Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:5277

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
15-06-2017
Datum publicatie
25-07-2017
Zaaknummer
C/13/17/91-F
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

aanhouding behandeling verzoek tot in verzekerde bewaringstelling, geen voordracht van de rechter-commissaris en/of geen advies van de rechter-commissaris op het verzoek van de curator

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

faillissementsnummer: C/13/17/91-F

uitspraakdatum: 15 juni 2017

bevel inbewaringstelling (artikel 87 jo. 106 Fw)

Beschikking in het op 28 februari 2017 door deze rechtbank uitgesproken faillissement van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ADMIN-TX II B.V.,

handelend onder de namen Holland Drivers Amsterdam, Holland Drivers Corporate Taxi & Limousine Services en Holland Drivers Exploitatie,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59940301,

statutair gevestigd Amsterdam,

vestigingsadres: 2719 EK Zoetermeer, Louis Braillelaan 80,

met betrekking tot de in verzekerde bewaringstelling van de bestuurder van gefailleerde voornoemd:

[naam 1] .

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland of daarbuiten,

(hierna: [naam 1] ).

1. De zaak is behandeld in raadkamer van deze rechtbank van 15 juni 2017. Ter zitting is niemand verschenen.

2. De rechtbank stelt vast dat bij de stukken een voordracht van de rechter-commissaris ontbreekt. Bij de stukken bevindt zich wel een proces-verbaal van 18 mei 2017 waaruit blijkt dat [naam 1] op een gepland verhoor door de rechter-commissaris niet is verschenen en dat de curator de rechter-commissaris heeft verzocht een voordracht tot de in verzekerde bewaringstelling van [naam 1] te doen.
Voorts bevindt zich in het dossier een afschrift van een kennelijk langs elektronische weg want niet ondertekend aan de rechter-commissaris verzonden stuk van 18 mei 2017, met de titel ‘Verzoek Inbewaringstelling’ waarin de curator aan de rechter-commissaris verzoekt te bewerkstelligen dat de inbewaringstelling van [naam 1] wordt gelast.
Enig stuk waaruit kan worden afgeleid dat de rechter-commissaris aan het verzoek van de curator tegemoet is gekomen is bij de stukken niet aangetroffen.

3. Weliswaar voorziet artikel 87 Faillissementswet er ook in dat de rechtbank de in verzekerde bewaringstelling beveelt op verzoek van de curator en kunnen de door de curator aan de rechter-commissaris gedane verzoeken ook als een zodanig verzoek aan de rechtbank worden aangemerkt, maar in dat geval kan het bevel alleen worden gegeven na dat de rechter-commissaris is gehoord.

4. Nu de zaak is behandeld op de wijze als voorzien bij een voordracht van de rechter-commissaris, is de rechter-commissaris niet gehoord.

5. Een en ander betekent dat thans niet op een voordracht van de rechter-commissaris kan worden beslist, omdat zodanige voordracht ontbreekt, noch op het verzoek van de curator kan worden beslist, omdat de rechter-commissaris niet is gehoord.

6. De rechtbank zal de behandeling daarom aanhouden tot een nader te bepalen datum opdat als nog een voordracht van de rechter-commissaris bij de stukken kan worden gevoegd, dan wel de behandeling op het verzoek van de curator kan worden beslist, nadat de rechter-commissaris ter zake is gehoord.
[naam 1] zal voor de nieuwe behandeling opnieuw moeten worden opgeroepen.

Beslissing

De rechtbank:

- houdt de behandeling aan tot een nader te bepalen datum voor het in rechtsoverweging 6 opgenomen doel.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.H. Marcus en in het openbaar uitgesproken op

15 juni 2017.