Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:7770

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
09-11-2018
Datum publicatie
14-11-2018
Zaaknummer
Cv18-23328/7293626
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

verstekzaak artikel 21 Rv kantonrechter niet naar waarheid en volledig ingelicht

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2019/8
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 7293626 CV EXPL 18-23328

vonnis van: 9 november 2018

fno.: 393

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de besloten vennootschap TrainMore Amsterdam de Pijp

eiseres
gevestigd te Amsterdam

gemachtigde: mr. O.J. Boeder

t e g e n

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

niet verschenen

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Beoordeling

  1. Gedaagde heeft met eiseres een sportschoolabonnement gesloten met een looptijd van 1 jaar ingaande 2 september 2017. Het maandmaandbedrag bedraagt € 35,00 per maand. Eiseres heeft bedongen dat het abonnement na verloop van de bepaalde tijd stilzwijgend wordt voortgezet totdat er wordt opgezegd.

  2. Gedaagde is in gebreke gebleven met betaling van de contributie. Eiseres vordert onder meer betaling van € 342,00 aan lidmaatschapskosten over de periode van 1 januari 2018 tot en met 1 oktober 2018.

  3. Eiseres stelt dat zij geen gebruik heeft gemaakt van haar wettelijke bevoegdheid tot opschorting.

  4. Eiseres heeft als productie een kopie van de overeenkomst en een aanmaning d.d. 19 februari 2018 voor een openstaand bedrag van € 22,00 overgelegd. In deze brief schrijft de gemachtigde van eiseres aan gedaagde onder meer:
    Volgens onze algemene voorwaarden bent u uw contributie bij vooruitbetaling verschuldigd. Nu u een betalingsachterstand heeft mag u de fitnessruimte van de club niet meer betreden. Dit is pas na betaling van de achterstand weer mogelijk.(…) Na ontvangst en verwerking van uw betaling heeft u onmiddellijk weer toegang tot de club.

  5. Art. 21 Rv verplicht partijen de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Dit betekent niet alleen dat partijen de rechter volledig moeten inlichten over alle voor de beslissing relevant zijnde feiten (volledigheidsplicht), maar ook dat partijen de feiten naar waarheid moeten aanvoeren (waarheidsplicht).

  6. Zonder nadere toelichting - die ontbreekt - kan uit bovengenoemde brief niet anders worden geconcludeerd dan dat eiseres reeds na een achterstand van minder dan een maandtermijn haar verplichtingen heeft opgeschort door gedaagde de toegang tot de sportschool te ontzeggen en de kantonrechter derhalve niet volledig en naar waarheid heeft voorgelicht.

  7. Mitsdien worden de vorderingen afgewezen.


BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vorderingen af.

Aldus gewezen door mr. E. Pennink, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 9 november 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.

.