Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:8798

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
27-11-2017
Datum publicatie
01-12-2017
Zaaknummer
5953514 CV EXPL 17-10539
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een voormalig huurder krijgt een derde terug van de aanschafprijs van de parketvloer (van 17.000 euro) die hij had laten leggen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 5953514 CV EXPL 17-10539

vonnis van: 27 november 2017

vonnis van de kantonrechter

i n z a k e

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Technopolis B.V.

gevestigd te Diemen

eiseres

nader te noemen: Technopolis

gemachtigde: mr. D.B. Holthinrichs (DAS Rechtsbijstand)

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gebouw De Koophandel B.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde

nader te noemen: Koophandel

gemachtigde: mr. V.C. van der Velde

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

In het dossier bevinden zich:

- de dagvaarding van 12 april 2017, met producties;
- de conclusie van antwoord, met producties;
- het instructievonnis van 26 juni 2017;
- de dagbepaling comparitie.

De comparitie heeft plaatsgevonden op 10 oktober 2017. Voor Technopolis is verschenen
[naam directeur] , directeur, vergezeld door mr. I.V. van Eck namens de gemachtigde. Voor Koophandel is verschenen [naam manager verhuur] , manager verhuur, vergezeld door de gemachtigde. Koophandel heeft voorafgaand aan de comparitie nog een productie overgelegd. Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. De griffier heeft aantekeningen gemaakt. De zaak is op verzoek van partijen aangehouden tot 30 oktober 2017 om een minnelijke schikking te beproeven. Op 30 oktober 2017 is vervolgens vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

In november 2004 heeft Technopolis met de rechtsvoorgangster van Koophandel een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de kantoorruimte aan de [adres] , derde verdieping, te Amsterdam, hierna: het gehuurde.

1.2.

Artikel 6 van de huurovereenkomst luidt:
“Partijen zijn overeengekomen dat huurder géén waarborgsom zal hoeven overleggen. In plaats van een waarborgsom zal de door huurder aangebrachte vloer bij het einde van de huurovereenkomst deels vergoed worden, zoals bepaald in artikel 8.13 van deze huurovereenkomst.”

1.3.

Artikel 8.13 van de huurovereenkomst luidt:
“Huurder zal zelf zorgdragen voor de plaatsing van een houten visgraten vloer. Verhuurder zal na beëindiging van de huurovereenkomst 1/3 van de aanschafwaarde aan huurder uitkeren. Indien deze vloer zich bij einde huurovereenkomst in uitstekende staat bevindt, zal verhuurder 2/3 van de aanschafwaarde van de betreffende vloer aan huurder uitkeren.”

1.4.

Technopolis heeft in november 2004 een vloer aangeschaft en in het gehuurde laten leggen. De aanschafsprijs was € 17.061,80.

1.5.

Op 4 juni 2008 hebben partijen een tweede huurovereenkomst gesloten voor (een deel van) de eerste verdieping van [adres] te Amsterdam.

1.6.

Op 25 november 2013 heeft Technopolis beide huurovereenkomsten opgezegd, waarmee de huur ingevolge de opzegging eindigde op 1 december 2014.

1.7.

Op 1 december 2014 heeft Technopolis zowel de eerste als de derde verdieping van [adres] ontruimd.

1.8.

Technopolis heeft Koophandel bij brieven van 10 maart 2015 en 26 mei 2015 verzocht 2/3 van de aanschafwaarde van de vloer ad € 11.401,00 te vergoeden bij wijze van restitutie van de waarborgsom.

1.9.

Koophandel heeft Technopolis bij brieven van 12 maart 2015 en 27 mei 2015 te kennen gegeven dat de vloer in slechte staat verkeert en onderhoud behoeft. Pas na een begroting van reparaties en het terugbrengen van de vloer in uitstekende staat kan eventueel restitutie plaatsvinden.

1.10.

Partijen hebben na uitvoerig overleg geen minnelijke regeling weten te bewerkstelligen.

Vordering

2. Technopolis vordert dat Koophandel bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
a. € 11.401,00 aan hoofdsom;
b. € 893,29 aan buitengerechtelijke incassokosten;
c. € 428,10 aan wettelijke rente over de hoofdsom;
d. de proceskosten.

3. Technopolis stelt hiertoe, samengevat en zakelijk weergegeven, dat partijen zijn overeengekomen dat Koophandel bij het einde van de huurperiode aan Technopolis 2/3 deel van de aanschafwaarde van de door Technopolis aangebrachte en betaalde authentieke visgraten vloer zou vergoeden, indien de vloer in uitstekende staat verkeerde. Indien de vloer niet in uitstekende staat zou verkeren, dan is Koophandel gehouden om 1/3 van de aanschafwaarde van de vloer te vergoeden. Koophandel heeft, ondanks daartoe herhaaldelijk te zijn aangemaand, in het geheel niets aan Technopolis vergoed, zodat Technopolis nakoming vordert. Technopolis heeft de vloer in uitstekende staat aan Koophandel ter beschikking gesteld. Ondanks herhaalde verzoeken om het pand te inspecteren en tot een gezamenlijke oplevering te komen heeft nooit een formele oplevering plaatsgevonden. Koophandel heeft nooit een ingebrekestelling gestuurd vanwege te herstellen gebreken.

Verweer

4. Koophandel heeft aangevoerd, samengevat en zakelijk weergegeven, dat Technopolis het gehuurde in de oude staat moest terugbrengen, hetgeen zij heeft nagelaten. De vloer was niet meer in nieuwstaat. Integendeel, de vloer was intensief gebruikt en daar moesten veel verbeteringen op worden aangebracht. Op de vloer zaten diverse beschadigde plekken door bureaustoelen. Niet kon worden volstaan met een nieuw simpel olielaagje. Er diende fors te worden geïnvesteerd om de vloer weer in goede staat te krijgen. De vloer is na 10 jaar voor tenminste 50% afgeschreven. Dit is een feit van algemene bekendheid. Bovendien dienden er een aantal zaken te worden hersteld en verwijderd waardoor er van de waarborgsom niets meer over is. Het feit dat er geen eindinspectie heeft plaatsgevonden houdt niet in dat Technopolis geen schadevergoeding aan Koophandel verschuldigd zou zijn.

5. Hetgeen Koophandel voor het overige heeft aangevoerd zal, voor zover relevant, bij de beoordeling aan de orde komen.

Beoordeling

6. Voor de beoordeling van dit geschil geldt als uitgangspunt hetgeen partijen zijn overeengekomen ten aanzien van het gehuurde, dat wil zeggen ten aanzien van [adres] , derde verdieping. Voor zover het verweer van Koophandel betrekking heeft op [adres] , eerste verdieping, wordt aan dat verweer voorbij gegaan. Het onderhavige geschil spitst zich namelijk alleen toe op het gehuurde op de derde verdieping.

7. Overeengekomen is het volgende. Technopolis zou - in plaats van een waarborgsom in geld - een houten visgranaten vloer in het gehuurde aanbrengen. De aanschafwaarde van de aangebrachte vloer zou vervolgens bij het einde van de huurperiode door Koophandel voor 2/3 deel worden vergoed indien de vloer op dat moment in uitstekende staat zou zijn. Indien de vloer bij het einde van de huur niet in uitstekende staat zou verkeren, dan zou Koophandel 1/3 deel van de aanschafwaarde aan Technopolis vergoeden.

8. Vaststaat dat Technopolis zich aan haar verplichting heeft gehouden door een authentieke visgranaten vloer in het gehuurde aan te brengen voor € 17.061,80.

9. Technopolis stelt bij dagvaarding dat zij de vloer na ontruiming in uitstekende staat ter beschikking heeft gesteld aan Koophandel. Dit wordt door Koophandel betwist.

10. Technopolis heeft tegenover die betwisting onvoldoende bewijs aangeboden van haar stelling dat de vloer wel in uitstekende staat is. Gelet op de betwisting is de gevorderde terugbetalingsverplichting van 2/3 deel van de aanschafwaarde van de vloer niet toewijsbaar.

11. Daarom is Koophandel op grond van de huurovereenkomst gehouden om 1/3 van de aanschafwaarde van de vloer aan Technopolis te restitueren.

12. Het door Koophandel gevoerde verweer, dat er in essentie op neerkomt dat het feit van algemene bekendheid is dat de vloer in 10 jaar grotendeels is afgeschreven, wordt verworpen, omdat partijen niets over eventuele afschrijving van de vloer zijn overeengekomen. De betreffende bepalingen van de overeenkomst, verwezen wordt naar 1.2 en 1.3 van de feiten, zijn helder. Overeengekomen is 1/3 deel van de aanschafwaarde, tenzij de vloer in uitstekende staat verkeert, dan 2/3 deel.

13. Voor zover Koophandel zich op het standpunt stelt dat zij ook niet gehouden is 1/3 deel van de aanschafwaarde van de vloer te vergoeden, omdat Technopolis schade aan het gehuurde heeft veroorzaakt en het gehuurde in strijd met haar contractuele verplichting niet in goede staat heeft achtergelaten, wordt overwogen dat Koophandel deze schade onvoldoende heeft gespecificeerd en ook geenszins heeft onderbouwd.

14. Gelet op het voorgaande is een bedrag van € 5.687,27 toewijsbaar aan hoofdsom.

15. Het door Technopolis gevorderde bedrag van € 428,10 aan wettelijke rente is niet toewijsbaar, omdat voor de berekening van dat bedrag is uitgegaan van een te hoge hoofdsom, namelijk van € 11.401,00. Anders dan voornoemd bedrag is in het petitum geen wettelijke rente gevorderd.

16. Technopolis maakt aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim na 1 juli 2012 is ingetreden. Technopolis heeft voldoende gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke werkzaamheden zijn verricht. Het bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten wordt, gelet op de hoogte van de toegewezen hoofdsom, gematigd naar het bijbehorende tarief als in het Besluit bepaald. Toewijsbaar is derhalve € 659,36.

17. Koophandel wordt als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten gevallen aan de zijde van Technopolis, met dien verstande dat bij de hoogte van het salaris voor de gemachtigde en het vastrecht zal worden aangesloten bij het toegewezen deel van de vordering. Het meer betaalde aan vastrecht blijft voor rekening van Technopolis.

BESLISSING

De kantonrechter:

I. veroordeelt Koophandel tot betaling aan Technopolis van:
• € 5.687,27 aan hoofdsom;

• € 659,36 aan buitengerechtelijke incassokosten;

II. veroordeelt Koophandel in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Technopolis begroot op:

explootkosten € 85,21
salaris gemachtigde € 500,00
vastrecht € 470,00
-----------------
totaal € 1055,21
voor zover van toepassing, inclusief btw;

III. veroordeelt Koophandel tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, alsmede tot betaling van een bedrag van € 68,00 aan kosten voor betekening onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en Koophandel niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

IV. verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

V. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.M.A. van Löben Sels, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 november 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.