Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:5383

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
12-07-2017
Datum publicatie
27-07-2017
Zaaknummer
C/13/17/259 F
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

faillissement, bevoegdheid Nederlandse rechter, centrum van voornaamste belangen (COMI), statutaire zetel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/4066
INS-Updates.nl 2017-0282
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

faillissementsnummer: C/13/17/259 F

Ter griffie van deze rechtbank is op 10 mei 2017 een verzoekschrift met rekestnummer C/13/628570 / FT RK 17/1019 ingekomen van:

KINGSIGNAL (HONG KONG) INTERNATIONAL LIMITED,

gevestigd te Hong Kong,

verzoekster,

advocaat mr. I.M.C.A. Reinders Folmer.

Het verzoek strekt tot faillietverklaring van:

vennootschap naar buitenlands recht

POWERSTORM INC,

handelend onder de namen POWERSTORM TELECOM SOLUTIONS, POWERSTORM CO(MPANY) en POWERSTORM,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32102737,

statutair gevestigd Yorklyn DE 19736, Delaware, Verenigde Staten van Amerika,

vestigingsadres: 1114 AB Duivendrecht, Joop Geesinkweg 999.

Verzoekster heeft op 10 juli 2017 aanvullende producties overgelegd.

Verzoekster is gehoord ter terechtzittingen van 13 juni en 11 juli 2017.

Namens gerekestreerde is gehoord ter terechtzittingen van 13 juni en 11 juli 2017 mr. M.C.M. Kossen.

Verzoekster stelt dat het centrum van de voornaamste belangen van gerekestreerde, als bedoeld in art. 3 lid 1 van Verordening 1346/2000 van de Raad van de Europese Unie, zich bevindt in Nederland. Gerekestreerde oefent voornamelijk haar activiteiten uit vanuit haar kantoor te Amsterdam, Nederland. Gerekestreerde is gevestigd in Nederland en is belastingplichtig in Nederland. Gerekestreerde deponeert ook haar jaarrekeningen in Nederland. Tevens gebruikt zij, blijkens haar website, haar adres in Amsterdam als contactadres. Aan dit adres is ook door gerekestreerde gefactureerd. Ter terechtzitting van 11 juli 2017 heeft verzoekster nog een brief van mevrouw [naam] , President of Powerstorm, overgelegd. In deze brief gebruikt [naam] het adres in Amsterdam als contactadres.

Gerekestreerde voert verweer en stelt dat het centrum van de voornaamste belangen niet in Nederland ligt maar in de Verenigde Staten van Amerika. De statutaire zetel is daar gevestigd, het bestuur van gerekestreerde is Amerikaans en ook de aandeelhouder is Amerikaans. Het bestuur van de onderneming geschiedt vanuit Amerika, men is daar nu ook bezig met het in gang zetten van een zogenaamde Chapter 11 procedure. Het kantoor te Amsterdam is slechts een kantoor waar af en toe iemand zit. Van hieruit worden slechts orders aangenomen en goederen gedistribueerd voor Europa, Rusland, het Midden Oosten, Afrika en Azië. Soms wordt vanuit hier ook gefactureerd. De klanten zitten over de hele wereld. De website is onlangs gewijzigd en ten onrechte is slechts het adres in Amsterdam als contactadres opgenomen.

Beoordeling

In gevolge art. 2 Fw geschiedt de faillietverklaring door de rechtbank van de woonplaats des schuldenaars. Voor de invulling van het begrip woonplaats of wel het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar, dient aansluiting gezocht te worden bij het bepaalde in art. 3 lid 1 van verordening (EU) 2015/848 van het Europees parlement en de raad van de Europese Unie, die Verordening 1346/2000 van de Raad van de Europese Unie per 27 juni 2017 heeft vervangen. Hierin is bepaald het centrum van de voornaamste belangen de plaats is waar de schuldenaar gewoonlijk het beheer over zijn belangen voert en die als zodanig voor derden herkenbaar is. Bij vennootschappen wordt vermoed, zolang het tegendeel niet bewezen is, dat het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is in de plaats van de statutaire zetel. Dit vermoeden is weerlegd indien uit een integrale beoordeling van alle relevante factoren op een voor derden verifieerbare wijze blijkt dat het werkelijke centrum van bestuur en toezicht van de vennootschap en het beheer over haar belangen zich op een ander plaats bevindt dan de plaats van de statutaire zetel. Bij het bepalen of het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar voor derden verifieerbaar is, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de schuldeisers en de inschatting die zij maken van de plaats waar de schuldenaar het beheer over zijn belangen voert.

Uit de door verzoekster overgelegde stukken is het navolgende gebleken.

In de jaarrekening van 2015 die in Nederland is gedeponeerd, is het opgenomen:

Powerstrom Inc. has its legal seat in Yorklyn, Delaware, USA. In the Netherlands the Company has an office at Joop Geesinkwweg 999 in Amsterdam.(…) “

Volgens de website is het contactadres voor Powerstorm In Europe het adres in Amsterdam. Tevens vermeldt de web-site dat Powerstorm is “Based in Amsterdam, with offices in Los Angeles and Bucharest and repair centers around the world”(…) Our services and operational footprint span from North and South America, to Europe, the Middels East, Asia and Africa.”. Nergens op de website wordt melding gemaakt van enig ander adres.

De facturen aan gerekestreerde werden door verzoekster gestuurd naar het adres in Amsterdam. Hier is nimmer bezwaar tegen gemaakt. Ook de brief van [naam] , President of Powerstorm, van 26 juni 2017, aan de CEO van verzoekster geeft als adres van gerekestreerde Joop Geesinkweg 999 te Amsterdam.

Ter terechtzitting is namens gerekestreerde een brief van een Amerikaanse advocaat aan [naam] overgelegd waarin als adres van [naam] een adres in Los Angeles wordt gebruikt, dit is echter niet een adres in de staat Delaware alwaar volgens de stukken de statutaire zetel van gerekestreerde zich bevindt. Ook is niet gesteld dat dit adres kenbaar was voor verzoekster of enig andere schuldeiser.

De rechtbank is derhalve van oordeel dat gelet op alle hierboven genoemde openbare uitingen van gerekestreerde schuldeisers er op mochten vertrouwen dat het centrum van de voornaamste belangen van gerekestreerde zich in Nederland bevindt. Het enkele feit dat, zoals door gerekestreerde is gesteld, het bestuur en de aandeelhouder van gerekestreerde Amerikaans is, is onvoldoende om te stellen, gelet op de hierboven weergegeven uitingen, dat het centrum van de voornaamste belangen in de Verenigde Staten van Amerika is gelegen. De stelling dat de website in het verleden wel een andere adres noemde is, voor zover al relevant, niet nader onderbouwd. Het wettelijke vermoeden dat de statutaire zetel het centrum van voornaamste belangen is, is hiermee weerlegd.

Voor zover gerekestreerde met het overleggen van de brief van 10 juli 2017 van de Amerikaanse advocaat wil stellen dat de rechtbank niet bevoegd is omdat gerekestreerde reeds in de Verenigde Staten van Amerika een gerechtelijke procedure in het kader van een herstructurering is gestart, kan dit niet slagen nu uit de brief niet blijkt van enige al gestarte procedure. In de brief worden door de advocaat slechts de diverse mogelijkheden op een rijtje gezet.

Bij de behandeling is summierlijk gebleken van een vorderingsrecht van verzoekster, alsmede van feiten en omstandigheden, die aantonen dat gerekestreerde in de toestand verkeert, dat zij heeft opgehouden te betalen.

De rechtbank heeft acht geslagen op de artikelen 1, 2, 4, 6 en 14 van de Faillissementswet.

De rechtbank is gelet op het bepaalde in artikel 3 van verordening (EU) 2015/848 van het Europees parlement en de raad van de Europese Unie bevoegd deze hoofdprocedure te openen, nu het centrum van de voornaamste belangen van gerekestreerde in Nederland ligt.

De beslissing

De rechtbank:

- verklaart POWERSTORM INC voornoemd in staat van faillissement;

- benoemt tot rechter-commissaris mr. K.M. van Hassel, rechter in deze rechtbank,
en tot curator mr. K.P. Hoogenboezem, 1070 AM Amsterdam, Postbus 75510;

- geeft aan de curator last tot het openen van de aan gefailleerde gerichte brieven en telegrammen.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.E. de Vos en in het openbaar uitgesproken op 12 juli 2017 te 11:00 uur