Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:6611

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
26-04-2018
Datum publicatie
19-09-2018
Zaaknummer
13/674169-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Bezit kinderporno, bekennende verdachte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummer: 13/674169-17

Datum uitspraak: 26 april 2018

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1970,

ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres [BRP-adres] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Op 26 april 2018 heeft het onderzoek ter terechtzitting plaatsgevonden. Verdachte was daarbij aanwezig. Daarnaast is als raadsvrouw van verdachte aanwezig, mr. J.M.M. Heilbron.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, mr. A.M. Ruijs, en van wat verdachte en zijn raadsvrouw naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

Aan verdachte is – kort gezegd – ten laste gelegd dat hij zich op 27 september 2016 te Amsterdam heeft schuldig gemaakt aan het bezit van kinderporno, te weten een hoeveelheid video’s en foto’s van seksuele gedragingen waarbij telkens een persoon was betrokken die jonger was dan 18 jaar.

De precieze tekst van de tenlastelegging is opgenomen in bijlage I bij dit vonnis.

3 Het bewijs

3.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

Bewezen kan worden dat verdachte in het bezit is geweest van een grote hoeveelheid kinderporno. Op de telefoon, desktop PC en twee harddisks werd een grote hoeveelheid afbeeldingen en video’s aangetroffen. Een deel van deze afbeeldingen en video’s zijn door de verbalisanten gekwalificeerd als kinderporno. Verdachte heeft direct verklaard dat hij in het bezit was van een grote hoeveelheid kinderporno. Een deel van de aangetroffen hoeveelheid was al verwijderd en kan daarom niet worden meegenomen in een bewezenverklaring. Wanneer dit van het totaal wordt afgehaald, blijft een hoeveelheid kinderpornografisch materiaal over van 57.261 foto’s en 1396 video’s.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft onder verwijzing naar haar schriftelijke pleitnotitie, kort gezegd, naar voren gebracht dat de verdediging zich wat betreft een bewezenverklaring refereert aan het oordeel van de rechtbank. Verdachte ontkent niet dat hij een hoeveelheid kinderporno op zijn computer en harde schijf heeft gehad. Hij heeft dit direct aangegeven toen de politie zijn apparatuur in beslag kwam nemen.

3.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat uit de bewijsmiddelen die in bijlage II zijn opgenomen, waaronder de bekennende verklaring van verdachte, blijkt dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het bezit van 57.261 foto’s en 1396 video’s bevattende seksuele gedragingen, waarbij iemand die nog niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, is betrokken. Verdachte wordt hiervoor veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een taakstraf van 240 uur.

4 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in bijlage II opgenomen bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

op 27 september 2016 te Amsterdam meer gegevensdragers Desktop PC en telefoon (5259678) en twee harddisks (5259682 en/of 5259685), bevattende een hoeveelheid afbeeldingen, te weten foto's en films, aangetroffen op een desktop PC, telefoon en harddisks, bevattende meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij telkens een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken en de afbeelding aldus telkens een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling, in zijn bezit heeft gehad, welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met een penis, voorwerp, en mond/tong oraal en met penis, vinger/hand, voorwerp en mond/tong vaginaal en met penis en met voorwerp anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

het met een penis oraal en met penis en vinger/hand en voorwerp vaginaal en met penis en voorwerp anaal penetreren van het lichaam van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(Bestandsnamen: [bestandsnaam 1] .avi ; [bestandsnaam 2] .mpg ; [bestandsnaam 3] .jpg ; [bestandsnaam 4] .jpg)

en

het met een penis, vinger/hand, voorwerp en mond/tong betasten en aanraken van het geslachtsdeel, de billen en met een penis, vinger/hand en voorwerp betasten en aanraken van de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

het met een penis, vinger/hand, voorwerp en mond/tong betasten en aanraken van het geslachtsdeel van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(Bestandsnamen: [bestandsnaam 5] .mpg ; [bestandsnaam 6] .wmv ; [bestandsnaam 7] .jpg, pagina 92 proces-verbaal)

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en opgemaakt is en poseert in een omgeving en met een voorwerp en in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past en waarbij deze persoon zich vervolgens in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en (waarna) door het camerastandpunt en de (onnatuurlijke) pose en de wijze van kleden van deze persoon en de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en billen van die persoon in beeld gebracht worden

(Bestandsnamen: [bestandsnaam 8] avi; [bestandsnaam 9] .jpg ; [bestandsnaam 10] .jpg ; [bestandsnaam 11] .JPG ; [bestandsnaam 12] .JPG ; [bestandsnaam 13] .jpg ; [bestandsnaam 14] .jpg ; [bestandsnaam 15] .JPG ; [bestandsnaam 16] .jpg ; [bestandsnaam 17] .jpg ; [bestandsnaam 18] .jpg ; [bestandsnaam 19] .JPG ; [bestandsnaam 20] .jpg ; [bestandsnaam 21] .JPG ; [bestandsnaam 22] .jpgj [bestandsnaam 23] .jpg, p. 93 proces-verbaal)

en

het masturberen boven/bij en ejaculeren op het gezicht en het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij op dat gezicht en lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is.

(Bestandsnamen: [bestandsnaam 24] .jpg ; [bestandsnaam 25] .jpg)

5 Motivering van de straffen

5.1

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft bij requisitoir gevorderd dat verdachte moet worden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden, met een proeftijd van 2 jaren, en tevens tot een taakstraf van 240 uren, subsidiair bij niet voldoen 120 dagen vervangende hechtenis. Aan de voorwaardelijke gevangenisstraf moeten worden verbonden de bijzondere voorwaarden zoals geadviseerd door de reclassering in het reclasseringsrapport van 18 januari 2018. Voorts vordert de officier van justitie onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen gegevensdragers welke kinderpornografisch materiaal bevatten, te weten de desktop PC, de telefoon en twee harddisks, en teruggave aan de verdachte van de andere harddisk.

5.2

Het standpunt van de verdediging

Verdachte wil graag worden geholpen en staat open voor alle hulp. Hij is in september 2017 vrijwillig in behandeling gegaan bij de Waag. Hij heeft veel baat bij zijn behandeling en wenst deze voort te zetten zolang dat noodzakelijk is. Verdachte is bereid om zich te houden aan bijzondere voorwaarden en heeft geen bezwaar tegen een eventuele verlenging van de proeftijd.

Tot slot wordt verzocht om rekening te houden met de omstandigheid dat verdachte kostwinnaar is.

5.3

Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft gedurende een periode van zeventien jaar een aanzienlijke hoeveelheid kinderporno in zijn bezit gehad. Het gaat immers om 57.261 foto’s en 1396 video’s. Dit is een ernstig strafbaar feit. Het is immers een feit van algemene bekendheid dat iedere kinderpornografische afbeelding een kind betreft dat – ten behoeve van het vervaardigen van die afbeelding – is misbruikt. Er zijn bij verdachte zowel beelden van poserende kinderen aangetroffen als beelden waarop zichtbaar is dat kinderen seksuele handelingen dienen te verrichten en worden gedwongen om seksuele handelingen te dulden. Verdachte is dan ook – indirect – betrokken bij en medeverantwoordelijk voor het misbruik van kinderen, die worden gedwongen te poseren en handelingen te ondergaan die op ernstige wijze inbreuk op hun lichamelijke integriteit maken. Met dit handelen wordt de productie van dergelijk materiaal immers gestimuleerd en in stand gehouden. Dat verdachte hieraan, als consument, een bijdrage levert, rekent de rechtbank verdachte aan. Op grond van het voorgaande acht de rechtbank op zijn minst de straf zoals door de officier van justitie geëist passend en geboden.

De rechtbank verbindt de bijzondere voorwaarden, zoals geadviseerd door de reclassering in het rapport van 18 januari 2018, aan de voorwaardelijke gevangenisstraf. Verdachte dient zich te houden aan de aanwijzingen van de reclassering, het ondergaan van een behandeling bij De Waag en het verplicht medewerking verlenen aan onaangekondigde controles van de politie van digitale gegevensdragers. Verdachte heeft zich op zitting bereid verklaard hieraan mee te werken.

In het voordeel van verdachte heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat hij direct openheid van zaken heeft gegeven en vrijwillig in behandeling is gegaan bij De Waag. Tevens is van belang dat verdachte blijkens het strafblad van 24 juli 2017 niet eerder in aanraking is gekomen met politie of justitie. Deze omstandigheden maken dat de rechtbank niet in het nadeel van verdachte zal afwijken van de eis van de officier van justitie.

Gelet op de aanzienlijke hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen en video’s en de lange periode dat verdachte dit in zijn bezit heeft gehad, zal de rechtbank de proeftijd bepalen op drie jaren. Hiermee wordt beoogd verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen.

6 Onttrekking aan het verkeer

De inbeslaggenomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

  1. Desktop PC (529669)

  2. Telefoon SAMSUNG (5259678)

  3. Harddisk WESTERN DIGITAL (525982)

5. Harddisk WESTERN DIGITAL (5259685)

dienen te worden onttrokken aan het verkeer en zijn daarvoor vatbaar, aangezien met behulp van deze voorwerpen het bewezen geachte is begaan en deze voorwerpen, doordat zich daarop kinderpornografische afbeeldingen en beelden bevinden, van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

Het inbeslaggenomen en niet teruggegeven voorwerp, te weten:

4. Harddisk QUANTUM (5259683)

dient te worden teruggegeven aan verdachte.

7 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36b, 36c, 36d, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

8 Beslissing

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 4 is vermeld.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 6 (zes) maanden.

Beveelt dat deze straf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van 3 (drie) jaren vast.

Stelt als algemene voorwaarden dat de veroordeelde

1. zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

2. ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

3. medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

De tenuitvoerlegging kan ook worden gelast indien veroordeelde gedurende de proeftijd de hierna vermelde bijzondere voorwaarden niet naleeft.

Stelt als bijzondere voorwaarden:

1. veroordeelde moet zich gedurende de proeftijd van drie jaren bij Reclassering Nederland te Amsterdam melden, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

2. veroordeelde moet zich gedurende de proeftijd van drie jaren onder behandeling stellen van De Waag op de tijden en plaatsen als door of namens die zorginstelling aan te geven, teneinde zich te laten behandelen;

3. veroordeelde is verplicht medewerking te verlenen aan het onaangekondigd door de politie laten controleren van digitale gegevensdragers op kinderporno en/of seksueel getinte gesprekken met minderjarigen. De reclassering bepaalt in overleg in welke gevallen en op welke wijze een controle plaatsvindt.

Geeft aan de reclassering opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Veroordeelt verdachte voorts tot een taakstraf bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid van 240 uren.

Beveelt dat, als de verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 120 dagen.

Verklaart onttrokken aan het verkeer:

  1. Desktop PC (529669)

  2. Telefoon SAMSUNG (5259678)

  3. Harddisk WESTERN DIGITAL (525982)

5. Harddisk WESTERN DIGITAL (5259685)

Gelast de teruggave aan verdachte van:

4. Harddisk QUANTUM (5259683)

Dit vonnis is gewezen door

mr. M. Vaandrager, voorzitter,

mrs. J.P.W. Helmonds en P. Farahani, rechters,

in tegenwoordigheid van S. Leenstra, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 26 april 2018.

De jongste rechter is buiten staat

dit vonnis mede te ondertekenen.

[(...)]