Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:9637

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
22-12-2017
Datum publicatie
22-12-2017
Zaaknummer
6343444 CV EXPL 17-22216
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een man die online een fiets bestelde met een kortingscode van een vriend krijgt die niet met korting geleverd omdat zijn vriend de korting al verzilverd had.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2018/15
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 6343444 CV EXPL 17-22216

vonnis van: 22 december 2017 (bij vervroeging)

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[eiser]

wonende te [woonplaats]

eiser

nader te noemen: [eiser]

gemachtigde: mr. A.W. Mulderij

t e g e n

de besloten vennootschap International Bike Group B.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde

nader te noemen: Fietsenwinkel.nl

gemachtigde: mr. D.C.M. Sampermans

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

- dagvaarding van 19 september 2017 met producties;
- antwoord met producties;
- instructievonnis;
- dagbepaling comparitie.

De comparitie heeft plaatsgevonden op 14 december 2017. [eiser] is verschenen, vergezeld door de gemachtigde. Fietsenwinkel.nl is ter comparitie verschenen, vertegenwoordigd door de gemachtigde en door [naam] , beiden bedrijfsjurist bij Fietsenwinkel.nl. Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

Fietsenwinkel.nl heeft als sponsor van voetbalvereniging [voetbalvereniging] te [plaats] drie waardebonnen ter beschikking gesteld voor de aankoop van een fiets. Deze waardebonnen zijn door deze voetbalvereniging uitgereikt aan de winnaars van een loterij op zaterdag 21 mei 2016 tijdens een toernooi op het Sportpark [naam Sportpark] te [plaats] . Met de waardebon werd aan de winnaar een kortingscode verstrekt voor de aanschaf van een fiets via de webshop van Fietsenwinkel.nl.

1.2.

[eiser] is niet één van de winnaars van voornoemde loterij. Wel heeft hij op enig moment van iemand op een handgeschreven papiertje één van de kortingscodes ontvangen. Met die kortingscode heeft [eiser] via de website van Fietsenwinkel.nl een fiets besteld.

1.3.

Op vrijdag 24 juni 2016 heeft Fietsenwinkel.nl aan [eiser] per e-mail de bestelling bevestigd met onderwerp “(…) Uw bestelling: bestelnummer 588587”. Het e-mailbericht heeft, voor zover relevant, de volgende inhoud:

“Hartelijk dank voor uw bestelling. Wij zullen uw bestelling zo snel mogelijk verwerken. Hieronder vindt u een overzicht van uw bestelling.

(…)

Item Sku Qty Subtotal

Gazelle Esprit C3 Dames A1957 1 € 409,00

(…)

Shipping & Handling € 27,95

Discount (Extra korting) € 250,00

Evening Delivery Fee € 4,99

Grand Total € 191,94

(…)

1.4.

[eiser] heeft per omgaande een bedrag van € 191,94 betaald.

1.5.

Op zaterdag 25 juni 2016 heeft Klantenservice Fietsenwinkel.nl aan [eiser] een e-mail gestuurd met onderwerp “Bijbetaling na wijziging (bestelnr. 588587)”. Het e-mailbericht heeft, voor zover relevant, de volgende inhoud:

“Wij hebben uw bestelling gewijzigd. De kortingscode welke u gebruikt heeft staat niet op uw naam geregistreerd. Enkel de rechtmatige eigenaar/winnaar kan deze gebruiken. Om uw bestelling te kunnen verwerken sturen wij u bij deze een verzoek om het rest bedrag te voldoen.

U heeft reeds betaald: € 191,95

Nieuw totaal van uw bestelling: 441,94

Openstaand bedrag: 250,00

U kunt het openstaande bedrag overmaken (…). Als betalingskenmerk verzoeken wij u het bestelnummer 588587 op te geven.

Zodra de betaling door ons is ontvangen, zullen wij de bestelling direct verwerken.

(…)”

1.6.

Op 5 juli 2016 heeft Klantenservice Fietsenwinkel.nl aan [eiser] een e-mail gestuurd met onderwerp “Betalingsherinnering (bestelnr. 588587)” ter zake het openstaande bedrag van € 250,00.

1.7.

Op vrijdag 8 juli 2016 om 12:08 uur heeft Klantenservice Fietsenwinkel.nl aan [eiser] een e-mail gestuurd met onderwerp “Verzendorder van uw fiets is ingepland”. Het e-mailbericht heeft, voor zover relevant, de volgende inhoud:

“Uw bestelling zal door ons voor verzending gereed gemaakt worden op:

13-7-2016.

Doorgaans ontvangt u de fiets de volgende werkdag (maandag t/m zaterdag).

(…)”

1.8.

Op vrijdag 8 juli 2016 om 14:10 uur heeft Klantenservice Fietsenwinkel.nl aan [eiser] een e-mail gestuurd met onderwerp “Uw bestelling is geannuleerd, geen betaling (Bestelnr. 588587)”. In het e-mailbericht is gesteld dat de bestelling is geannuleerd, omdat geen betaling is ontvangen.

Vordering en verweer

2. [eiser] vordert dat Fietsenwinkel.nl bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot levering van de gekochte fiets tegen de reeds betaalde prijs, inclusief korting, uiterlijk binnen twee dagen na betekening van het in de zaak gewezen vonnis onder verbeurte van een dwangsom van € 250,00 per dag dat Fietsenwinkel.nl hiermee in gebreke is tot een maximumbedrag van € 250.000,00. Tevens vordert [eiser] vergoeding van de proceskosten.

3. [eiser] stelt hiertoe, samengevat en zakelijk weergegeven, dat hij op 24 juni 2016 met Fietsenwinkel.nl een koopovereenkomst is aangegaan betreffende een damesfiets van het merk Gazelle. Daarbij is gebruik gemaakt van een kortingscode die door Fietsenwinkel.nl in de e-mail van 24 juni 2016 is aanvaard en waarbij de levering is toegezegd. In de e-mail van 8 juli 2016 ontbreekt de voorwaarde dat [eiser] nog € 250,00 moet bijbetalen maar wordt levering van de fiets onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig toegezegd tegen het door [eiser] reeds betaalde bedrag. Niet is gebleken dat de kortingscode uitsluitend was bestemd voor de ontvanger van de code of op een bepaalde naam stond geregistreerd. [eiser] kon niet weten dat de kortingscode reeds was gebruikt. Hij had dat ook niet kunnen weten, nu zijn bestelling met gebruikmaking van de kortingscode door Fietsenwinkel.nl is bevestigd in de e-mail van 24 juni 2016 en vervolgens bij e-mail van 8 juli 2016 is toegezegd om de fiets te leveren. Daarbij is de voorwaarde van levering na bijbetaling van € 250,00 niet gesteld. Hiermee is sprake van bekrachtiging van de rechtshandeling van 24 juni 2016 als bedoeld in artikel 3:58 Burgerlijk Wetboek (BW). De ontvangst van de e-mail van 25 juni 2016 doet hier niet aan af, omdat [eiser] via het systeem geen enkele melding heeft ontvangen dat de code niet geldig zou zijn of dat de code al een keer gebruikt zou zijn.

4. Fietsenwinkel.nl voert verweer tegen de vordering en voert aan dat de kortingscode was verstrekt aan een andere persoon dan [eiser] en tevens al door deze persoon was gebruikt. Fietsenwinkel.nl heeft [eiser] een dag na zijn bestelling bericht dat hij geen gebruik kon maken van de kortingscode en alleen dan de fiets zou kunnen kopen indien hij bereid zou zijn het bedrag van de korting alsnog te betalen. Op 8 juli 2016 is per abuis een automatisch gegenereerd bericht aan [eiser] verzonden over de levering van de fiets op 13 juli 2016. Gezien de voorafgaande communicatie en het feit dat Fietsenwinkel.nl diezelfde dag nog aan [eiser] heeft laten weten de order te annuleren, heeft [eiser] er niet op mogen vertrouwen dat Fietsenwinkel.nl bereid zou zijn om de korting alsnog te verstrekken. Er is dan ook geen sprake van gerechtvaardigd vertrouwen aan de zijde van [eiser] als bedoeld in artikel 3:35 BW of bekrachtiging van een rechtshandeling als bedoeld in artikel 3:58 BW. De kortingscode is voorts niet conform artikel 3:94 BW aan [eiser] overgedragen, nu door [eiser] geen akte van overdracht is overgelegd en er voorts geen mededeling aan Fietsenwinkel.nl als bedoeld in voornoemd artikel heeft plaatsgevonden.

Beoordeling

5. Partijen zijn primair verdeeld over de vraag of tussen hen een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Met de e-mail van 24 juni 2016 heeft Fietsenwinkel.nl de bestelling van [eiser] van een Gazelle fiets voor de prijs van € 409,00 bevestigd. Daarmee is wilsovereenstemming bereikt over deze koopprijs en het onderwerp van de koop en dus is een geldige koop (op afstand) tot stand gekomen.

6. Vervolgens moet de vraag worden beoordeeld of de korting van € 250,00 op de overeengekomen koopprijs in mindering strekt. Uit de hiervoor weergegeven feiten volgt dat Fietsenwinkel.nl tegenover drie winnaars van de loterij een eenzijdige verbintenis is aangegaan. Hieraan konden deze winnaars een vorderingsrecht jegens Fietsenwinkel.nl ontlenen onder de voorwaarde van de aanschaf van een fiets op de website van Fietsenwinkel.nl.

7. Vast staat dat [eiser] niet één van de winnaars is van de hiervoor genoemde loterij. Niet is gebleken dat [eiser] op andere wijze eigenaar is geworden van een vorderingsrecht op Fietsenwinkel.nl door verkrijging van de vordering van één van de winnaars van de loterij. Deze vorderingsrechten zijn teniet gegaan door gebruikmaking van de kortingscode en in ieder geval kan niet worden vastgesteld dat een van deze vorderingsrechten rechtsgeldig is gecedeerd aan [eiser] . Op grond van artikel 3:94 lid 1 BW worden tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen rechten immers geleverd door een daartoe bestemde akte, en mededeling daarvan aan die personen door de vervreemder of verkrijger. Door [eiser] is geen akte van cessie in het geding gebracht en in ieder geval is niet gebleken dat aan Fietsenwinkel.nl mededeling is gedaan van de overdracht van het vorderingsrecht. Uit het voorgaande volgt dat niet is gebleken dat een vordering op Fietsenwinkel.nl rechtsgeldig is overgedragen op [eiser] . [eiser] kon daarom ook niet een dergelijke vordering (onder de benaming “korting”) verrekenen met de overeengekomen koopprijs van € 409,00.

8. Het enkele feit dat de kortingscode bij gebruikmaking door [eiser] , geen winnaar van de loterij, is aanvaard in het elektronische bestelproces via de website van Fietsenwinkel.nl leidt niet tot een ander oordeel. Gelet op de correctie bij e-mail van Fietsenwinkel.nl van 25 juni 2016 – een dag na de bestelling – mocht [eiser] er ook niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat hij voor korting in aanmerking kwam. Dit geldt temeer nu hij de kortingscode op een handgeschreven briefje heeft ontvangen, naar eigen zeggen in het café. [eiser] moet er dan op bedacht zijn geweest dat de kortingscode al gebruikt was.

9. De vordering van [eiser] zal daarom worden afgewezen. Het door hem betaalde gedeelte van de koopprijs zal Fietsenwinkel.nl moeten terugbetalen, zij heeft ter comparitie ook aangekondigd dat te zullen doen.

10. [eiser] wordt als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten belast.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt [eiser] in de proceskosten die aan de zijde van Fietsenwinkel.nl tot op heden begroot worden op € 150,00 aan salaris van de gemachtigde, voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.W. Inden, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 22 december 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.