Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:1852

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
13-03-2019
Datum publicatie
15-03-2019
Zaaknummer
C/13/661173 / KG ZA 19-91
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Een marketingbedrijf dat een website exploiteert voor strafrechtadvocaten in Rotterdam en omstreken, moet alle banden met een van de eerder deelnemende advocatenkantoren doorsnijden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/661173 / KG ZA 19-91 MvW/MB

Vonnis in kort geding van 13 maart 2019

in de zaak van

1 [eiseres sub 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [eiseres sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

eiseressen bij dagvaarding van 12 februari 2019,

advocaat mr. J.A.M. van de Sande te Rotterdam ,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LS ADVOCATEN STRAFRECHT B.V.,

gevestigd te Naarden,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OMNILEGAL B.V.,

gevestigd te Groningen,

gedaagden,

gemachtigde mr. A. van Glabbeek te Utrecht.

1 De procedure

Ter zitting van 27 februari 2019 hebben eiseressen, hierna gezamenlijk ook, evenals de gelijknamige maatschap, [maatschap] , gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden, hierna ook LS Advocaten Strafrecht B.V. of LS, en Omnilegal, hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Gedaagden hebben op voorhand een verweerschrift ingediend en beide partijen producties. [maatschap] hebben hun standpunt doen toelichten aan de hand van een pleitnota. Na verder debat ter zitting is de behandeling van de zaak pro forma aangehouden om een schikking te beproeven. Bij brief van 28 februari 2019 heeft de advocaat van eiseressen meegedeeld dat dit niet is gelukt.

Vonnis is bepaald op heden.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van [maatschap] : mr. [eiseres sub 2] en mr. Van de Sande;

aan de zijde van gedaagden: [naam 1] , mr. [naam 2] , indirect bestuurder (via Omnilegal Holding B.V.), en mr. Van Glabbeek.

2 De feiten

2.1.

[eiseres sub 1] en [eiseres sub 2] zijn advocaten, met name gericht op de strafpraktijk. Tot voor kort waren zij samen werkzaam in de maatschap advocatenkantoor [maatschap] .

2.2.

In de zomer van 2014 heeft [maatschap] een overeenkomst gesloten met de Coöperatie Advocaten Strafrecht Netwerk U.A. Deze exploiteerde de website www.ls-advocatenstrafrecht.nl. In die overeenkomst staat onder meer:

De doelstelling van deze website is het genereren van nieuwe zaken voor de deelnemende advocatenkantoren. (…) Onder een reactie wordt verstaan een casusomschrijving (hoe summier ook) die eventueel kan uitmonden in een opdracht bij een advocaat. Reacties worden via de website(s) en/of het 0900-nummer ontvangen door de Coöperatie en/of rechtstreeks door Opdrachtgever (het deelnemende advocatenkantoor, vzr.). De reacties die door de Coöperatie worden ontvangen via het 0900-nummer (…) kunnen door Opdrachtgever worden geaccepteerd. (…) Alle door de Coöperatie telefonisch ontvangen reacties worden gefilterd en verrijkt door de Juridische Intake Balie.

In de overeenkomst is bepaald dat het deelnemende advocatenkantoor voor de opgegeven voorkeursregio exclusief de ontvangen reacties doorgestuurd krijgt en voor andere regio’s op non-exclusieve basis. De deelnemende advocatenkantoren betalen een vergoeding aan de Coöperatie, tegen een wisselend tarief.

[maatschap] betaalde (laatstelijk) € 276,- exclusief BTW per maand. In de overeenkomst is opgenomen dat deze rechtbank bij uitsluiting bevoegd is kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

De overeenkomst, waarvan de ingangsdatum is bepaald op 1 april 2014, is aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie maanden.

2.3.

LS Advocaten Strafrecht B.V. heeft de overeenkomst met ingang van 1 januari 2015 overgenomen van de Coöperatie. Mr. [naam 3] , de partner van [eiseres sub 2] en een bekende van [naam 1] , heeft daarmee namens [maatschap] ingestemd. Op enig moment heeft LS het telefoonnummer [telefoonnummer] (exclusief) gekoppeld aan [maatschap] .

2.4.

[naam 1] onderhoudt de contacten met de deelnemende advocaten, onder meer via het e-mailadres [e-mailadres] . Omnilegal Holding is bestuurder en enig aandeelhouder van (beide) gedaagden.

2.5.

In een e-mail van 12 oktober 2018 heeft [eiseres sub 2] aan gedaagden meegedeeld dat [maatschap] niet tevreden is over de uitvoering van de overeenkomst. Onder meer staat in de mail dat nauwelijks strafzaken worden doorverwezen. Daarnaast wordt gedaagden verzocht [maatschap] schriftelijk te informeren over het aantal zaken dat bij LS is binnengekomen in het contractuele postcodegebied van [maatschap] en waar deze zaken zijn gebleven. Verder staat in de e-mail dat LS zich onder een 010-nummer voordoet als [maatschap] , daarmee adverteert en zo (potentiële) cliënten misleidt. [maatschap] heeft LS Advocaten Strafrecht B.V. in de mail gesommeerd om uiterlijk binnen 24 uur haar kantoorgegevens en het aan [maatschap] gekoppelde 010-nummer van de site te halen en een overzicht toe te zenden van de bellers, alsook aansprakelijk gesteld voor geleden en te lijden schade. De e-mail bevat de volgende passage:

Het spreekt voor zich dat wij ons op geen enkele wijze gehouden achten om nog voor dit “contract” te betalen; een contract dat kennelijk louter is bedoeld om onze eigen cliënten weg te sluizen en ons intussen zoet te houden met leads die geen echte leads zijn en voor welke wij niet hebben gecontracteerd.”

2.6.

Eveneens op 12 oktober 2018 heeft [naam 1] aan [eiseres sub 2] onder meer geschreven dat de vermeldingen op de website offline zullen worden gezet.

Meegezonden zijn een overzicht van de ontvangen gesprekken op het 010-nummer vanaf mei 2018 en van de doorgezette aanvragen vanaf begin 2018, waarvan [maatschap] een deel heeft geaccepteerd en een (groot) deel niet. [maatschap] heeft vanaf augustus of september 2018 geen bijdrage meer betaald aan LS Advocaten Strafrecht B.V..

2.7.

In een e-mail van 15 oktober 2018 heeft [eiseres sub 2] aan [naam 1] geschreven dat aan de sommatie nog niet is voldaan, en deze herhaald en de overeenkomst opgezegd, voor zover dat nog niet zou zijn gebeurd, en ontbonden. In deze e-mail wordt ook gevraagd naar wie een potentiële cliënt van [maatschap] die op
4 oktober 2018 met LS Advocaten Strafrecht B.V. heeft gebeld is doorgestuurd.

2.8.

In een e-mail van 19 oktober 2018 heeft [naam 1] namens gedaagden alle aansprakelijkheid van de hand gewezen, de werkwijze van LS nader toegelicht en meegedeeld de overeenkomst per 1 februari 2019 als geëindigd te beschouwen.

2.9.

Onder de gedingstukken (productie XIII van [maatschap] ) bevindt zich een print waarop is te zien dat wanneer via Google wordt gezocht op ‘ [eiseres sub 1] en [eiseres sub 2] advocaten’ de naam van LS Advocaten Strafrecht B.V., en een advertentie van LS in beeld komt, alsook het 010-nummer.

2.10.

In een e-mail van 24 januari 2019 heeft [naam 4] , advocaat, aan [eiseres sub 2] het volgende geschreven:

Inderdaad heb ik na afloop van de samenwerking met LS (alweer een jaar geleden) ondervonden dat LS is doorgegaan met het adverteren onder gebruikmaking van mijn kantoorgegevens. Ik heb ze gesommeerd hieraan een einde te maken. Ze beloofden beterschap. (…) Naar aanleiding van jouw bericht heb ik vandaag nog even vluchtig op internet gekeken. Het blijkt dat op internet nog steeds (of wederom) advertenties verschijnen van LS waarbij mijn kantoorgegevens verschijnen. (…) Probleem is inderdaad dat potentiële en bestaande cliënten van mijn kantoor zo worden afgevangen en omgeleid naar LS-advocaten.”

2.11.

Op 26 januari 2019 heeft gerechtsdeurwaarder R.A.M. Vismans (hierna: de deurwaarder) een proces-verbaal van constateringen opgemaakt. Daarin staat onder meer:

Dat na het invoeren van de zoektermen [eiseres sub 1] [eiseres sub 2] advocaten [woonplaats], de pagina op mijn beeldscherm verscheen, welke hierbij als productie 1 bij onderhavig proces-verbaal is gevoegd.

Op deze pagina is ondermeer een verwijzing naar de website http://www.ls­ advocatenstrafrecht.nl/strafrecht-advocaten- rotterdam -bva te vinden. Daaronder staat de naam [maatschap] advocaten in [woonplaats] -Onderneem direct actie, bel [telefoonnummer] voor juridisch advies en bijstand. Vervolgens heb ik (…) voornoemd telefoonnummer gebeld en kwam in de voicebox terecht van [kantoor] .

(…)

Dat na het invoeren van de zoektermen [eiseres sub 2] advocaat [woonplaats] , de pagina op het mijn beeldscherm verscheen, welke hierbij als productie IV+ V bij onderhavig proces-verbaal is gevoegd. Op deze pagina is onder meer een verwijzing naar [eiseres sub 2] - LS Advocaten Strafrecht (…) Vervolgens heb ik het daarop aangegeven telefoonnummer [telefoonnummer] gebeld, waarna ik in de voicebox van LS Advocaten Strafrecht terecht kwam.

Onder voornoemde verwijzing staat de website http://www.ls-advocatenstrafrecht.nl/strafrecht-advocaten- rotterdam -bva genoemd. Daaronder staat de naam [maatschap] Advocaten in [woonplaats] (…) bel [telefoonnummer] voor juridisch advies en bijstand. Vervolgens heb ik (…) voornoemd telefoonnummer gebeld en kwam in de voicebox terecht van LS Advocaten Strafrecht . Dit bleek overigens een betaalde telefoondienst te betreffen;

(…)

Dat na het invoeren van de zoektermen ls advocaten rotterdam , de pagina op het mijn beeldscherm verscheen, welke hierbij als productie VIII+ IX bij onderhavig proces-verbaal is gevoegd. Op deze pagina zijn meerdere verwijzingen naar het adres (…)(adres [maatschap] , vzr.) te [woonplaats] , alsook vermeldingen van het telefoonnummer [telefoonnummer]. Vervolgens heb ik, gerechtsdeurwaarder, voornoemd telefoonnummer gebeld en kwam in de voicebox terecht van [kantoor] .

2.12.

In een e-mail van 4 februari 2019 heeft mr. [naam 4] aan gedaagden onder meer geschreven dat zijn kantoor inmiddels een door LS voorgestelde actie heeft ondernomen ten aanzien van de “Google-advertentie”.

2.13.

In een e-mail van 12 februari 2019 aan [eiseres sub 1] heeft [naam 5] onder meer geschreven:

Ik probeerde u op 14-01-2019 te bellen ivm een rechtzaak (…) Ik werd doorverbonden naar [kantoor] en de man (…) vertelde mij dat u op een zaak was (…) Nou werd ik door een ander advocaten kantoor gebeld die de zaak zou overnemen werd mij gezegt? Heel raar want ik had specifiek om u gevraagt!

2.14.

In een e-mail van 26 februari 2019 heeft de deurwaarder meegedeeld dat hij voorafgaand aan het onderzoek dat heeft geleid tot het onder 2.11 genoemde proces-verbaal niet eerder op de genoemde zoektermen heeft gezocht.

2.15.

De maatschap [maatschap] is per 1 januari 2019 opgeheven. [eiseres sub 1] en [eiseres sub 2] zijn wel nog werkzaam als advocaat, [eiseres sub 1] inmiddels in samenwerking met mr. [naam 4] .

3 Het geschil

3.1.

[maatschap] vordert:

1. gedaagden te veroordelen om binnen twee werkdagen na betekening van het te wijzen vonnis ieder inbreukmakend gebruik van de (handels)naam [maatschap] Advocaten en/of mr [eiseres sub 1] Advocaat en/of mr [eiseres sub 2] Advocaat te staken en gestaakt te houden, al dan niet in combinatie met LS Advocaten en/of met enig telefoonnummer en/of website, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het verwijderen en verwijderd houden van het telefoonnummer [telefoonnummer] , het kantooradres van [maatschap] en iedere andere (fysieke dan wel digitale) verbinding van de (handels)namen en/of het adres van [maatschap] en/of van iedere verbinding (link) tussen op een zoekmachine die zich op Internet bevindt in te voeren zoektermen, bestaande uit de (handels)naam en/of adres van (één van) eiseressen, met door gedaagden beheerde websites, emailadressen, handelsnamen en/of telefoonnummers;

2. met ingang van twee werkdagen na betekening van het te wijzen vonnis gedaagden te verbieden om bij het publiek de schijn te wekken dat eiseressen verbonden zijn aan LS Advocaten en/of LS Advocaten Strafrecht Rotterdam en/of OmniLegal door op enige wijze, waaronder begrepen doch niet beperkt door middel van vermelding van de naam van (één of meerdere) eiseressen op enige website van gedaagden danwel in relatie tot de handelsnaam en/of website van gedaagden;

3. gedaagden te gebieden binnen tien werkdagen na betekening van het te wijzen vonnis een specificatie te verstrekken van alle ontvangen oproepen op het telefoonnummer [telefoonnummer] en [telefoonnummer] , de laatste voor zover betrekking hebbend op (één of meer van) eiseressen vanaf 1 april 2014 tot aan de dag van het wijzen van het vonnis in dit kort geding, met daarbij vermeld de wijze van behandeling/afhandeling;

4. op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat gedaagden in gebreke zijn om te voldoen aan de veroordelingen sub 1 en/of 2 en/of 3 met een maximum van € 100.000,-;

5. met hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de volledige voldoening van de kosten van deze kort geding procedure ex artikel 1019h Rv, alsmede griffierecht, deurwaarderskosten en nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW met ingang van veertien dagen na betekening van het vonnis tot de dag van volledige betaling.

3.2.

Gedaagden voeren verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De vorderingen van [maatschap] zijn in kort geding alleen toewijsbaar indien voldoende aannemelijk is dat de rechter in een eventuele bodemprocedure deze ook zal toewijzen en van [maatschap] niet kan worden gevergd de uitkomst van een bodemprocedure af te wachten.

4.2.

Niet in geschil tussen partijen is dat de tussen hen sinds de zomer van 2014 bestaande overeenkomst inmiddels is geëindigd. Voor zover via de website van LS Advocaten Strafrecht B.V. nog een link wordt gelegd met [maatschap] waardoor op enigerlei wijze verwarring kan ontstaan bij het publiek, hebben [maatschap] dan ook bij de gevraagde voorzieningen een voldoende spoedeisend belang. Dat de maatschap [maatschap] inmiddels niet meer bestaat, doet daaraan niet af, aangezien eiseressen beiden nog werkzaam zijn als advocaat. [maatschap] heeft in dit verband voldoende aannemelijk gemaakt thans de handelsnamen [eiseres sub 1] advocaat en [eiseres sub 2] advocaat te voeren, althans onder die namen professioneel de strafrechtpraktijk uit te oefenen.

4.3.

Verder is niet in geschil dat LS Advocaten Strafrecht B.V. geen advocatenkantoor is, maar een marketingbedrijf dat een website exploiteert. Potentiële klanten worden via die website verwezen naar bij LS aangesloten advocatenkantoren, die daarvoor een vergoeding betalen.

4.4.

[maatschap] stelt dat LS de grenzen van de overeenkomst te buiten is gegaan en ten eigen faveure gebruikt heeft gemaakt van de (kantoor)gegevens van [maatschap] . Het gaat daarbij met name om het hanteren van het 010-nummer, dat exclusief verbonden was aan [maatschap] , maar in feite een ingang was naar LS Advocaten Strafrecht B.V. (Potentiële) cliënten die via dat nummer naar [maatschap] belden kwamen niet uit bij dat kantoor, maar bij LS, via wie vervolgens verwijzing naar andere kantoren mogelijk was. Omdat niet het (eigen) telefoonnummer van [maatschap] , maar het aan [maatschap] verbonden 010-nummer van LS als eerste vindbaar was op internet, werden aldus (potentiële) cliënten van [maatschap] ‘afgevangen’ en konden deze naar andere kantoren worden omgeleid.

4.5.

LS heeft de hiervoor geschetste werkwijze niet zozeer betwist, maar betoogd dat dit een onderdeel vormde van de tussen partijen gemaakte afspraken. Daarnaast zou [maatschap] niet zijn benadeeld, omdat cliënten die expliciet informeerden naar [maatschap] via de welkomstboodschap meteen naar [maatschap] zouden worden verwezen, wat ook gold voor al bestaande cliënten. Daarnaast werden bellers uit een postcodegebied dat [maatschap] als voorkeursgebied had opgegeven sowieso exclusief naar [maatschap] doorverwezen. LS Advocaten Strafrecht B.V. heeft de gang van zaken zoals geschetst in de onder 2.13 weergegeven e-mail wel betwist.

4.6.

De zienswijze van LS dat de onder 4.4 weergeven handelwijze deel uitmaakte van de door partijen gemaakte afspraken, wordt niet gedeeld. Uit de overeenkomst en de verdere in het geding gebrachte stukken blijkt dat in ieder geval niet. Het exclusief koppelen van een bij LS in gebruik zijnd 010-nummer aan een individueel kantoor leidt er in de praktijk toe dat bellers in eerste instantie niet bij dat kantoor, maar bij LS terecht komen, waardoor zij in het distributiesysteem van LS vallen. LS (en mogelijk andere daarbij aangesloten kantoren) kunnen aldus profiteren van bellers die in eerste instantie bij [maatschap] wilden aankloppen. LS heeft niet aannemelijk gemaakt dat het keuzemenu van hun telefoon dit uitsluit. Integendeel, de door [maatschap] aangehaalde voorbeelden van mensen die daadwerkelijk hebben gebeld, ondersteunen haar stellingen op dit punt. Aan een zo verstrekkend gevolg van het hanteren van een dergelijk telefoonnummer dient op zijn minst een deugdelijke afspraak te grondslag te liggen. Nu deze niet uit de overgelegde producties blijkt, kan worden aangenomen dat dit een onoorbare praktijk is, die kan worden aangemerkt als onrechtmatig handelen jegens [maatschap] , tengevolge waarvan deze schade kan hebben geleden.

4.7.

Verder valt uit de overgelegde producties en met name uit het proces-verbaal van de deurwaarder, af te leiden dat bezoekers bij het invoeren van de zoektermen [eiseres sub 1] en/of [eiseres sub 2] recent nog steeds uitkwamen bij LS en ook dat LS met [maatschap] werd geassocieerd, geruime tijd nadat [maatschap] ondubbelzinnig aan LS Advocaten Strafrecht B.V. had meegedeeld daarvan niet gediend te zijn. LS heeft daarbij op onrechtmatige wijze en in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet gebruik gemaakt van de (handels)namen van [eiseres sub 1] en [eiseres sub 2] . Voldoende aannemelijk is geworden dat daardoor verwarring is te duchten bij het publiek. LS dient het gebruik van de namen [maatschap] Advocaten, [eiseres sub 1] Advocaat en/of [eiseres sub 2] Advocaat, dan ook te staken en gestaakt te houden. Voldoende aannemelijk is verder dat de rechter in een eventuele bodemprocedure de daarop gerichte vordering zou toewijzen. Nu LS ter zitting heeft betoogd daartoe niet gehouden te zijn, heeft [maatschap] bij een veroordeling op dit punt voldoende belang, zij het dat voorshands niet aannemelijk is geworden dat ook Omnilegal zich aan enig inbreukmakend of anderszins onrechtmatig handelen schuldig heeft gemaakt. De stelling van [maatschap] dat LS zich ook voordoet als Omnilegal is daarvoor onvoldoende. (Alleen) LS zal daarom worden veroordeeld om ieder inbreukmakend gebruik van de (handels)naam [maatschap] Advocaten en/of mr [eiseres sub 1] Advocaat en/of mr [eiseres sub 2] Advocaat te staken en gestaakt te houden.

4.8.

De vraag die partijen vervolgens verdeeld houdt is of, zoals LS stelt en [maatschap] betwist, LS inmiddels aan het meer gevorderde onder 1 en het gevorderde onder 2, voor zover dat in haar vermogen ligt, heeft voldaan.

4.9.

Met betrekking tot het 010-nummer heeft LS enerzijds betoogd dat geen rechtsgrond zou bestaan voor een verplichting tot overdracht en dat het inmiddels aan een ander aangesloten kantoor was toebedeeld, maar anderzijds verklaard bereid te zijn dit nummer desgewenst vrijwillig aan [maatschap] over te dragen. Nu er vooralsnog geen reden is om eraan te twijfelen dat deze toezegging zal worden nagekomen, heeft [maatschap] bij een veroordeling op dit punt onvoldoende belang.

4.10.

Met betrekking tot de website heeft LS aangevoerd inmiddels alles te hebben gedaan om de contactgegevens van [maatschap] offline te halen, zodat [maatschap] niet langer met LS in verband wordt gebracht en vice versa. Partijen twisten weliswaar over de aanmaak en de inrichting van de zogenoemde 404-redirectpagina in dit verband, maar voorshands staat tegenover de betwisting daarvan door LS onvoldoende vast dat zij in het treffen van maatregelen op dit punt is tekort geschoten. Verder is van belang dat [maatschap] niet heeft weersproken nog niet de door LS aanbevolen weg te hebben bewandeld, te weten het zenden van een mailtje aan Google, om het gewenste effect te bewerkstelligen, wat in het (vergelijkbare) geval van mr. [naam 4] (zie bij de feiten 2.10 en 2.12) zou zijn gelukt en wat volgens LS buiten haar invloedssfeer ligt. Vooralsnog bestaat daarom tot een verderstrekkende veroordeling dan die als vermeld onder 4.7, voor zover het de vorderingen onder 1 en 2 betreft onvoldoende aanleiding.

4.11.

De vordering onder 3 is wel toewijsbaar, voor zover het betreft het exclusief aan [maatschap] verbonden 010-nummer. [maatschap] hebben er een voldoende spoedeisend belang bij om inzage te krijgen in de gang van zaken met betrekking tot het gebruik van dit nummer door LS, met het oog op het bepalen van de mogelijk door [maatschap] geleden schade. Dat dit in strijd zou zijn met privacybelangen van de bellers, zoals LS heeft gesteld, gaat niet op, aangezien het gaat om bellers die beoogden met [maatschap] in contact te komen. Verder geldt dat er geen reden is om te veronderstellen dat [maatschap] als advocaten de privacybelangen van hun (potentiële) cliënten niet zullen respecteren. Voor een veroordeling ten aanzien van het 088-nummer bestaat onvoldoende grond, omdat vooralsnog onvoldoende aannemelijk is dat LS bij het gebruik maken van dat nummer in het licht van de overeenkomst (ook) haar boekje te buiten is gegaan.

4.12.

De op te leggen dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd, zoals hierna in het dictum vermeld. Ook zal een termijn voor de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) worden bepaald.

4.13.

Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal LS Advocaten Strafrecht B.V. worden veroordeeld in de kosten van dit geding. [maatschap] heeft met verwijzing naar artikel 1019h Rv veroordeling in de daadwerkelijk gemaakte proceskosten gevorderd, maar nu deze niet nader zijn gespecificeerd zal worden volstaan met de forfaitaire proceskostenveroordeling.

4.14.

De vordering jegens Omnilegal wordt weliswaar afgewezen, maar voor een proceskostenveroordeling te harer gunste is geen aanleiding, aangezien zij naast LS Advocaten Strafrecht B.V. geacht wordt geen extra kosten te hebben gemaakt.

4.15.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt LS Advocaten Strafrecht B.V. om uiterlijk twee werkdagen na betekening van dit vonnis ieder inbreukmakend gebruik van de (handels)naam [maatschap] Advocaten en/of mr [eiseres sub 1] Advocaat en/of mr [eiseres sub 2] Advocaat te staken en gestaakt te houden;

5.2.

bepaalt dat LS Advocaten Strafrecht B.V. een dwangsom verbeurt van

€ 1.000,- voor iedere dag dat LS Advocaten Strafrecht B.V. in strijd handelt met de onder 5.1 genoemde veroordeling met een maximum van € 50.000,-;

5.3.

gebiedt LS Advocaten Strafrecht B.V. om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan [maatschap] een specificatie te verstrekken van alle ontvangen oproepen op het telefoonnummer [telefoonnummer] vanaf 1 april 2014 tot heden, met daarbij vermeld de wijze van behandeling/afhandeling;

5.4.

bepaalt dat LS Advocaten Strafrecht B.V. een dwangsom verbeurt van

€ 500,- voor iedere dag dat zij in gebreke blijft in de nakoming van het gebod onder 5.3, met een maximum van € 25.000,-;

5.5.

bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;

5.6.

veroordeelt LS Advocaten Strafrecht B.V. in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van [maatschap] begroot op:

– € 99,01 aan explootkosten,

– € 297,- aan griffierecht en

– € 980,- aan salaris advocaat,

te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten indien LS Advocaten Strafrecht B.V. deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan;

5.7.

veroordeelt LS Advocaten Strafrecht B.V. in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,- voor salaris advocaat, te vermeerderen met € 82,- en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.8.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.9.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 13 maart 2019.1

1 type: MB coll: JE