Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:1405

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
06-03-2018
Datum publicatie
16-03-2018
Zaaknummer
6464111 CV EXPL 17-26204
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wasmachinefabrikant Whirlpool moet de kosten van een monteur betalen die bij een klant langsging, omdat zij dacht dat haar Whirlpoolwasmachine kapot was. Haar was namelijk nooit gemeld dat er aan het bezoek van de monteur eventueel kosten waren verbonden die niet onder de garantie zouden vallen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 6464111 CV EXPL 17-26204

vonnis van: 6 maart 2018

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de besloten vennootschap Whirlpool Nederland B.V.

gevestigd te Breda

eiseres

nader te noemen: Whirlpool

gemachtigde: Van Arkel Gerechtsdeurwaarders & Incasso

t e g e n

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

nader te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De kantonrechter is uitgegaan van de volgende processtukken en/of proceshandelingen:

 • -

  dagvaarding van 2 oktober 2017, met een productie;

 • -

  conclusie van antwoord, met producties;

 • -

  instructievonnis;

 • -

  conclusie van repliek, met producties;

 • -

  conclusie van dupliek;

 • -

  dagbepaling vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

[gedaagde] heeft op 25 mei 2016 bij Mediamarkt een wasmachine gekocht van het merk Whirlpool.

1.2.

In de garantievoorwaarden van Whirlpool staat, voor zover hier van belang:

“ Whirlpool Nederland B.V. (…) staat er voor in dat uw apparaat van deugdelijk materiaal is vervaardigd en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is geproduceerd. Mocht zich desondanks binnen de termijn van 24 maanden na aankoop van het apparaat een defect voordoen ten gevolge van materiaal- en/of fabricagefouten dan verklaart Whirlpool zich bereid, met inachtneming van onderstaande bepalingen deze fouten te verhelpen zonder berekening van kosten. (…)

Garantiebepalingen

(…)

 Er worden geen kosten vergoed: indien geen defect werd geconstateerd; (…).”

1.3.

Op 18 oktober 2016 heeft [gedaagde] , na verwijzing door Mediamarkt, Whirlpool telefonisch gesproken, omdat haar wasmachine niet (goed) werkte. Er is afgesproken dat er een monteur bij de wasmachine zou komen kijken.

1.4.

Op 21 oktober 2016 heeft een door Whirlpool ingeschakelde monteur de wasmachine nagekeken en de software van de machine uitgelezen. De monteur heeft geconstateerd dat de wasmachine niet defect was, maar dat de kraan waarop de wasmachine was aangesloten niet goed werkte.

1.5.

[gedaagde] heeft van Whirlpool een factuur ontvangen met een totaalbedrag van € 107,80. Op de factuur staat, voor zover hier van belang:

“(…)

Werkrapport

Kraan geeft geen water, vervangen svp. Software uitgelezen, deze geeft geen fout aan in de wasmachine.

Totaal onderdelen 0.00

Tarief werk 89,09

Overige kosten 0.00

Bruto bedrag 89.09 te betalen incl. BTW 107.80

(…)

Tarief werk bestaat uit arbeidskosten en/of de voorrijkosten. (…).”

Vordering en verweer

2. Whirlpool vordert dat [gedaagde] bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
a. € 107,80 aan hoofdsom vermeerderd met de wettelijke (handels)rente vanaf 7 september 2017 tot de algehele voldoening;
b. € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;
c. € 1,72 aan rente, berekend tot en met 6 september 2017;
d. de proceskosten.

3. Whirlpool legt aan haar vordering ten grondslag dat zij in opdracht van [gedaagde] werkzaamheden heeft verricht, waarvan zij de kosten middels de factuur van 21 oktober 2017 bij [gedaagde] in rekening heeft gebracht. [gedaagde] heeft de factuur onbetaald gelaten. Aangezien zij incassomaatregelen heeft moeten treffen ter verkrijging van het openstaande bedrag, is [gedaagde] , naast de hoofdsom en rente, tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, aldus Whirlpool.

4. [gedaagde] heeft de vordering betwist. Zij heeft aangevoerd dat het bezoek van de monteur en de reparatie volgens Mediamarkt en Whirlpool onder de garantie zouden vallen. Nadat zij, ondanks de toezegging van Mediamarkt en Whirlpool, een factuur ontving van Whirlpool, heeft zij contact opgenomen met Mediamarkt. Mediamarkt zou contact opnemen met Whirlpool en alles afhandelen. Vervolgens heeft zij niets meer vernomen en was zij daarom in de veronderstelling dat zij de factuur niet meer hoefde te voldoen. Zij begrijpt dat er kosten zijn gemaakt en is bereid die kosten te betalen, maar vindt dat Whirlpool en Mediamarkt haar daarin tegemoet moeten komen. Als er namelijk destijds was gezegd dat zij de reparatie zelf moest betalen dan had zij geen monteur laten komen.

Nadere standpunten

5. Whirlpool heeft bij repliek naar voren gebracht dat zij op 18 oktober 2016, de dag waarop [gedaagde] belde voor een afspraak, aan [gedaagde] heeft medegedeeld dat op de wasmachine een fabrieksgarantie geldt van 24 maanden na aankoop van het apparaat. Op 21 oktober 2016 heeft de monteur geconstateerd dat de kraan waarop de wasmachine was aangesloten niet goed werkte. Dit defect valt buiten de fabrieksgarantie van de wasmachine. Ingevolge de garantievoorwaarden (rov. 1.2.) ziet de garantie immers op reparatie van defecten ten gevolge van materiaal- en/of fabricagefouten van de wasmachine zelf. De monteur heeft de software van de wasmachine uitgelezen en de kosten hiervan terecht bij [gedaagde] in rekening gebracht, aldus Whirlpool.

6. [gedaagde] heeft bij dupliek naar voren gebracht dat in de garantievoorwaarden niets staat vermeld over de kosten die zij zou moeten betalen als er geen defect aan het apparaat blijkt te zijn. Zij kon van te voren niet weten dat de kraan niet goed werkte en dat de wasmachine zelf niet defect was. Zij vindt het misleidend dat zij, ondanks dat was toegezegd dat er aan het monteursbezoek geen kosten verbonden waren, € 107,80 moet betalen.

Beoordeling

7. Tussen partijen is in geschil of [gedaagde] € 107,80 verschuldigd is voor de door de monteur van Whirlpool verrichte werkzaamheden. De kantonrechter oordeelt hierover als volgt.

8. Aan de orde is de nakoming van garantievoorwaarden in een overeenkomst met een consument. Whirlpool heeft naar voren gebracht dat zij, op moment dat [gedaagde] telefonisch contact met haar opnam in verband met de - volgens [gedaagde] - defecte wasmachine, heeft medegedeeld dat ten aanzien van de wasmachine een fabrieksgarantie geldt van 24 maanden na aankoop van de wasmachine. Gesteld noch gebleken is dat [gedaagde] er rekening mee moest houden dat er wellicht kosten aan het bezoek van de monteur van Whirlpool waren verbonden. Als Whirlpool toch aanspraak wil maken op die kosten, omdat achteraf blijkt dat er geen sprake is van een defect aan de wasmachine en de garantiebepalingen in een dergelijk geval niet van toepassing zijn, dan had zij naar het oordeel van de kantonrechter [gedaagde] hiervan voorafgaand aan het bezoek van de monteur op de hoogte moeten stellen. Nu Whirlpool dit heeft nagelaten heeft zij onvoldoende aan haar informatieverplichting inhoud gegeven en kan de hoofdsom niet worden toegewezen.

9. Nu de hoofdsom niet toewijsbaar is, worden alle nevenvorderingen eveneens afgewezen.

10. Nu Whirlpool in het ongelijk wordt gesteld wordt zij belast met de proceskosten. Aangezien [gedaagde] zich niet heeft laten bijstaan door een gemachtigde worden haar proceskosten op nihil gesteld.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt Whirlpool in de proceskosten die aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot worden op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J. van der Molen, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 6 maart 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.