Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:8195

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
02-10-2017
Datum publicatie
16-10-2018
Zaaknummer
C/13/633870 / KG ZA 17-920
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kort geding. Overeenkomsten. Vorderingen tot vergoeding van de belinkomsten afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

Vonnis in kort geding van 2 oktober 2017

in de zaak

met zaaknummer / rolnummer: C/13/633870 / KG ZA 17-920 CB/TF (zaak 1) van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 1] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STER SHOP B.V.,

gevestigd te Helmond,

eiseressen in conventie bij dagvaarding van 29 augustus 2017,

verweersters in reconventie,

advocaat mr. N.J.C. Spapen te Zaltbommel,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MASSXESS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. N.J. Linssen te Nijmegen,

en

in de gelijktijdig behandelde zaak

met zaaknummer / rolnummer C/13/635338 / KG ZA 17/1029 CB/TF (zaak 2)

van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MASSXESS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres bij dagvaarding van 11 september 2017,

advocaat mr. N.J. Linssen te Nijmegen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZIGGO ZAKELIJK SERVICES B.V.,

gevestigd te Utrecht,

gedaagde,

advocaat mr. J. Atema te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 1] , Ster Shop, Massxess en Ziggo worden genoemd.

1 De procedure

Beide zaken zijn ter zitting van 13 juni 2016 gelijktijdig behandeld. In zaak 1

hebben [eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 1] en Ster Shop, hierna gezamenlijk [eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] , in conventie gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Massxess heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen, en vervolgens in reconventie gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte akte. [eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] heeft de vordering in reconventie bestreden. In zaak 2 heeft Massxess gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Ziggo heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen.

Alle partijen hebben producties in het geding gebracht. Massxess en Ziggo hebben hun standpunt toegelicht aan de hand van een pleitnota. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van [eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] : [naam 1] (contactpersoon en gemachtigde namens zowel [eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 1] als Ster Shop) met mr. Spapen,

aan de zijde van Massxess: [naam 2] ( [functie] ), [naam 3] ( [functie] ) met mr. Linssen,

aan de zijde van Ziggo: [naam 4] ( [functie] ), [naam 5] ( [functie] ) met mr. Atema.

2 De feiten in beide zaken

2.1.

Op 24 november 2016 hebben Ster Shop, handelend onder de naam Klanten Service Nederland B.V. en Massxess, handelend onder de naam ContactMakers, een overeenkomst voor de duur van 12 maanden gesloten, op grond waarvan Massxess Ster Shop begeleidt bij (het opzetten van) telefonische ‘doorschakeldiensten’. In de volgens Massxess van toepassing zijnde schriftelijke offerte van 14 november 2016, dan wel de volgens [eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] van toepassing zijnde brief of offerte van 25 november 2016, welke stukken grotendeels gelijkluidend zijn, is de inhoud van de overeenkomst nader uitgewerkt.

2.2.

In de overeenkomst is vermeld: “U heeft kennisgenomen van onze Algemene Voorwaarden zoals deze zijn na te lezen op www.ContactMakers.nl en gaat hiermee akkoord”.

2.3.

Bij brief van 26 januari 2017 heeft [eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] aan Massxess meegedeeld dat de overeenkomst per direct door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 1] van Ster Shop is overgenomen.

2.4.

De door Massxess voor Ster Shop op te zetten doorschakeldienst betreft een dienst die erop is gericht dat een consument een telefonisch slecht bereikbare organisatie kan bereiken door een 0900-servicenummer van Ster Shop te bellen, die de consument vervolgens doorverbindt met deze organisatie.

2.5.

De dienst wordt door Ster Shop aangeboden op de websites www.directaandelijn.nl en www.klantenservice-nl.nl. Daarop is vermeld dat de kosten voor het 0900-servicenummer van Ster Shop € 0,90 per minuut bedragen met een maximum van € 45,-.

2.6.

Ster Shop heeft via Massxess een zestal 0900-servicenummers bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aangevraagd en toegekend gekregen. Het gaat om de nummers [nummer] , [nummer] , [nummer] , [nummer] , [nummer] en [nummer] .

2.7.

De nummers zijn door Massxess geïmplementeerd en gehost bij Ziggo om de nummers voor iedereen bereikbaar te maken. De rechtsverhouding tussen Massxess en Ziggo wordt beheerst door de in december 2004 tussen Massxess en (een rechtsvoorganger) van Ziggo gesloten overeenkomst, op grond waarvan Massxess - kort gezegd - tegen betaling gebruik mag maken van de door Ziggo aangeboden telefoondiensten. Deze overeenkomst is de loop der tijd een aantal maal verlengd. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Ziggo van toepassing.

2.8.

Ster Shop heeft de onder 2.6 genoemde nummers aangevraagd om door te verbinden naar Telfort, T-Mobile, Tele 2, Ziggo, Zilveren Kruis en VGZ zorgverzekeraar. Een oproep naar een 0900-servicenummer verloopt via diverse netwerken die aan elkaar gekoppeld zijn. De vergoeding van de kosten verloop via dezelfde keten. Het komt erop neer dat een consument die bijvoorbeeld het aan Ziggo gekoppelde 0900-servicenummer van Ster Shop belt aan zijn telefoonprovider de belkosten betaalt. De telefoonprovider betaalt onder aftrek van kosten vervolgens de belopbrengst aan Ziggo die deze onder aftrek van kosten aan Massxess uitkeert. Tot slot betaalt Massxess na aftrek van de maandelijkse fee en kosten de overgebleven belopbrengst aan Ster Shop.

2.9.

In de eerste maanden van 2017 is er volgens Massxess een bedrag van

€ 164.645,- en volgens Ster Shop een bedrag € 169.360,61 aan belopbrengsten gegenereerd terzake de 0900-servicenummers.

2.10.

Ziggo heeft deze belopbrengsten niet aan Massxess voldaan. Op 1 februari 2017 is Ziggo op grond van de onder 2.7 genoemde overeenkomst, de artikelen 11 en 14 van haar algemene voorwaarden en hoofdstuk 3 van de Acceptable Use Policy overgegaan tot opschorting van de betalingen en heeft per 3 februari 2017 de servicenummers geblokkeerd omdat volgens haar Ster Shop haar servicenummers oneigenlijk heeft gebruikt. In een brief van 7 februari 2017 van Ziggo aan Massxess staat daarover:

Het oneigenlijk gebruik bestaat er in het kort gezegd uit dat de nummerhouders- c.q. nummergebruikers zich voordoen als een derde partij, zonder daartoe opdracht dan wel toestemming te hebben van die derde partij en zo de nummeroproepers misleiden.

2.11.

Massxess heeft Ster Shop geïnformeerd over de de-activering van de servicenummers en opschorting van de betalingen. In een e-mail van 24 maart 2017 van Massxess aan Ster Shop staat voor zover van belang het volgende:

(..) Wij betreuren het dat de constructieve gesprekken die wij met jou , Dhr. (..) en Ziggo hadden niet hebben geleid tot een uitkomst die naar tevredenheid is. Op dit punt kan ContactMakers geen verdere invloed meer uitoefenen en zijn we overgegaan tot de formele afwikkeling zoals besproken. (..)

2.12.

Bij brief van 16 mei 2017 heeft [eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] Massxess gesommeerd het bedrag van € 169.360,61 aan haar te voldoen en haar aansprakelijk gesteld voor de schade als gevolg van het blokkeren en onbereikbaar maken van haar servicenummers.

2.13.

Bij brief van 2 juni 2017 heeft Massxess de overeenkomst met Ster Shop met onmiddellijke ingang beëindigd omdat Ster Shop haar betalingsverplichtingen jegens haar niet heeft voldaan en vanwege de onder 2.10 genoemde gedragingen. Voor wat betreft het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen gaat het om de facturen over de maanden januari tot en met juni 2017; in totaal een bedrag van

€ 18.864,92 (incl. BTW). Massxess heeft Ster Shop vervolgens gesommeerd dit bedrag te voldoen evenals een afkoopsom van in totaal € 2.758,90 (incl. BTW) bestaande uit de over de resterende contractsperiode verschuldigde kosten (6 maanden x € 459,80).

2.14.

Bij brief van 8 juni 2017 heeft [eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] aan Massxess meegedeeld dat in afwachting van betaling van haar vordering op Massxess zij op haar beurt haar betalingsverplichtingen jegens Massxess heeft opgeschort.

3 Het geschil in zaak 1

in conventie

3.1.

[eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] vordert samengevat -:

1. Massxess te veroordelen de belopbrengst ad € 169.360,61 primair aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 1] en subsidiair aan Ster Shop te voldoen;

2. Massxess op straffe van een dwangsom te veroordelen de hosting van de 0900-nummers: [nummer] , [nummer] , [nummer] , [nummer] , [nummer] en [nummer] te hervatten en hervat te houden en primair [eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 1] en subsidiair Ster Shop in staat te stellen om van deze 0900-nummers gebruik te maken;

3. Massxess te veroordelen een voorschot op de schadevergoeding ad

€ 150.000,- aan primair [eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 1] en subsidiair Ster Shop te voldoen;

4. Massxess te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2.

Massxess voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4.

Massxess vordert samengevat - Ster Shop te veroordelen tot betaling van:

1. een bedrag van € 18.864,92 (incl. BTW), te vermeerderen met de wettelijke handelsrente;

2. een bedrag van € 2.758,90 (incl. BTW), te vermeerderen met de wettelijke handelsrente;

3. de (proces)kosten van Massxess in zaak 2;

4. de kosten van dit geding, te vermeerderen met rente en nakosten.

3.5.

[eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] voert verweer.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil in zaak 2

4.1.

Massxess vordert samengevat -:

1. in geval het in zaak 1 in conventie onder 1 gevorderde wordt toegewezen Ziggo te veroordelen aan haar tegen kwijting de belopbrengst van Ster Shop te betalen,

2. in geval het in zaak 1 in conventie onder 2 gevorderde wordt toegewezen Ziggo op straffe van een dwangsom te veroordelen de 0900-nummers van Ster Shop weer aankiesbaar te maken en al datgene te doen dat nodig is om Massxess in staat te stellen tijdig en volledig te voldoen aan een veroordeling in zaak 1,

3. in geval het in zaak 1 in conventie onder 3 gevorderde wordt toegewezen Ziggo te veroordelen aan haar tegen kwijting het door haar aan Ster Shop te betalen voorschot op de schadevergoeding te betalen,

4. in geval één of meer vorderingen in zaak 1 worden toegewezen Ziggo te veroordelen aan haar tegen kwijting het in de kostenveroordeling bepaalde bedrag te betalen,

5. Ziggo op straffe van een dwangsom te veroordelen om al datgene te doen dan wel na te laten dat nodig is Massxess in staat te stellen tijdig en volledig aan de veroordeling in zaak 1 te voldoen,

6. Ziggo te veroordelen in de kosten van dit geding, te vermeerderen met wettelijke rente.

4.2.

Ziggo voert verweer.

4.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5 De beoordeling in zaak 1

in conventie

5.1.

De gevorderde voorzieningen strekken deels tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering is in kort geding slechts plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn en uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is.

5.2.

[eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] stelt dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 1] rechtsopvolger van Ster Shop is ter zake van de op 24 november 2016 gesloten overeenkomst. Dit standpunt wordt niet gevolgd.

Aannemelijk is dat er geen geldige contractsovername in de zin van artikel 6:159 van het Burgerlijk Wetboek (BW) tot stand is gekomen. Dat [eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] bij brief van 26 januari 2017 heeft meegedeeld dat de overeenkomst per direct door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 1] is overgenomen en Massxess vervolgens niet op deze brief heeft gereageerd, is onvoldoende. Er is immers geen akte van overname en niet is gebleken dat Massxess haar medewerking heeft verleend aan de contractsovername. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 1] is dan ook niet ontvankelijk in haar vorderingen jegens Ster Shop en de vorderingen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 1] worden reeds op deze grond afgewezen.

5.3.

De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat op de overeenkomst tussen Ster Shop en Massxess de algemene voorwaarden van Massxess van toepassing zijn. Met ondertekening van de overeenkomst is Ster Shop immers akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

Dit blijkt uit de overgelegde overeenkomst van 24 november 2016. [eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] stelt dat de algemene voorwaarden niet aan haar ter hand zijn gesteld. Gebleken is echter dat Massxess overeenkomstig de artikelen 6:233 onder b jo 6:234 BW Ster Shop op diverse wijzen de mogelijkheid heeft geboden van de algemene voorwaarden kennis te nemen, namelijk via een verwijzing naar de kamer van koophandel en haar website. Massxess heeft daarnaast aangevoerd dat zij in haar elektronische contractformulier een hyperlink heeft geplaatst naar haar algemene voorwaarden (zie het screenshot op pagina 7 van de conclusie van antwoord). Hoewel Ster Shop heeft betwist dat zij dit formulier heeft ontvangen en stelt dat sprake was van een papieren contract, blijkt o.a. uit de e-mail van 4 november 2011 (productie 3 van Massxess) dat de stukken per e-mail werden uitgewisseld. De voorzieningenrechter gaat er dan ook vooralsnog vanuit dat Ster Shop het contractformulier met de hyperlink heeft ontvangen.

5.4.

Voor zover Ster Shop stelt dat de hierna aan de orde komende bedingen in de algemene voorwaarden een onredelijk bezwarend karakter hebben, dan wel de strekking van deze bedingen in strijd is met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, heeft Ster Shop haar stellingname niet voldoende onderbouwd. Om die reden kan toetsing op dit punt niet plaatsvinden en wordt het standpunt van Ster Shop verworpen.

5.5.

Ster Shop vordert op grond van de overeenkomst een bedrag van

€ 169.360,61 aan belopbrengsten. De voorzieningenrechter is van oordeel dat

Massxess op grond van een redelijke uitleg van artikel 7 van de algemene voorwaarden dit bedrag - waarvan overigens de hoogte tussen partijen in geschil is - niet verschuldigd is zolang zij de belopbrengsten niet van Ziggo heeft ontvangen.

Massxess kan immers pas uitbetalen als zij de belopbrengsten van Ziggo heeft ontvangen. Zo is de dienstverlening nu eenmaal ingericht en Ster Shop was hiervan op de hoogte.

Dat in de overeenkomst is opgenomen dat sprake zal zijn van snelle, gegarandeerde uitbetaling op uiterlijk de 25e van de maand opvolgend op de verbruiksmaand, impliceert niet dat Ster Shop een ongeclausuleerd recht heeft op uitbetaling. Deze toevoeging duidt immers meer op de wijze van uitbetaling en niet op of betaling kan plaatsvinden. Op grond van het voorgaande voldoet dit onderdeel van de geldvordering niet aan het criterium onder 5.1 en zal deze worden afgewezen. Het overige deel van de geldvordering wordt hierna besproken.

5.6.

Ster Shop vordert voorts dat Massxess haar hostingsverplichting nakomt conform de overeenkomst tussen partijen. Vast staat dat Massxess bij brief van 2 juni 2017 de overeenkomst heeft beëindigd. Of, zoals Massxess stelt, zij de overeenkomst al eerder heeft opgezegd - op 24 maart 2017 - kan verder buiten beschouwing blijven. [eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] stelt zich op het standpunt dat de overeenkomst niet tussentijds mocht worden opgezegd. Dit standpunt wordt niet gevolgd. Voldoende aannemelijk is immers geworden dat Massxess op grond van artikel 5 van haar algemene voorwaarden de overeenkomst tussentijds zonder inachtneming van een opzegtermijn mag beëindigen als de klant - in dit geval Ster Shop - haar verplichtingen ook na (indien wettelijk vereist) ingebrekestelling niet nakomt.

5.7.

De voorzieningenrechter acht ook aannemelijk dat Massxess in redelijkheid tot opzegging van de overeenkomst heeft kunnen komen. Massxess heeft als reden voor de opzegging aangevoerd dat Ster Shop haar betalingsverplichtingen niet is nagekomen en door de wijze waarop zij haar dienst uitvoerde de wet en de gedragsregels in de telecomsector heeft geschonden.

Centraal in het gehele conflict tussen Massxess, Ziggo en Ster Shop staat dat Ster Shop zich volgens Ziggo en Massxess met haar doorschakeldienst o.a. schuldig heeft gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk ex artikel 193b BW, doordat zij bij consumenten de indruk heeft gewekt dat zij belden met de klantenservice van het bedrijf dat zij zochten (zoals bijvoorbeeld Ziggo) en tegen het tarief dat het bedrijf daarvoor rekent. De consument bleef echter bellen met Ster Shop en betaalde daarvoor een (veel) hogere prijs dan hij zou hebben betaald zonder ‘tussenkomst’ van Ster Shop, omdat bellen naar een klantenservice van een bedrijf veelal gratis is of tegen een lokaal tarief, aldus Massxess en Ziggo. Hoewel [eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] uitdrukkelijk betwist dat sprake is geweest van oneigenlijk gebruik, acht de voorzieningenrechter daarvoor wel sterke aanwijzingen aanwezig. Op de website www.directaandelijn.nl heeft Ster Shop weliswaar vermeld dat zij niet gelieerd is aan de instanties waarmee zij doorverbindt, maar uit de als productie 4 tot en met 9 overgelegd screenshots aan de zijde van Ziggo (ook in zaak 1 in het geding gebracht) blijkt dat de opmaak van de site iets anders suggereert omdat qua kleurstelling wordt aangesloten bij de huisstijl van de instanties en uitvoerige bedrijfsinformatie zichtbaar is. Dit is genoeg om thans aannemelijk te achten dat de opzegging rechtsgeldig is geschied. In een eventuele bodemprocedure of wellicht een procedure bij de ACM zal de zaak nader aan de orde moeten komen en kan na onderzoek met zekerheid worden beoordeeld of Ster Shop verwijtbaar heeft gehandeld.

5.8.

Gezien al het voorgaande is ook voor het toewijzen van de schadevergoedingsvordering wegens omzet- en inkomstenderving in dit kort geding geen plaats. Daargelaten of de aansprakelijkheid van Massxess inzake inkomstenderving op grond van artikel 8 van haar algemene voorwaarden is uitgesloten, staat vast dat de 0900-servicenummers niet door toedoen van Massxess niet meer aankiesbaar zijn, maar door de blokkade van Ziggo. Vooralsnog is niet gebleken dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming of dat Massxess onrechtmatig jegens Ster Shop heeft gehandeld. Uit het dossier volgt dat Massxess zich ervoor heeft ingespannen om de blokkade opgeheven te krijgen en Ster Shop heeft - hoewel daarop door Massxess gewezen – geen pogingen ondernomen om bij Massxess weg te gaan en haar 0900-servicenummers bij een andere telecomaanbieder aankiesbaar te laten maken. De schadevergoedingsvordering voldoet niet aan het onder 5.1 genoemde criterium.

5.9.

Conclusie van het voorgaande is dat de vorderingen in conventie worden afgewezen. Overigens is het nog de vraag of [eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] wel een spoedeisend belang heeft met betrekking tot het in conventie gevorderde. Er is immers geruime tijd verstreken tussen het ontstaan van het geschil en het aanhangig maken daarvan en niet aannemelijk is dat [eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] al die tijd heeft benut voor het bereiken van een oplossing buiten rechte. Al met al hadden de vorderingen wellicht ook reeds op grond van het ontbreken van een spoedeisend belang kunnen worden afgewezen.

5.10.

[eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] zal in conventie als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Massxess worden begroot op:

- griffierecht € 3.894,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 4.710,00,

te vermeerderen met de wettelijke rente.

5.11.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

in reconventie

5.12.

In reconventie vordert Massxess voldoening van de facturen over de maanden januari tot en met juni 2017 die Ster Shop volgens haar nog niet heeft betaald; in totaal een bedrag van € 18.864,92 (incl. BTW). Massxess vordert daarnaast in verband met opzegging van de overeenkomst een afkoopsom van in totaal € 2.758,90 (incl. BTW) bestaande uit de over de resterende contractsperiode verschuldigde kosten (6 maanden x € 459,80).

5.13.

Ook voor toewijzing van deze vorderingen geldt het in conventie onder 5.1 genoemde criterium. Los van de vraag of Ster Shop een geslaagd beroep op opschorting kan doen, zullen de vorderingen worden afgewezen omdat niet uit te sluiten is dat deze mogelijk in de toekomst kunnen worden verrekend met de vorderingen van Ster Shop op Massxess. Immers niet ondenkbaar is dat de betalingen die Ziggo thans opschort uiteindelijk toch (deels) moeten worden voldaan. De bedragen die vervolgens aan Massxess worden uitgekeerd zullen na aftrek van kosten aan Ster Shop moeten worden voldaan. In dit kort geding kan dat niet worden vastgesteld. Het voert thans te ver om Ster Shop te veroordelen genoemde bedragen te voldoen nu er een reële kans bestaat op verrekening.

5.14.

Tot slot zal de in reconventie gevorderde proceskostenveroordeling in zaak 2 - waarin Massxess wordt veroordeeld in de kosten van Ziggo - worden afgewezen. Massxess had immers in plaats van Ziggo te dagvaarden in zaak 2 haar ook in vrijwaring kunnen oproepen. In dat geval was Ziggo het hoge bedrag aan griffierecht niet verschuldigd geweest. Het voert dan ook te ver om Ster Shop nu de proceskosten te laten voldoen De vordering zal ook voor het overige - met betrekking tot de betaling van kosten van Massxess - worden afgewezen omdat deze te onbepaald is om toe te wijzen.

5.15.

Massxess zal in reconventie als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] worden gelet op de samenhang met het in conventie gevorderde begroot op nihil.

6 De beoordeling in zaak 2

6.1.

De vordering zullen worden afgewezen, nu alle vorderingen in conventie in zaak 1 worden afgewezen.

6.2.

Massxess zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Ziggo worden begroot op:

- griffierecht € 3.894,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 4.710,00

7 De beslissing

De voorzieningenrechter

in zaak 1

in conventie

7.1.

weigert de gevraagde voorzieningen,

7.2.

veroordeelt [eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] in de proceskosten, aan de zijde van Massxess tot op heden begroot op € 4.710,-, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

7.3.

veroordeelt [eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op

€ 131,- voor salaris advocaat, te vermeerderen met € 68,- en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt,

te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

7.4.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

7.5.

weigert de gevraagde voorzieningen,

7.6.

veroordeelt Massxess in de proceskosten, aan de zijde van [eiseressen in conventie, verweersters in reconventie] tot op heden begroot op nihil,

in zaak 2

7.7.

weigert de gevraagde voorzieningen,

7.8.

veroordeelt Massxess in de proceskosten, aan de zijde van Ziggo tot op heden begroot op € 4.710,-,

7.9.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Berkhout, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. G.H. Felix, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 2 oktober 2017.1

1 type: GHF coll: EB