelijke rente. Van onjuiste of onnodig grievende mededelingen van Zoom.in is in elk geval niet gebleken. Zoom.in heeft voorts erop gewezen dat het Music Nations zelf is geweest die ten opzichte van haar kanalen debet is geweest aan haar eigen reputatie. Ten slotte is de in dit verband gevorderde schadevergoeding op geen enkele wijze onderbouwd.

Proceskosten

4.38.

Music Nations zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in conventie in de proceskosten worden veroordeeld. Rekening houdend met hetgeen wordt toegewezen, begroot de rechtbank de proceskosten aan de zijde van Zoom.in op:

- dagvaarding € 97,31

- griffierecht 3.946,00

- salaris advocaat 1.086,00 (2 punten × tarief € 543,00)

Totaal € 5.129,31

4.39.

De over de proceskosten gevorderde wettelijke rente is toewijsbaar, echter op de wijze zoals in de beslissing is vermeld. Tevens zal Music Nations worden veroordeeld in de nakosten, eveneens op de wijze zoals in de beslissing is vermeld.

4.40.

Zoom.in zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in reconventie in de proceskosten worden veroordeeld. Rekening houdend met hetgeen wordt toegewezen begroot de rechtbank de proceskosten aan de zijde van Music Nations op € 543,00 (2 punten × tarief € 543,00 × factor 0,5).

4.41.

Tevens zal Zoom.in worden veroordeeld in de nakosten, eveneens op de wijze zoals in de beslissing is vermeld.

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

ontbindt de Overeenkomst op grond van artikel 6:258 BW,

5.2.

verklaart voor recht dat Music Nations jegens Zoom.in aansprakelijk is voor de door Zoom.in geleden schade als gevolg van de tekortkoming van Music Nations zoals vastgesteld in r.o. 4.24 van dit vonnis,

5.3.

veroordeelt Music Nations tot vergoeding aan Zoom.in van die schade, op te maken bij staat,

5.4.

veroordeelt Music Nations in de proceskosten, aan de zijde van Zoom.in tot op heden begroot op € 5.129,31, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na het wijzen van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.5.

veroordeelt Music Nations in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Music Nations niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.6.

verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de onder 5.1, 5.3, 5.4 en 5.5 genoemde beslissingen uitvoerbaar bij voorraad,

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.8.

verklaart voor recht dat Zoom.in jegens Music Nations aansprakelijk is voor de door Music Nations geleden schade als gevolg van het onrechtmatig handelen van Zoom.in zoals vastgesteld in r.o. 4.34 van dit vonnis,

5.9.

veroordeelt Zoom.in tot vergoeding aan Music Nations van die schade, op te maken bij staat,

5.10.

veroordeelt Zoom.in in de proceskosten, aan de zijde van Music Nations tot op heden begroot op € 543,00,

5.11.

veroordeelt Zoom.in in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Zoom.in niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.12.

verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de onder 5.9 en 5.10 genoemde beslissingen uitvoerbaar bij voorraad,

5.13.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Bongers-Scheijde, mr. B.T. Beuving en mr. C. Bakker en in het openbaar uitgesproken op 8 mei 2019.