Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:10129

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
12-12-2019
Datum publicatie
04-01-2022
Zaaknummer
C/13/675066 / KG ZA 19-1159
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

kort geding, verbod inbreuk auteursrecht op sjaals, veroordeling volledige proceskosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/675066 / KG ZA 19-1159 MvW/JD

Vonnis in kort geding van 12 december 2019

in de zaak van

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiseres bij dagvaarding van 18 november 2019,

advocaat mr. D.H.S. Donk te Amsterdam,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

gemachtigde mr. R. Moszkowicz.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] worden genoemd.

1 De procedure

Op de mondelinge behandeling van 5 december 2019 heeft [eiseres] haar vorderingen, zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht met dien verstande dat zij haar eis heeft gewijzigd zoals hierna onder 3.1 vermeld. [gedaagde] heeft verweer gevoerd. [eiseres] heeft producties in het geding gebracht. Beide partijen hebben hun standpunten toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen. Na verder debat is de vonnisdatum bepaald op heden.

Bij de zitting waren [eiseres] met mr. Donk, en [gedaagde] met mr. Moszkowicz aanwezig.

2 De feiten

2.1.

[eiseres] houdt zich sinds 2014 bezig met het ontwerpen en vervaardigen van exclusieve sjaals onder de naam “Bylima”. Van de collectie van [eiseres] maken onder meer de sjaals deel uit die worden aangeduid met de naam Radice, Honeyloop en Rialto (hierna gezamenlijk aangeduid als: de Bylima sjaals). Hierna worden deze sjaals beschreven en afgebeeld op foto’s.

2.2.

De Honeyloop is een effen sjaal, gekenmerkt door onder meer een reliëf structuur bestaande uit een raatmotief. In bepaalde vakjes van het raatmotief is in een vast “3 x 2 patroon” een figuur van een gestileerde bij weergegeven. Zowel het raatmotief als de bij-figuur bestaan uit kleine geslepen glassteentjes. Aan de zijkanten, de boven- en de onderkant van de sjaal is een strook vrijgelaten van steentjes. In een hoek van de sjaal zijn met dezelfde steentjes als het raatmotief en de bij-figuur, de initialen “BL” weergegeven, waarbij de L is gespiegeld. De Honeyloop is in mei 2019 voor het eerst in productie gegaan en is in verschillende kleuren uitgevoerd.

2.3.

De Radice is een effen sjaal waarop een ontwerp van twee over elkaar weergegeven ruitvormen is weergegeven. De buitenlijnen van de ruitvormen bestaan elk uit acht kleine glimmende glazen steentjes. Parallel aan de vier buitenste lijnen van de ruitvormen bevinden zich aan de binnenkant zeven grotere glimmende glazen steentjes. In het gedeelte waarin beide ruitvormen elkaar overlappen bevindt zich een verticale lijn van vier glimmende glazen steentjes. De Radice is in mei 2019 voor het eerst in productie gegaan en is in verschillende kleuren uitgevoerd.

2.4.

De Rialto is een effen sjaal met aan weerszijden een patroon van blinkende goudkleurige steentjes, omcirkeld door kleinere goudkleurige steentjes, met elkaar verbonden door een patroon van aan elkaar grenzende ovale vormen, ook uitgevoerd in kleinere goudkleurige steentjes. Deze patronen aan weerszijden van de sjaal worden met elkaar verbonden door een patroon van golvende lijnen, uitgevoerd in kleine goudkleurige steentjes. Aan de onderkant van de sjaal is een rood lint aangebracht. De Rialto is in juni 2019 voor het eerst in productie gegaan.

2.5.

[gedaagde] houdt zich sinds juli 2019 bezig met de verkoop van sjaals onder de naam “Byyous”, met name via het internet. [gedaagde] biedt haar sjaals onder meer aan via het sociale netwerk platform Instagram, onder de account genaamd “Byyous Official”. De Byyous sjaals, weergegeven onder 2.6 - 2.8 maken deel uit van de collectie die [gedaagde] online aanbiedt.

2.9.

Op 15 oktober 2019 heeft een Belgische advocaat van [eiseres] [gedaagde] per aangetekende brief en per e-mail aangemaand om te stoppen met het gebruiken en commercialiseren van ontwerpen van [eiseres] . In de brief verwijst de advocaat naar sjaals die overeenstemmen met de Honeyloop en Radice.

2.10.

Op 22 oktober 2019 heeft [gedaagde] als volgt per e-mail gereageerd.

Aller eerst bestel ik mijn sjalen op ALIBABA. Dit is een groothandel waar IEDEREEN terecht kan om inkopen te doen. Dus wil BYLIMA het probleem aanpakken dan moet ze bij de kern zijn, en dat is dus in dit geval ALIBABA. Anders kan ze maar aan de slag gaan met zulke e-mails sturen aangezien vele zijn begonnen met het inkopen van de sjalen op Alibaba. (…)

3 Het geschil

3.1.

[eiseres] vordert, kort gezegd, na wijziging van haar eis:

  1. [gedaagde] te veroordelen iedere inbreuk op auteursrechten en niet-geregistreerde modelrechten op de Bylima sjaals te staken en gestaakt te houden,

  2. [gedaagde] te verbieden iedere inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van [eiseres] en ieder onrechtmatig handelen zoals slaafse nabootsing te staken en gestaakt te houden,

  3. te bepalen dat [gedaagde] een dwangsom verbeurt van € 50.000,- per overtreding, en van € 10.000,- per inbreukmakend product waarvoor de veroordeling en het verbod onder i) respectievelijk ii) niet worden nagekomen,

  4. de termijn als bedoeld in 1019i Rv te bepalen op zes maanden,

  5. [gedaagde] te veroordelen in de werkelijke proceskosten conform artikel 1019h Rv.

3.2.

Ter zitting heeft [eiseres] toegelicht dat de vorderingen betrekking hebben op het grondgebied van Nederland.

3.3.

[eiseres] stelt dat [gedaagde] met het aanbieden en verkopen van de sjaals, afgebeeld onder 2.6 – 2.8 inbreuk maakt op haar auteursrechten en modelrechten. Daarnaast stelt [eiseres] dat [gedaagde] zich schuldig maakt aan inbreuk op het persoonlijkheidsrecht van [eiseres] en het slaafs nabootsen van de Bylima sjaals door deze stelselmatig te blijven kopiëren (zonder vermelding van de naam Bylima). [gedaagde] bestrijdt dat zij inbreuk maakt op enig recht van [eiseres] .

4 De beoordeling

Auteursrecht

4.1.

Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Blijkens rechtspraak van het HvJ EU moet het gaan om “een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk”. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen.

4.2.

Voorshands is voldoende aannemelijk dat de Bylima sjaals een eigen oorspronkelijk karakter hebben en een persoonlijke stempel van de maker dragen. De vormgeving van de patronen en de keuze van de gebruikte materialen getuigen van vrije en creatieve keuzen waardoor sprake is van een eigen intellectuele schepping. Het verweer van [gedaagde] dat de Bylima sjaals niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen omdat de patronen die de sjaals kenmerken behoren tot het vormgevingserfgoed slaagt nietniet. Patronen in het algemeen (zoals de honingraat, de ovaal of de zigzag), zijn op zichzelf geen object van auteursrechtelijke bescherming. Echter, ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Auteurswet, zolang die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt.

4.3.

De specifieke (creatieve) wijze waarop de patronen zijn vormgegeven en zijn gecombineerd met andere zichtbare elementen (de andere zichtbare figuren, de gebruikte materialen, de kleuren, de verhoudingen van de figuren en de positionering van de figuren op de sjaal) komt naar het oordeel van de voorzieningenrechter als zodanig wel in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. [gedaagde] heeft aangevoerd dat sjaals met soortgelijke patronen wereldwijd worden aangeboden, onder andere op de Chinese website Alibaba. Voor zover [gedaagde] daarmee bedoelt dat de Bylima sjaals een eigen oorspronkelijk karakter ontberen omdat zij ontleend zouden zijn, is dit niet voldoende aannemelijk omdat deze stelling tegenover de betwisting door [eiseres] niet is onderbouwd.

4.4.

Uit het voorgaande volgt dat [eiseres] exclusief gerechtigd is tot het verveelvoudigen en openbaar maken van de Bylima sjaals. [gedaagde] voert aan dat zij met het online aanbieden en verspreiden van de Byyous sjaals geen verveelvoudigingen van de Bylima sjaals maakt en geen (verveelvoudigingen van) Bylima sjaals openbaar maakt omdat de Byyous sjaals op essentiële punten afwijken van de Bylima sjaals. In het onderstaande wordt beoordeeld in welke mate de totaalindrukken van de Byyous sjaals overeenstemmen met de totaalindrukken van de Bylima sjaals.

De Honeyloop

4.5.

De bestreden Byyous sjaal, getoond in 2.6 betreft evenals de Honeyloop een effen sjaal gekenmerkt door onder meer een reliëf structuur bestaande uit een raatmotief. In bepaalde vakjes van het raatmotief is in een vast “3 x 2 patroon” een figuur van een gestileerde bij weergegeven. Zowel het raatmotief als de bij-figuur bestaan uit kleine geslepen glassteentjes. Aan de zijkanten, de boven- en de onderkant van de sjaal is een strook vrijgelaten van steentjes. In een hoek van de sjaal zijn de initialen BYY weergegeven met dezelfde steentjes als het raatmotief en de bij-figuur.

Bij-figuur Byyous sjaal Bij-figuur Honeyloop

[gedaagde] heeft aangevoerd dat bij de Byyous sjaal de grootte van de zeskanten in de honingraat afwijkt van de Honeyloop, de paraaf anders is en de bij-figuur op een andere manier geconstrueerd en vormgegeven is. De afwijking in de vormgeving van de bij-figuur wekt geen andere totaalindruk. Verdere gestelde afwijkingen zien niet op de auteursrechtelijk beschermde elementen van de Bylima sjaals, zoals uiteengezet onder 4.3. Verder zijn alle auteursrechtelijk beschermde elementen van de Honeyloop aanwezig in de betreffende Byyous sjaal en komen de totaalindrukken van beide sjaals overeen. Voorshands is daarom voldoende aannemelijk dat de betreffende Byyous sjaal een verveelvoudiging betreft van de Honeyloop.

De Radice

4.6.

De bestreden Byyous sjaal, getoond in 2.7 betreft evenals de Radice een effen sjaal waarop een ontwerp van twee over elkaar weergegeven ruitvormen is weergegeven. De buitenlijnen van de ruitvormen bestaan bij de Radice uit acht kleine glimmende glazen steentjes, bij de Byyous sjaal uit negen steentjes. Parallel aan de vier buitenste lijnen van de ruitvormen bevinden zich bij beide sjaals aan de binnenkant zeven grotere glimmende glazen steentjes. In het gedeelte waarin de ruitvormen elkaar overlappen bevindt zich bij beide sjaals een verticale lijn van drie glimmende glazen steentjes.

Dubbele ruit Byyous sjaal Dubbele ruit Radice

[gedaagde] heeft aangevoerd dat de betreffende Byyous sjaal geen glazen elementen bevat. Het materiaal van de steentjes op de Byyous sjaal is met het blote oog echter niet te duiden en deze afwijking betreft ook geen van de auteursrechtelijk beschermde elementen van de Bylima sjaals, zoals uiteengezet onder 4.3. Verder zijn alle auteursrechtelijk beschermde elementen van de Radice aanwezig in de betreffende Byyous sjaal en stemmen de totaalindrukken overeen. Voorshands is daarom voldoende aannemelijk dat de betreffende Byyous sjaal een verveelvoudiging betreft van de Radice.

De Rialto

4.7.

De bestreden Byyous sjaal, getoond in 2.8 betreft evenals de Rialto een effen sjaal met aan weerszijden een patroon van blinkende goudkleurige steentjes, omcirkeld door kleinere goudkleurige steentjes, met elkaar verbonden door een patroon van aan elkaar grenzende ovale vormen, ook uitgevoerd in kleinere goudkleurige steentjes. Deze patronen aan weerszijden van de sjaal worden met elkaar verbonden door een patroon van golvende lijnen, uitgevoerd in kleine goudkleurige steentjes. Aan de onderkant van de sjaal is bij beide sjaals een rood lint aangebracht.

Patroon van ovale vormen Patroon van ovale vormen
Rialto Byyous sjaal

[gedaagde] heeft aangevoerd dat de betreffende Byyous sjaal een andere maatvoering heeft en dat de rand anders is vormgegeven. Deze afwijkingen hebben echter geen betrekking op de auteursrechtelijk beschermde elementen van de Bylima sjaals, zoals uiteengezet onder 4.3. Verder zijn alle auteursrechtelijk beschermde elementen van de Radice aanwezig in de betreffende Byyous sjaal en stemmen de totaalindrukken van beide sjaals overeen. Voorshands is daarom voldoende aannemelijk dat de betreffende Byyous sjaal een verveelvoudiging betreft van de Radice.

Conclusie auteursrecht

4.8.

Uit het voorgaande volgt voorshands dat de Byyous sjaals verveelvoudigingen betreffen van de Bylima sjaals en daarmee inbreuk maken op het exclusieve verveelvoudigingsrecht van [eiseres] . [gedaagde] heeft aangevoerd dat zij niet zelf de sjaals maakt, maar dat ze die inkoopt bij de website Alibaba en dat die dus als inbreukmaker moet worden aangemerkt. Dat doet er niet aan af dat [gedaagde] zelf de Byyous sjaals te koop aanbiedt via haar Instagram account en distribueert aan haar klanten en dus zonder toestemming (illegale) verveelvoudigingen van de Bylima sjaals openbaar maakt.

4.9.

[eiseres] heeft er een spoedeisend belang bij om deze inbreuk op haar auteursrecht te doen stoppen. Haar vordering om [gedaagde] te veroordelen de inbreuk te staken en gestaakt te houden zal daarom worden toegewezen.

Dwangsom

4.10.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als in de beslissing vermeld.

Modelrechten, persoonlijkheidsrechten en slaafse nabootsing

4.11.

Bij deze uitkomst heeft [eiseres] geen belang meer bij haar vordering die betrekking heeft op haar persoonlijkheidsrecht, modellenrecht en onrechtmatig handelen. De drie types sjaal van [gedaagde] waar het in dit geding om gaat mag [gedaagde] door de veroordeling die hierna volgt onder 5.1. niet meer verhandelen. Daarmee kan worden volstaan.

Proceskosten

4.12.

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [eiseres] heeft veroordeling in de volledige (proces)kosten op grond van artikel 1019h Rv gevorderd en de kosten van haar advocaat en deurwaarder gesteld op € 10.840,51 (exclusief BTW). Daar heeft [gedaagde] geen verweer op gevoerd. Het salaris advocaat zal tot dat bedrag worden toegewezen. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op:

- griffierecht € 297,00

- salaris advocaat € 10.840,51

Totaal € 11.137,51.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt [gedaagde] om direct na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in Nederland op het auteursrecht van [eiseres] op de Honeyloop, Radice en Rialto sjaal zoals weergegeven onder 2.2, 2.3 en 2.4 te staken en gestaakt te houden, waaronder iedere verveelvoudiging en openbaarmaking daarvan,

5.2.

veroordeelt [gedaagde] om aan [eiseres] een dwangsom te betalen van € 200,- voor iedere overtreding van het onder 5.1 uitgesproken verbod, tot een maximum van € 20.000,- is bereikt,

5.3.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op € 11.137,51, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.4.

bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na heden,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. J. Dekker, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 december 2019.1

1 type: jd coll: mb