Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:7881

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
31-10-2018
Datum publicatie
09-11-2018
Zaaknummer
7018728 EA VERZ 18-544
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

CEO-fraude van 19 miljoen euro. Geen reden ontslag op staande voet financieel directeur. Wel ontbinding wegens verwijtbaar handelen terwijl voortzetting gezien ontbreken vertrouwen op deze positie niet van werkgever kan worden gevergd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAR 2018/303
Prg. 2018/301
NJF 2019/61
AR-Updates.nl 2018-1261
OR-Updates.nl 2019-0094 met annotatie van W.A. Westenbroek
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 7018728 EA VERZ 18-544

beschikking van: 31 oktober 2018

beschikking van de kantonrechter

I n z a k e

[verzoeker]

wonende te [woonplaats]

verzoeker

nader te noemen: [verzoeker]

gemachtigde: mr. M.M. Govaert

t e g e n

de besloten vennootschap Pathé Theatres B.V.

gevestigd te Amsterdam

verweerster

nader te noemen: Pathé

gemachtigde: mr. H. ten Have

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

[verzoeker] heeft op 25 juni 2018 een verzoek ingediend dat strekt tot vernietiging van de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst, alsmede tot beslissing op een aantal nevenvorderingen. Ter zitting is afgezien van een beslissing op de eveneens verzochte voorlopige voorziening, uitgaande van een beschikking in de hoofdzaak op een termijn van drie weken.

Pathé heeft een verweerschrift ingediend en daarbij tevens verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden, voor zover deze nog bestaat.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden ter terechtzitting van 3 oktober 2018. Voorafgaand daaraan heeft [verzoeker] nadere stukken in het geding gebracht. [verzoeker] is verschenen, vergezeld door zijn gemachtigde. Namens Pathé zijn verschenen de heer [naam 1] en mevrouw [naam 2] , vergezeld door de gemachtigde. Partijen hebben ter zitting vragen beantwoord en hun standpunten nader toegelicht. De gemachtigden hebben aantekeningen overgelegd. Na verder debat is de zaak twee weken aangehouden voor het beproeven van een schikking. Partijen hebben vervolgens laten weten dat geen overeenstemming is bereikt, zodat een datum voor beschikking is bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast:

 1. Van 2006 tot en met 2014 was [verzoeker] accountant bij KPMG. Vanaf 11 november 2015 werkte [verzoeker] op interimbasis als finance director bij Pathé. Vervolgens heeft [verzoeker] per 1 januari 2018 een arbeidsovereenkomst gesloten met Pathé. Daarin staat vermeld dat hij de functie Director Finance bekleedt en dat hij rapporteert aan de Managing Director. Dat was ten tijde van het aangaan van de arbeidsovereenkomst mevrouw [naam 3] (verder: [naam 3] ).

 2. Pathé is exploitant van bioscopen en zij is in Nederland marktleider. Pathé had in 2017 een omzet van 209 miljoen euro. Het aantal werknemers in Nederland is ongeveer 1900.

 3. Pathé heeft (uiteindelijk) een Franse moedervennootschap. De CEO van deze moedervennootschap is de heer [naam 4] . De aandelen van deze moedervennootschap zijn in handen van de familie [naam familie] , terwijl deze moedervennootschap wordt geleid door [naam 5] . [verzoeker] en [naam 3] onderhielden tot maart 2018 geen rechtstreeks contact met [naam 4] of [naam 5] .

 4. Op 8 maart 2018 ontving [naam 3] de volgende e-mail:
  From: [naam 4] < [e-mail adres]
  To: [e-mail adres] , [e-mail adres]
  (…)
  Hi,
  Have you been contacted by Mr. [naam 6] from KPMG this morning?
  Regards,

[naam 4]
Sent from my Smartphone

5. [naam 3] heeft hierop via haar assistente aan [verzoeker] gevraagd of hij hier iets van wist. [verzoeker] heeft laten weten dat dit niet het geval was.

6. [naam 3] mailde vervolgens het volgende terug naar het mailadres waarvan zij de eerste e-mail ontving, waarna over en weer (onder meer) het volgende werd gemaild:
Hi [naam 4] ,
I have not heard from him. Can you explain me why he would contact me?
It’s regarding an important confidential file.
Can you take care of it now?


Hi [naam 4] ,
We did not receive anything or a call from him. If you want me to contact him, do you have contact details?

Well,
I need you to send me the bank position as of today also to my secure email ( [e-mail adres] ) as well and I’ll send you all the details and instructions.

Ok, I will do so.

7. Vervolgens stuurde [naam 3] nog diezelfde dag het volgende bericht aan het e-mailadres [e-mail adres] :
Hi [naam 4] ,
Herewith a screenshot of the actual bank position.
Please let me know if there is anything else to take care of.
In de e-mail die hierop werd teruggestuurd staat onder meer:
We are currently carrying out a financial transaction regarding the acquisition of a foreign corporation based in Dubai.
The transaction must remain strictly confidential. No one else must be made aware of it for now in order to give us an advantage over our competitors.
I and I alone will notify the affected parties in due time.
Please contact Mr [naam 6] from KPMG immediately via email ( [e-mail adres] (…)) to obtain the opposing party’s banking information in order to proceed with the transfer of the first installment in the amount of 826,521 EUROS (same day value).
(File REF#26770 is required in the email).
As a security measure for this type of confidential transaction, we must communicate solely via my personal email so that our discussions remain free of any risk of disclosure and to respect the transaction’s norm.
It is imperative that no references be made about this file, either orally or by phone, nor speak of this matter whit third parties. In accordance with the norms of KPMG, my personal email is to be the sole means of communication.
Once the transfer orders had been written out, please forward to Mr [naam 6] or to myself the confirmation by email.

8. Via het opgegeven e-mailadres heeft [naam 3] vervolgens contact gezocht. Daarna heeft zij [naam 4] op de opgegeven e-mailadressen laten weten dat zij contact had opgenomen met [naam 6] , waarbij zij vragen heeft gesteld over de verdere financiële afwikkeling en waarbij zij voorts constateert dat sprake is van een groot bedrag om zonder Nederlands belang over te boeken zonder dat de raad van commissarissen op de hoogte was.

9. De reactie vanaf het e-mailadres [e-mail adres] luidde:
Dear [naam 3] ,
I will take care to inform Mr. [naam 6] to send you the bank details tonight, concerning the confidentiality of the file of wich I take all responsibility I’m in charge of informing the members of the council on the day of the official announcement which will have bond on Monday, march 26th.
These are the legal measures by the KPMG cabinet as well as [naam 6] .
It is also for this reason that we go through Hollande to execute the payment.
I’m counting on you the keep the confidentiality maximized, even by [verzoeker] .

10. Voornoemde e-mail stuurde [naam 3] door naar [verzoeker] , met als commentaar “Strange, nietwaar?”.

11. Vervolgens kwamen van het e-mailadres [e-mail adres] de details voor een overboeking van € 826.521,- op een rekeningnummer van Towering Stars General Trading LLC in Dubai.

12. [naam 3] zocht vervolgens overleg met [verzoeker] . [verzoeker] heeft hierop voorgesteld een e-mail te versturen aan het opgegeven adres, die [naam 3] na enige aanpassing heeft verzonden. Deze email luidt:
Dear [naam 4] ,
Your request is clear however, I am struggling with te Dutch corporate governance regulations. According to those regulations I need a specification for the administration of the Holding or for Pathé Theaters BV. Therefore, I will need an official notification from [naam 7] or in case she is not involved from [naam 5] . (…)

13. [naam 4] (waarmee hier steeds wordt bedoeld het e-mailadres op die naam) liet vervolgens weten dat hij [naam 5] zou vragen een bevestiging te sturen. Hierop vroeg [naam 3] aan [verzoeker] de betaling voor te bereiden.

14. Op 9 maart 2018 ontving [naam 3] de volgende e-mail:
Van: “ [e-mail adres]
(…)
Hello, as [naam 4] ’s request, I enclose the confirmation of the acquisition in Dubai.
Thank you to do the necessary while respecting the strictest confidentiality.
Find attached the invoice for this payment.
Please send the confirmation of the transfer only to Mr. [naam 6] (…)
Regards,
[naam 5]
Als bijlage bij deze e-mail was een factuur gevoegd van Towering Stars General Trading LLC met daarop als omschrijving vermeld “Amount for 10% of the aqcuisition”
Onder de factuur staan de namen [naam 4] en [naam 5] , met daarbij hun handtekening.

15. [verzoeker] heeft de handtekeningen gecontroleerd en daarna is de betaling uitgevoerd.

16. Van 12 tot en met 18 maart 2018 was [verzoeker] op vakantie.

17. Op 12 maart verzocht [naam 3] aan [naam 4] te laten weten wanneer het geld terugbetaald zou worden, alsmede of een creditnota kon worden opgesteld. [naam 4] liet weten dat de gelden op 26 maart 2018 teruggestort zouden worden. [naam 6] stuurde later een creditnota.

18. Op 13 maart 2018 bevestigde [naam 3] aan [naam 6] (waarmee hier steeds het e-mailadres met diens naam wordt bedoeld) betaling van de tweede tranche van
€ 2.479.563,00. Voorafgaand daaraan was opnieuw een factuur ontvangen met handtekeningen van [naam 4] en [naam 5] , welke handtekeningen op een andere plek stonden dan bij de eerste factuur.

19. Diezelfde dag laat [naam 3] aan [naam 4] weten dat er onvoldoende geld is om de resterende termijnen te betalen. In verband daarmee stelt zij telefonisch overleg voor. [naam 4] laat weten dat dit in strijd is met de normen die KPMG heeft opgelegd voor de transactie. De betreffende e-mail stuurde [naam 3] door naar [verzoeker] , die reageerde met “Wonderlijk proces. Nooit zo meegemaakt”.

20. E-mailcorrespondentie tussen [naam 4] en [naam 3] leidde er toe dat uiteindelijk betaling van een derde tranche van 30% werd klaargezet door de ondergeschikte van [verzoeker] , terwijl tegelijkertijd een aanvraag in gang werd gezet bij de zogeheten “cash-pool” van het Pathé concern in Frankrijk. Dit verzoek waarvan [verzoeker] een “cc” ontving, luidde:
Due to Capex projects and an increase in our film rent payments we would like to withdraw
€ 5,0M from the cash pool. Could you please transfer the amount by Tuesday the 20th? Please confirm. Thank you in advance!

21. Op 16 maart 2018 bevestigde [naam 3] aan [naam 6] betaling van de derde tranche. Op 19 maart 2018 reageerde [naam 6] daarop, met onderaan de e-mail niet zijn eigen naam maar “ [naam 4] ”. Ook de e-mails die hierop betrekking hebben stuurde [naam 3] door naar [verzoeker] .

22. De daadwerkelijke aanvraag uit de cash-pool vond plaats op 19 maart 2018 en de gelden kwamen een dag later beschikbaar.

23. Op 20 maart 2018 werd vervolgens de vierde tranche betaald. [naam 4] reageerde hierop als volgt:
Perfect I will make the necessary, I come back to you during the day.

Dit bericht stuurde [naam 3] door naar [verzoeker] met als commentaar: “Ik dacht dat we klaar waren…”

24. Op 22 maart 2018 bevestigde [naam 4] aan [naam 3] dat de volledige koopprijs was ontvangen. Hij gaf tevens te kennen dat een aanvullend budget van tussen de 5 en 9 miljoen euro nodig zou zijn voor “communication and development”. Hij liet uiteindelijk weten dat een vergelijkbaar verzoek als eerder zou moeten worden ingediend voor financiering vanuit de cash-pool. Dat verzoek diende [verzoeker] in op 22 maart 2018. [naam 6] stuurde een factuur en creditnota aan [naam 3] . Op instructie van [verzoeker] is vervolgens € 5.826.770,00 betaald.

24. Op 26 maart 2018 liet [naam 4] aan [naam 3] weten dat volgens [naam 6] de gelden in goede orde waren ontvangen. In verband met een “difference of funds” diende echter nog een aanvullende betaling te volgen. Later die dag maakte [naam 4] dat specifiek en liet weten dat na een beslissing van [naam 5] € 5.152.354,00 moest worden overgemaakt. Hierop heeft [verzoeker] nogmaals geld aan de cash-pool laten onttrekken en op 27 maart 2018 is laatstgenoemd bedrag overgemaakt.

24. Op 28 maart 2018 liet [naam 4] aan [naam 3] weten dat hij en [naam 5] zouden zorgen dat de onttrokken bedragen van in totaal € 19.244.304,00 de volgende dag teruggestort zouden worden.

24. Diezelfde dag kwamen vanuit Frankrijk vragen over de opgevraagde bedragen uit de cash-pool. Tijdens een telefonisch overleg diezelfde dag werd duidelijk dat Pathé slachtoffer was geworden van een zogeheten CEO-fraude.

24. [naam 3] en [verzoeker] zijn op 29 maart 2018 na een gesprek met vertegenwoordigers van Pathé geschorst. Na het daaropvolgende paasweekeinde heeft Pathé aan [bedrijfsrecherche] (verder: [bedrijfsrecherche] ) opdracht gegeven onderzoek te doen. De daarbij geformuleerde doelen waren onderzoeken of [naam 3] en [verzoeker] betrokken zijn bij de fraude en of andere personen betrokken zijn bij de fraude.

24. Op 13 april 2018 werd [naam 3] ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders.

24. Op 16 april 2018 meldde [verzoeker] zich ziek.

24. Op 20 april 2018 heeft [bedrijfsrecherche] aan Pathé haar voorlopige conclusies toegelicht. In het onderzoeksrapport van [bedrijfsrecherche] staat:
2.3 Conclusie
Het is niet aangetoond dat personen, werkzaam bij Pathé, actief betrokken zijn geweest bij de fraude. Tevens is niet aangetoond dat deze personen, voorafgaand of gedurende de fraude, kennis van de fraude hebben gehad. Pathé lijkt het doelwit te zijn geworden van een professionele bende van fraudeurs, welke door geraffineerde communicatie het vertrouwen van enkele Pathé-medewerkers, en dan met name van respectievelijk mevrouw [naam 3] en de heer [verzoeker] , wisten te winnen. De fraudeur wist de Pathé-medewerkers over te halen om diverse malen een aanzienlijk geldbedrag over te maken. In totaal betreft het een bedrag van ruim € 19.200.000,-.

24. Op 26 april 2018 ontving [verzoeker] een brief waarin hij op staande voet werd ontslagen. In die brief is hem voorgehouden dat hij een groot aantal “red flags” heeft genegeerd.

Verzoek

2. [verzoeker] verzoekt primair – kort gezegd – vernietiging van het ontslag op staande voet met wedertewerkstelling en doorbetaling van loon, alsmede het uitgeven van een persbericht met vermelding van wedertewerkstelling. Subsidiair verzoekt [verzoeker] een billijke vergoeding, een vergoeding wegens onregelmatige opzegging, een bonus en schrapping van het non-concurrentiebeding. Zowel primair als subsidiair vordert hij daarnaast wettelijke rente over verschuldigde bedragen en veroordeling van Pathé in de kosten van de procedure. Aanvankelijk heeft [verzoeker] nog aanspraak gemaakt op afgifte van documenten, maar nadat Pathé 104 producties in het geding heeft gebracht heeft hij deze aanspraak ter zitting desgevraagd niet (voldoende concreet) gehandhaafd.

3. Ter onderbouwing heeft [verzoeker] naar voren gebracht dat het ontslag op staande voet niet onverwijld is gegeven. Bovendien is van een dringende reden geen sprake. [verzoeker] en ook [naam 3] hebben nooit gedacht dat sprake was van fraude. [verzoeker] heeft gedaan wat nodig was om te controleren of de betalingsopdrachten bevoegd werden gedaan. Pathé heeft hem nooit opgeleid of geïnstrueerd om fraude te signaleren. De “red flags” waarop [verzoeker] volgens Pathé had moeten aanslaan zijn dusdanig klein dat [verzoeker] op dit punt geen verwijt kan worden gemaakt. Met de wijsheid van nu is het gemakkelijk hierop te wijzen, aldus [verzoeker] .

Verweer en voorwaardelijk verzoek

4. Pathé voert verweer. Zij voert aan dat na een onderzoek door een derde wel degelijk onverwijld en op goede gronden de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden is opgezegd.

5. Voor zover de arbeidsovereenkomst nog mocht bestaan verzoekt Pathé deze te ontbinden wegens verwijtbaar handelen, althans een verstoorde arbeidsverhouding.

Verweer tegen het voorwaardelijk verzoek

6. [verzoeker] voert verweer tegen het voorwaardelijk verzoek tot ontbinding en verzoekt, voor het geval dit verzoek wordt toegewezen, een billijke vergoeding toe te kennen.

Beoordeling van het verzoek en het tegenverzoek

7. De centrale vraag in deze zaak is of sprake is van een dringende reden. Vast staat dat [verzoeker] ongewild heeft meegewerkt aan een fraude met grote financiële schade tot gevolg. De grote omvang van de schade maakt echter op zichzelf nog niet dat sprake is van een dringende reden. Wel kan de omvang van de gewraakte transacties een rol spelen bij beantwoording van de vraag wat in de gegeven omstandigheden van [verzoeker] mocht worden verlangd. Ook overigens is het in essentie die vraag die beantwoord moet worden: is hetgeen [verzoeker] heeft gedaan en nagelaten van dien aard dat Pathé het uiterste middel – ontslag op staande voet – mocht inzetten.

8. Bij beantwoording van die vraag wordt het volgende in ogenschouw genomen. [verzoeker] was eindverantwoordelijk voor de financiën van Pathé. In dat kader werd hij benaderd door de algemeen directeur (en statutair bestuurder) met het oog op het verrichten van een aantal grote betalingen in opdracht van de twee hoogst geplaatste personen binnen het Pathé concern. Dat is op zich geen reden die betalingen klakkeloos uit te voeren, zeker als er geen relatie is met de Nederlandse vennootschap. [verzoeker] heeft dat echter ook niet gedaan, maar heeft aangedrongen op bevestiging van de te verrichten betalingen. Die bevestiging is er ook gekomen. Vervolgens is een aantal betalingen verricht terwijl [verzoeker] op vakantie was en in die periode is eveneens het aanvragen van gelden uit de cash-pool in gang gezet. Na terugkomst van zijn vakantie heeft [verzoeker] de financiële afhandeling van de verzoeken die alle via [naam 3] binnenkwamen weer op zich genomen. Tot de betaling van de laatste tranche van de beweerdelijke transactie waren er geen bijzondere nieuwe omstandigheden die voor [verzoeker] reden hadden moeten zijn zijn opstelling te wijzigen. De formulering van de aanvragen uit de cashpool is niet door [verzoeker] bedacht, maar tijdens zijn vakantie tot stand gekomen en daarna opnieuw gebruikt. Die formulering sluit niet geheel aan bij de reden van de aanvraag, maar dat is niet onbegrijpelijk nu [verzoeker] meende met een geheime transactie bezig te zijn. Vervolgens hebben na betaling van de laatste tranche nog twee grote betalingen plaatsgevonden. Dat lag enerzijds niet voor de hand en uit de correspondentie blijkt dat in ieder geval [naam 3] zich hierover verbaasde. Anderzijds had [naam 3] met in haar kielzog [verzoeker] zich inmiddels laten overtuigen met de werkelijke [naam 4] en [naam 5] te maken te hebben, zodat niet onbegrijpelijk is dat ook de nadere opdrachten zijn uitgevoerd. Daarbij is nog van belang dat onweersproken is gebleven dat bij Pathé ook grotere bedragen omgaan zodat betalingen met grote omvang op zichzelf nog geen reden zijn voor achterdocht. Dit wordt bevestigd door het feit dat het hoofdkantoor in Frankrijk zonder problemen of vragen betalingen vanuit de cash-pool uitvoerde. Naar het oordeel van de kantonrechter had in de laatste fase meer oplettendheid van [verzoeker] mogen worden verwacht, maar het ontbreken daarvan is onvoldoende om een dringende reden op te leveren.

9. De conclusie die het door Pathé ingeschakelde recherchebureau [bedrijfsrecherche] trekt ligt hiermee in lijn: [verzoeker] is op geraffineerde wijze in een val van fraudeurs gelokt. De door Pathé opgesomde “red flags” kunnen met de wijsheid van nu niet over het hoofd worden gezien en evenmin kan er twijfel over zijn wat de conclusie hiervan is als deze nu op een rij worden gezet: er klopt iets niet. Waar het echter om gaat is of [verzoeker] al die “red flags” destijds heeft gezien of had moeten zien en niettemin zijn handelwijze niet heeft aangepast. Dat is onvoldoende gebleken. Ten aanzien van de e-mailadressen geldt dat het eerst zichtbare e-mailadres steeds eindigt op pathe.com. Weliswaar staat daar een afwijkend adres achter, maar dat geldt ook voor het echte adres van [verzoeker] en [naam 3] zelf. Dat één e-mail (die aan [verzoeker] is doorgestuurd) een onjuiste ondertekening bevatte hoeft in de stroom van e-mailcorrespondentie niet te zijn opgemerkt. De heer [naam 6] blijkt wel degelijk bij KPMG te werken, [verzoeker] heeft dat ook gecontroleerd, weliswaar in Canada maar dat hoeft aan zijn betrokkenheid bij een internationale transactie niet in de weg te staan. Ook het bestaan van de begunstigde vennootschap kon op internet gevonden worden, dat het logo afweek is niet op het eerste gezicht opvallend. Het niet checken van handelingen en betalingsomschrijvingen bij anderen binnen de organisatie van Pathé past binnen de opgelegde geheimhouding, waarvan nu dus kan worden vastgesteld dat deze onderdeel is van de geraffineerde wijze waarop de fraudeurs het vertrouwen hebben gewonnen en hun werkwijze uit het zicht hebben gehouden. Wat [verzoeker] meer of anders had moeten doen heeft Pathé overigens ook weinig concreet gemaakt. Volgens Pathé had [verzoeker] van [naam 3] moeten eisen dat zij [naam 4] zou bellen. [verzoeker] had echter al aangedrongen op een handtekening en die was zonder omhaal verkregen. Uiteraard kan nu achteraf gezegd worden dat het bellen van [naam 4] de fraude had kunnen voorkomen, maar onderdeel van die fraude waar [verzoeker] zich in mee had laten nemen was nu juist dat er niet telefonisch mocht worden gecommuniceerd. Dat [verzoeker] zich (aanvankelijk) heeft laten meenemen is ook volgens Pathé iets dat hem niet kwalijk kan worden genomen, althans dat is niet zozeer het verwijt dat wordt gemaakt.

10. Van een dringende reden is al met al geen sprake en de opzegging zal worden vernietigd. Bij die stand van zaken kan in het midden blijven of het ontslag onverwijld gegeven is.

11. Nu de opzegging wordt vernietigd komt de kantonrechter niet toe aan hetgeen [verzoeker] subsidiair heeft verzocht.

12. Vervolgens is de vraag of de arbeidsovereenkomst alsnog moet worden ontbonden, zoals Pathé heeft verzocht. Voorop wordt gesteld dat uit artikel 7:669 lid 1 BW volgt dat de arbeidsovereenkomst alleen kan worden ontbonden indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt. In artikel 7:669 lid 3 BW is nader omschreven wat onder een redelijke grond moet worden verstaan. Pathé beroept zich op verwijtbaar handelen, althans een verstoorde arbeidsverhouding.

13. Uit hetgeen hiervoor ten aanzien van de dringende reden is overwogen, volgt dat wel sprake is van verwijtbaar handelen van [verzoeker] , zeker in de fase waarin de beweerdelijke transactie was afgerond. Een plausibele uitleg voor de twee grote vervolgbetalingen die toen nog plaatsvonden werd immers niet gegeven. In combinatie met het nog altijd voortduren van de beweerdelijke geheimhoudingsplicht, die steeds weer benadrukt werd, had van [verzoeker] als financieel verantwoordelijke een meer kritische houding ten aanzien van deze nieuwe situatie mogen worden verlangd. De volgende vraag is dan of dit verwijtbare handelen van [verzoeker] zodanig is dat van Pathé niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Daarbij is van belang dat [verzoeker] als financieel eindverantwoordelijke het vertrouwen van de (middellijk) aandeelhouder en de (huidige) statutair bestuurder nodig heeft. Duidelijk is dat dit vertrouwen er niet meer is. Het wegvallen van dat vertrouwen is gezien de gang van zaken ook begrijpelijk en levert naar het oordeel van de kantonrechter de situatie op dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet van Pathé gevergd kan worden. Herplaatsing ligt gezien het voorgaande evenmin in de rede.

14. De arbeidsovereenkomst zal dan ook worden ontbonden en het verzoek tot wedertewerkstelling zal wegens gebrek aan belang worden afgewezen. Het plaatsen van een persbericht over de uitkomst van de procedure zou in beginsel toewijsbaar zijn. Het verzoek is echter toegespitst op wedertewerkstelling en nu daarvan geen sprake is wordt het verzoek ook in zoverre afgewezen. De loonvordering is toewijsbaar tot de ontbindingsdatum. De wettelijke verhoging zal worden gematigd.

15. De ziekte van [verzoeker] staat aan ontbinding niet in de weg, nu de ontbinding daarmee geen verband houdt.

16. Nu geen van partijen van de verstoorde arbeidsverhouding een ernstig verwijt gemaakt kan worden, zullen de daarop gebaseerde verzoeken, waaronder het verzoek van [verzoeker] om een billijke vergoeding, worden afgewezen.

17. Nu aan de ontbinding geen vergoeding wordt verbonden, hoeft de werkgever geen gelegenheid te krijgen het verzoek in te trekken.

18. De proceskosten worden gecompenseerd in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

BESLISSING

De kantonrechter:

op het verzoek:

vernietigt de opzegging van de arbeidsovereenkomst van [verzoeker] zoals deze op
26 april 2018 heeft plaatsgevonden;

veroordeelt Pathé tot betaling aan [verzoeker] van het salaris van € 13.503,09 bruto per maand, te vermeerderen met de vakantietoeslag, bruto pensioencompensatie en overige emolumenten, vanaf 1 mei 2018 tot 1 december 2018;

veroordeelt Pathé tot betaling aan [verzoeker] van de wettelijke verhoging over het niet of te laat betaalde salaris met een maximum van 25%;

op het tegenverzoek:

ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 1 december 2018;

op het verzoek en het tegenverzoek:

bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt;

wijst het meer of anders verzochte af.

Aldus gegeven door mr. C.W. Inden, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 oktober 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.