Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:7988

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
13-10-2017
Datum publicatie
01-11-2017
Zaaknummer
6340507 EA VERZ 17-859
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing ontbindingsverzoek op h-grond, subsidiair d-grond en g-grond. Argumenten h-grond zien hoofdzakelijk op functioneren werkneemster en horen dus thuis bij de d-grond. Voor toewijzing op die d-grond is in ieder geval vereist de mogelijkheid tot verbetering en niet blijkt dat die mogelijkheid is geboden. Werkneemster is dan ook zonder goede grond op non-actief gesteld en voor zover de verhouding daardoor is beschadigd is het aan werkgeefster die te herstellen. De bij tegenverzoek gevorderde immateriële schadevergoeding vanwege de op-non-actiefstelling is onvoldoende onderbouwd en wordt afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2017-1322
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 6340507 EA VERZ 17-859

beschikking van: 13 oktober 2017

func.: 8622

beschikking van de kantonrechter

I n z a k e

de besloten vennootschap Sanquin Plasma Products B.V.

gevestigd te Amsterdam

verzoekster

nader te noemen: Sanquin

gemachtigde: mr. J. Stolk

t e g e n

[verweerster]

wonende te [plaats]

verweerster

nader te noemen: [verweerster]

gemachtigde: mr. Y.M. Kasius-Kluter

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Sanquin heeft op 25 september 2017 een verzoek ingediend dat strekt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met [verweerster] .

[verweerster] heeft een verweerschrift ingediend.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden ter terechtzitting van 3 oktober 2017. Tegelijkertijd is een door [verweerster] aanhangig gemaakt kort geding behandeld. Namens Sanquin zijn verschenen [naam 1] , [naam 2] en [naam 3] , vergezeld door de gemachtigde. [verweerster] is verschenen met namens haar gemachtigde mr J.K. Boesveld. Partijen hebben ter zitting hun standpunten toegelicht, de gemachtigden aan de hand van pleitaantekeningen. Na verder debat is één datum voor beschikking en vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als gesteld en onvoldoende weersproken staat vast:

  1. [verweerster] is op 1 mei 2017 bij Sanquin in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In deze op 24 maart 2017 getekende overeenkomst is een proeftijd van twee maanden opgenomen. De functie bij indiensttreding was Senior Projects Manager en het salaris bedroeg
    € 5.321,00 bruto.

  2. Vanaf medio juni 2017 vervulde [verweerster] feitelijk de functie van Program Manager. Op 27 juli 2017 liet Sanquin aan haar medewerkers de volgende mededeling uitgaan:
    We zijn verheugd te kunnen meedelen dat vanaf heden [verweerster] is begonnen als Program Manager binnen PSO. (…) Hiervoor vervulde [verweerster] haar rol in als project manager.
    Wij wensen [verweerster] veel succes en plezier in haar nieuwe rol en functie.

Partijen hebben op 18 juli 2017 een nieuwe arbeidsovereenkomst getekend, met daarin een salaris opgenomen van € 5.875,00 bruto.

3. De leidinggevende van [verweerster] is [naam 1] (verder: [naam 1] ). De directeur van de afdeling waarin [verweerster] werkzaam is, is [naam 4] (verder: [naam 4] ). [naam 5] (verder: [naam 5] ) is een zogenoemde interne klant van [verweerster] , werkzaam bij één van de bedrijfsonderdelen van Sanquin.

4. In verband met het invullen van vacatures hebben [verweerster] en [naam 1] onder meer de volgende e-mails gewisseld:
Op 14 juni 2017 van [verweerster] aan [naam 1] :
After your first talk with [naam 6] , I already figured out from her unhidable behavior and the way she talked that you may wanted her as project manager for Plasma. I did speak to you earlier that I don’t feel she is suitable. (…) Even if temporary, for PMO in the current political sensitive situation, I hope to have someone with professional, mature attitude, with good EQ, and who is sensitive about what to say what not and to whom. For example, I think [naam 7] is good. Originaly you put [naam 8] . I had chat with him in the past. He is also good and professional. (…) As said, its my observations during 1.5 months. I m giving my suggestion from professional and political situation perspectives. In the end, I will follow whatever you decide.
Op 11 juli 2017 van [verweerster] aan [naam 9] in cc aan [naam 1] :
I need a PMO to support on the portal as I have told you many times
Op 12 juli 2017 van [naam 9] aan [verweerster] in cc aan [naam 1] :
Re: the PMO, I have replied to you as many times, there isn’t one available other than [naam 6] .
Op 12 juli 2017 van [verweerster] aan [naam 9] in cc aan [naam 1] :
Yes I know there is [naam 6] but both [naam 10] and I have addressed to you that it is extremely difficult for us to get her to do anything while she is still paid as PMO.
Op 25 juli 2017 van [verweerster] aan [naam 1] :
What is the status of recruiting a SAP project manager for my team?

Op 26 juli 2017 van [naam 1] aan [verweerster] :
Hierbij een eerste profile voor een SAP PM. Mocht je interesse hebben dan nodig ik hem uit voor een eerste kennismaking.

Op 2 augustus 2017 van [verweerster] aan [naam 1] :
1. No suitable project manager for Current SAP projects: (…) I can’t continue managing two projects while managing SCM program +Plasma sourcing. So indeed I need someone who can manage at least one of these two projects to ensure the successful delivery. [naam 10] is not an option!
2. Project Manager for Future SAP projects: (…) I don’t need a SAP expert but I want someone has more knowledge about SAP so to be able to really connect the technical side and the business side.
Op 2 augustus 2017 van [naam 1] aan [verweerster] :
Stop repeating yourself. [naam 10] stays, your are the senior to support him, it’s a part of what you do and again as discussed: I’m working on hiring a SAP PM.
Op 2 augustus 2017 van [verweerster] aan [naam 1] :
As you changed your mind on a couple of matters, it gives me the feeling not sure whether you understand my need or what you may do on this matter. So I put it down to emphasize my need.
En later diezelfde dag:
Anyway I know you said a few times you understand my issues and you dont like I repeat and you take it as complains (…) But you never take my solution so what is het use for me to give solution ?! the fact is since 1.5 month none of my issues is solved. (…) I feel frustrated by not sure what you will do (or change again) with regard to my issues. How do you feel if you were in my shoes ?! I will just shut up and see how far I can continue this...

Op 7 augustus 2017 van [verweerster] aan [naam 1] :
I thought about it during the weekend. [naam 10] will manage the costing project. It is really not my role as Program Manager to manage projects. (…) But I will still continue managing the AP Authorization project before a suitable PM found, next to my Program Manager role ad Plasma sourcing. I have no extra capacity for Costing project. (…) Actually Product Costing is only a Prio 2 project. Up to you to decide the importance of project vs resource allocation. (…) I can only be held accountable for things I can control but resource problem is out of my control. Except for asking and asking for weeks (that even irritated you which in return then also irritated me so we ended up in a circle of irritating and frustrating each other), I really can do absolutely nothing about it!

En later die dag:
Just want to put it in writing, I don’t agree to take serialization out. It is again to me inconsistent and I don’t see the reason of this making sense to me. (…) If it is your decision without any freedom for me, then of course you are always in the position to force me…

5. Op 9 augustus 2017 ontving [verweerster] een afmelding van [naam 1] voor een bijeenkomst op 10 augustus 2017. [verweerster] mailde hem vervolgens:
I saw you rejected this meeting without giving any alternative suggestion while [naam 11] has accepted. (…) [naam 11] also informed me that he shared his thoughts with [naam 5] . (…) In order not to have any confusion and in order for [naam 11] and myself to be able to function and perform according to our roles and responsibilities properly to deliver results with full energy for SCM, I think it is important that you clarify this to us asap. (…) I put [naam 5] on CC so we also make it clear to our main stakeholder.
In reactie laat [naam 1] weten:
In order to make things clear and to minimize further noise, I have just decided that you are only concerned with the SAP program for our internal client SCM / [naam 5] . (…) Any discussion or communication that is not about the implementation of the program (SAP) is not appreciated, especially if you involve our internal customer ( [naam 5] ).
Later die dag stuurde [verweerster] een e-mail aan [naam 4] met een cc aan [naam 1] :
It has been very unclear how [naam 1] wanted to structure the SCM program. Now it has just been made clear as below. As per your request, I requested a meeting for you, [naam 5] and myself for today. (…)
In reactie liet [naam 4] weten:
I have taken note of the unclarity, and would like to ask you and [naam 1] to resolve this asap for the sake of everyone involved.
Hierop liet [verweerster] om 12.38 uur weten:
I will join the meeting this afternoon (…) Only if [naam 1] wants to take me off this program, I need to follow what my manager decides.

6. Op 10 augustus om 13.00 uur vond de bijeenkomst plaats waarop laatstgenoemde e-mails zagen. Voorafgaand daaraan had [naam 1] aan [verweerster] kenbaar gemaakt dat zij niet aanwezig hoefde te zijn. [verweerster] was voorafgaand aan de bijeenkomst wel aanwezig bij het kantoor van [naam 4] , waar de bijeenkomst plaats zou vinden.

7. Op 11 augustus 2017 is [verweerster] op non-actief gesteld. Bij brief van diezelfde datum is dat bevestigd, met de volgende onderbouwing:
During the last weeks your performance and your attitude towards colleagues and other stakeholders have been subject of various discussions between, amongst others, your manager and you. Due to the manner in which you performed your duties, several colleagues have informed us that they have lost all trust in you and do no longer want to work with you. The same is true for other stakeholders. During our meeting we have given you some examples thereof. In the last couple of days you have brought these discussions to a head, amongst others by showing up at a meeting of which you knew your presence would not be appreciated.
Given the foregoing, we have come to the conclusion that you are not the right person for your position, we no longer have trust in you and the employment relationship is irreparably damaged. Therefore, we informed you that we want to terminate your employment agreement. In that light we suspended you (…)

8. Eveneens op 11 augustus 2017 liet Sanquin intern het volgende bericht uitgaan:
Hierbij informeer ik jullie dat we vanmorgen afscheid genomen hebben van [verweerster] .

Verzoek

4. Sanquin verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met [verweerster] , zonder transitievergoeding.

5. Aan het verzoek legt Sanquin – kort gezegd – ten grondslag dat sprake is van een werkrelatie die in heel korte tijd is vastgelopen. Dat levert een grond voor ontbinding op als bedoeld in artikel 7:669 lid 3 sub h Burgerlijk Wetboek (BW). Subsidiair is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding dan wel disfunctioneren van [verweerster] .

6. Volgens Sanquin blijkt uit de gevoerde e-mailwisseling en (na 11 augustus 2017 opgestelde) verklaringen van collega’s van [verweerster] dat zij stelselmatig haar eigen weg wilde doordrukken bij het zoeken van kandidaten voor openstaande functies. Ze had moeite instructie van haar leidinggevende te accepteren. [verweerster] kon zich er niet bij neerleggen als haar ideeën niet werden opgevolgd. Ook eiste zij een andere werkplek op. Haar wijze en toon van communiceren was onvoldoende sensitief. Volgens Sanquin heeft [verweerster] over haar houding en gedrag ook steeds feedback gekregen van [naam 1] en andere collega’s. De druppel voor Sanquin was dat [verweerster] op 9 en 10 augustus 2017 achtereenvolgens de interne klant in een discussie betrok, vervolgens de directeur en dat zij tenslotte op een bijeenkomst verscheen terwijl haar te verstaan was gegevens dat haar aanwezigheid niet gewenst was.

Verweer en tegenverzoek

7. [verweerster] voert verweer. Daarop zal hierna, voor zover van belang, worden ingegaan. Subsidiair verzoekt zij een billijke vergoeding toe te kennen met een deugdelijke specificatie van die vergoeding, op straffe van een dwangsom.

8. [verweerster] vordert ongeacht de beslissing op het ontbindingsverzoek immateriële schadevergoeding van € 25.000,00 vanwege de onrechtmatige op non-actiefstelling.

Beoordeling

9. De eerste vraag is of de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden, zoals Sanquin heeft verzocht. Voorop wordt gesteld dat uit artikel 7:669 lid 1 BW volgt dat de arbeidsovereenkomst alleen kan worden ontbonden indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt. In artikel 7:669 lid 3 BW is nader omschreven wat onder een redelijke grond moet worden verstaan.

10. De feiten zoals die door Sanquin zijn gepresenteerd vormen onvoldoende grond voor ontbinding. Een voorval in juni 2017 waarbij [verweerster] een werkplek zou hebben opgeëist, had destijds reden kunnen zijn voor een gesprek, maar meer ook niet. Uit de
e-mailwisseling over het invullen van een aantal vacatures kan worden afgeleid dat [verweerster] op de noodzaak daarvan bleef hameren en ook dat zij het niet eens was met [naam 1] over de wijze van invulling. Een dergelijk verschil van mening betekent gezien de positie van [naam 1] en [verweerster] echter niet dat [verweerster] hiervan een verwijt kan worden gemaakt, zij heeft ook onderkend dat de beslissing uiteindelijk aan [naam 1] was. Dat [verweerster] is blijven hameren op invulling van de vacatures kan irritatie gewekt hebben bij [naam 1] , maar is vanuit de positie van [verweerster] begrijpelijk. Dat [verweerster] daarbij interne (governance) regels zou hebben genegeerd is wel gesteld, maar niet concreet gemaakt of onderbouwd. Mogelijk heeft [verweerster] wel (te) gemakkelijk het meningsverschil dat zij met [naam 1] had aan anderen voorgelegd, maar dat is geen reden voor ontslag. Voor zover Sanquin betoogt dat alle door haar opgevoerde feiten onderbouwen dat collega’s niet meer met [verweerster] willen samenwerken, had dat reden moeten zijn met haar en die collega’s in gesprek te gaan, te zoeken naar een oplossing en [verweerster] gelegenheid te bieden die oplossing te laten slagen.

11. Bovendien geldt voor alle kritiek die Sanquin thans op [verweerster] heeft, dat uit niets blijkt dat deze op enig moment met haar besproken is. Weliswaar heeft Sanquin gesteld dat er steeds mondeling feedback is gegeven, maar dat is niet concreet gemaakt. Voor de hand had gelegen dat die feedback – in elk geval deels – in de uitgebreide
e-mailcorrespondentie terug te vinden zou zijn. Dat is niet het geval, hoogstens klinkt in die e-mails irritatie door, daar waar [verweerster] blijft hameren op de noodzaak bepaalde functies in te vullen en daar waar [verweerster] anderen betrekt in een discussie tussen haar en [naam 1] . [verweerster] heeft die irritatie ook onderkend, zo blijkt uit haar e-mails. Het had op de weg van Sanquin en meer concreet [naam 1] gelegen dit op te pakken, [verweerster] er op te wijzen wat volgens Sanquin anders moest en haar vervolgens de gelegenheid te bieden daaraan te werken. Van pogingen aan de kritiekpunten te werken is echter niet gebleken.

12. Bij die stand van zaken kan hetgeen op 10 augustus 2017 is voorgevallen ook niet de druppel vormen die de spreekwoordelijke emmer doet overlopen, zoals Sanquin heeft betoogd.

13. Toegespitst op de aangevoerde ontslaggronden is de conclusie met inachtneming van het vorengaande als volgt.

14. De in artikel 7:669 lid 3, onderdeel h BW opgenomen ontslaggrond geldt als een vangnetbepaling voor omstandigheden die niet vallen onder de andere ontslaggronden maar wel van dien aard zijn dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te zetten. De regering heeft destijds benadrukt dat de h-grond niet behoort te worden gebruikt voor het repareren van een op één van de andere gronden onvoldoende onderbouwd ontslag of dat meerdere onvoldragen gronden bij elkaar worden genomen om tezamen een voldragen grond te vormen.

15. Deze door Sanquin primair aangevoerde h-grond heeft zij deels onderbouwd door te verwijzen naar het functioneren van [verweerster] en de wijze waarop zij belanghebbenden binnen en buiten Sanquin benadert. Dit kan echter niet anders worden gezien dan als een verwijt dat valt onder de – subsidiair aangevoerde en hierna te bespreken – d-grond. Dan blijft voor de h-grond slechts over dat Sanquin andere verwachtingen had van [verweerster] . Dat is onvoldoende concreet.

16. Ontbinding op de d-grond is niet toewijsbaar, omdat daarvoor in ieder geval is vereist dat aan [verweerster] – reële – gelegenheid is geboden haar functioneren te verbeteren. Niet gebleken is dat dit is gebeurd.

17. De op-non-actiefstelling was dus prematuur. Sanquin is met die op-non-actiefstelling op oneigenlijke wijze vooruitgelopen op een nog te nemen beslissing in de ontbindingsprocedure, terwijl een zwaarwegend belang voor op-non-actiefstelling niet gebleken is. Voor zover de arbeidsverhouding inmiddels door de gang van zaken beschadigd is, mag dan ook van Sanquin worden verlangd dat zij dat herstelt. Nu [verweerster] bereid is aan herstel van die verhouding te werken, zal daarom ook niet worden ontbonden op de g-grond.

18. Het ontbindingsverzoek zal worden afgewezen en partijen zullen in overleg moeten treden over herstel van de verhoudingen.

19. Bij vonnis van heden zal Sanquin tevens worden veroordeeld [verweerster] weer te werk te stellen. Het enkele feit dat de op-non-actiefstelling ten onrechte heeft plaatsgevonden, rechtvaardigt echter nog niet de conclusie dat sprake is van immateriële schade. [verweerster] heeft haar bij tegenverzoek ingestelde vordering enkel onderbouwd door te verwijzen naar rechtspraak over de billijke vergoeding. Dat levert geen onderbouwing op van de in dit concrete geval gestelde immateriële schade, zodat de vordering zal worden afgewezen.

20. De proceskosten zullen worden gecompenseerd.

BESLISSING

De kantonrechter:

inzake het verzoek:

wijst het ontbindingsverzoek af;

inzake het tegenverzoek:

wijst de gevorderde immateriële schadevergoeding af;

inzake het verzoek en het tegenverzoek:

bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Aldus gegeven door mr. C.W. Inden, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 oktober 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.