Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:5592

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
02-08-2017
Datum publicatie
04-08-2017
Zaaknummer
C/13/631663 / KG ZA 17-744 HH/MB
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Beslag op tot hotel te verbouwen kantoorpand opgeheven. Beslag voor het overige gehandhaafd. Vordering van de ene zakenpartner op andere ivm investeringen (deels door particulieren uit China) in het hotel niet summierlijk ondeugdelijk

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/4174
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/631663 / KG ZA 17-744 HH/MB

Vonnis in kort geding van 2 augustus 2017

in de zaak van

1. de stichting

STICHTING INTERNATIONAL CORPORATE BUSINESS HOTEL TRUST FOUNDATION,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INFINITY TRUST CAPITAL B.V.,

beide gevestigd te Amsterdam,

eiseressen bij dagvaarding van 10 juli 2017,

advocaat mr. I.P. Sigmond te Heerlen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

T REGENT NETHERLANDS HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. M.M. de Jonge te Rotterdam.

1 De procedure

Ter terechtzitting van 19 juli 2017 hebben eiseressen, hierna gezamenlijk [eiseressen] . en afzonderlijk de Stichting en Infinity, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, hierna T-Regent, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. [eiseressen] . en T-Regent hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig, voor zover hier van belang:

aan de zijde van [eiseressen] .: [naam eiser] en mr. Sigmond;

aan de zijde van T-Regent: [naam directeur] (hierna: [naam directeur] ), directeur, [naam Personal Assistent] (Personal Assistent) en mr. De Jonge.

Tevens was aanwezig [naam tolk] , tolk in de Chinese taal (Mandarijn) ten behoeve van [naam directeur] .

2 De feiten

2.1.

Partijen hebben in de periode van 2013-2016 samengewerkt in het kader van verschillende projecten, waarbij de rol van ( [naam directeur] met) T-Regent voornamelijk was het investeren in die projecten en andere investeerders uit China voor die projecten te interesseren. Twee projecten (het Boeing-project en het Jupiter-project) hadden tot doel het verbouwen van kantoorgebouwen in de gemeente Haarlemmermeer, tot luxe hotels. Daarnaast zouden verblijfsvergunningen worden geregeld voor Chinese investeerders die in de projecten zouden participeren.

T-Regent is in het kader van deze samenwerking overeenkomsten aangegaan, onder meer met Infinity. T-Regent heeft in het Boeing-project € 180.000,- geïnvesteerd, door dit over te maken naar de Stichting. Het Boeing-project is uiteindelijk niet doorgegaan, omdat het te verbouwen kantoorgebouw aan een derde is verkocht.

2.2.

Als (indirect) bestuurder van de Stichting en van Infinity is ingeschreven (via de besloten vennootschap Amsterdam Schiphol Airport Operational B.V., hierna ASAO) [naam bestuurder] (ook wel: [naam bestuurder] ), de echtgenote van [naam eiser] . [naam Manager Commercial Development] ( [naam Manager Commercial Development] ) trad op als Manager Commercial Development voor Infinity. In een folder uit 2015 (uitgebracht in het kader van een handelsmissie naar China) staan [naam eiser] en [naam bestuurder] met foto’s vermeld als ‘directors’ van Infinity.

2.3.

Op 9 februari 2015 is de rechtspersoon Infinity Trust Capital Foundation B.V. (hierna: Infinity Foundation) opgericht. Deze vennootschap is op 2 maart 2017 geregistreerd als opgehouden te bestaan, wegens het ontbreken van bekende baten met ingang van 1 maart 2017.

2.4.

[naam directeur] is directeur en aandeelhouder van T-Regent, een onderneming (aanvankelijk Kingbest Netherlands Management B.V. geheten) speciaal opgericht met het oog op de samenwerking tussen Infinity en T-Regent. [naam directeur] stond van 2 maart 2015 tot 4 maart 2017 daarnaast ingeschreven als bestuurder van Infinity.

2.5.

Op 16 februari 2015 hebben Infinity (vertegenwoordigd door [naam eiser] en [naam bestuurder] ) en T-Regent (vertegenwoordigd door [naam directeur] ) een ‘Corporation Agreement’ ondertekend, met betrekking tot het Jupiter-project. In deze overeenkomst is onder meer bepaald dat T-Regent kamers (‘units’) koopt in het Jupitergebouw (het tot hotel te verbouwen kantoorgebouw in het Jupiter-project) en deze weer doorverkoopt. Na betaling van € 480.000,- zou [naam directeur] 10% van de aandelen (in Infinity) krijgen en na verkoop van 20 units zou [naam directeur] samen met [naam bestuurder] directeur worden van Infinity. Volgens deze overeenkomst moesten de betalingen worden overgemaakt naar de Stichting. Eveneens op 16 februari 2015 heeft Infinity het Jupiter-gebouw gekocht. De levering vond plaats op 2 april 2015.

2.6.

Op 2 april 2015 is op het Jupiter-gebouw een hypotheek gevestigd ten behoeve van de Stichting, voor een bedrag van € 3.500.000,-.

2.7.

In de periode van december 2014 tot december 2015 heeft T-Regent in totaal € 1.860.104,- overgemaakt aan de Stichting en ASAO, onder meer voor de aanschaf van 16 units in het Jupiter-project.

2.8.

Per 16 juni 2015 is 10% van de aandelen in Infinity overgedragen aan

T-Regent, zonder dat daarbij een aandeelhoudersovereenkomst is opgesteld.

2.9.

[naam directeur] heeft een aantal particuliere Chinese investeerders bereid gevonden om ‘units’ in het Jupitergebouw te kopen. Als bewijs van hun investering ontvingen zij een (ongedateerd) ‘Certificaat’ van Infinity Foundation, ondertekend door [naam bestuurder] als directeur van (de onder 2.3 genoemde (thans inmiddels ontbonden) vennootschap) Infinity Foundation en door [naam directeur] als directeur van T-Regent.

De (in totaal 14) certificaten zijn overgelegd als productie 66 van T-Regent.

Op de certificaten (met per ‘appartement’ een individueel nummer met kadastrale aanduiding en etage) is het volgende vermeld:

Nummer: (…) ca. (…) m². Etage (…) [adres] [plaats] . Kadastraal object Haarlemmermeer (…)

(…)

Dit certificaat geeft recht op genoemd (appartement)recht en/of een daaraan gelieerd en gelijkwaardig aandeel in de Infinity Trust Capital Foundation. (…)

2.10.

In een We-Chatbericht van 14 september 2015 van [naam eiser] aan [naam directeur] staat het volgende:

Please find copy of certificate attached. I will give [naam Manager Commercial Development] ( [naam Manager Commercial Development] . vzr.) the certificate with water stamp. Please wire the money asap thank you.” Bij het bericht is een lijst gevoegd met de namen van de investeerders.

2.11.

Bij besluit van 29 december 2015 heeft B&W van de gemeente Haarlemmermeer op naam van [naam directeur] een omgevingsvergunning afgegeven voor de verbouw van het Jupiter-gebouw tot hotel.

2.12.

Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel (van 4 april en 12 januari 2017) was de bestuurder van (de inmiddels ontbonden vennootschap) Infinity Foundation (niet [naam bestuurder] maar) vanaf 9 februari 2015 SCIBC B.V. en heeft deze vennootschap als enig bestuurder [naam bestuurder 1] (sinds 6 juni 2014).

2.13.

T-Regent heeft in totaal een bedrag van € 336.724,- naar aan [naam eiser] (en/of [naam bestuurder] ) gelieerde vennootschappen overgemaakt voor de organisatie van verblijfsvergunningen voor [naam directeur] en de door hem benaderde Chinese investeerders (althans voor de daaraan verbonden loonkosten).

2.14.

In een e-mailbericht van 28 november 2016 heeft [naam eiser] aan [naam directeur] onder meer geschreven:

Our organisation made an on 16th February 2015 arrangement and signed an agreement with you (T-Regent) for the sales of units/apartments of our building/Residence Jupiter/Loft Hotel in China. This arrangement made it for you possible to sell the units in China to your clients, and receive payments. In return you gave your clients the certificates of each unit to validate their purchase. Selling price € 120.000,- each if you sell above 20 units, but unfortunately you have only sold 14 units from the above mentioned date. And 2 remains to be sold and we are disappointed to offer you the units for 150.000,-

Concerning these certificates: our accountant mentioned:

• that we provided to your clients a total value of certificates of € 2.615.000,-

• Of this total amount, still has to be transferred by T-Regent; € 600.000

(…)

We value our cooperation, and agreements. Moreover, we are assisting you in the sales for T-Regent in China by providing these certificates which in return provide your organization with economic prosperity. Enclosed is the most updated list. We therefore insist that all payments will be settled, which will enable us to proceed, and urge you to transfer these outstanding payments for the certificates to our account.”

2.15.

Op 8 juni 2017 heeft T-Regent verlof gekregen om ten laste van (onder anderen) [eiseressen] . conservatoir (derden)beslag te leggen onder (onder meer) de ABN AMRO Bank, de Stichting, op het Jupiter-gebouw en een andere onroerende zaak en op twee auto’s. De vordering van T-Regent is begroot op een bedrag van

€ 3.280.750,- bestaande uit de door T-Regent aan onder meer de Stichting betaalde bedragen, vermeerderd met rente en kosten. T-Regent heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat [eiseressen] . onrechtmatig jegens T-Regent heeft gehandeld. [eiseressen] . zou T-Regent ( [naam directeur] ) hebben opgelicht en de overeenkomsten met Infinity en andere aan [naam eiser] gelieerde vennootschappen zouden tot stand zijn gekomen onder bedreiging, dwaling en/of bedrog en dus vernietigbaar zijn. Daarnaast heeft [eiseressen] . volgens het verzoekschrift bewerkstelligd dat T-Regent geen verhaal kan halen voor haar vorderingen, door het Jupiter-gebouw aan de Stichting in hypotheek te geven. Ook dat is onrechtmatig, volgens T-Regent in het verzoekschrift.

2.16.

T-Regent heeft de beslagen waarvoor verlof is verleend inmiddels gelegd.

3 Het geschil

3.1.

[eiseressen] . vordert – samengevat – opheffing van de ten laste van [eiseressen] . op de onroerende zaken en van de onder de ABN AMRO bank ten laste van de Stichting gelegde beslagen, aangezien alle door T-Regent gepretendeerde vorderingen volgens [eiseressen] . ondeugdelijk zijn. [eiseressen] . stelt daartoe dat van oplichting, dwaling of bedrog geen sprake is. Voor een beslag ten laste van de Stichting is al helemaal geen aanleiding, aangezien deze geen contractspartij is van T-Regent, noch onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. Het Jupiter-project is een mooi project, dat zijn voltooiing nadert. In oktober 2017 kan het hotel naar alle waarschijnlijkheid worden geopend. T-Regent frustreert de afronding zelf, door beslag te leggen op onder andere het Jupiter-gebouw, waardoor de uitgifte van certificaten in aandelen Infinity nu wordt vertraagd. T-Regent was maar één van de investeerders in het project en de door haar betaalde bedragen zijn ook daadwerkelijk in het project gestoken. De ‘certificaten’ die volgens T-Regent onderdeel uitmaken van de oplichting zijn mede door haarzelf opgesteld en bovendien door [naam directeur] met dikke winst doorverkocht, waarmee hij zich mogelijk zelf aan bedrog heeft schuldig gemaakt. T-Regent is in de persoon van [naam directeur] bij de gehele gang van zaken betrokken geweest en is zelf, ook als tijdelijk bestuurder van Infinity daarvoor medeverantwoordelijk. Weliswaar is de ‘kennismigrantenregeling’ op basis waarvan aanvankelijk verblijfsvergunningen zijn verstrekt aan Chinese investeerders wellicht gebruikt op een wijze waarvoor de regeling niet is bedoeld, maar [naam directeur] wist van de hoed en de rand en heeft dus geen enkele grond om [eiseressen] . daar nu op aan te spreken. Aldus [eiseressen] .

3.2.

T-Regent voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Een conservatoir beslag kan onder meer worden opgeheven indien summierlijk blijkt dat de vordering (of: het recht) ter verzekering waarvan het is gelegd ondeugdelijk is.

4.2.

De vordering waarvoor T-Regent beslagen heeft gelegd bestaat uit de door

T-Regent aan [eiseressen] ., althans aan aan [naam eiser] gelieerde (rechts-)personen betaalde bedragen, die, naar de voorzieningenrechter begrijpt, in de visie van T-Regent ten onrechte zijn betaald, aangezien de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten volgens T-Regent vernietigbaar zijn wegens bedreiging, dwaling en/of bedrog. De bedragen zouden niet daadwerkelijk in het Jupiter-project zijn geïnvesteerd, althans er stonden geen reële prestaties tegenover volgens T-Regent. [naam eiser] heeft zowel bij Infinity als bij de Stichting feitelijk de touwtjes in handen en zijn echtgenote Tsang leidt deze alleen op papier, aldus T-Regent. Nu een aantal bedragen aan de Stichting is betaald en zij bovendien heeft meegewerkt aan het beperken van verhaalsmogelijkheden door, buiten T-Regent om, een hypotheekrecht te harer gunste te doen vestigen op het Jupiter-gebouw, is ook de Stichting in de visie van

T-Regent – uit onrechtmatige daad – aansprakelijk voor de door T-Regent geleden schade.

4.3.

T-Regent heeft de schade die zij stelt te hebben geleden als volgt gespecificeerd:

- € 2.541,- aan kosten voor de oprichting van Kingbest Netherlands Management Holding B.V. (thans T-Regent);

- € 180.000,- aan investeringen in het Boeing-project;

- € 17.500,- investeringskosten in het Global App-project (een betaalsysteem via de mobiele telefoon, een project dat niet van de grond is gekomen);

- € 366.724,- aan betalingen voor het organiseren van verblijfsvergunningen;

- € 44.480,- aan kosten voor een BMW;

met betrekking tot het Jupiter-project:

- € 1.860.104,- inzake de aankopen van Units;

- € 12.604,- inzake notariskosten;

- € 1.815,- inzake kosten van de advocaat van [naam eiser] .

In totaal komt dit neer op een bedrag van € 2.783.276,-, vermeerderd met rente en kosten € 3.2780.767,-. [eiseressen] . heeft de betalingen van T-Regent niet betwist voor zover deze een bedrag van € 2.096.500,- niet te boven gaan. Ook heeft hij niet betwist dat een deel van de bedragen is betaald aan de Stichting.

4.4.

Volgens [eiseressen] . is er niets mis met de betaalde bedragen, en is sprake van een (summierlijk) ondeugdelijke vordering, omdat T-Regent de betalingen heeft verricht voor tegenprestaties die [eiseressen] . (althans Infinity) ook daadwerkelijk heeft geleverd, in de vorm van investeringen in het Jupiter-project en omdat de Stichting geheel los zou staan van de afspraken tussen partijen (zoals toegelicht bij 3.1).

4.5.

[eiseressen] . zal in zijn stellingen niet worden gevolgd. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

4.6.

Voorop staat dat de transacties tussen partijen onduidelijk en ondoorzichtig zijn, mede door de betrokkenheid van de veelal door de echtgenote van [naam eiser] bestuurde verschillende rechtspersonen. Aannemelijk is dat [naam eiser] daarbij feitelijk de zeggenschap had over deze rechtspersonen. De voorbeelden die T-Regent in dit verband heeft genoemd – [naam eiser] introduceerde zichzelf als “director’ van Infinity, staat als zodanig in een folder, hij heeft de “Corporation Agreement” opgesteld, hij regelde de overdracht van het gebouw en de (10%) aandelen, hij heeft de sleutel van het gebouw en de bankpas van Infinity, hij gaf opdracht en onderhandelde met aannemers, hij tekende voor de ontvangst van door T-Regent betaalde bedragen, hij stuurde de tekeningen, de maquette en het uitvoeringsplan aan [naam directeur] – stellingen die [eiseressen] . niet, althans onvoldoende heeft weersproken – zijn in dit opzicht veelzeggend.

4.7.

De opvatting van [eiseressen] . dat hij simpelweg heeft geleverd wat was afgesproken, kan niet worden gedeeld, alleen al omdat vooralsnog niet kan worden vastgesteld wat dat dan precies inhoudt. Vast staat dat T-Regent aanzienlijke bedragen heeft betaald aan [eiseressen] . en/of aan daaraan gelieerde (rechts-)personen. Aannemelijk is – [eiseressen] . heeft dat erkend en het komt naar voren in de onder punt 2.5 genoemde ‘Corporation Agreement’ – dat daartegenover aandelen in de eigendom van het Jupiter-gebouw (appartementsrechten) en/of aandelen in Infinity aan T-Regent zouden worden geleverd en verblijfsvergunningen voor [naam directeur] en zijn relaties zouden worden geregeld. Met betrekking tot het Jupiter-gebouw heeft [eiseressen] . erkend dat van (splitsing in) appartementsrechten geen sprake is (geweest), omdat dat (bouwkundig) niet rendabel zou zijn. Wat T-Regent dan precies geleverd heeft gekregen voor de prijs van € 130.000,- per ‘unit’ – want dat is wat ook in de visie van [eiseressen] . is betaald – is vooralsnog onduidelijk. Wellicht een aanspraak jegens Infinity op nog te certificeren aandelen in Infinity, maar de uitgifte daarvan is tot op heden nog niet gerealiseerd. De onder 2.9 genoemde certificaten bieden vooralsnog geen helderheid en zijn op zichzelf, zoals [eiseressen] . ter zitting heeft bevestigd, van enige waarde ontbloot. Er is immers geen sprake is van appartementsrechten en de aandelen waarnaar wordt verwezen betreffen geen aandelen in Infinity, maar in een qua naam daarop gelijkende rechtspersoon, de vennootschap Infinity Foundation, die inmiddels is opgehouden te bestaan. Partijen zijn het er niet over eens wie de certificaten heeft opgesteld, maar voorshands is tegen de achtergrond van de onder 2.10 en 2.15 genoemde berichten niet onaannemelijk dat dat [naam eiser] is geweest. Weliswaar heeft T-Regent de certificaten doorverkocht aan particuliere investeerders in China, zodat (ook) T-Regent ( [naam directeur] ) daarop eventueel kan worden aangesproken, maar dat neemt niet weg dat T-Regent bij de aankoop van de ‘aandelen’ in het Jupiter-project en/of bij de totstandkoming van de andere afspraken, mogelijk heeft gedwaald. Ook de ‘omgekeerde route’, dat [naam eiser] als feitelijk leidinggevende van [eiseressen] . vanwege de gehele gang van zaken jegens T-Regent aansprakelijk is uit onrechtmatige daad en daarmee ook de rechtspersonen waarvan hij zich daarbij heeft bediend, valt niet zonder meer als een onverdedigbare stelling terzijde te schuiven. De betrokkenheid van [naam eiser] bij de Stichting en Infinity roept te veel vragen op om deze stelling van
T-Regent voorshands te passeren. Dat de omgevingsvergunning op naam van [naam directeur] is afgegeven en dat [naam directeur] zelf ook enige tijd als bestuurder van Infinity ingeschreven is geweest, sluit de mogelijke vernietigbaarheid van de overeenkomsten en/of een onrechtmatig handelen van [eiseressen] . evenmin op voorhand uit.

4.8.

Het voorgaande geldt temeer voor de afspraken met betrekking tot het ‘regelen van’ verblijfsvergunningen. Hier is niet alleen sprake van ondoorzichtige afspraken, maar lijken de afspraken ook in strijd te zijn met wet- en regelgeving. [eiseressen] . heeft ter zitting erkend dat de wijze waarop te werk is gegaan op dit punt niet in overeenstemming is met het doel waarvoor de regeling voor ‘kennismigranten’ in het leven is geroepen. Ook op dit punt valt niet uit te sluiten dat T-Regent zich met recht op dwaling en mogelijk ook op bedrog kan beroepen bij de totstandkoming van de afspraken met Infinity, respectievelijk [naam eiser] . Dat mogelijk (ook) [naam directeur] zich met betrekking tot deze materie schuldig heeft gemaakt aan onoorbare praktijken, zoals [eiseressen] . stelt - en [naam directeur] betwist - is op voorhand niet, althans onvoldoende, komen vast te staan en doet daar niet aan af. Een goede beoordeling van de eventuele aanspraken over en weer vergt een nader onderzoek naar de feiten dat de grenzen van dit kort geding te buiten gaat, maar neemt de aannemelijkheid van betrokkenheid van [eiseressen] . bij deze dubieuze praktijken niet weg. Ook de omstandigheid dat het Jupiter-project daadwerkelijk zijn voltooiing nadert, maakt de vordering van T-Regent niet summierlijk ondeugdelijk. Als dit project mede tot stand komt door investeringen van T-Regent, waarvan de laatste uiteindelijk niets terug ziet, lijdt T-Regent immers schade, ook als er een prachtig hotel wordt gerealiseerd.

4.9.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van T-Regent ter hoogte van het bedrag waarvan [eiseressen] . erkent dat T-Regent dat heeft betaald, jegens Infinity op basis van de thans bekende feiten in elk geval niet als summierlijk ondeugdelijk kunnen worden gekwalificeerd.

4.10.

De rol van de Stichting in het geheel blinkt ook niet uit in transparantie.
De stelling van [eiseressen] . dat deze nergens op kan worden aangesproken, omdat de Stichting bij de afspraken geen partij is, gaat voorshands niet op. Vast staat dat een aantal betalingen van T-Regent in de context van de mogelijk vernietigbare overeenkomsten aan de Stichting ten goede is gekomen. Verder heeft [eiseressen] . niet weersproken dat ten behoeve van de Stichting een hypotheek op het Jupiter-gebouw is afgesloten, zonder toestemming of medeweten van T-Regent, terwijl onduidelijk is waarvóór die hypotheek zekerheid biedt, nu van een vordering van de Stichting op Infinity, de eigenares van het gebouw, volgens [eiseressen] . geen sprake is. De stelling van T-Regent dat [eiseressen] . met de hypotheekverlening op het oog heeft gehad de verhaalsmogelijkheden van T-Regent te dwarsbomen, en dat de door aan [naam eiser] gelieerde personen bestuurde Stichting door daaraan mee te werken zelf ook onrechtmatig jegens T-Regent heeft gehandeld, kan onder die omstandigheden evenmin als op voorhand ongegrond terzijde worden geschoven. Ook met betrekking tot de Stichting zijn de vorderingen daarom niet summierlijk ondeugdelijk.

4.11.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat in beginsel geen grond bestaat voor opheffing van de beslagen, met dien verstande dat in een kwestie als deze los van de vraag of de vorderingen deugdelijk zijn ook een belangenafweging van betrokken partijen bij de oordeelsvorming moet worden betrokken. Op dat punt heeft [eiseressen] . gesteld dat het beslag op het Jupiter-gebouw zeer bezwarend is, omdat daardoor ook de verdere certificering van de aandelen in Infinity aanzienlijke vertraging oploopt. T-Regent heeft dat op zichzelf niet weersproken. Dit lijkt in het belang van geen van beide partijen te zijn en ook niet in het belang van de investeerders aan wie
T-Regent de (thans waardeloze) ‘certificaten’ heeft doorverkocht. Na afweging van de betrokken belangen, bestaat daarom in de gegeven omstandigheden voldoende aanleiding om het op het Jupiter-gebouw gelegde beslag op te heffen. Voor het overige heeft [eiseressen] . onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de beslagen onevenredig zwaar drukken. Aan de belangen van T-Regent wordt voldoende tegemoet gekomen, doordat de overige beslagen zullen blijven liggen. Dit alles met herbegroting van de vordering tot het (door [eiseressen] . als betaald erkende) bedrag van (€ 2.096.500,- verhoogd met rente en kosten =) afgerond € 2.500.000,-. De door T-Regent in het geding gebrachte specificaties waaruit meerdere betalingen zouden moeten blijken zijn niet zo klip en klaar dat daarvan op voorhand kan worden uitgegaan.

4.12.

Bij een veroordeling van T-Regent om het beslag op het Jupiter-gebouw door te halen in het Kadaster heeft [eiseressen] . onvoldoende belang, aangezien

[eiseressen] . dit zelf kan bewerkstelligen zonder dat de medewerking van T-Regent daarvoor noodzakelijk is, overeenkomstig artikel 3:17 lid 1 onder e van het Burgerlijk Wetboek, jo artikel 513a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

4.13.

Nu beide partijen punten in het (on)gelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd, zoals hierna in het dictum vermeld.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

heft op het beslag op de onroerende zaak aan de [adres] te [plaats] (het Jupiter-gebouw), gelegd ten laste van Infinity Trust Capital B.V.;

5.2.

herbegroot de vordering waarvoor op 8 juni 2017 aan T-Regent verlof is verleend (genoemd bij 2.15) voor het leggen van beslag ten laste van [eiseressen] . tot een bedrag van € 2.500.000,-;

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4.

compenseert de proceskosten tussen partijen aldus dat ieder de eigen kosten draagt;

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.C. Hoogeveen, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 2 augustus 2017.1

1 type: MB coll: TF