Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:9970

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
15-12-2017
Datum publicatie
12-01-2018
Zaaknummer
13/684643-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de gewoonteheling van een groot aantal computers. Er is een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden opgelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NBSTRAF 2018/20 met annotatie van Mr. J. Boksem
NbSr 2018/20 met annotatie van Mr. J. Boksem
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM


VERKORT VONNIS

Parketnummer: 13/684643-16

Datum uitspraak: 15 december 2017

Verkort vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[naam verdachte] ,
geboren te [geboorteplaats] (Marokko) op [geboortedag] ,
ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het [adres] .

Samenvatting en leeswijzer

Onderstaande is een samenvatting van de belangrijkste beslissingen die de rechtbank heeft genomen in deze strafzaak tegen verdachte [naam verdachte] . Het is ook een leeswijzer die verwijst naar de volledige tekst die hierna is opgenomen. Mochten er verschillen te lezen zijn in deze samenvatting en de volledige tekst, dan is de laatste tekst beslissend.

Beschuldiging

Verdachte wordt beschuldigd van heling van een groot aantal computers. Hij zou dit een aantal jaren (van 8 april 2013 tot en met 29 december 2016) hebben gedaan met één of meerdere andere personen. Er zou daarom sprake zijn van medeplegen van gewoonteheling.

De beschuldiging (formeel heet dit de tenlastelegging) is opgenomen als bijlage 1 die is gehecht aan dit vonnis.

Bewijs

Verdachte heeft bekend dat hij vanaf begin 2016 wel wist dat hem door bepaalde personen gestolen computers werden aangeboden. Hij nam deze computers dan toch aan en verkocht ze weer door. Hij is daarbij, zoals hij zelf zegt, “ gezwicht voor het geld” en raakte gewend aan de luxe levensstijl die hij zichzelf had aangemeten.

De rechtbank vindt dat verdachte zich ook vóór 2016 heeft schuldig gemaakt aan heling. Hij kocht de computers meestal van personen die hij slechts bij hun voor- of bijnaam kende. Hij kocht van hen op ongebruikelijke tijden en zonder te vragen waar de computers vandaan kwamen. Hij kreeg geen facturen en betaling verliep contant. Van enige fiscale boekhouding en/of verantwoording is nooit sprake geweest.

Omdat verdachte op zo’n manier te werk ging, is duidelijk dat hij best begreep dat het om spullen ging die (hoogstwaarschijnlijk) gestolen waren. Hij kocht die spullen dan toch en vond het dus kennelijk geen probleem dat het geen zuivere handel was. Dat is genoeg om in juridische zin van opzet te spreken. Hij deed dat bovendien zo vaak, dat de rechtbank vindt dat sprake was van een gewoonte. Kortom: verdachte wordt veroordeeld voor gewoonteheling in de periode die in de beschuldiging is opgenomen. Hij wordt vrijgesproken van het “medeplegen”, omdat de rechtbank niet kan vaststellen dat hij dit met een of meerdere andere personen heeft gedaan.

De bewijsoverwegingen zijn te lezen in onderdeel 4.4. De volledige bewezenverklaring is opgenomen als bijlage 2 die is gehecht aan dit vonnis.

Straf

Verdachte wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 42 maanden met aftrek van voorarrest.

De motivering van deze straf is te lezen in onderdeel 8.3

Slachtoffers/vorderingen benadeelde partijen

Een aantal bedrijven of personen heeft een vordering tot schadevergoeding ingediend. Zij hebben schade gevorderd die te maken heeft met inbraken in hun panden waarbij 1 of meer computers zijn meegenomen.

Zogenaamde braakschade kan verdachte niet worden toegerekend. Die schade is een rechtstreeks gevolg van de inbraak en daarbij is verdachte nooit betrokken geweest. Dat betekent dat gevorderde schade voor zover die ziet op braakschade is afgewezen.

De rechtbank heeft ook de gevraagde immateriële schadevergoeding afgewezen.

Wel is in een aantal gevallen zogenaamde bijkomende schade toegewezen. Verdachte zal die moeten vergoeden.

Eén en ander is uitgewerkt in onderdeel 9.

Tot zover de samenvatting en leeswijzer; hierna volgt de volledige tekst van het vonnis.

1 Het onderzoek op de zitting

Dit verkort vonnis1 is op tegenspraak2 gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 1 december 2017.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, mr. E. Broekhof, en van wat verdachte en zijn raadsman, mr. E.M. Steller, naar voren hebben gebracht.

2 De beschuldiging

Verdachte wordt er – kort gezegd en na wijziging op de zitting – van beschuldigd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan:

- Feit 1: in vereniging een gewoonte maken van de opzetheling van een groot aantal Apple-producten in of omstreeks de periode van 8 april 2013 tot en met 29 december 2016 in Amsterdam en/of Blaricum en/of Utrecht. Subsidiair gaat het om de gewone (niet gewoonte) heling van die producten.

Feit 4: per vergissing is hier dezelfde beschuldiging opgenomen als bij feit 1.

De tekst van de volledige beschuldiging is opgenomen in bijlage I die aan dit vonnis is gehecht en geldt als hier ingevoegd.

3. De ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie ten aanzien van het ten laste gelegde feit 4

De rechtbank oordeelt dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk3 is ten aanzien van het ten laste gelegde feit 4 omdat tijdens de zitting is gebleken dat sprake is geweest van een vergissing en dit feit per ongeluk op de dagvaarding is beland. Dit betekent dat de rechtbank inhoudelijk niet meer op deze beschuldiging zal ingaan.

4 Waardering van het bewijs

4.1.

Inleiding

De rechtbank leidt uit het dossier en de behandeling ter terechtzitting het volgende af.

Op 23 augustus 2016 werd onder leiding van het Openbaar Ministerie het onderzoek met de naam 13PRIK gestart. In dit onderzoek naar inbraken kwam naar voren dat één van de vermoedelijke inbrekers veel contact had met het telefoonnummer [nummer 1] . Dit telefoonnummer bleek van verdachte te zijn. Het vermoeden bestond dat verdachte heler was van gestolen goederen die afkomstig waren van (voornamelijk) bedrijfsinbraken. Op 29 november 2016 en 29 december 2016 is verdachte aangehouden. Bij hem waren goederen aanwezig die bleken te zijn gestolen. Daarnaast stond op zijn laptop een Excel-bestand ‘voorraad nieuwe lijst 2016’ waarin 230 unieke serienummers van Apple-producten werden aangetroffen. Veel van deze serienummers bleken te herleiden naar verschillende aangiften. Het Excel-bestand leek op een administratie: naast serienummers werden ook specificaties, de inkoopprijs en de leverancier/inkoper vermeld. Tevens werden op de laptop van verdachte diverse afbeeldingen van Apple-producten aangetroffen. Hierbij werden specificaties, serienummers, staat, datum van inkoop en afkomst vermeld.

De conclusie van het onderzoeksteam van de politie was dat verdachte jarenlang op bedrijfsmatige wijze bezig is geweest met de handel in Apple-producten die van diefstal afkomstig waren. Het is onduidelijk van wie hij deze producten kocht, maar wel blijkt dat hij dat in elk geval deed van personen die hij “ [naam 1] ” en “ [naam 2] ” noemde.

4.2.

Wat vindt de officier van justitie?

De officier van justitie vindt dat de gewoonteheling in de periode van 8 april 2013 tot en met 29 december 2016 – bewezen kan worden verklaard.

Zij baseert zich onder meer op tapgesprekken waaruit zij afleidt dat inbrekers korte tijd na de inbraak met verdachte contact hadden over goederen. Ook wijst zij op de gestolen goederen die in de woning van verdachte zijn aangetroffen en op het Excel-bestand genaamd ‘voorraad nieuwe lijst 2016’ op de laptop van verdachte. Uit deze administratie blijkt dat hij de goederen overdroeg en hier geld mee verdiende, aldus de officier.

Nu niet blijkt dat verdachte deze gewoonteheling met een ander pleegde, heeft de officier vrijspraak voor het medeplegen gevorderd.

4.3.

Wat vindt de raadsman?

De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat ten aanzien van een aantal serienummers de gewoonteheling kan worden bewezen. Voor die goederen heeft verdachte meer dan 25% minder betaald dan de ‘normale’ inkoopprijs. Dan kan worden gesproken van een redelijk vermoeden dat verdachte ervan uitging dat deze goederen waren gestolen, aldus de raadsman.

Voor het overige heeft de raadsman van verdachte vrijspraak bepleit.

Volgens de raadsman kan van een aantal serienummers niet worden vastgesteld dat deze van misdrijf afkomstig zijn. Daarnaast kocht verdachte de goederen, met uitzondering van de eerder genoemde goederen, tegen een reële inkoopprijs in en was hij dus in de veronderstelling dat hij legale goederen inkocht. De aanduiding ‘STOP’ achter enkele goederen in de lijsten van verdachte had bovendien een andere betekenis dan de politie suggereert. Het betekende dat zich een probleem voordeed bij het opnieuw installeren van het systeem op de computer, en niet dat deze goederen vermeld stonden op de website stopheling.nl.

Verdachte heeft jarenlang veel Apple computers verkocht. Op één incident na had verdachte nooit klachten. Uit dat ene incident kan niet worden afgeleid dat alle spullen, die hij van deze personen kocht, gestolen waren. Ook checkte verdachte sindsdien de goederen op de website stopheling.nl. De producten die hij voor een reële prijs kocht, stonden niet op de site en lieten, met uitzondering van één goed, geen sporen zien van diefstal. De verkopers hadden ook een logisch verhaal hoe ze aan die spullen kwamen.

Tot slot heeft de raadsman een voorwaardelijk verzoek gedaan. Mocht de rechtbank het OVC-gesprek vanaf pagina 899 van het dossier voor het bewijs gebruiken, verzoekt de raadsman om de gesprekken aan de verdediging ter hand te stellen, zodat verdachte kan aangeven waar de transcripties niet lijken te kloppen.

4.4.

Wat vindt de rechtbank?

Het gaat in deze zaak om grote aantallen gestolen computers die jarenlang aan verdachte zijn aangeboden en die hij vervolgens ook kocht. Hij zou de computers hebben opgeknapt (de rechtbank begrijpt: de hardware getest, het besturingssysteem gewist en vervolgens opnieuw geïnstalleerd) en vervolgens weer hebben doorverkocht. Van deze handel hield verdachte een administratie bij. Daarin hield hij van elk goed bij om wat voor goed het ging inclusief serienummer, wanneer hij dit had gekocht, van wie hij dit had gekocht en voor hoeveel, wat de specifieke kenmerken van dit goed waren en aan hij wie hij het goed weer doorverkocht. Verdachte heeft zich niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft nooit belasting betaald over zijn inkomsten uit deze handel.

De serienummers die niet (correct) in de aangiftes staan

De raadsman heeft erop gewezen dat een aantal serienummers uit de lijst ‘voorraad verkocht 2016’ niet klopt met het nummer dat genoemd wordt in de aangifte waar de politie het aan heeft gekoppeld. Een aantal andere serienummers op die lijst heeft de politie gekoppeld aan aangiften waar helemaal geen serienummer in is genoemd. Daarom vindt de raadsman dat verdachte voor deze serienummers moet worden vrijgesproken.

De rechtbank is dat niet met de raadsman eens. Het klopt dat niet alle serienummers (correct) zijn terug te vinden in de aangiften waar ze volgens de politie bij horen. Wel heeft een verbalisant in een proces-verbaal uitgelegd dat hij de serienummers van de lijst in het politiesysteem heeft ingevoerd, waarna die bleken overeen te komen met de bijgevoegde aangiften. De rechtbank gaat uit van de betrouwbaarheid van dit onderzoek. Een belangrijke overweging daarbij is dat de politie nummers van de lijst in het systeem heeft ingevoerd, waarna aangiften uit het systeem naar voren kwamen. Die nummers en aangiften zijn dan dus in het systeem aan elkaar gekoppeld. De rechtbank gaat er niet vanuit dat de politie zomaar lukraak een paar aangiften in het dossier heeft gestopt en daarbij heeft beweerd dat het systeem die aan een serienummer koppelde, terwijl dat niet waar is. Hiervoor bestaat geen enkele aanwijzing. De rechtbank gaat er dus vanuit dat de politie zo te werk is gegaan als in het proces-verbaal met betrekking tot dat onderzoek is opgeschreven. Goed denkbaar is dat bij het overnemen van de vele serienummers in diverse documenten tikfouten zijn gemaakt. Dit kan zijn gebeurd bij het opnemen van de aangiften of bij het opstellen van de lijst door verdachte zelf. De rechtbank zal dus geen gevolgen verbinden aan het feit dat sommige serienummers kleine verschillen hebben. Voor wat betreft de aangiften waarin helemaal geen serienummer wordt genoemd, veronderstelt de rechtbank dat het serienummer dan op een andere plek/manier in het politiesysteem is opgenomen en aan deze aangiften is gekoppeld. Zoals gezegd is er immers geen reden om er aan te twijfelen dat het systeem deze aangiften ‘ophaalde’ in reactie op een zoekslag naar die serienummers.

Vanaf 2016

Verdachte heeft op de zitting verklaard dat hij vanaf begin 2016 wist dat hem door met name de personen “ [naam 1] ” en “ [naam 2] ” wel eens gestolen computers werden aangeboden, maar dat hij deze toch afnam en weer verder verkocht. Hiermee bekent hij dat hij zich vanaf dat moment tot aan zijn tweede aanhouding in december 2016 schuldig heeft gemaakt aan opzetheling. Hij was, zoals hij zelf heeft verklaard, “gezwicht voor het geld” en inmiddels gewend geraakt aan de “luxe levensstijl die hij zichzelf had aangemeten”. Met de officier van justitie en de raadsman van verdachte is de rechtbank van oordeel dat sprake is geweest van gewoonteheling, gelet op de hoeveelheden computers en de regelmaat van het verwerven, het voorhanden hebben en het overdragen van deze goederen.

Vóór 2016

De vraag die vervolgens moet worden beantwoord, is of verdachte zich vóór 2016 ook schuldig heeft gemaakt aan (enige vorm van) heling. De rechtbank vindt dat dit het geval is en zal dit hierna uitleggen.

Kort gezegd komt het erop neer dat verdachte moet hebben geweten dat hij door zijn manier van werken een grote kans liep dat hij zich schuldig maakte aan het handelen in gestolen goederen, en dat hij deze kans op de koop heeft toegenomen. In juridische bewoordingen heet dit “voorwaardelijk opzet”.

Verdachte ontkent dat hij zich in de periode vóór 2016 schuldig heeft gemaakt aan heling. Hij verwijst daarvoor naar de inkoopprijs die hij voor de goederen betaalde en die bij hem geen argwaan wekte. Daarnaast had hij nooit een klacht gehad over zijn verkochte computers en stond hij op bijvoorbeeld eBay te boek als een betrouwbaar verkoper.

Bij heling is de prijs die men als koper betaalt een belangrijke factor. Als de prijs van een goed “te mooi is om waar te zijn”, dan klopt er vaak iets niet. Andersom is het niet zo dat als je een redelijke prijs denkt te betalen, je er daarmee zonder meer vanuit mag gaan dat sprake is van goederen met een legale herkomst. De prijs is namelijk niet de enige factor die van belang is. Er zijn meer omstandigheden die tot de conclusie kunnen leiden dat de kans groot is dat een goed gestolen is.

In deze zaak zijn de volgende omstandigheden van belang.

Vast staat dat verdachte veel kennis had van computers. Zijn hobby, namelijk het kopen, opknappen en weer doorverkopen van computers, was immers door de jaren heen uitgegroeid tot een bedrijf. Verdachte heeft zich ontwikkeld tot een professionele handelaar die regelmatig partijen computers opkocht. Van zo iemand mag bij de aankoop van computers worden verwacht dat hij meer onderzoek doet dan de gemiddelde consument. Verdachte heeft verklaard dat hij de computers vooral kocht van personen die hij als “ [naam 1] ” en “ [naam 2] ” kende. Hun volledige namen wist hij niet en hij had, behalve hun telefoonnummers, geen gegevens van hen. Zij boden verdachte regelmatig partijen computers aan. Het kwam ook wel eens voor dat verdachte op ongebruikelijke tijdstippen, zoals ’s-avonds laat of midden in de nacht, door “ [naam 2] ” werd gebeld om een afspraak te maken voor de verkoop van de computers. Verdachte heeft verklaard dat zij hem daarbij vertelden dat de computers onder andere van failliete boedels afkomstig waren.

Failliete boedels worden meestal door een curator verkocht. Zonder enige onderbouwing (die niet is gegeven) is volstrekt niet geloofwaardig dat ene “ [naam 1] ” en “ [naam 2] ” telkens opnieuw op een legale manier de hand zouden weten te leggen op failliete boedels die vrijwel volledig bestaan uit Apple-apparatuur. De rechtbank gelooft ook niet dat dit aan verdachte werd verteld en dat verdachte dit dan daadwerkelijk geloofd zou hebben.

De hele manier van handelen (telkens opnieuw dure Apple apparatuur kopen van ene “ [naam 1] ” en “ [naam 2] ” van wie verdachte verder helemaal niets wist, zonder enig zakelijk papierwerk) straalt zozeer uit dat het om illegale handel gaat, dat verdachte dat ook begrepen moet hebben. Het feit dat hij (juist als professionele handelaar) ieder onderzoek naar de herkomst van de spullen achterwege liet, onderstreept dat nog eens. Kennelijk nam hij de grote kans dat het gestolen spul was, voor lief.

Het dossier spreekt niet van andere, eerlijke aanbieders. Verdachte heeft hier weinig over willen verklaren. Hij heeft nooit iets gevraagd over de precieze herkomst van de computers, bijvoorbeeld van welke failliete bedrijven ze afkomstig waren. Ook heeft hij zich kennelijk niet afgevraagd hoe het mogelijk was dat hem (nagenoeg) altijd partijen kostbare Apple producten werden aangeboden, die zoals verdachte zelf heeft verklaard waardevast zijn en het daarom goed doen op de tweedehands markt.

Voorts heeft hij nooit een factuur ontvangen en heeft hij zelf geen onderzoek gedaan naar de herkomst van de computers, terwijl hij deze vaak wel enige tijd voorhanden had. De verklaring van verdachte dat hij zich nooit heeft afgevraagd waar de computers precies vandaan kwamen, zelfs niet toen op menig computer accounts van kennelijke werknemers van diverse bedrijven zichtbaar werden, acht de rechtbank daarom ongeloofwaardig.

Verdachte is eerder veroordeeld voor heling en had met de kennis die hij daardoor had voorzichtiger moeten zijn. Hij had de jongens die hij enkel kende als “ [naam 1] ” en “ [naam 2] ” op zijn minst enige vragen moeten stellen voordat hij de computers van hen afnam.

Onder de omstandigheden zoals die hiervoor zijn beschreven, bestond er een aanmerkelijke kans dat de computers die aan verdachte werden aangeboden, gestolen waren. Door geen vragen te stellen en geen enkel onderzoek te doen naar de herkomst van de computers, heeft verdachte deze aanmerkelijke kans aanvaard. Hij heeft op zijn minst het risico genomen dat hij handelde in gestolen computers. Daarmee heeft hij zich dus ook vóór 2016 schuldig gemaakt aan opzetheling.

Uit het dossier blijkt dat de oudste aangifte die gekoppeld kan worden aan een computer die in de administratie van verdachte voorkomt, ziet op een bedrijfsinbraak van 8 april 2013. Hoewel niet vaststaat op welk moment verdachte de computers die toen zijn gestolen voorhanden heeft gekregen, is dit in elk geval niet voor 8 april 2013 geweest. De periode zoals in de beschuldiging opgenomen, kan dus bewezen worden.

Voorwaardelijk verzoek van de raadsman van verdachte

De rechtbank zal het OVC-gesprek (vanaf pagina 899 van het dossier) niet als bewijs gebruiken, waardoor de voorwaarde waaronder de raadsman zijn verzoek heeft gedaan, niet intreedt. Daarom komt de rechtbank niet aan de inhoudelijke beoordeling van dit verzoek toe.

4.5.

Wat vindt de rechtbank bewezen?

De rechtbank acht – kort gezegd – bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de gewoonteheling van een groot aantal gestolen computers in de periode van 8 april 2013 tot en met 29 november 2016 in Blaricum.

De tekst van de bewezenverklaring is opgenomen in bijlage II die aan dit vonnis is gehecht en geldt als hier ingevoegd.

4.5.1.

Gedeeltelijke vrijspraak

De rechtbank spreekt verdachte vrij van het ten laste gelegde medeplegen nu uit het dossier niet blijkt dat ten aanzien van de gewoonteheling sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking met een of meer anderen.

5 Het bewijs

De rechtbank zal de bewijsmiddelen waarop de bewezenverklaring is gebaseerd uitwerken als tegen dit vonnis hoger beroep wordt ingesteld.

6 Is wat is bewezen strafbaar?

Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7 Kan de verdachte worden gestraft?

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 De straf en uitleg waarom de rechtbank tot die straf komt

8.1.

Wat vindt de officier van justitie?

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaren. Verdachte heeft met zijn gedrag een systeem in stand gehouden van het plegen van (bedrijfs-)inbraken. Daardoor is hij een schakel geweest in een keten die ervoor zorgt dat diverse bedrijven schade hebben geleden. Hij runde een bedrijf in de handel in van diefstal afkomstige goederen, verdiende bergen met geld en droeg hierover geen belasting af. Hij is bovendien direct na de schorsing van zijn voorlopige hechtenis weer doorgegaan met zijn criminele activiteiten.

8.2.

Wat vindt de raadsman van verdachte?

De raadsman van verdachte heeft verzocht om een gevangenisstraf voor de duur van maximaal een half jaar op te leggen met eventueel daarnaast een groot voorwaardelijk strafdeel of een werkstraf. Verdachte heeft tot aan de zomer van 2018 iemand gevonden die in zijn winkel kan helpen, maar na die tijd heeft hij niemand. Wanneer de winkel failliet zou gaan, kan verdachte de ontnemingsvordering die hem boven het hoofd hangt niet meer betalen, waardoor hij terug naar de gevangenis zou moeten. Het leven van hem en dat van zijn gezin wordt compleet omver getrokken, hetgeen niet in verhouding staat tot de ernst van het feit.

8.3.

Wat vindt de rechtbank?

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf rekening gehouden met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals van een en ander ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich voor een langere periode op grote schaal schuldig gemaakt aan de heling van gestolen computers. Hij runde een illegaal bedrijf waarbij hij de computers inkocht, deze opnieuw installeerde en vervolgens weer doorverkocht. De professionaliteit van zijn bedrijf blijkt onder meer uit het feit dat verdachte lijsten verstrekte aan de personen van wie hij de computers inkocht. Op deze lijsten stonden vaste prijzen voor bepaalde computers vermeld, waardoor de verkopers precies wisten welk bedrag zij van verdachte konden ontvangen. Hierdoor profileerde verdachte zich lange tijd als vaste afnemer van gestolen goederen en hield op die manier het plegen van woning- en bedrijfsinbraken in stand. Zonder de mogelijkheid om de buit te verkopen aan personen zoals verdachte, is het voor inbrekers immers een stuk minder aantrekkelijk om in te breken.

Dat veel mensen schade hebben geleden door die inbraken blijkt uit de vele aangiften en vorderingen van benadeelde partijen die zijn ingediend.. Mensen hebben zich angstig en onveilig gevoeld nadat bij hun thuis was ingebroken en bedrijven hebben meerdere dagen niet kunnen werken doordat computers waren gestolen. De schade die daardoor is veroorzaakt, is zonder twijfel veel groter dan de winsten die verdachte voor zichzelf heeft geboekt. Hoewel deze schade niet volledig aan verdachte te wijten is, heeft hij daar toch een flink aandeel in.

De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat het hem kennelijk weinig kon schelen dat anderen schade hadden ondervonden en hun spullen kwijt waren. Verdachte heeft immers op de zitting verklaard: “Ik was gezwicht voor het geld en gewend geraakt aan een luxe levensstijl”.

Toch heeft verdachte (uiteindelijk) enig blijk van inzicht getoond. Op de zitting heeft hij verklaard dat het niet goed is wat hij heeft gedaan, dat hij beter had moeten weten en dat hij een straf verdient. Daarnaast heeft hij in zijn laatste woord excuses gemaakt aan de benadeelde partijen en slachtoffers in deze zaak. Hij kwam hierbij overtuigend op de rechtbank over.

Er is hier sprake van gewoonteheling. Gedurende lange tijd heeft verdachte gehandeld in gestolen computers waarbij het hem er alleen om ging geld te verdienen en een luxe bestaan op te bouwen. Een langdurige gevangenisstraf is dan op zijn plaats. Dit is niet alleen aan verdachte maar ook aan anderen een signaal dat dit gedrag niet wordt geaccepteerd en dat het uiteindelijk ook niet loont.

De officier van justitie vordert 6 jaren gevangenisstraf, de maximum straf die het wetboek van strafrecht kent. Zij lijkt niet of nauwelijks rekening te hebben gehouden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte. De rechtbank realiseert zich dat verdachte een ontnemingsvordering boven zijn hoofd hangt en dat hij de gevolgen van zijn strafbare handelen daarom nog jaren zal ondervinden. Hiermee, en ook met zijn overige persoonlijke omstandigheden en het door hem getoonde inzicht in zijn strafbare handelen, houdt de rechtbank rekening bij bepalen van de duur van de op te leggen straf.

De rechtbank zal aan verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen voor de duur van 42 maanden.

9 Schadevergoeding

Voordat de vorderingen afzonderlijk worden behandeld, zullen enkele algemene overwegingen worden gegeven, die voor elke benadeelde partij in dit dossier gelden.

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad kan de vordering van een benadeelde partij, over een benadeling door diefstal, onder bijzondere omstandigheden worden toegerekend aan de heler van bij die diefstal buitgemaakte goederen.

In deze zaak zijn die bijzondere omstandigheden er. In sommige gevallen was de tijd tussen de diefstal van het goed en het voorhanden krijgen daarvan door verdachte, zeer kort. Bovendien heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan gewoonteheling, waarmee hij er jarenlang voor heeft gekozen een onmisbare schakel te vormen tussen de uiteindelijke koper en de dief. De rechtbank zal daarom de bijkomende schade van de diefstallen die ziet op de in de bewezenverklaring genoemde goederen aan verdachte toerekenen. Dat betekent dat hij (een deel van) die schade moet vergoeden.

Wat betreft de braakschade oordeelt de rechtbank dat deze schade een rechtstreeks gevolg van de inbraak is en niet van de heling. Nu verdachte geen opdracht gaf tot inbraak of op andere wijze hier direct bij betrokken was, is sprake van een te ver verwijderd verband om de braakschade aan hem toe te rekenen. Voor alle benadeelde partijen geldt dat hun vordering, voor zover die gaat over materiële schade die ziet op deze schade, wordt afgewezen.

Waar door benadeelde partijen immateriële schade wordt gevorderd, zal de rechtbank deze afwijzen. Wanneer de benadeelde partij een rechtspersoon is, bestaat geen ruimte een schadevergoeding wegens psychisch letsel toe te kennen. Voor de natuurlijke personen geldt dat in geen van de gevallen de benadeelde partij op grond van artikel 6:106 lid 1 Burgerlijk Wetboek in aanmerking komt voor immateriële schadevergoeding. Enkel psychisch onbehagen of zich gekwetst voelen is – hoe begrijpelijk ook – geen geestelijk letsel zoals bedoeld in voornoemd artikel.

Hieronder zal per benadeelde partij worden uitgelegd welk deel van de vordering wordt toegewezen.

Ten aanzien van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

De benadeelde partij [slachtoffer 1] vordert € 14.000 aan materiële schadevergoeding en € 8.000 aan immateriële schadevergoeding.

Uit de vordering blijkt onvoldoende welk deel van de materiële schade door de verzekering is vergoed en voor welk deel (en waarom) nu nog een vergoeding wordt gevorderd. Daarom zal de benadeelde partij ten aanzien van dit gedeelte niet-ontvankelijk in haar vordering worden verklaard. De benadeelde partij kan desgewenst haar vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen. De gevorderde immateriële-schadevergoeding wordt afgewezen.

Ten aanzien van de benadeelde partij [slachtoffer 11]

De benadeelde partij [slachtoffer 11] vordert € 6.708,71 aan materiële schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente. De schade ziet op apparatuur, privé-eigendommen en inkomstenderving.

Uit de vordering blijkt onvoldoende welk deel van de materiële schade door de verzekering is vergoed en voor welk deel (en waarom) nu nog een vergoeding wordt gevorderd. Daarom zal de benadeelde partij ten aanzien van dit gedeelte niet-ontvankelijk in haar vordering worden verklaard. De benadeelde partij kan desgewenst haar vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Ten aanzien van de benadeelde partij [slachtoffer 2]

De benadeelde partij [slachtoffer 2] vordert € 93 aan materiële schadevergoeding en € 1.000 aan immateriële schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente. De materiële schade ziet op een weggenomen computer.

Uit de vordering blijkt dat de verzekeraar de waarde van de weggenomen computer nagenoeg geheel heeft vergoed. Omdat niet is onderbouwd waarom nog meer moet worden vergoed dan reeds door de verzekeraar is vergoed, zal de rechtbank de benadeelde partij ten aanzien van dit gedeelte niet-ontvankelijk in haar vordering verklaren. De benadeelde partij kan desgewenst haar vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen. De gevorderde immateriële schadevergoeding wordt afgewezen.

Ten aanzien van de benadeelde partij [slachtoffer 3]

De benadeelde partij [slachtoffer 3] vordert € 2.700 aan materiële schadevergoeding en € 200 aan immateriële schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente. De materiële schade ziet op twee filmdagen die niet zijn doorgegaan (met een dagtarief van € 300) en op zeven dagen vertraging die zijn opgelopen.

Omdat de gevorderde materiële schadevergoeding onvoldoende is onderbouwd, zal de rechtbank de benadeelde partij ten aanzien van dit gedeelte niet-ontvankelijk in haar vordering verklaren. De benadeelde partij kan desgewenst haar vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen. De gevorderde immateriële schadevergoeding wordt afgewezen.

Ten aanzien van de benadeelde partij [slachtoffer 4]

De benadeelde partij [slachtoffer 4] vordert € 350 aan materiële schadevergoeding en € 2.500 aan immateriële-schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente. De materiële schade ziet op spaarpotten die zijn weggenomen. Om vergoeding van de braakschade wordt niet verzocht, omdat deze reeds door de verzekeraar is vergoed.

Omdat uit de bewezenverklaring niet blijkt dat verdachte de bij [slachtoffer 4] weggenomen goederen heeft geheeld, wordt de gevorderde materiële schadevergoeding afgewezen. De gevorderde immateriële schadevergoeding wordt eveneens afgewezen.

Ten aanzien van de benadeelde partij [slachtoffer 5]

De benadeelde partij [slachtoffer 5] vordert € 2.777 aan materiële schadevergoeding en € 216 aan immateriële schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente. De materiële schade ziet op een weggenomen computer, een navigatiesysteem, een laptoptas en een externe harde schijf.

Omdat uit de bewezenverklaring niet blijkt dat verdachte de bij [slachtoffer 5] weggenomen goederen heeft geheeld, wordt de gevorderde materiële schadevergoeding afgewezen. De gevorderde immateriële schadevergoeding wordt eveneens afgewezen.

Ten aanzien van de benadeelde partij [slachtoffer]

De benadeelde partij [slachtoffer] vordert € 475 aan materiële schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente. De schade ziet op diverse weggenomen goederen.

Uit de vordering blijkt dat de verzekeraar een deel van de weggenomen goederen heeft vergoed. Echter, onduidelijk blijft op welke goederen die vergoeding ziet en waarom en daarnaast nog meer schade zou moeten worden vergoed. Daarom wordt de benadeelde partij niet-ontvankelijk in haar vordering verklaard. De benadeelde partij kan desgewenst haar vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen

Ten aanzien van de benadeelde partij [slachtoffer 6]

De benadeelde partij [slachtoffer 6] vordert € 6.227,53 aan immateriële schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente. De schade ziet op misgelopen, niet-declarabele uren.

Het verweer van de raadsman van verdachte dat niet is gebleken dat [slachtoffer 6] rechtsgeldig is vertegenwoordigd door [naam 3] , wordt verworpen omdat dit onvoldoende is onderbouwd.

Vast staat dat de benadeelde partij [slachtoffer 6] door het bewezenverklaarde rechtstreeks schade is toegebracht. De gevorderde schadevergoeding beschouwt de rechtbank als materiële schade en komt de rechtbank voor het deel groot € 3.000 niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal daarom in zoverre worden toegewezen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd, te weten 28 februari 2016. Van [slachtoffer 6] zijn zeven computers weggenomen, waarvan er vijf door verdachte zijn geheeld. De rechtbank acht het redelijk en billijk om als uitgangspunt één werkdag, de dag na de inbraak, te nemen waarop vijf werknemers met een gemiddeld uurtarief van € 100 niet hebben kunnen werken. De rechtbank gaat daarbij uit van zes uren per persoon die op die dag zijn verloren.

Voorts dient de verdachte te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken.

In het belang van de benadeelde partij [slachtoffer 6] wordt, als extra waarborg voor betaling aan laatstgenoemde, de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht aan verdachte worden opgelegd.

Ten aanzien van de benadeelde partij [slachtoffer 7]

De benadeelde partij [slachtoffer 7] vordert € 13.223,10 aan materiële schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente. De schade ziet op weggenomen computerapparatuur, schade aan de deur dan wel het rolluik en vier dagen stilstand.

Uit de vordering blijkt dat de verzekeraar de waarde van het weggenomen computerapparatuur nagenoeg geheel heeft vergoed. Omdat niet is onderbouwd waarom nog meer moet worden vergoed dan al door de verzekeraar is vergoed, zal de rechtbank de benadeelde partij ten aanzien van dit gedeelte, te weten een bedrag van € 4.975,10, niet-ontvankelijk in haar vordering verklaren. Voorts is de schade doordat het bedrijf vier dagen stil heeft gestaan niet onderbouwd. De rechtbank zal de benadeelde partij ten aanzien van dit gedeelte, te weten een bedrag van € 6.500, eveneens niet-ontvankelijk in haar vordering verklaren. De benadeelde partij kan desgewenst haar vordering met betrekking tot voornoemde onderdelen bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

De gevorderde schade aan de deur dan wel het rolluik, te weten een bedrag van € 1.768, beschouwt de rechtbank als braakschade en is een rechtstreeks gevolg van de inbraak en niet van de heling. Deze gevorderde schade zal daarom worden afgewezen.

Ten aanzien van de benadeelde partij [slachtoffer 8]

De benadeelde partij [slachtoffer 8] vordert € 4.017,04 aan materiële schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente. De schade ziet op drie weggenomen computers.

Omdat, de dagwaarde van de weggenomen computers reeds door de verzekeraar is vergoed, wordt de gevorderde schadevergoeding afgewezen.

Ten aanzien van de benadeelde partij [slachtoffer 9]

De benadeelde partij [slachtoffer 9] vordert € 5.988,24 aan materiële schadevergoeding en € 500 aan immateriële schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente.

Omdat de vordering ten aanzien van de materiële schade onvoldoende duidelijk is, zal de rechtbank de benadeelde partij ten aanzien van dit gedeelte niet-ontvankelijk in haar vordering verklaren. De benadeelde partij kan desgewenst haar vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen. De gevorderde immateriële schadevergoeding wordt afgewezen.

Ten aanzien van de benadeelde partij [slachtoffer 10]

De benadeelde partij [slachtoffer 10] vordert € 1.098,44 aan materiële-schadevergoeding. De schade ziet op een weggenomen laptop.

Vast staat dat de benadeelde partij [slachtoffer 10] door het bewezenverklaarde rechtstreeks materiële schade is toegebracht. De gevorderde schadevergoeding komt de rechtbank voor het deel groot € 549,22 niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal daarom in zoverre worden toegewezen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd, te weten 1 juli 2014.

Voorts dient de verdachte te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken.

In het belang van de benadeelde partij [slachtoffer 10] wordt, als extra waarborg voor betaling aan laatstgenoemde, de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht aan verdachte worden opgelegd.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 36f en 417 van het Wetboek van Strafrecht.

11 Beslissing

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

Verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging ten aanzien van het ten laste gelegde feit 4.

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 4.5 en in de bijlage II is vermeld.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

Een gewoonte maken van het plegen van opzetheling

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [naam verdachte], daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 (tweeënveertig) maanden.

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 10] , wonende te [woonplaats 1] , toe tot een bedrag van € 549,22 (vijfhonderdnegenenveertig euro en tweeëntwintig cent), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het ontstaan van de schade (1 juli 2014) tot aan de dag van de algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte aan [slachtoffer 10] voornoemd, het toegewezen bedrag te betalen.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op, aan de Staat, ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 10] , te betalen de som van € 549,22 (vijfhonderdnegenenveertig euro en tweeëntwintig cent), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het ontstaan van de schade (1 juli 2014) tot aan de dag van de algehele voldoening, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 10 (tien) dagen, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 6] , gevestigd te [woonplaats 2] , toe tot een bedrag van € 3.000 (drieduizend euro), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het ontstaan van de schade (28 februari 2016) tot aan de dag van de algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte aan [slachtoffer 6] voornoemd, het toegewezen bedrag te betalen.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op, aan de Staat, ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 6] , te betalen de som van € 3.000 (drieduizend euro), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het ontstaan van de schade (28 februari 2016) tot aan de dag van de algehele voldoening, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 40 (veertig) dagen, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

Wijst af de vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 4] , [slachtoffer 5] en [slachtoffer 8].

Wijst gedeeltelijk af de vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] , [slachtoffer 7] en [slachtoffer 9] en verklaart hen voor het overige niet-ontvankelijk in hun vorderingen.

Verklaart de benadeelde partijen [slachtoffer 11] en [slachtoffer] niet-ontvankelijk in hun vorderingen.

Dit vonnis is gewezen door

mr. G.P.C. Janssen, voorzitter,
mrs. M.F. Ferdinandusse en L. Dolfing, rechters,
in tegenwoordigheid van mr. D. Spaan, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 15 december 2017.

Bijlage I – de tenlastelegging

Aan verdachte [naam verdachte] wordt ten laste gelegd dat:

Feit 1:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 8 april 2013 tot en met 29 december 2016 te Amsterdam en/of Blaricum en/of Utrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van opzetheling, immers heeft hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens)

-17, in elk geval een of meer iMac(s) (merk Apple, [typenummer 1] en/of

* serienummer(s): [nummer 2] en/of [nummer 3] , aangifte [naam aangever 1] , pagina 112
* serienummer: [nummer 4] , aangifte [naam aangever 2] , pagina 119
* serienummer: [nummer 5] , aangifte [naam aangever 3] , pagina 123
* serienummer: [nummer 6] , aangifte [naam aangever 4] , pagina 128
* serienummer: [nummer 7] , aangifte [naam aangever 5] , pagina 134
* serienummer: [nummer 8] , aangifte [naam aangever 6] , pagina 137
* serienummer: [nummer 9] , aangifte [naam aangever 7] , pagina 140
* serienummer(s): [nummer 10] en/of [nummer 11] , aangifte [naam aangever 8] , pagina 144
* serienummer(s): [nummer 12] en/of [nummer 13] en/of [nummer 14] , aangifte [naam aangever 9] , pagina 180
* serienummer: [nummer 15] , aangifte [naam aangever 10]
, pagina 186
* serienummer: [nummer 16] , aangifte [naam aangever 11]

en/of

-66, in elk geval een of meer iMac(s) (merk Apple, [typenummer 1] en/of

* serienummer(s): [nummer 17] en/of [nummer 18] , aangifte [naam aangever 12] ., pagina 472
* serienummer: [nummer 19] , aangifte [naam aangever 13] , pagina 481
* serienummer: [nummer 20] , aangifte [naam aangever 14] , pagina 484
* serienummer(s): [nummer 21] en/of [nummer 22] en/of [nummer 23] , aangifte [slachtoffer 7] , pagina 487
* serienummer(s): [nummer 24] en/of [nummer 25] , aangifte [naam aangever 15] , pagina 493
* serienummer(s): [nummer 26] en/of [nummer 27] en/of [nummer 28] , aangifte [slachtoffer 8] , pagina 495
* serienummer: [nummer 29] , aangifte [naam aangever 16] , pagina 507
* serienummer: [nummer 30] (Mac Mini), aangifte [naam aangever 16] , pagina 507
* serienummer(s): [nummer 31] en/of [nummer 32] , aangifte [naam aangever 17] , pagina 513
* serienummer(s): [nummer 33] en/of [nummer 34] en/of [nummer 35] , aangifte [naam aangever 18] , pagina 518
* serienummer(s): [nummer 36] en/of [nummer 37] en/of [nummer 38] en/of [nummer 39] en/of [nummer 40] en/of [nummer 41] en/of [nummer 42] , aangifte [naam aangever 20] , pagina 546
* serienummer(s): [nummer 43] en/of [nummer 44] en/of [nummer 45] , aangifte [naam aangever 21] , pagina 552
* serienummer: [nummer 46] , aangifte [naam aangever 22] pagina 601
* serienummer(s): [nummer 47] en/of [nummer 48] en/of [nummer 49] en/of [nummer 50] , aangifte [naam aangever 23] , pagina 606
* serienummer: [nummer 51] , aangifte [naam aangever 24] , pagina 609
* serienummer: [nummer 52] , aangifte [naam aangever 25] , pagina 629
* serienummer: [nummer 53] , aangifte [naam aangever 27] , pagina 635
* serienummer: [nummer 54] , aangifte [slachtoffer 3] , pagina 646
* serienummer(s): [nummer 55] en/of [nummer 56] , aangifte [naam aangever 28] , pagina 649
* serienummer: [nummer 57] , aangifte [naam aangever 29] , pagina 654
* serienummer: [nummer 58] , aangifte [naam aangever 30] , pagina 661
* serienummer(s): [nummer 59] en/of [nummer 60] , aangifte [naam aangever 31]
* serienummer(s): [nummer 61] en/of [nummer 62] en/of [nummer 63] en/of [nummer 64] , aangifte [naam aangever 33]
* serienummer(s): [nummer 65] en/of [nummer 66] en/of [nummer 67] en/of [nummer 68] , aangifte [naam aangever 34] , pagina 665
* serienummer(s): [nummer 69] en/of [nummer 70] en/of [nummer 71] en/of [nummer 72] en/of [nummer 73] , aangifte [naam aangever 35]
* serienummer: [nummer 74] (Mac Mini), [naam aangever 36] , pagina 683
* serienummer(s): [nummer 75] en/of [nummer 76] , aangifte [naam aangever 37] , pagina 689
* serienummer: [nummer 77] , aangifte [naam aangever 38] ., pagina 692
* serienummer: [nummer 78] , aangifte [slachtoffer] , pagina 702
* serienummer(s): [nummer 79] en/of [nummer 80] en/of [nummer 81] , aangifte [slachtoffer 11]
* serienummer: [nummer 82] , aangifte [naam aangever 39] , pagina 998

en/of

- 6, in elk geval een of meer MacBook(s) (merk Apple, [typenummer 3] ) en/of
* serienummer: [nummer 83] , aangifte [naam aangever 40] , pagina 110
* serienummer: [nummer 84] , aangifte [naam aangever 41] , pagina 147
* serienummer: [nummer 85] , aangifte [naam aangever 42] , pagina 151
* serienummer: [nummer 86] , aangifte [naam aangever 45] , pagina 159
* serienummer: [nummer 87] , aangifte [naam aangever 46] pagina 165
* serienummer: [nummer 88] , aangifte [naam aangever 47] , pagina 171

en/of

-23, in elk geval een of meer MacBook(s) (merk Apple, [typenummer 3] ) en/of
* serienummer(s): [nummer 89] en/of [nummer 90] , aangifte [naam aangever 48]
* serienummer: [nummer 91] , aangifte [naam aangever 49] , p.500
* serienummer(s): [nummer 92] en/of [nummer 111] , aangifte [naam aangever 18] , pagina 518
* serienummer: [nummer 93] , aangifte [naam aangever 50] , pagina 534
* serienummer: [nummer 94] , aangifte [naam aangever 51] , pagina 540
* serienummer: [nummer 95] , aangifte [naam aangever 53] , pagina 556
* serienummer: [nummer 96] , aangifte [naam aangever 54] , pagina 564
* serienummer(s): [nummer 97] en/of [nummer 98] en/of [nummer 99] en/of [nummer 100] en/of [nummer 101] , aangifte [naam aangever 56] , pagina 577
* serienummer: [nummer 102] , aangifte [naam aangever 57] , pagina 614
* serienummer: [nummer 103] , aangifte [naam aangever 33]
* serienummer: [nummer 104] , aangifte [naam aangever 37] , pagina 689
* serienummer: [nummer 105] , aangifte [slachtoffer 5] , pagina 697
* serienummer: [nummer 106] , aangifte [naam aangever 58] , pagina 707
* serienummer: [nummer 107] , aangifte [naam aangever 59] , pagina 719
* serienummer: [nummer 108] , aangifte [slachtoffer 4] , pagina 723
* serienummer(s): [nummer 109] en/of [nummer 110] , aangifte [slachtoffer 11]

en/of

- 5, in elk geval een of meer monitor(s) en/of
* serienummer: [nummer 112] , aangifte [naam aangever 17] , pagina 513
* serienummer(s): [nummer 113] en/of [nummer 114] , aangifte [naam aangever 34] , pagina 665
* serienummer(s): [nummer 115] en/of [nummer 116] , aangifte [naam aangever 37] , pagina 689

en/of

- 5, in elk geval een of meer Thunderbolt Display(s) en/of
* serienummer: [nummer 117] , aangifte [naam aangever 15] , pagina 493
* serienummer(s): [nummer 118] en/of [nummer 119] , aangifte [naam aangever 17] , pagina 513
* serienummer: [nummer 120] , aangifte [naam aangever 53] , pagina 556
* serienummer: [nummer 121] , aangifte [naam aangever 37] , pagina 689

en/of

- 11, in elk geval een of meer MacBook(s) (merk Apple, [typenummer 3] ) en/of
* (waaronder het serienummer [nummer 122] , aangifte: [naam aangever 60] in Amsterdam en/of
* waaronder het serienummer [nummer 123] , aangifte: [naam aangever 61] en/of
* waaronder het serienummer [nummer 124] , aangifte: [naam aangever 48] en/of
* waaronder de/het serienummer(s) [nummer 125] en/of [nummer 126] , aangifte: [naam aangever 62] en/of
* waaronder het serienummer [nummer 126] , aangifte: [naam aangever 31] en/of
* waaronder de/het serienummer(s) [nummer 127] en/of [nummer 127] , aangifte: [naam aangever 64] en/of
* waaronder het serienummer [nummer 128] , aangifte [naam aangever 65] )

en/of

- 2, in elk geval een of meer MacBook(s) (merk Apple) en/of
- een of meer mobiele telefoons (waaronder twee iPhones) en/of
- een of meer administratieve bescheid(en) en/of
- 3, in elk geval een of meer horloge(s) en/of
- 2, in elk geval een of meer SD geheugenkaart(en) en/of
- een (zwarte) tas, met een of meer toebehoren van het merk Apple en/of
- een Wifi router (serienummer: [nummer 129] , aangifte [naam aangever 66] .) en/of
- een tas met een of meer professionele camera('s) en/of
* waaronder een fotocamera, merk Canon, [typenummer 2] , aangifte: [naam aangever 67] ) en/of
- een iMac (merk Apple, ingepakt in folie, serienummer [nummer 130] , Zaaksdossier [nummer zaaksdossier 1] ) en/of
- een iMac (merk Apple, klein model) en/of

- 8, in elk geval een of meer iMac(s) (merk Apple) en/of
* (waaronder de/het serienummer(s) [nummer 131] en/of [nummer 132] en/of [nummer 133] en/of [nummer 134] en/of [nummer 135] , Zaaksdossier [nummer zaaksdossier 1] en/of
* waaronder de/het serienummer(s) [nummer 136] en/of [nummer 137] , Zaaksdossier [nummer zaaksdossier 2]
* waaronder het serienummer [nummer 138] , aangifte: [naam aangever 68] . en/of
* waaronder het serienummer [nummer 139] , aangifte: [naam aangever 33] )
- een of meer handgeschreven briefje(s) en/of
- een toetsenbord en/of muis en/of
- een externe harde schijf en/of
- een beeldscherm (merk Apple) (serienummer [nummer 140] , aangifte: [naam aangever 69] ) en/of
- een Apple Mac pro, (type desktop) en/of
- een adapter en/of
- een of meer CD-roms en/of
- een overzichtslijst van prijzen en goederen,
verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen wist(en) dat het (een) door diefstal, in elk geval (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;
(Artikel 417 van het Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 8 april 2013 tot en met 29 december 2016 te Amsterdam en/of Blaricum en/of Utrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens)

-17, in elk geval een of meer iMac(s) (merk Apple, [typenummer 1] en/of

* serienummer(s): [nummer 2] en/of [nummer 3] , aangifte [naam aangever 1] , pagina 112
* serienummer: [nummer 4] , aangifte [naam aangever 2] , pagina 119
* serienummer: [nummer 5] , aangifte [naam aangever 3] , pagina 123
* serienummer: [nummer 6] , aangifte [naam aangever 4] , pagina 128
* serienummer: [nummer 7] , aangifte [naam aangever 5] , pagina 134
* serienummer: [nummer 8] , aangifte [naam aangever 6] , pagina 137
* serienummer: [nummer 9] , aangifte [naam aangever 7] , pagina 140
* serienummer(s): [nummer 10] en/of [nummer 11] , aangifte [naam aangever 8] , pagina 144
* serienummer(s): [nummer 12] en/of [nummer 13] en/of [nummer 14] , aangifte [naam aangever 9] , pagina 180
* serienummer: [nummer 15] , aangifte [naam aangever 10] , pagina 186
* serienummer: [naam 4] , aangifte [naam aangever 11]

en/of

-66, in elk geval een of meer iMac(s) (merk Apple, [typenummer 1] en/of
* serienummer(s): [nummer 17] en/of [nummer 18] , aangifte [naam aangever 12] ., pagina 472
* serienummer: [nummer 19] , aangifte [naam aangever 13] , pagina 481
* serienummer: [nummer 20] , aangifte [naam aangever 14] , pagina 484
* serienummer(s): [nummer 21] en/of [nummer 22] en/of [nummer 23] , aangifte [slachtoffer 7] , pagina 487
* serienummer(s): [nummer 24] en/of [nummer 25] , aangifte [naam aangever 15] , pagina 493
* serienummer(s): [nummer 26] en/of [nummer 27] en/of [nummer 28] , aangifte [slachtoffer 8] , pagina 495
* serienummer: [nummer 29] , aangifte [naam aangever 16] , pagina 507
* serienummer: [nummer 30] (Mac Mini), aangifte [naam aangever 16] , pagina 507
* serienummer(s): [nummer 31] en/of [nummer 32] , aangifte [naam aangever 17] , pagina 513
* serienummer(s): [nummer 33] en/of [nummer 34] en/of [nummer 35] , aangifte [naam aangever 18] , pagina 518
* serienummer(s): [nummer 36] en/of [nummer 37] en/of [nummer 38] en/of [nummer 39] en/of [nummer 40] en/of [nummer 41] en/of [nummer 42] , aangifte [naam aangever 20] , pagina 546
* serienummer(s): [nummer 43] en/of [nummer 44] en/of [nummer 45] , aangifte [naam aangever 21] , pagina 552
* serienummer: [nummer 46] , aangifte [naam aangever 22] pagina 601
* serienummer(s): [nummer 47] en/of [nummer 48] en/of [nummer 49] en/of [nummer 50] , aangifte [naam aangever 23] , pagina 606
* serienummer: [nummer 51] , aangifte [naam aangever 24] , pagina 609
* serienummer: [nummer 52] , aangifte [naam aangever 25] , pagina 629
* serienummer: [nummer 53] , aangifte [naam aangever 27] , pagina 635
* serienummer: [nummer 54] , aangifte [slachtoffer 3] , pagina 646
* serienummer(s): [nummer 55] en/of [nummer 56] , aangifte [naam aangever 28] , pagina 649
* serienummer: [nummer 57] , aangifte [naam aangever 29] , pagina 654
* serienummer: [nummer 58] , aangifte [naam aangever 30] , pagina 661
* serienummer(s): [nummer 59] en/of [nummer 60] , aangifte [naam aangever 31]
* serienummer(s): [nummer 61] en/of [nummer 62] en/of [nummer 63] en/of [nummer 64] , aangifte [naam aangever 33]
* serienummer(s): [nummer 65] en/of [nummer 66] en/of [nummer 67] en/of [nummer 68] , aangifte [naam aangever 34] , pagina 665
* serienummer(s): [nummer 69] en/of [nummer 70] en/of [nummer 71] en/of [nummer 72] en/of [nummer 73] , aangifte [naam aangever 35]
* serienummer: [nummer 74] (Mac Mini), [naam aangever 36] , pagina 683
* serienummer(s): [nummer 75] en/of [nummer 76] , aangifte [naam aangever 37] , pagina 689
* serienummer: [nummer 77] , aangifte [naam aangever 38] ., pagina 692
* serienummer: [nummer 78] , aangifte [slachtoffer] , pagina 702
* serienummer(s): [nummer 79] en/of [nummer 80] en/of [nummer 81] , aangifte [slachtoffer 11]
* serienummer: [nummer 82] , aangifte [naam aangever 39] , pagina 998

en/of

- 6, in elk geval een of meer MacBook(s) (merk Apple, [typenummer 3] ) en/of
* serienummer: [nummer 83] , aangifte [naam aangever 40] , pagina 110
* serienummer: [nummer 84] , aangifte [naam aangever 41] , pagina 147
* serienummer: [nummer 85] , aangifte [naam aangever 42] , pagina 151
* serienummer: [nummer 86] , aangifte [naam aangever 45] , pagina 159
* serienummer: [nummer 87] , aangifte [naam aangever 46] pagina 165
* serienummer: [nummer 88] , aangifte [naam aangever 47] , pagina 171

en/of

-23, in elk geval een of meer MacBook(s) (merk Apple, [typenummer 3] ) en/of
* serienummer(s): [nummer 89] en/of [nummer 90] , aangifte [naam aangever 48]
* serienummer: [nummer 91] , aangifte [naam aangever 49] , p.500
* serienummer(s): [nummer 92] en/of [nummer 111] , aangifte [naam aangever 18] , pagina 518
* serienummer: [nummer 93] , aangifte [naam aangever 50] , pagina 534
* serienummer: [nummer 94] , aangifte [naam aangever 51] , pagina 540
* serienummer: [nummer 95] , aangifte [naam aangever 53] , pagina 556
* serienummer: [nummer 96] , aangifte [naam aangever 54] , pagina 564
* serienummer(s): [nummer 97] en/of [nummer 98] en/of [nummer 99] en/of [nummer 100] en/of [nummer 101] , aangifte [naam aangever 56] , pagina 577
* serienummer: [nummer 102] , aangifte [naam aangever 57] , pagina 614
* serienummer: [nummer 103] , aangifte [naam aangever 33]
* serienummer: [nummer 104] , aangifte [naam aangever 37] , pagina 689
* serienummer: [nummer 105] , aangifte [slachtoffer 5] , pagina 697
* serienummer: [nummer 106] , aangifte [naam aangever 58] , pagina 707
* serienummer: [nummer 107] , aangifte [naam aangever 59] , pagina 719
* serienummer: [nummer 108] , aangifte [slachtoffer 4] , pagina 723
* serienummer(s): [nummer 109] en/of [nummer 110] , aangifte [slachtoffer 11]

en/of

- 5, in elk geval een of meer monitor(s) en/of
* serienummer: [nummer 112] , aangifte [naam aangever 17] , pagina 513
* serienummer(s): [nummer 113] en/of [nummer 114] , aangifte [naam aangever 34] , pagina 665
* serienummer(s): [nummer 115] en/of [nummer 116] , aangifte [naam aangever 37] , pagina 689

en/of

- 5, in elk geval een of meer Thunderbolt Display(s) en/of
* serienummer: [nummer 117] , aangifte [naam aangever 15] , pagina 493
* serienummer(s): [nummer 118] en/of [nummer 119] , aangifte [naam aangever 17] , pagina 513
* serienummer: [nummer 120] , aangifte [naam aangever 53] , pagina 556
* serienummer: [nummer 121] , aangifte [naam aangever 37] , pagina 689

en/of

- 11, in elk geval een of meer MacBook(s) (merk Apple, [typenummer 3] ) en/of
* (waaronder het serienummer [nummer 122] , aangifte: [naam aangever 60] in Amsterdam en/of
* waaronder het serienummer [nummer 123] , aangifte: [naam aangever 61] en/of
* waaronder het serienummer [nummer 124] , aangifte: [naam aangever 48] en/of
* waaronder de/het serienummer(s) [nummer 125] en/of [nummer 126] , aangifte: [naam aangever 62] en/of
* waaronder het serienummer [nummer 126] , aangifte: [naam aangever 31] en/of
* waaronder de/het serienummer(s) [nummer 127] en/of [nummer 127] , aangifte: [naam aangever 64] en/of
* waaronder het serienummer [nummer 128] , aangifte [naam aangever 65] )

en/of

- 2, in elk geval een of meer MacBook(s) (merk Apple) en/of
- een of meer mobiele telefoons (waaronder twee iPhones) en/of
- een of meer administratieve bescheid(en) en/of
- 3, in elk geval een of meer horloge(s) en/of
- 2, in elk geval een of meer SD geheugenkaart(en) en/of
- een (zwarte) tas, met een of meer toebehoren van het merk Apple en/of
- een Wifi router (serienummer: [nummer 129] , aangifte [naam aangever 66] .) en/of
- een tas met een of meer professionele camera('s) en/of
* waaronder een fotocamera, merk Canon, [typenummer 2] , aangifte: [naam aangever 67] ) en/of
- een iMac (merk Apple, ingepakt in folie, serienummer [nummer 130] , Zaaksdossier [nummer zaaksdossier 1] ) en/of
- een iMac (merk Apple, klein model) en/of

- 8, in elk geval een of meer iMac(s) (merk Apple) en/of
* (waaronder de/het serienummer(s) [nummer 131] en/of [nummer 132] en/of [nummer 133] en/of [nummer 134] en/of [nummer 135] , Zaaksdossier [nummer zaaksdossier 1] en/of
* waaronder de/het serienummer(s) [nummer 136] en/of [nummer 137] , Zaaksdossier [nummer zaaksdossier 2]
* waaronder het serienummer [nummer 138] , aangifte: [naam aangever 68] . en/of
* waaronder het serienummer [nummer 139] , aangifte: [naam aangever 33] )
- een of meer handgeschreven briefje(s) en/of
- een toetsenbord en/of muis en/of
- een externe harde schijf en/of
- een beeldscherm (merk Apple) (serienummer [nummer 140] , aangifte: [naam aangever 69] ) en/of
- een Apple Mac pro, (type desktop) en/of
- een adapter en/of
- een of meer CD-roms en/of
- een overzichtslijst van prijzen en goederen,

heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat het (een) door diefstal, in elk geval (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;
(Artikel 416/417bis van het Wetboek van Strafrecht)

Feit 4

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 8 januari 2016 tot en met 29 december 2016 te Amsterdam en/of Blaricum en/of Utrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van opzetheling, immers heeft hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens)

- 11, in elk geval een of meer MacBook(s) (merk Apple, [typenummer 3] ) en/of
* (waaronder het serienummer [nummer 122] , aangifte: [naam aangever 60] in Amsterdam en/of
* waaronder het serienummer [nummer 123] , aangifte: [naam aangever 61] en/of
* waaronder het serienummer [nummer 124] , aangifte: [naam aangever 48] en/of
* waaronder de/het serienummer(s) [nummer 125] en/of [nummer 126] , aangifte: [naam aangever 62] en/of
* waaronder het serienummer [nummer 126] , aangifte: [naam aangever 31] en/of
* waaronder de/het serienummer(s) [nummer 127] en/of [nummer 127] , aangifte: [naam aangever 64] en/of
* waaronder het serienummer [nummer 128] , aangifte [naam aangever 65] )

en/of

- 2, in elk geval een of meer MacBook(s) (merk Apple) en/of
- een of meer mobiele telefoons (waaronder twee iPhones) en/of
- een of meer administratieve bescheid(en) en/of
- 3, in elk geval een of meer horloge(s) en/of
- 2, in elk geval een of meer SD geheugenkaart(en) en/of
- een (zwarte) tas, met een of meer toebehoren van het merk Apple en/of
- een Wifi router (serienummer: [nummer 129] , aangifte [naam aangever 66] .) en/of
- een tas met een of meer professionele camera('s) en/of
* waaronder een fotocamera, merk Canon, [typenummer 2] , aangifte: [naam aangever 67] ) en/of
- een iMac (merk Apple, ingepakt in folie, serienummer [nummer 130] , Zaaksdossier [nummer zaaksdossier 1] ) en/of
- een iMac (merk Apple, klein model) en/of

- 8, in elk geval een of meer iMac(s) (merk Apple) en/of
* (waaronder de/het serienummer(s) [nummer 131] en/of [nummer 132] en/of [nummer 133] en/of [nummer 134] en/of [nummer 135] , Zaaksdossier [nummer zaaksdossier 1] en/of
* waaronder de/het serienummer(s) [nummer 136] en/of [nummer 137] , Zaaksdossier [nummer zaaksdossier 2]
* waaronder het serienummer [nummer 138] , aangifte: [naam aangever 68] . en/of
* waaronder het serienummer [nummer 139] , aangifte: [naam aangever 33] )
- een of meer handgeschreven briefje(s) en/of
- een toetsenbord en/of muis en/of
- een externe harde schijf en/of
- een beeldscherm (merk Apple) (serienummer [nummer 140] , aangifte: [naam aangever 69] ) en/of
- een Apple Mac pro, (type desktop) en/of
- een adapter en/of
- een of meer CD-roms en/of
- een overzichtslijst van prijzen en goederen,

verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen wist(en) dat het (een) door diefstal, in elk geval (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;
(Artikel 417 van het Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 8 januari 2016 tot en met 29 december 2016 te Amsterdam en/of Blaricum en/of Utrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens)

- 11, in elk geval een of meer MacBook(s) (merk Apple, [typenummer 3] ) en/of
* (waaronder het serienummer [nummer 122] , aangifte: [naam aangever 60] in Amsterdam en/of
* waaronder het serienummer [nummer 123] , aangifte: [naam aangever 61] en/of
* waaronder het serienummer [nummer 124] , aangifte: [naam aangever 48] en/of
* waaronder de/het serienummer(s) [nummer 125] en/of [nummer 126] , aangifte: [naam aangever 62] en/of
* waaronder het serienummer [nummer 126] , aangifte: [naam aangever 31] en/of
* waaronder de/het serienummer(s) [nummer 127] en/of [nummer 127] , aangifte: [naam aangever 64] en/of
* waaronder het serienummer [nummer 128] , aangifte [naam aangever 65] )

en/of

- 2, in elk geval een of meer MacBook(s) (merk Apple) en/of
- een of meer mobiele telefoons (waaronder twee iPhones) en/of
- een of meer administratieve bescheid(en) en/of
- 3, in elk geval een of meer horloge(s) en/of
- 2, in elk geval een of meer SD geheugenkaart(en) en/of
- een (zwarte) tas, met een of meer toebehoren van het merk Apple en/of
- een Wifi router (serienummer: [nummer 129] , aangifte [naam aangever 66] .) en/of
- een tas met een of meer professionele camera('s) en/of
* waaronder een fotocamera, merk Canon, [typenummer 2] , aangifte: [naam aangever 67] ) en/of
- een iMac (merk Apple, ingepakt in folie, serienummer [nummer 130] , Zaaksdossier [nummer zaaksdossier 1] ) en/of
- een iMac (merk Apple, klein model) en/of

- 8, in elk geval een of meer iMac(s) (merk Apple) en/of
* (waaronder de/het serienummer(s) [nummer 131] en/of [nummer 132] en/of [nummer 133] en/of [nummer 134] en/of [nummer 135] , Zaaksdossier [nummer zaaksdossier 1] en/of
* waaronder de/het serienummer(s) [nummer 136] en/of [nummer 137] , Zaaksdossier [nummer zaaksdossier 2]
* waaronder het serienummer [nummer 138] , aangifte: [naam aangever 68] . en/of
* waaronder het serienummer [nummer 139] , aangifte: [naam aangever 33] )
- een of meer handgeschreven briefje(s) en/of
- een toetsenbord en/of muis en/of
- een externe harde schijf en/of
- een beeldscherm (merk Apple) (serienummer [nummer 140] , aangifte: [naam aangever 69] ) en/of
- een Apple Mac pro, (type desktop) en/of
- een adapter en/of
- een of meer CD-roms en/of
- een overzichtslijst van prijzen en goederen,

heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat het (een) door diefstal, in elk geval (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;
(Artikel 416/417bis van het Wetboek van Strafrecht)

Bijlage II – de bewezenverklaring

Feit 1:

hij in de periode van 8 april 2013 tot en met 29 december 2016 te Blaricum een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van opzetheling, immers heeft hij, verdachte telkens

- iMacs (merk Apple, [typenummer 1]

* serienummers: [nummer 2] en [nummer 3] , aangifte [naam aangever 1] )
* serienummer: [nummer 4] , aangifte [naam aangever 2] ,
* serienummer: [nummer 5] , aangifte [naam aangever 3] ,
* serienummer: [nummer 6] , aangifte [naam aangever 4] ,
* serienummer: [nummer 7] , aangifte [naam aangever 5] ,
* serienummer: [nummer 8] , aangifte [naam aangever 6] ,
* serienummer: [nummer 9] , aangifte [naam aangever 7] ,
* serienummers: [nummer 10] en [nummer 11] , aangifte [naam aangever 8] ,
* serienummers: [nummer 12] en [nummer 13] en [nummer 14] , aangifte [naam aangever 9] ,
* serienummer: [nummer 15] , aangifte [naam aangever 70]
,
* serienummer: [naam 4] , aangifte [naam aangever 11]

en

- 66 iMacs (merk Apple, [typenummer 1]

* serienummers: [nummer 17] en [nummer 18] , aangifte [naam aangever 12] .,
* serienummer: [nummer 19] , aangifte [naam aangever 13] ,
* serienummer: [nummer 20] , aangifte [naam aangever 14] ,
* serienummers: [nummer 21] en [nummer 22] en [nummer 23] , aangifte [slachtoffer 7] ,
* serienummers: [nummer 24] en [nummer 25] , aangifte [naam aangever 15] ,
* serienummers: [nummer 26] en [nummer 27] en [nummer 28] , aangifte [slachtoffer 8] , * serienummer: [nummer 29] , aangifte [naam aangever 16] ,
* serienummer: [nummer 30] (Mac Mini), aangifte [naam aangever 16] ,
* serienummers: [nummer 31] en [nummer 32] , aangifte [naam aangever 17] ,
* serienummers: [nummer 33] en [nummer 34] en [nummer 35] , aangifte [naam aangever 18] ,
* serienummers: [nummer 36] en [nummer 37] en [nummer 38] en [nummer 39] en [nummer 40] en [nummer 41] en [nummer 42] , aangifte [naam aangever 20] ,
* serienummers: [nummer 43] en [nummer 44] en [nummer 45] , aangifte [naam aangever 21] ,
* serienummer: [nummer 46] , aangifte [naam aangever 22]
* serienummers: [nummer 47] en [nummer 48] en [nummer 49] en [nummer 50] , aangifte [naam aangever 23] ,
* serienummer: [nummer 51] , aangifte [naam aangever 24] ,
* serienummer: [nummer 52] , aangifte [naam aangever 25] ,
* serienummer: [nummer 53] , aangifte [naam aangever 27] ,
* serienummer: [nummer 54] , aangifte [slachtoffer 3] ,
* serienummers: [nummer 55] en [nummer 56] , aangifte [naam aangever 28] ,
* serienummer: [nummer 57] , aangifte [naam aangever 29] ,
* serienummer: [nummer 58] , aangifte [naam aangever 30] ,
* serienummers: [nummer 59] en [nummer 60] , aangifte [naam aangever 31]
* serienummers: [nummer 61] en [nummer 62] en [nummer 63] en [nummer 64] , aangifte [naam aangever 33]
* serienummers: [nummer 65] en [nummer 66] en [nummer 67] en [nummer 68] , aangifte [naam aangever 34] ,
* serienummer: [nummer 74] (Mac Mini), [naam aangever 36] ,
* serienummers: [nummer 75] en [nummer 76] , aangifte [naam aangever 37] ,
* serienummer: [nummer 77] , aangifte [naam aangever 38] ,
* serienummer: [nummer 78] , aangifte [slachtoffer] ,
* serienummers: [nummer 79] en [nummer 80] en [nummer 81] , aangifte [slachtoffer 11]
* serienummer: [nummer 82] , aangifte [naam aangever 39] ,

en

- 6 MacBooks (merk Apple, [typenummer 3] )
* serienummer: [nummer 83] , aangifte [naam aangever 40] ,
* serienummer: [nummer 84] , aangifte [naam aangever 41] ,
* serienummer: [nummer 85] , aangifte [naam aangever 42] ,
* serienummer: [nummer 86] , aangifte [naam aangever 45] ,
* serienummer: [nummer 87] , aangifte [naam aangever 46]
* serienummer: [nummer 88] , aangifte [naam aangever 47] ,

en

- MacBooks (merk Apple, [typenummer 3] )
* serienummers: [nummer 89] en [nummer 90] , aangifte [naam aangever 48]
* serienummer: [nummer 91] , aangifte [naam aangever 49] ,
* serienummer: [nummer 93] , aangifte [naam aangever 50] ,
* serienummer: [nummer 94] , aangifte [naam aangever 51] ,
* serienummer: [nummer 95] , aangifte [naam aangever 53] ,
* serienummer: [nummer 96] , aangifte [naam aangever 54] ,
* serienummers: [nummer 97] en [nummer 98] en [nummer 99] en [nummer 100] en [nummer 101] , aangifte [naam aangever 56] ,
* serienummer: [nummer 102] , aangifte [naam aangever 57] ,
* serienummer: [nummer 103] , aangifte [naam aangever 33]
* serienummer: [nummer 104] , aangifte [naam aangever 37] ,
* serienummer: [nummer 105] , aangifte [slachtoffer 5] ,
* serienummer: [nummer 106] , aangifte [naam aangever 58] ,
* serienummer: [nummer 107] , aangifte [naam aangever 59] ,
* serienummer: [nummer 108] , aangifte [slachtoffer 4] ,
* serienummers: [nummer 109] en [nummer 110] , aangifte [slachtoffer 11]

en

- 5 monitors
* serienummer: [nummer 112] , aangifte [naam aangever 17] ,
* serienummers: [nummer 113] en [nummer 114] , aangifte [naam aangever 34] ,
* serienummers: [nummer 115] en [nummer 116] , aangifte [naam aangever 37] ,

en

- 5 Thunderbolt Displays
* serienummer: [nummer 117] , aangifte [naam aangever 15] ,
* serienummers: [nummer 118] en [nummer 119] , aangifte [naam aangever 17] ,
* serienummer: [nummer 120] , aangifte [naam aangever 53] ,
* serienummer: [nummer 121] , aangifte [naam aangever 37] ,

en

- MacBooks (merk Apple, [typenummer 3] )
* waaronder het serienummer [nummer 122] , aangifte: [naam aangever 60] in Amsterdam en
* waaronder het serienummer [nummer 123] , aangifte: [naam aangever 61] en
* waaronder het serienummer [nummer 124] , aangifte: [naam aangever 48] en
* waaronder de serienummers [nummer 125] en [nummer 126] , aangifte: [naam aangever 62] en
* waaronder het serienummer [nummer 126] , aangifte: [naam aangever 31] en
* waaronder de serienummers [nummer 127] en [nummer 127] , aangifte: [naam aangever 64] en
* waaronder het serienummer [nummer 128] , aangifte [naam aangever 65]

en

- een Wifi router serienummer: [nummer 129] , aangifte [naam aangever 66] . en
- een iMac merk Apple, ingepakt in folie, serienummer [nummer 130] en

- 8 iMacs (merk Apple)
* waaronder de serienummers [nummer 131] en [nummer 132] [nummer 141] en [nummer 134] en
* waaronder de serienummers [nummer 136] en [nummer 137] ,
* waaronder het serienummer [nummer 138] , aangifte: [naam aangever 68] . en
* waaronder het serienummer [nummer 139] , aangifte: [naam aangever 33] en

- een beeldscherm (merk Apple) (serienummer [nummer 140] , aangifte: [naam aangever 69] )

verworven en voorhanden gehad en overgedragen, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen wist dat het door diefstal verkregen goederen betrof.

1 Verkort betekent dat het bewijs niet in het vonnis wordt uitgeschreven.

2 Op tegenspraak betekent in dit geval dat de verdachte aanwezig is geweest bij zijn berechting.

3 Als het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk is op een bepaald onderdeel, kan de rechtbank over dat onderdeel verder geen oordelen vellen. De zaak houdt voor dat onderdeel dus op.