Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:769

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
26-01-2017
Datum publicatie
13-02-2017
Zaaknummer
13/047084-04
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Artikel 509j bis Sv - verslechtering zichtbaar bij veroordeelde - voorwaarden van vrijwillige medewerking niet nageleefd - veiligheid van anderen eist tijdelijke opname - crisisopname TBS voor maximaal zeven weken toegewezen - dadelijk uitvoerbaar

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/047084-04

BESCHIKKING

op de respectievelijk op 27 januari 2017 ter griffie van deze rechtbank ingekomen vorderingen van de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam van diezelfde data, in de zaak tegen:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1968,

thans verblijvende op het adres [GBA-adres] ,

die bij vonnis van deze rechtbank d.d. 10 juni 2004 ter beschikking gesteld werd, teneinde van overheidswege te worden verpleegd, welke terbeschikkingstelling laatstelijk bij beschikking van deze rechtbank d.d. 22 september 2016 voor de tijd van 1 (een) jaar werd verlengd en waarbij de dwangverpleging onder voorwaarden werd beƫindigd

De inhoud van de vordering

De vordering van de officier van justitie strekt tot een crisisopname van de terbeschikkinggestelde voor de duur van maximaal 7 (zeven) weken in een door de rechtbank aangewezen inrichting.

De procesgang

De rechtbank heeft kennis genomen van de stukken in de zaak met bovenvermeld parketnummer, waaronder:

 • -

  voornoemde beschikking van 22 september 2016;

 • -

  een e-mailbericht van [persoon] , werkzaam bij Reclassering Nederland te Amsterdam, toezichthoudster op voornoemde voorwaarden;

De rechtbank heeft op 22 september 2016 de officier van justitie mr. M.L.A. ter Veer, de terbeschikkinggestelde en diens R.W. van Zanden, advocaat te Hoofddorp, in openbare raadkamer gehoord.

De beoordeling

Aan voornoemd e-mailbericht van de toezichthoudster ontleent de rechtbank het volgende:

Sinds een maand heeft de begeleiding van HVO-Querido en het behandelteam van Inforsa een verslechtering bij [verdachte] opgemerkt. Sinds een paar dagen werden deze signalen meer ernstig. Hierbij een opsomming van de signalen van de afgelopen paar dagen:

 • -

  een toename van gevoel van onveiligheid van betrokkene;

 • -

  meer achterdocht en minder vertrouwen in de begeleiders van HVO-Querido en medebewoners;

 • -

  afhoudend richting de begeleiders van HVO-Querido;

 • -

  weigering (slaap)medicatie;

 • -

  toename van boosheid (deed uitspraken als "ik kan niet voor mijzelf instaan", "ik ga moorden, kan me niet schelen of ik moet zitten") en praat met meer directieve en luide stem;

 • -

  toename van gevoel van verdriet;

 • -

  praat meer over zijn traumatische verleden, praat ook meer over het indexdelict;

 • -

  trekt zich nog meer terug op zijn kamer, onttrekt zich van gezamenlijke activiteiten, zoals:

 • -

  wandelen en eten;

 • -

  geen zelfinzicht.

Er waren de afgelopen periode een aantal stress-verhogende factoren voor [verdachte] :

verslechtering van zijn gehoor (betrokkene is reeds slechthorend), ruzie met zijn zus en verandering van medicatie. Gezien bovenstaande zijn wij in samenspraak met Inforsa tot de conclusie gekomen dat voortzetting van het verblijf bij HVO-Querido niet meer verantwoord is. Vervolgens hebben wij vandaag de procedure ingezet van een plaatsing i.h.k.v. een time-out bij FPC de Rooyse Wissel (FPT-houder in dezen).

Overwegingen van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat een crisisopname is aangewezen, nu de terbeschikkinggestelde de voorwaarden van vrijwillige medewerking aan crisisopname niet heeft nageleefd. Ook overigens eist het belang van de veiligheid van anderen dat de terbeschikkinggestelde tijdelijk wordt opgenomen voor de duur van maximaal zeven weken.

Gelet op voornoemde e-mail en het verhandelde ter terechtzitting zal de rechtbank FPC De Rooyse Wissel aanwijzen als kliniek waar deze crisisopname dient plaats te vinden.

De rechtbank heeft acht geslagen op artikel 509j bis Sv en zal deze uitspraak dadelijk uitvoerbaar verklaren.

Beslissing

De rechtbank wijst de vordering van de officier van justitie toe en beveelt dat de terbeschikkinggestelde met onmiddellijke ingang zal worden opgenomen in FPC De Rooyse Wissel gedurende een termijn van maximaal 7 (zeven) weken;

Verklaart deze uitspraak dadelijk uitvoerbaar.

Deze beschikking is gegeven in openbare raadkamer van deze rechtbank door

mr. W.M.C. van den Berg, voorzitter,

mrs. W.A.J.P. van den Reek en P.B. Martens, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. J.B.P. Terwindt, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 januari 2017.

Tegen deze beslissing staat geen gewoon rechtsmiddel open.