Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:3640

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
21-05-2019
Datum publicatie
17-07-2019
Zaaknummer
18/3998
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beroep van gesteld gemachtigde ten behoeve van nalatenschap

Eiser is verzocht om een machtiging om namens de overledene deze procedure te voeren, maar heeft deze niet ingebracht. De overledene is geen belanghebbende meer in de zin van artikel 1:2, eerste lid van de Awb. Niet gesteld dat eiser de gezamenlijke erfgenamen van de overledene vertegenwoordigt. Eiser heeft hiervan geen machtiging ingebracht. Daardoor kan niet worden vastgesteld dat eiser namens een belanghebbende optreedt. Het beroep is niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Bestuursrecht

zaaknummer: AMS 18/3998

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 21 mei 2019 in de zaak tussen

[eiser] , te Meppen (Duitsland), eiser,

en

de raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, verweerder.

Partijen worden hierna [eiser] en de Svb genoemd.

Procesverloop

Op 25 maart 2018 heeft de Svb een bezwaarschrift ontvangen van [eiser] , ten behoeve van de nalatenschap van wijlen [de persoon] , overleden op [datum] 2016.

Op 4 mei 2018 heeft de Svb het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard (het bestreden besluit).

[eiser] heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het beroep is behandeld op de zitting van 21 maart 2019. [eiser] is verschenen. De Svb is, met bericht van verhindering, niet verschenen.

Overwegingen

1. [eiser] voert aan dat hij namens [de persoon] beroep heeft ingesteld tegen het bestreden besluit. Volgens hem is het namens [de persoon] gemaakte bezwaar ten onrechte niet‑ontvankelijk verklaard. [de persoon] heeft hem hiertoe gemachtigd, welke volmacht doorwerkt na het overlijden.

2. De rechtbank stelt vast dat [eiser] , ondanks een daartoe strekkend verzoek, geen machtiging heeft ingebracht om namens [de persoon] deze procedure te voeren. [eiser] heeft daartoe op de zitting een bewijsaanbod gedaan. [de persoon] is echter door zijn overlijden geen belanghebbende meer in de zin van artikel 1:2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht. Evenmin heeft [eiser] gesteld dat hij de gezamenlijke erfgenamen van [de persoon] vertegenwoordigt. Voor zover [eiser] heeft beoogd dit te stellen, geldt dat hij geen door hen gegeven machtiging heeft ingebracht. Daardoor kan niet worden vastgesteld dat hij namens een belanghebbende optreedt.

3. Het beroep is niet-ontvankelijk. De rechtbank komt daarom niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van het bestreden besluit.

4. Voor vergoeding van het griffierecht bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door mr. F.L. Bolkestein, rechter, in aanwezigheid van mr. R.M.N. van den Hazel, griffier.

De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 21 mei 2019.

griffier

rechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Tegen deze uitspraak is hoger beroep mogelijk

U kunt binnen zes weken na de dag van verzending van deze uitspraak hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep.

Is uw zaak spoedeisend en moet er al tijdens de procedure in hoger beroep iets worden beslist wat niet kan wachten, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep vragen om een voorlopige maatregel te treffen.