Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:2694

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
18-04-2019
Datum publicatie
19-04-2019
Zaaknummer
C/13/663687 / KG ZA 19-290
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Een café moet stoppen met het uitzenden van eredivisiewedstrijden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/663687 / KG ZA 19-290 CdK/MV

Vonnis in kort geding van 18 april 2018

in de zaak van

1. de commanditaire vennootschap

EREDIVISIE MEDIA & MARKETING C.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de naamloze vennootschap

ADO DEN HAAG N.V.,

gevestigd te Den Haag,

3. de naamloze vennootschap

AFC AJAX N.V.,

gevestigd te Amsterdam Zuidoost,

4. de naamloze vennootschap

A.Z. N.V.,

gevestigd te Alkmaar,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FC EMMEN B.V.,

gevestigd te Emmen,

6. de stichting

STICHTING BETAALD VOETBAL 'EXCELSIOR',

gevestigd te Rotterdam,

7. de naamloze vennootschap

FEYENOORD ROTTERDAM N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FORTUNA SITTARD VOETBAL B.V.,

gevestigd te Sittard,

9. de vereniging

VERENIGING BETAALD VOETBAL DE GRAAFSCHAP,

gevestigd te Doetinchem,

10. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FC GRONINGEN B.V.,

gevestigd te Groningen,

11. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

S.C. HEERENVEEN B.V.,

gevestigd te Heerenveen,

12. de stichting

STICHTING HERACLES ALMELO,

gevestigd te Almelo,

13. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NAC BREDA B.V.,

gevestigd te Breda,

14. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PEC ZWOLLE B.V.,

gevestigd te Zwolle,

15. de naamloze vennootschap
PSV N.V.,
gevestigd te Eindhoven,
16. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FOOTBALL CLUB UTRECHT B.V.,

gevestigd te Utrecht,

17. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

B.V. VITESSE,

gevestigd te Arnhem,

18. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

V.V.V. VENLO B.V.,

gevestigd te Venlo,

19. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WILLEM II TILBURG B.V.,

gevestigd te Tilburg,

eiseressen bij dagvaarding van 26 maart 2019,

advocaat mr. R. van der Zaal te Amsterdam,

tegen

[gedaagde] , handelend onder de naam [café],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,
in persoon verschenen.

Eiseres sub 1 zal hierna ook EMM en de overige eiseressen tezamen de Eredivisie Clubs worden genoemd. Gedaagde zal hierna [gedaagde] worden genoemd.

1 De procedure

Ter zitting van 4 april 2019 hebben eiseressen gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. [gedaagde] heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen.
Eiseressen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht.
Ter zitting waren – voor zover van belang – aanwezig:

aan de zijde van eiseressen [naam 1] met mr. Van der Zaal en met zijn kantoorgenote mr. E.S. Vloedbeld;

[gedaagde] was aanwezig met [naam 2] .
Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2 De feiten

2.1.

EMM houdt zich onder meer bezig met de exploitatierechten van auteursrechten op live uitzendingen van wedstrijden in de eredivisie. De Eredivisie Clubs zijn professionele voetbalclubs die uitkomen in de eredivisie. Zij zijn de auteursrechthebbende op de live-registraties van de in eigen stadion gespeelde wedstrijden en op ander beeldmateriaal met betrekking tot deze wedstrijden. Zij hebben Endemol Shine Nederland B.V. (hierna Endemol) toestemming gegeven tot het maken van live televisieregistraties van de wedstrijden. EMM is auteursrechthebbende op de promofilmpjes en studioprogramma’s die tijdens en rondom de uitzending van de wedstrijden worden vertoond.

2.2.

Eiseressen hanteren voor de onder 2.1 bedoelde wedstrijdbeelden een gesloten exploitatiesysteem via de televisiezender FOX Sports. Een van de mogelijkheden tot ontvangst en verspreiden is dat een licentie voor de zakelijke markt (FOX Sports Zakelijk) kan worden afgesloten.

2.3.

[gedaagde] exploiteert [café] te [plaats] . Zij heeft een zakelijke licentie afgesloten die inging op 28 maart 2017 en ongeveer € 150,- per maand kostte. Op 12 oktober 2018 is die licentie ingetrokken vanwege een betalingsachterstand van € 3.016,02.

2.4.

Een door eiseressen ingeschakelde deurwaarder heeft op 28 oktober 2018 geconstateerd dat in [café] de wedstrijd Ajax-Feyenoord werd vertoond. Hiervan is een proces-verbaal opgemaakt. Naar aanleiding hiervan is [gedaagde] bij aangetekende brief van 13 november 2018 gesommeerd de inbreuk op de auteursrechten van eiseressen te staken. Hierbij is haar tevens de mogelijkheid geboden de betalingsachterstand te voldoen en opnieuw een zakelijke licentie af te sluiten. Naar aanleiding van deze brief heeft [gedaagde] telefonisch contact opgenomen. In dit telefoongesprek is een betalingsregeling afgesproken van € 250,- per maand. Bij e-mail van 20 november 2018 is [gedaagde] verzocht schriftelijk akkoord te gaan met deze regeling. Bij aangetekende brief van 28 november 2018 is [gedaagde] opnieuw verzocht schriftelijk akkoord te gaan met deze regeling.

2.5.

Omdat [gedaagde] niet reageerde op de e-mail van 20 november 2018 en op de aangetekende brief van 28 november 2018 is haar bij e-mail van 7 december 2018 medegedeeld dat eiseressen tegen haar juridische stappen zullen ondernemen.

2.6.

Bij aangetekende brief van 18 januari 2019 hebben eiseressen een laatste poging ondernomen de kwestie buiten rechte op te lossen. Naar aanleiding hiervan heeft [gedaagde] telefonisch contact opgenomen en opnieuw aangeboden de schuld af te betalen met € 250,- per maand. Betaling van de eerste termijn is uitgebleven.

2.7.

Op 27 januari 2019 is opnieuw door de deurwaarder geconstateerd dat in [café] wedstrijdbeelden van de Eredivisie Clubs werden uitgezonden. Ook hiervan is een proces-verbaal opgesteld.

3 Het geschil

3.1.

Eiseressen vorderen – kort gezegd – het volgende:
I. [gedaagde] te gebieden het plegen van inbreuken op de auteursrechten van eiseressen te staken;
II. op straffe van een dwangsom van € 1.000,- per dag, met een maximum van € 15.000,-;
III. [gedaagde] te veroordelen in de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv (die blijkens productie 16 € 3.325,39 bedragen);
IV. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv voor het instellen van de bodemzaak te bepalen op zes maanden.

3.2.

[gedaagde] heeft – samengevat weergegeven – het verweer gevoerd dat zij verschillende brieven niet heeft ontvangen, dat zij een regeling heeft getroffen van
€ 250,- per maand en dat zij oprecht in de veronderstelling verkeerde dat zij de wedstrijdbeelden in [café] mocht tonen. Zij is in de financiële problemen gekomen omdat haar ex-partner, met wie zij het café dreef, haar met een aantal schulden heeft laten zitten, waaronder een grote schuld aan de Belastingdienst. Op dit moment is zij die schuld nog aan het afbetalen.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Uitgangspunt is dat de wedstrijdbeelden auteursrechtelijke bescherming genieten en dat de auteursrechten aan eiseressen toebehoren. Door die wedstrijdbeelden in een café te vertonen zonder dat hiervoor een zakelijke licentie is verkregen, wordt inbreuk gemaakt op deze auteursrechten.

4.2.

[gedaagde] beschikt niet (langer) over een zakelijke licentie. Gezien de processen-verbaal van de deurwaarder is voldoende aannemelijk dat zij desondanks meerdere keren wedstrijdbeelden in haar café heeft vertoond. Zij heeft hierdoor inbreuk gepleegd op de auteursrechten van eiseressen. Zij is hierop meerdere keren aangesproken, zowel per e-mail als per aangetekende brief. Dat zij brieven en/of

e-mails niet zou hebben ontvangen of gelezen en dat zij (om die reden) in de veronderstelling verkeerde de wedstrijdbeelden te mogen uitzenden, doet niets af aan de door haar gepleegde auteursrechtinbreuk. Ook de door haar gestelde afbetalingsregeling doet hieraan niets af. Vaststaat immers dat het telefonisch afgesproken bedrag van € 250,- per maand nooit door haar is voldaan.

4.3.

Omdat eiseressen de auteursrechtinbreuk niet langer hoeven te dulden, hebben zij een spoedeisend belang bij toewijzing van de gevraagde voorzieningen.

4.4.

De gevorderde dwangsom zal worden verbonden aan iedere overtreding van het uit te spreken gebod en zal dus niet per dag worden opgelegd. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis.

4.5.

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Eiseressen hebben op grond van artikel 1019h Rv aan advocaat- en deurwaarderskosten een bedrag van € 3.325,39 gevorderd. Vanwege onduidelijkheden hierover zal van dit bedrag de pro forma nota van € 465,39 van de deurwaarder worden afgetrokken. Ook zal van dit bedrag € 150,- worden afgetrokken omdat de zitting in dit kort geding geen uur maar een half uur heeft geduurd. De kosten aan de zijde van Eredivisie Media & Marketing en de Eredivisie Clubs worden dan ook begroot op:

- dagvaarding € 88,09

- griffierecht 639,00

- salaris advocaat 2.710,00

Totaal € 3.437,09

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

gebiedt [gedaagde] het plegen van inbreuk op de auteursrechten van eiseressen, meer in het bijzonder het vertonen van wedstrijdbeelden in [café] , zoals omschreven in de aan dit vonnis gehechte dagvaarding, met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, voor zover eiseressen voor het vertonen van wedstrijdbeelden geen expliciete schriftelijke toestemming hebben verleend,

5.2.

veroordeelt [gedaagde] om aan eiseressen een dwangsom te betalen van € 1.000,- per overtreding van het onder 5.1 uitgesproken gebod, tot een maximum van € 15.000,- is bereikt,

5.3.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van eiseressen tot op heden begroot op € 3.437,09,

5.4.

bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden vanaf de datum van dit vonnis,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M.E. de Koning, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 18 april 2018.1

1type: MVcoll: JE