Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:4473

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
30-06-2017
Datum publicatie
01-08-2017
Zaaknummer
AWB 16/8095
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beroep niet-ontvankelijk. Het beroep op betalingsonmacht is afgewezen, omdat het formulier ter onderbouwing van het beroep op betalingsonmacht niet volledig is ingevuld. Eiseres heeft niet aangegeven of zij over vermogen beschikt. Daardoor is niet mogelijk om na te gaan of zij op goede gronden aanspraak kan maken op ontheffing van de wettelijke verplichting tot het betalen van een griffierecht. Verder is geen sprake van een verschoonbare termijn overschrijding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Bestuursrecht

zaaknummer: AMS 16/8095

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 30 juni 2017 in de zaak tussen

[eiseres] , te Amsterdam, eiseres

(gemachtigde: M.A. Weijman),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder

Procesverloop

Bij besluit van 24 augustus 2016 (het primaire besluit) heeft verweerder de aanvraag van eiseres om een urgentieverklaring afgewezen.

Bij besluit van 24 november 2016 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 19 mei 2017. Partijen zijn niet verschenen.

Overwegingen

1. Iemand die beroep instelt, moet op grond van artikel 8:41, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) griffierecht betalen. In een zaak als deze is het griffierecht € 168,-. De griffier stelt op grond van artikel 8:41, vierde en vijfde lid, van de Awb een termijn waarbinnen het griffierecht moet worden betaald. Dat betekent dat het hele bedrag binnen die termijn moet zijn bijgeschreven op de rekening van de rechtbank of dat het binnen die termijn moet zijn betaald op de griffie van de rechtbank. Als het griffierecht niet of niet tijdig wordt betaald, verklaart de rechtbank het beroep op grond van artikel 8:41, zesde lid, van de Awb niet-ontvankelijk. Dat is alleen anders als het niet tijdig betalen van het griffierecht verontschuldigbaar is, als bedoeld in artikel 6:11 van de Awb.

2. Van de verplichting tot betaling van griffierecht kan ontheffing worden verleend, indien sprake is van betalingsonmacht. Eiseres heeft een beroep op betalingsonmacht gedaan.

3. De rechtbank heeft eiseres bij brief van 6 februari 2016 verzocht het bij die brief meegestuurde formulier ter onderbouwing van het beroep in te vullen en samen met de gevraagde gegevens binnen twee weken na verzending van die brief aan de rechtbank terug te sturen. In de brief van 6 februari 2016 van de rechtbank staat voorts het volgende: “Let op: Stuur het formulier en de gevraagde gegevens compleet ingevuld en op tijd retour. Is het formulier niet op tijd retour gestuurd, is het niet compleet ingevuld en/of ontbreken de gegevens, dan wordt uw beroep op betalingsonmacht afgewezen.

4. Eiseres heeft het formulier weliswaar binnen de gestelde termijn, maar onvolledig teruggestuurd. Eiseres heeft op het formulier namelijk niet aangegeven of zij wel of niet over vermogen beschikt. De griffier heeft het beroep op betalingsonmacht daarom bij brief van 22 februari 2017 vooralsnog afgewezen. De griffier heeft daarbij aangegeven dat eiseres een (nieuwe) nota voor het griffierecht ontvangt.

5. In de brief van 22 februari 2017 van de rechtbank staat voorts het volgende: “Let op! De rechter die uw beroep behandelt, beslist definitief over uw beroep op betalingsonmacht. Indien de rechter mijn beslissing om uw beroep op betalingsonmacht af te wijzen, bevestigt, dan wordt u niet wederom een termijn voor de betaling van het griffierecht gegund. Betaalt u het griffierecht niet binnen de op de nota gestelde betalingstermijn, dan kan dat er dus nog steeds toe leiden dat de rechter uw beroep niet-ontvankelijk verklaart.

6. De griffier heeft eiseres bij aangetekende brief van 28 februari 2017 opnieuw in de gelegenheid gesteld het griffierecht te betalen binnen vier weken na dagtekening van die brief.

7. Bij aangetekend verzonden brief van 29 maart 2017 heeft de griffier eiseres nogmaals in de gelegenheid gesteld het griffierecht te betalen binnen vier weken na dagtekening van die brief.

8. Eiseres heeft het griffierecht niet binnen de gestelde termijn betaald.

9. De rechtbank is van oordeel dat het beroep op betalingsonmacht van het griffierecht op goede gronden is afgewezen. Het niet volledig invullen van het formulier ter onderbouwing van het beroep maakt het niet mogelijk om na te gaan of eiseres op goede gronden aanspraak kan maken op ontheffing van de wettelijke verplichting tot het betalen van een griffierecht.

10. Eiseres is voorts niet ter zitting verschenen en zij heeft tijdens het onderzoek ook niet op een andere manier gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te onderbouwen dat het niet tijdig betalen van het griffierecht verontschuldigbaar is. Wel heeft de rechtbank op de dag van de zitting een faxbericht van eiseres ontvangen waarin zij toelicht dat de redenen om het griffierecht niet te betalen is dat zij pas sinds kort weer een baan heeft en van plan is om het griffierecht met het volgende salaris te betalen. Dit kan naar het oordeel van de rechtbank niet als verschoonbare reden worden aangemerkt als bedoeld in artikel 6:11 van de Awb. Evenmin heeft eiseres met deze niet onderbouwde verklaring aannemelijk gemaakt dat zij niet over voldoende middelen beschikte om het in beginsel verschuldigde griffierecht te voldoen.

11. Op 20 juni 2017, na sluiting van het onderzoek, heeft de rechtbank een fax-bericht ontvangen van eiseres, waarin zij stelt dat zij het griffierecht op die datum heeft betaald. Deze stelling is niet onderbouwd met betalingsbewijs. Als eiseres inderdaad het griffierecht heeft betaalt, geldt dat deze betaling te laat is. Zoals de rechtbank al bij de brief van 22 februari 2017 had gewaarschuwd, indien de rechter het beroep op betalingsonmacht bevestigt, wordt niet wederom een termijn gegund voor de betaling van het griffierecht.

12. De rechtbank concludeert dat eiseres gehouden was het griffierecht te betalen binnen de daarvoor gestelde termijn van vier weken na 29 maart 2017. Nu eiseres het griffierecht niet binnen die termijn heeft betaald, is het beroep niet-ontvankelijk.

13. Voor zover eiseres alsnog heeft betaald, zal het bedrag teruggestort worden door de rechtbank.

14. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A.D. Belcheva, rechter, in aanwezigheid van mr. C.A.R. Bleijendaal, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 30 juni 2017.

griffier

rechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep.

Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze uitspraak getroffen voorlopige voorziening.