Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:744

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
13-02-2018
Datum publicatie
16-02-2018
Zaaknummer
AWB - 17 _ 5472
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Het UWV heeft terecht geweigerd om een Wajong-uitkering (uitkering op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) aan een in Spanje wonende vrouw met de Nederlandse nationaliteit toe te kennen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Bestuursrecht

zaaknummer: AMS 17/5472

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 13 februari 2018 in de zaak tussen

[eiseres] , te [woonplaats] , eiseres,

en

de [eiseres] van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, verweerder (gemachtigde: R. Zaagsma).

Partijen worden hierna [eiseres] en het Uwv genoemd.

Procesverloop

Met het besluit van 18 april 2017 heeft het Uwv de aanvraag van [eiseres] voor een uitkering op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) afgewezen.

Met het besluit van 2 augustus 2017 (het bestreden besluit) heeft het Uwv het bezwaar van [eiseres] ongegrond verklaard.

[eiseres] heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is behandeld op de zitting van 18 januari 2018. [eiseres] heeft zich telefonisch afgemeld voor de zitting. Het Uwv heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

Voorgeschiedenis

1. [eiseres] is in Spanje geboren en woont daar. Zij heeft de Nederlandse nationaliteit. In januari 2017 heeft [eiseres] een Wajong-uitkering aangevraagd. Bij die aanvraag heeft ze vermeld dat ze verschillende chronische aandoeningen heeft, waaronder cystic fibrosis, een bipolaire stoornis en een borderline stoornis.

2. Het Uwv heeft de aanvraag afgewezen. In bezwaar is de afwijzing in stand gelaten. De reden van de afwijzing is dat [eiseres] niet aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een Wajong-uitkering. Om in aanmerking te komen moet [eiseres] in elk geval op haar achttiende verjaardag in Nederland hebben gewoond. Dat is niet het geval. [eiseres] heeft nooit in Nederland gewoond. Zij is daarom geen ingezetene.

Het standpunt van [eiseres]

3. [eiseres] is het niet eens met de afwijzing van haar aanvraag voor een Wajong-uitkering en is daarom in beroep gegaan. In beroep voert zij aan dat zij wel in aanmerking komt voor een Wajong-uitkering. Zij is ingezetene, omdat Spanje een lidstaat is van de Europese Unie. Wonen in Spanje wordt gelijkgesteld met wonen in Nederland. Vanwege haar medische klachten die zij al op haar achttiende had, komt zij in aanmerking en zij voldoet aan de hardheidsclausule. Zij kan namelijk alleen een medische behandeling in Spanje ondergaan. [eiseres] voert verder aan dat haar zus en andere Nederlanders die in het buitenland wonen en nooit in Nederland hebben gewoond jarenlang bijstand van de Sociale Verzekeringsbank hebben ontvangen.

Het oordeel van de rechtbank

4. De rechtbank moet in deze zaak de vraag beantwoorden of het Uwv [eiseres] aanvraag voor een Wajong-uitkering terecht heeft afgewezen. Daarbij is van belang de vraag of [eiseres] voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Wajong-uitkering.

5. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een Wajong-uitkering is het zijn van jonggehandicapte.1 Om als jonggehandicapte te worden aangemerkt, moet je ingezetene zijn op de dag waarop je achttien bent geworden.2 Iemand is ingezetene wanneer hij in Nederland woont.3 Daarnaast kan iemand in uitzonderingsgevallen worden aangemerkt als ingezetene.4 Deze uitzonderingsgevallen zijn genoemd in het Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong.

6. De rechtbank stelt vast dat [eiseres] nooit in Nederland heeft gewoond. Zij werd op de dag dat zij achttien is geworden ook niet aangemerkt als ingezetene op grond van het Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong. Daarin staat namelijk niet dat wonen in Spanje wordt gelijkgesteld aan wonen in Nederland. Spanje en Nederland zijn weliswaar allebei lid van de Europese Unie, maar daaruit volgt niet automatisch zo’n gelijkstelling. [eiseres] was dus geen ingezetene op de dag dat zij achttien is geworden en kan daarom ook niet worden aangemerkt als jonggehandicapte. Dit betekent dat [eiseres] niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Wajong-uitkering. Dit heeft het Uwv ook vermeld in het bestreden besluit en het primaire besluit.

7. In het primaire besluit staat echter ook dat wonen in Spanje wordt gelijkgesteld met wonen in Nederland. Dat klopt dus niet. Daarnaast is het Uwv in dat besluit en in verschillende e-mails ingegaan op het exportverbod en de uitzonderingen daarop. De rechtbank begrijpt dat dit bij [eiseres] voor verwarring heeft gezorgd. Gelijkstellingen en export van de uitkering zijn alleen niet aan de orde in deze zaak.

8. Omdat [eiseres] geen ingezetene was, heeft het Uwv haar medische situatie niet beoordeeld. Ook de rechtbank komt om die reden niet toe aan de medische situatie.

9. De rechtbank vat [eiseres] verwijzing naar haar zus op als een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Dit slaagt echter niet, omdat geen sprake is van gelijke gevallen. Een bijstandsuitkering is namelijk een ander soort uitkering dan een Wajong-uitkering. Voor beide uitkeringen gelden verschillende voorwaarden.

Conclusie

10. De conclusie is dat het Uwv de aanvraag van [eiseres] voor een Wajong-uitkering terecht heeft afgewezen.

11. Het beroep is ongegrond. [eiseres] krijgt dus geen gelijk.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. H.J. Schaberg, rechter, in aanwezigheid van mr. C.M. Fleuren, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 13 februari 2018.

griffier rechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met deze uitspraak?

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale [eiseres] van Beroep.

Is uw zaak spoedeisend en moet er al tijdens de procedure in hoger beroep iets worden beslist wat niet kan wachten, dan kunt u de hogerberoepsrechter ook vragen een voorlopige maatregel te nemen.

Decision

The court dismisses the appeal as unfounded.

This decision was rendered by mr. H.J. Schaberg, Judge, in the presence of mr. C.M. Fleuren, Clerk of the Court. The decision was delivered in open court on

13 February 2018.

Clerk of the Court Judge

Copy sent to parties on:

Available Remedy

An appeal against this decision can be brought to the Centrale [eiseres] van Beroep within six weeks of the date of its dispatch.

If an appeal has been lodged, a request for injunctive relief can be submitted to the judge in interlocutory proceedings of the appeal court.

1 Dat staat in artikel 1a:2, eerste lid, van de Wet Wajong.

2 Dat staat in artikel 1a:1, eerste lid, onder a, van de Wet Wajong.

3 Dat staat in artikel 1:2, eerste lid, van de Wet Wajong.

4 Dat staat in artikel 1:2, tweede lid, van de Wet Wajong.