Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:5556

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
02-08-2017
Datum publicatie
02-08-2017
Zaaknummer
AMS 17/3780 (voorlopige voorziening) en AMS 17/3231 (beroep)
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

De rechter vindt dat New York Pizza een fastfoodrestaurant is. Het bestemmingsplan laat fastfoodrestaurants niet toe op de plek waar de New York Pizza zich wil vestigen. Het stadsdeel mocht daarom de omgevingsvergunning weigeren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/4081
Module Horeca 2017/2928
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Bestuursrecht

zaaknummers: AMS 17/3780 (voorlopige voorziening) en AMS 17/3231 (beroep)

uitspraak van de voorzieningenrechter van 2 augustus 2017 op het beroep en het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

New York Pizza ‘The Original Slice’, te Amstelveen, verzoekster

(gemachtigden: mr. R.G. Meester en mr. F.D.J.A. Pieters),

en

het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, verweerder

(gemachtigde: mr. G.B. van Driel).

Partijen zullen hierna worden aangeduid als New York Pizza en het stadsdeel.

Procesverloop

Bij besluit van 15 juli 2017 (het primaire besluit) heeft het stadsdeel de aanvraag van New York Pizza voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel en het aanbrengen van reclame-uitingen ter hoogte van de begane grond van het gebouw [adres] afgewezen.

Na bezwaar van New York Pizza heeft het stadsdeel bij besluit van 21 april 2017 (het bestreden besluit) het primaire besluit in stand gelaten.

New York Pizza heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld bij de rechtbank en tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend.

Het onderzoek op de zitting heeft plaatsgevonden op 26 juli 2017. New York Pizza is vertegenwoordigd door haar gemachtigden. Namens New York Pizza is tevens verschenen [naam] . Het stadsdeel is vertegenwoordigd door haar gemachtigde. De voorzieningenrechter heeft het onderzoek op de zitting gesloten.

Overwegingen

‘Kortsluiten’

1. Na afloop van de zitting is de voorzieningenrechter tot de conclusie gekomen dat nader onderzoek niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak. De voorzieningenrechter doet daarom op grond van artikel 8:86 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet alleen uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening, maar ook op het beroep.

Standpunt stadsdeel

2. Het stadsdeel heeft de omgevingsvergunning geweigerd vanwege strijd met het bestemmingsplan De Pijp 2005. Op grond van dat bestemmingsplan is de bestemming ‘Gemengde doeleinden’. Voorzover hier van belang betekent dat dat er slechts horeca IV is toegestaan. Deze horeca is in het bestemmingsplan omschreven als: restaurants, eetcafés, lunchrooms, koffie-/theehuizen en ijssalons

Volgens het stadsdeel valt de geplande New York Pizza onder de categorie horeca I. Deze categorie is omschreven als: fastfoodrestaurants, cafetaria’s, snackbars en shoarmazaken. Deze categorie is ter plekke echter niet toegestaan.

Er is volgens het stadsdeel geen reden om af te wijken van het bestemmingsplan. In het horecabeleid is namelijk de afweging gemaakt om omzetting van horeca IV naar horeca I niet toe te staan op die plek in de [adres] .

Standpunt New York Pizza

3. New York Pizza is het niet eens met het bestreden besluit en voert aan dat er geen strijd is met het bestemmingsplan. Deze vestiging van de New York Pizza valt onder de categorie horeca IV. Voor zover dat niet zo mocht zijn is het gedeelte van de ‘pizzaslices’ detailhandel en valt het overige gedeelte onder een restaurant als bedoeld in horeca IV. HTC Advies, een deskundige, heeft onderzoek gedaan naar de beoogde New York Pizza en concludeert dat die New York Pizza als restaurant moet worden gekwalificeerd. Dat er ook kan worden afgehaald in het restaurant en dat er pizza’s tentoongespreid worden maakt niet meteen dat het geen restaurant onder de categorie horeca IV meer is. Andere horeca IV-restaurants in de buurt hebben ook een afhaalmogelijkheid, zoals bijvoorbeeld de [naam pizzeria] aan de [adres] . Aan dat restaurant is wel een omgevingsvergunning afgegeven, terwijl daar ook pizza’s in de vitrine liggen.

Beoordeling door de voorzieningenrechter

4.1

Zoals op de zitting is bevestigd, is met name de vraag in geschil of de beoogde vestiging van de New York Pizza in het pand aan de [adres] in strijd is met het bestemmingsplan. De discussie spitst zich daarmee toe op de vraag of die vestiging valt onder de categorie horeca I (fastfoodrestaurant; de bestemming die volgens het stadsdeel van toepassing is) of horeca IV (restaurant) van het bestemmingsplan (van toepassing volgens New York Pizza). Het belang van het antwoord op die vraag is erin gelegen dat Horeca IV volgens het bestemmingsplan is toegestaan op het beoogde adres, maar horeca I niet.

4.2

New York Pizza voert aan bekend te staan om zijn afhaalpizza’s en de verkoop van ‘pizzaslices’. Daar gaat het nu echter niet om volgens New York Pizza. Deze nieuwe vestiging van New York Pizza zal anders ingericht worden dan de meeste New York Pizza’s. Hij heeft een relatief groot winkeloppervlak met 48 zitplaatsen binnen en 26 zitplaatsen buiten. De inrichting is erop gericht om klanten langer te laten blijven zitten (duurzaam meubilair, borden en bestek). Klanten worden, nadat ze hebben besteld bij de balie, bediend aan tafel. Naast pizza’s worden er ook pasta’s, hamburgers, salades en nagerechten geserveerd. Er worden vanuit deze vestiging geen pizza’s bezorgd. Wel kunnen er pizza’s of ‘pizzaslices’ worden afgehaald, maar daarin is deze vestiging niet uniek. Die mogelijkheid is ook te vinden bij vele andere restaurants.

4.3

In het bestemmingsplan zijn de termen ‘fastfoodrestaurant’ (Horeca 1) en ‘restaurant’ (Horeca 4) niet gedefinieerd. Volgens vaste rechtspraak1 moet in zo’n geval aansluiting worden gezocht bij het algemeen spraakgebruik. Het Groot woordenboek van de Nederlandse taal (de “Dikke Van Dale”) kent de volgende definities van fastfood en restaurant:

- fastfood: voedsel waarvoor geen of weinig bereidingstijd nodig is, zoals snacks, opwarmgerechten enz. = gemaksvoedsel.

- restaurant: publieke gelegenheid waar men koude en warme maaltijden (en daarbij dranken) kan gebruiken en waar personeel aan tafel bedient (als zelfstandig complex, of als onderdeel van een groter complex). Ook als tweede lid in samenstellingen als de volgende, waarin het eerste lid een specialiteit noemt: fastfoodrestaurant (..).

4.4

Dat de samenstelling ‘fastfoodrestaurant’ in het bestemmingsplan ook als deel het woord restaurant in zich draagt, maakt niet dat hier geoordeeld zou moeten worden dat sprake is van een gebruik als Horeca IV, en niet van Horeca I. Horeca I ziet immers specifiek op fastfoodrestaurants.

4.5

De voorzieningenrechter is ervan overtuigd dat de beoogde vestiging van New York Pizza onder die categorie valt. De te nuttigen etenswaren kennen een beperkte bereidingstijd. Dat geldt niet alleen voor de ‘pizzaslices’, maar ook breder, zoals door het stadsdeel op de zitting is verwoord. Ook met het ter plaatse bestellen en nuttigen van bestelde etenswaren is volgens opgave van New York Pizza gemiddeld niet meer dan 30 tot 50 minuten per klant gemoeid. Dat is ook in lijn met een beperkte bereidingstijd.

4.6

Het aspect van het afhalen van maaltijden of ‘pizzaslices’ heeft geen plaats gekregen in de omschrijving van het bestemmingsplan. Zelfs al zou moeten worden aangenomen dat dat aspect planologisch bezien wel degelijk relevent is, kan dat niet leiden tot de conclusie dat geen sprake is van strijd met het bestemmingsplan. Niet het doel van de plan, maar de tekst van de bepaling is immers beslissend.

4.7

New York Pizza stelt dat de bedrijfsactiviteiten niet wezenlijk anders zijn dan andere restaurants in de buurt die wel onder de categorie horeca IV exploiteren en waarbij ook kan worden afgehaald. De vestiging in de Leidsestraat wordt als voorbeeld genoemd en ook de [naam pizzeria] , die in de [adres] gevestigd is.

4.8

De vestiging in de Leidsestraat valt onder een ander stadsdeel (Centrum) en bevindt zich bovendien in een ander plangebied. Op dit punt kan tegenover het stadsdeel Zuid dan ook niet met succes een beroep worden gedaan op het gelijkheidsbeginsel.

Van de [naam pizzeria] heeft het stadsdeel toegegeven dat het een vergissing is geweest en dat de vergunning niet verstrekt had mogen worden. Het gelijkheidsbeginsel verplicht dan niet om voor de toekomst die fout te herhalen of door te trekken naar anderen.

4.9

Het stadsdeel heeft verder voldoende gemotiveerd waarom er niet (buitenplans) is afgeweken van het bestemmingsplan. Er ligt al een grote druk op het woon- en leefklimaat in het gebied vanwege de hoge bezoekersaantallen. De verkoop van ‘pizzaslices’ zal voor grote aanloop zorgen in de vestiging en legt nog meer druk op het woon- en leefklimaat. Het stadsdeel vindt dat onwenselijk. Daarnaast wordt er gestreefd naar omzetting van overlast gevende horeca naar niet overlast gevende horeca (in het kader van De Rode Loper), zodat de kwaliteit van het horeca-aanbod wordt vergroot. Het stadsdeel heeft daarom als beleid dat het omzetten van de categorie horeca III en IV naar horeca I niet is toegestaan. In het nieuwe bestemmingsplan ‘de Pijp 2018’ is wel ruimte gemaakt voor uitbreiding van horeca I, maar niet op de locatie [adres] .

4.10

Bij die keuzes kunnen natuurlijk vraagtekens worden gesteld en op de argumentatie daarvoor valt ongetwijfeld wat af te dingen (al dan niet bezien in samenhang met de regelingen voor detailhandel). Om te komen tot een beleidskader dienen door het stadsdeel als bevoegd gezag afwegingen te worden gemaakt waarbij op voorhand duidelijk is dat niet alle belangen van mogelijk belanghebbenden volledig gediend kunnen worden.

Dat maakt echter niet dat de door het stadsdeel gekozen beleidsrichting en gemaakte afweging onrechtmatig is.

Conclusie

5. De conclusie is dat het stadsdeel de omgevingsvergunning van New York Pizza heeft kunnen weigeren. Het beroep is ongegrond. Voor een proceskostenveroordeling of vergoeding van het griffierecht is geen aanleiding. Omdat op het beroep is beslist is er geen reden om een voorlopige voorziening te treffen.

Beslissing

De voorzieningenrechter:

- verklaart het beroep ongegrond;

- wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. H.J. Tijselink, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. W.M. Goncalves Sobral, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op

2 augustus 2017.

griffier voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan voor zover daarbij is beslist op het beroep binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening.

1 Onder meer de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2345.