Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:7565

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
06-07-2017
Datum publicatie
20-10-2017
Zaaknummer
13/034258-89, 23/000435-91
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

verlenging TBS

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummers: 13/034258-89, 23/000435-91

BESCHIKKING

op de op 13 februari 2017 ter griffie van deze rechtbank ingekomen vordering van de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam d.d. 13 februari 2017 in de zaak tegen:

[terbeschikkinggestelde]

zich noemende: [terbeschikkinggestelde] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1969,

thans verpleegd in de Pompekliniek te [afdeling],

die bij arrest van het gerechtshof te Amsterdam d.d. 20 juni 1991 ter beschikking gesteld werd, teneinde van overheidswege te worden verpleegd, welke terbeschikkingstelling laatstelijk bij beschikking van deze rechtbank d.d. 10 maart 2015 voor de tijd van twee jaren werd verlengd.

De inhoud van de vordering

De vordering van de officier van justitie strekt tot het verlengen van de termijn van genoemde terbeschikkingstelling met twee jaren.

De procesgang

De rechtbank heeft kennis genomen van de stukken in de zaak met bovenvermeld parketnummer, waaronder:

  • -

    het op 9 januari 2017 op grond van artikel 509o, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering uitgebrachte advies, strekkende tot verlenging van deze terbeschikkingstelling met twee jaren, alsmede de daarbij overgelegde aantekeningen;

  • -

    het proces-verbaal van de behandeling in openbare raadkamer van deze rechtbank van 19 april 2017.

De rechtbank heeft op 6 juli 2017 de officier van justitie mr. R.A. Kloos, de terbeschikkinggestelde en diens raadsman mr. J.T. Willemsen, advocaat te Haarlem, in openbare raadkamer gehoord. Hiervan is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt.

De beoordeling

Aan genoemd advies van de Pompestichting van 9 januari 2017 wordt het volgende ontleend, zakelijk weergegeven:

Kernproblematiek

Naast pedofilie is sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek in de vorm van een borderline persoonlijkheidsstoornis met daarnaast antisociale en narcistische trekken.

Behandelverloop huidig FPC

Op 15 oktober 2015 is betrokkene voor de duur van zeven weken opgenomen in de Van der Hoevenkliniek waar uitvoerig onderzoek is verricht. Uit het verslag blijkt echter dat betrokkene niet altijd meewerkend is geweest. Betrokkene heeft de periode van zeven weken niet kunnen volhouden. Geconcludeerd moet worden dat het onderzoek laat zien dat behandeling van betrokkene met een adequate instelling op medicatie niet van de grond is gekomen. De door de Van der Hoevenkliniek geadviseerde bejegening vanwege een vermoeden van een autisme spectrumstoornis wordt door het huidige team al toegepast. Echter blijft de eigengereidheid van betrokkene, het steeds weer de strijd aangaan en het onvermogen om te komen tot een langdurige samenwerkingsrelatie met het behandelteam een verdere behandeling in de weg staan. De LAP heeft op 3 december 2015 geadviseerd om de longstay status te verlengen wat door de minister is overgenomen.

Nadat de huwelijksceremonie al twee keer is uitgesteld, mede vanwege zijn verblijf in de Van der Hoevenkliniek, is betrokkene op 7 december 2015 met een medebewoner uit Zeeland in het huwelijk getreden.

Betrokkene heeft binnen de LFPZ Vught relatief stabiel gefunctioneerd. Op 10 november 2016 is betrokkene zonder problemen overgeplaatst naar de nieuwe [afdeling] omdat er twee afdelingen van de LFPZ Vught gingen sluiten. Opmerkelijk is dat hij vanaf het begin vrolijk en sociaal is op de afdeling en zijn draai van het begin af aan goed gevonden heeft. Betrokkene heeft tijdens zijn verblijf in [afdeling] niet gedreigd met juridische procedures en heeft zich gehouden aan de algemene klinieks-/afdelingsregels en de individuele afspraken die zijn gemaakt. Op korte termijn zullen er twee beveiligde verloven aangevraagd worden zodat betrokkene zijn partner op de locatie [locatie] kan bezoeken.

Recidivegevaar

Geconcludeerd wordt dat, mocht het betrokkene ontberen aan de nodige beveiliging, structuur en sturing, de kans om te recidiveren in een pedoseksueel delict zeer hoog is bij betrokkene. Zelfs binnen de huidige, sterk gestructureerde setting vertoont betrokkene met enige regelmaat delict gerelateerde gedragingen. Buiten de kaders van de TBS zal betrokkene waarschijnlijk binnen korte tijd zijn pedoseksualiteit weer praktiseren.

Koers en prognose

De ervaringen uit het verleden, de ervaringen in FPC Veldzicht, naast de vele rapportages die over betrokkene geschreven zijn en de recente ervaring in de Van der Hoevenkliniek, alsook het beschreven behandelverloop, geven een sombere prognose ten aanzien van een nieuwe behandelpoging dan wel een toekomstig resocialisatietraject. De positieve houding op de nieuwe afdeling is momenteel nog te pril om hierop voort te borduren. Daarnaast dient er ook overeenstemming te zijn over risicofactoren, wat vanuit zijn voorgeschiedenis moeilijk blijkt.

Advies

Geadviseerd wordt de maatregel van de terbeschikkingstelling te verlengen voor de duur van twee jaar.

De deskundige heeft dit advies op de zitting van 19 april 2017 bevestigd en daar waar nodig aangevuld.

Gelet op voormeld advies, het verhandelde in raadkamer en artikelen 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht, is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen eist dat de termijn van de terbeschikkingstelling met twee jaren wordt verlengd.

Beslissing

De rechtbank wijst de vordering van de officier van justitie toe en verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling van [terbeschikkinggestelde] , zich noemende [terbeschikkinggestelde] , voornoemd met twee jaren.

Deze beschikking is gegeven in openbare raadkamer van deze rechtbank door

mr. P.L.C.M. Ficq, voorzitter,

mrs. W.H. van Benthem en J.I.M. Kuin, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. E. Bouwhuis, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 juli 2017.

mr. J.I.M. Kuin is buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.