Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:7043

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
04-10-2018
Datum publicatie
16-10-2018
Zaaknummer
13-751532-18
Rechtsgebieden
Europees strafrecht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Pools executie-EAB. De zaak wordt aangehouden omdat het Poolse vervolgings-EAB (met parketnummer 13-751533-18) dat tegen dezelfde opgeëiste persoon is uitgevaardigd, wordt aangehouden voor het stellen van vragen aan de Poolse justitiële autoriteiten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

INTERNATIONALE RECHTSHULPKAMER

Parketnummer: 13-751532-18

RK nummer: 18/4867

Datum uitspraak: 4 oktober 2018

TUSSENUITSPRAAK

op de vordering ex artikel 23 van de Overleveringswet (OLW), ingediend door de officier van justitie bij deze rechtbank. Deze vordering dateert van 13 juli 2018 en betreft onder meer het in behandeling nemen van een Europees aanhoudingsbevel (EAB).

Dit EAB is uitgevaardigd op 27 juli 2009 door Sąd Okręgowy w Gliwicach (the Regional Court in Gliwice, Polen) en strekt tot de aanhouding en overlevering van:

[opgeëiste persoon]

geboren te [geboorteplaats] (Polen) op [geboortedag] 1983,

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

thans uit anderen hoofde gedetineerd in de [detentieadres],

hierna te noemen de opgeëiste persoon.

1 Procesgang

De vordering is behandeld op de openbare zitting van 28 augustus 2018. Het verhoor heeft plaatsgevonden in tegenwoordigheid van de officier van justitie mr. M. Diependaal.

De opgeëiste persoon heeft zich doen bijstaan door zijn raadsvrouw, mr. H. van der Ende, advocaat te Venlo en door een tolk in de Poolse taal.

De rechtbank heeft de termijn waarbinnen zij op grond van artikel 22, eerste lid, OLW uitspraak moet doen met dertig dagen verlengd omdat zij die verlenging nodig heeft om over de verzochte overlevering te beslissen.

De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting op 11 september 2018 gesloten.

Bij tussenuitspraak van 25 september 2018 heeft de rechtbank het onderzoek ter zitting heropend en voor bepaalde tijd geschorst (tot 4 oktober 2018 om 12.30 uur), omdat zij meer tijd nodig had voor haar uitspraak.

2 Identiteit van de opgeëiste persoon

De rechtbank heeft de identiteit van de opgeëiste persoon onderzocht. De opgeëiste persoon heeft ter zitting verklaard dat de bovenvermelde personalia juist zijn en dat hij de Poolse nationaliteit heeft.

3 Grondslag en inhoud van het EAB

In het EAB wordt melding gemaakt van de vonnissen:

 • -

  II K 882/03 (A): issued by the District Court in Ruda Slaska of 1 April 2004;

 • -

  II K 392/04 (B): issued by the District Court in Ruda Slaska of 4 February 2005.

De overlevering wordt verzocht ten behoeve van:

 • -

  II K 882/03 (A): de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf voor de duur van 2 jaar;

 • -

  II K 392/04 (B): de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf voor de duur van 1 jaar en 6 maanden, van welke straf volgens het EAB nog 1 jaar, 5 maanden en 28 dagen resteren,

door de opgeëiste persoon te ondergaan op het grondgebied van de uitvaardigende lidstaat.

Deze vonnissen betreffen de feiten zoals die zijn omschreven in onderdeel e) van het EAB.

4 Strafbaarheid; feiten waarvoor dubbele strafbaarheid is vereist

De uitvaardigende justitiële autoriteit heeft de feiten niet aangeduid als feiten waarvoor het vereiste van toetsing van dubbele strafbaarheid niet geldt. Overlevering kan in dat geval alleen worden toegestaan, indien wordt voldaan aan de kaderbesluitconform uitgelegde eisen die in artikel 7, eerste lid, aanhef en onder b, OLW juncto artikel 7, eerste lid, onder a, 2e OLW zijn neergelegd.

De rechtbank stelt vast dat hieraan is voldaan.

De feiten leveren naar Nederlands recht op:

II K 882/03 (case A):

poging tot diefstal door twee of meer verenigde personen.

II K 392/04 (case B)

diefstal door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd.

5 Heropening onderzoek

De rechtbank constateert dat het onderhavige EAB gelijktijdig is behandeld met het EAB met parketnummer 13-751533-18 (een vervolgings-EAB), dat betrekking heeft op dezelfde opgeëiste persoon. Bij uitspraak van heden heeft de rechtbank het onderzoek in die zaak heropend teneinde de officier van justitie in de gelegenheid te stellen nadere vragen te stellen aan de Poolse justitiële autoriteiten. De rechtbank acht het van belang dat gelijktijdig op beide EAB’s wordt beslist en zal daarom ook in deze zaak tot heropening van het onderzoek ter zitting overgaan.

6 Beslissing

HEROPENT en SCHORST het onderzoek voor onbepaalde tijd, in afwachting van het verloop van de procedure in de zaak met parketnummer 13-751533-18;

BEVEELT de oproeping van de opgeëiste persoon tegen een nader te bepalen datum en tijdstip, met tijdige kennisgeving aan zijn raadsvrouw;

BEPAALT dat de onderhavige zaak gelijktijdig zal worden behandeld met de zaak met parketnummer 13-751533-18;

BEVEELT de oproeping van een tolk in de Poolse taal tegen een nader te bepalen datum en tijdstip.

Aldus gedaan door

mr. A.K. Glerum, voorzitter,

mrs. A.P. Sno en M.J.J.P. Luchtman, rechters,

in tegenwoordigheid van N.M. van Trijp, griffier,

en uitgesproken ter openbare zitting van 4 oktober 2018.

De jongste rechter is buiten staat om deze uitspraak te ondertekenen.

Ingevolge artikel 29, tweede lid, OLW staat tegen deze uitspraak geen gewoon rechtsmiddel open.