Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:2131

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
06-04-2017
Datum publicatie
06-04-2017
Zaaknummer
C/13/626127 / KG ZA 17-355
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Publicatie telefoonnummer journalist verboden. Inbreuk op persoonlijke levenssfeer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JBP 2017/38
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/626127 / KG ZA 17-355 AB/MB

Vonnis in kort geding van 6 april 2017

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TMG LANDELIJKE MEDIA B.V.,

gevestigd te Haarlem,

2. [eiser sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

eisers bij dagvaarding op verkorte termijn van 28 maart 2017,

advocaat mr. R.S. Le Poole te Haarlem,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LOTERIJVERLIES B.V.,

gevestigd te Heerhugowaard,

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

advocaat mr. M. Raaijmakers te Hoofddorp.

1 De procedure

Ter terechtzitting van 31 maart 2017 hebben eisers, hierna gezamenlijk TMG c.s. en afzonderlijk TMG en [eiser sub 2] , gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, met dien verstande dat zij de vorderingen jegens de aanvankelijk medegedaagde Stichting Loterijverlies.nl hebben ingetrokken. Gedaagden, hierna gezamenlijk Loterijverlies en afzonderlijk Loterijverlies B.V. en [gedaagde sub 2] , hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben zij verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van TMG c.s.: [eiser sub 2] , [naam 1] , [naam 2] , [naam 3] en

mr. Le Poole;

aan de zijde van Loterijverlies: [gedaagde sub 2] en mr. Raaijmakers.

2. De feiten

2.1.

[eiser sub 2] werkt als journalist bij het dagblad De Telegraaf, waarvan TMG uitgeefster is.

2.2.

In 2008 is [gedaagde sub 2] een actie gestart ter verkrijging van schadevergoeding van de Staatsloterij, omdat de Staatsloterij de winnende loten niet uitsluitend trok uit verkochte loten, maar ook uit niet verkochte loten en de prijzen die op de niet verkochte loten vielen behield. “Gedupeerden” (deelnemers aan de staatsloterij) hebben € 25,- inschrijfgeld betaald aan (aan) [gedaagde sub 2] (gelieerde ondernemingen) om mee te mogen doen.

2.3.

Op 26 juni 2008 heeft [gedaagde sub 2] (via een van zijn ondernemingen) Loterijverlies B.V. opgericht. Loterijverlies B.V. heeft onder meer als doel om juridische bijstand te verlenen aan gedupeerden van kansspelen. Op 3 juli 2008 heeft Loterijverlies B.V. de Stichting opgericht, om te voldoen aan de wettelijke vereisten van artikel 3:305a lid 1 e.v. BW. De Stichting heeft met succes in een collectieve actie-zaak tot en met de Hoge Raad (arrest van 30 januari 2015) geprocedeerd tegen de Staatsloterij. In totaal hebben zich ongeveer 190.000 gedupeerden bij Loterijverlies B.V./de Stichting aangemeld. Bestuurder van de Stichting was aanvankelijk Loterijverlies B.V. en, vanaf 29 februari 2016, (een eveneens aan [gedaagde sub 2] gelieerde onderneming) Breton Limited (hierna: Breton).

2.4.

Bij beschikking van 30 juni 2016 heeft de rechtbank Noord Holland als voorlopige voorziening Breton als bestuurder van Stichting Loterijverlies (voorlopig) geschorst, vanwege het vermoeden van financieel beheer in strijd met de statuten en is [naam 4] als tijdelijk bestuurder van Stichting Loterijverlies benoemd. Bij beschikking van 31 januari 2017 heeft het gerechtshof te Amsterdam deze schorsing bekrachtigd.

2.5.

[eiser sub 2] heeft regelmatig in De Telegraaf gepubliceerd over Loterijverlies B.V., de Stichting en [gedaagde sub 2] , de eerste keer op 27 mei 2008 onder de kop ‘Actie tegen Staatsloterij omstreden.’ Dit artikel begint met de zin:

Boze deelnemers die de Staatsloterij willen aanpakken wegens misleiding, worden mogelijk belazerd door hun belangenbehartiger Loterijverlies.nl.

2.6.

[eiser sub 2] en [gedaagde sub 2] verspreiden via Twitter berichten naar en over elkaar.

Zo schreef [gedaagde sub 2] onder meer over/aan [eiser sub 2] :

02/04/2016: “...en [eiser sub 2] in de cel binnenkort

19/08/2016: “al je ‘collega’s’ zal ik ook op de hoogte stellen van je praktijken

19/08/2016: “1 van je laatste spartelingen voordat je definitief door de mand zal vallen [eiser sub 2]

19/08/2016: “keiharde lijn met [eiser sub 2] . Ik zal mijn woorden waarmaken, want zo ben ik ;)

05/09/2016: “je begrijpt dat je graf al reeds door jezelf is gegraven? Je ontkom echt niet meer aan die veroordeling ;) #katinhetnauw

19/09/2016: we gaan kijken of je nog steeds journalist bent nadat mijn klacht bij het gerechtshof wordt toegewezen.”

19/09/2016: “waarom wens je hem sterkte. Ik zal binnenkort alles online zetten omtrent [eiser sub 2] . Kijken of je hem dan ook nog sterkte wenst.”

21/09/2016: “het doek voor jou en je vrienden gaat zeer snel vallen. Begint vanavond.”

05/12/2016: “jammer dat je nog steeds kunt leven met jezelf. Ik hoop dat er een dag komt dat je dat niet meer kunt

08/12/2016: “de strafkamer gaat verder met jou na mijn antwoord te hebben ontvangen en dat hebben ze vandaag!!! Succes [eiser sub 2] .

08/12/2016: “misschien wel omdat jouw hoofd geweld uitlokt

14/12/2016: “Binnenkort als folder verspreiden in Amsterdam inclusief een mooi formulier;)(foto van [eiser sub 2] met daarboven de tekst: Ik ben [eiser sub 2] en eronder:

En ik houd mij met fake doodsbedreiging bezig, vzr.)

15/12/2016: “je bent zelf een hoofdverdachte in het trachten te ondergraven van de claim van de deelnemers i.v.m. het bedrog van de Staatsloterij

En [eiser sub 2] over [gedaagde sub 2] :

14/09/2016: “De heer [gedaagde sub 2] is rijp voor opname

06/10/2016: “@ [gedaagde sub 2] is weer zijn medicijnen vergeten. (…)

08/10/2016: “Die [gedaagde sub 2] is gewoon een watje

2.7.

Op 11 oktober 2016 heeft [gedaagde sub 2] aangifte wegens belediging gedaan tegen [eiser sub 2] .

2.8.

Loterijverlies heeft op 1 februari 2017 bij deze rechtbank een bodemprocedure aangespannen tegen TMG c.s. en [naam 5] (hoofdredacteur van De Telegraaf) en vordert daarin onder meer een verbod om (negatief) te publiceren over Loterijverlies. Deze procedure loopt nog.

2.9.

Op 21 maart 2017 heeft Loterijverlies een ‘Informatiebrief’ gezonden aan de (ongeveer 190.000) gedupeerden. Daarin staat onder meer het volgende:

Wij willen (…) uw hulp vragen om De Telegraaf te laten ophouden met het verspreiden van nog meer leugens. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door op Twitter de aanval te openen op De Telegraaf en [eiser sub 2] , de journalist die door de Staatsloterij is ingehuurd om Loterijverlies te criminaliseren. Ook kunt u stoppen om De Telegraaf te lezen en uw omgeving te wijzen op het misdadige karakter van deze krant. Daarnaast dient [eiser sub 2] te worden aangesproken op zijn ontoelaatbare gedrag sinds 2008 tot heden. Zijn telefoonnummer is (…), (volgt telefoonnummer van [eiser sub 2] , vzr.). Wij vragen u [eiser sub 2] te bellen en hem vriendelijk te vragen op te houden met het saboteren van jullie claim, die wordt ondersteund door nota bene de hoogste rechter. Wij doen een klemmend beroep op u om de druk op De Telegraaf en vooral ‘journalist’ [eiser sub 2] te maximaliseren.” Deze Informatiebrief, althans een bericht met gelijke strekking, staat ook op de website van Loterijverlies (www.loterijverlies.nl, hierna: de website), maar daarbij is het telefoonnummer van [eiser sub 2] vervangen door 06-xxx.

2.10.

Volgens prints van maart 2017 staan op de website meer berichten over TMG c.s. Een bericht heeft als kop “[eiser sub 2] graaft zijn eigen journalistieke graf” en daarin staat onder meer:

[eiser sub 2] duldt duidelijk nooit tegenspraak, voelt zich onaantastbaar en is er zelfs trots op dat hij door anderen als “rat” wordt aangeduid. Ondertussen probeert hij bewust de claim van de door de Staatsloterij misleide deelnemers nadelig te beïnvloeden. (…) Wat [eiser sub 2] met deze subjectieve en vooringenomen berichtgeving echter vergeet, is dat hij daarmee niet alleen de deelnemers van Loterijverlies ondermijnt, maar ook heel veel lezers van zijn eigen Telegraaf. Zo regisseert hij zijn eigen ondergang.”

Een ander bericht onder de kop “Hoofdredacteur Telegraaf blijkt slapjanus” luidt voor zover hier van belang:

[naam 5] , de huidige hoofdredacteur van De Telegraaf, blijkt een slappeling van de bovenste plank te zijn. De belangen van een van zijn grote adverteerders prevaleren duidelijk boven die van zijn lezers, namelijk het verzorgen van juiste redactionele inhoud. De Staatsloterij, de afgelopen jaren goed voor enkele miljoenen aan advertentie-inkomsten, wordt niet alleen door hem naar de mond gepraat, ook Telegraaf-journalisten als [eiser sub 2] laat hij gewoon hun gang gaan met hun verzinsels.”

En een bericht met de kop “Strafrechter buigt zich over aanklacht journalist en hoofdredacteur Telegraaf” bevat de volgende passage:

Uit rondvraag bij een aantal advocaten is de kans dat [eiser sub 2] en zijn hoofdredacteur [naam 5] daadwerkelijk voor de rechter moeten verschijnen zeer realistisch. Een uitspraak die recht doet aan de waarheid, is dan te verwachten. De behandeling van de klacht zal ook duidelijk kunnen maken dat De Telegraaf puur uit commerciële belangen gekozen heeft voor deze smaad campagne. De Staatsloterij is nu eenmaal een zeer belangrijke adverteerder bij het al jaren noodlijdende Telegraaf concern. Dan mag je blijkbaar een loopje met de waarheid nemen en ongefundeerde beschuldigingen uiten tegen een Stichting met 194.000 deelnemers. Een datum voor de uitspraak moet nog bepaald worden.”

3 Het geschil

3.1.

TMG vordert – samengevat – veroordeling van Loterijverlies, op straffe van verbeurte van dwangsommen:

- ( hoofdelijk) om de onrechtmatig bevonden uitlatingen (naar de voorzieningenrechter begrijpt: van internet) te verwijderen en verwijderd te houden;

- ( hoofdelijk) om zich niet meer publiekelijk op onrechtmatige wijze over TMG c.s. uit te laten, althans om de onrechtmatig bevonden uitlatingen niet meer publiekelijk te herhalen;

- om binnen 24 uur na de betekening van het te wijzen vonnis:

a. een e-mail te sturen met de tekst zoals opgenomen in het petitum van de dagvaarding (althans een door de voorzieningenrechter te bepalen tekst) vanaf het adres info@loterijverlies.nl aan alle geadresseerden van de informatiebrief 57,

b. gedurende een periode van twee weken een rectificatie te plaatsen op de website www.loterijverlies.nl, zoals nader omschreven in het petitum van de dagvaarding (althans met een door de voorzieningenrechter te bepalen tekst);

Tenslotte vordert TMG c.s. om Loterijverlies te veroordelen in de proceskosten en in de nakosten.

3.2.

TMG c.s. heeft haar vorderingen, samengevat, als volgt toegelicht. [eiser sub 2] schrijft al jarenlang kritische artikelen over Loterijverlies. Daar is ook alle reden toe, aangezien Loterijverlies in opspraak is geraakt vanwege dubieuze financiële transacties. Loterijverlies en met name [gedaagde sub 2] is niet van deze kritiek gediend en probeert nu door middel van dreigende en intimiderende tweets en nieuwsbrieven op internet de uitingsvrijheid van [eiser sub 2] te beperken. Daarmee komt de waakhondfunctie van de pers in gevaar. Daarnaast maakt Loterijverlies c.s. inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de reputatie van [eiser sub 2] . De druppel die de emmer deed overlopen was de onder 2.8 genoemde ‘Informatiebrief’ met de oproep om de druk op [eiser sub 2] en De Telegraaf te maximaliseren, met de vermelding van het privé telefoonnummer van [eiser sub 2] . Naar aanleiding van die oproep heeft [eiser sub 2] meer dan 100 (onaangename) voicemailberichten ontvangen, alsmede meer dan 100 sms- en appberichten van dreigende aard. Dit is niet alleen intimiderend en een inbreuk op zijn privacy, maar beperkt hem ook in praktische zin in zijn werkzaamheden als journalist. Aan dit onrechtmatige handelen dient zo snel mogelijk een einde te komen.

3.3.

Loterijverlies heeft verweer gevoerd en daartoe, samengevat, het volgende aangevoerd. TMG c.s. (met name [eiser sub 2] ) is zelf begonnen met het voeren van een hetze tegen Loterijverlies, door [gedaagde sub 2] af te schilderen als een oplichter. Dit terwijl Loterijverlies de zaak tegen de Staatsloterij tot in hoogste instantie heeft gewonnen, nog bezig is om een schadevergoeding los te krijgen voor de gedupeerden en verder ook niks onoorbaars doet. Vermoedelijk doet TMG c.s. dit, omdat de Staatsloterij een van de grote adverteerders is in De Telegraaf. [eiser sub 2] heeft in krantenartikelen en op internet (ook in tweets) verschillende onwaarheden verspreid, onder meer dat [gedaagde sub 2] zou rondrijden in een Lamborghini die hij zou hebben gekocht van een Chinese mensenhandelaar die zelfmoord heeft gepleegd in zijn cel (terwijl [gedaagde sub 2] deze auto op een veiling van de overheid heeft gekocht); dat hij de advocaat van voormalige deelnemers van Loterijverlies (die de schorsing van Breton als bestuurder van de Stichting heeft bewerkstelligd) met de dood zou hebben bedreigd (wat niet waar is) en dat Loterijverlies dezelfde methodes hanteert als criminelen. Aldus is [eiser sub 2] [gedaagde sub 2] en Loterijverlies B.V. aan het demoniseren en criminaliseren. Wie kaatst moet de bal verwachten. Bovendien heeft [eiser sub 2] zelf zijn telefoonnummer al veel eerder openbaar gemaakt dan Loterijverlies dat in de nieuwsbrief heeft gedaan en heeft Loterijverlies niet opgeroepen om hem te bedreigen, maar om hem ‘vriendelijk te vragen’ zijn negatieve berichtgeving over Loterijverlies te staken. Als derden dat anders opvatten, is Loterijverlies daarvoor niet verantwoordelijk. De vorderingen moeten dus worden afgewezen.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Toewijzing van de vorderingen van TMG c.s., waaronder die tot het plaatsen en verzenden van een rectificatie, houdt een beperking in van het in artikel 10 lid 1 EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden) vastgelegde recht op vrijheid van meningsuiting van Loterijverlies. Een dergelijke beperking is ingevolge art.10 lid 2 EVRM slechts toegestaan, indien deze bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving ter bescherming van de in art.10 lid 2 genoemde belangen, waaronder de bescherming van de goede naam of rechten van anderen. Daarnaast dient een dergelijke beperking proportioneel te zijn. Bij de beantwoording van de vraag of aan deze voorwaarden is voldaan dienen alle omstandigheden van het betrokken geval in ogenschouw te worden genomen en de wederzijdse belangen te worden afgewogen.

4.2.

TMG c.s. heeft zich op haar beurt beroepen op haar recht op uitingsvrijheid, en ook op het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van [eiser sub 2] .

4.3.

Voorop staat dat de uitingen waar het hier om gaat te maken hebben met een kwestie van algemeen belang. Om te beginnen de handelwijze van de Staatsloterij om bij de trekkingen ook de niet verkochte loten te betrekken, waarmee zij zich volgens de Hoge Raad schuldig heeft gemaakt aan misleiding van het publiek. In aansluiting daarop de vraag of de (voorzitter van) Loterijverlies, die zich de belangen van de ‘gedupeerden’ aantrekt, wel op correcte wijze omgaat met hun inschrijfgelden en de vraag of de berichtgeving in De Telegraaf daarover mogelijk wordt beïnvloed door de omstandigheid dat de Staatsloterij in die krant adverteert. De discussie over (al) deze vraagstukken kan worden aangemerkt als een debat van algemeen belang.

4.4.

Zowel [eiser sub 2] als [gedaagde sub 2] treden sinds 2008 over deze kwesties in de openbaarheid (onder meer op twitter), waarbij [eiser sub 2] als journalist een bijzondere positie inneemt als onderdeel van de pers met haar ‘publieke waakhond functie’. Uitgangspunt is dat het er in dit debat fel aan toe mag gaan, nu de vrijheid van meningsuiting ook omvat het doen van uitingen ‘to offend, to shock en to disturb’. Loterijverlies heeft terecht aangevoerd dat in deze context ook haar reacties op de berichten waarin haar handelwijze aan de kaak worden gesteld, fel van toon mogen zijn. De uitingsvrijheid is echter niet onbegrensd en geldt in het algemeen niet ter rechtvaardiging van dreigementen, smaad en laster. Hoewel de onder 2.6 aangehaalde twitterberichten meer persoonlijk dan zakelijk van aard zijn en partijen er (in het belang van de gemoedsrust van zowel [gedaagde sub 2] als [eiser sub 2] ) wellicht goed aan zouden doen dergelijke berichten voortaan achterwege te laten, noopt de inhoud daarvan (nog) niet tot het beperken van de uitingsvrijheid. Weliswaar zijn de berichten bepaald niet vriendelijk van toon, maar in de genoemde context vallen zij nog binnen de grenzen van de uitingsvrijheid. Van directe dreigementen en/of laster is immers (nog) geen sprake. Dit geldt in beginsel ook voor de bij 2.9 en 2.10 aangehaalde ‘nieuwsberichten’.

4.5.

De onder 2.9 aangehaalde brief verschilt echter op een belangrijk punt van de andere uitingen, nu daarin wordt opgeroepen tot het ondernemen van actie, met vermelding van het (privé) telefoonnummer van [eiser sub 2] . Niet in geschil is dat deze brief aan ongeveer 190.000 ‘gedupeerden’ is verzonden.

Anders dan Loterijverlies c.s. heeft bepleit houdt deze brief wel degelijk een oproep in om [eiser sub 2] (persoonlijk) negatief te benaderen. Weliswaar wordt verzocht om ‘vriendelijk te vragen’ op te houden met ‘het saboteren van jullie claim’, maar daarnaast worden de ruim 190.000 gedupeerden uitgenodigd om ‘de aanval te openen op’ (De Telegraaf en) [eiser sub 2] en om ‘de druk op (…) vooral ‘journalist’ [eiser sub 2] te maximaliseren’. Het vermelden van het (privé) telefoonnummer van [eiser sub 2] in combinatie met deze oproep, is een ontoelaatbare inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer. Na een dergelijke oproep kan Loterijverlies mede verantwoordelijk worden gehouden voor de daarop volgende (re)acties. Daarnaast is aannemelijk dat [eiser sub 2] ernstig wordt belemmerd in zijn werkzaamheden als journalist doordat hij zijn telefoon ten gevolge van de vele oproepen heeft moeten uitzetten, waardoor (andere) berichten die van belang zijn voor zijn werk hem mogelijk niet bereiken. Dat [eiser sub 2] zelf in voorkomende gevallen eerder ook dit telefoonnummer al bekend had gemaakt, doet daar niet aan af. [eiser sub 2] heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat hij na de oproep meer dan 100 voicemails en daarnaast meer dan 100 sms en appberichten heeft ontvangen met een zeer negatieve en soms zelfs dreigende lading (zoals deels via de telefoon van zijn raadsman ter zitting getoond). Ook is voldoende aannemelijk dat deze berichten een direct gevolg zijn van de gedane oproep. Overigens kan het (op grote schaal) verspreiden van een (privé) telefoonnummer zonder toestemming van betrokkene zelfs los van de hier aan de orde zijnde context als een ontoelaatbare inbreuk op diens privacy worden aangemerkt.

4.6.

De conclusie is dat Loterijverlies door het verspreiden van deze oproep in de Informatiebrief met vermelding van het telefoonnummer van [eiser sub 2] , onrechtmatig jegens TMG c.s. heeft gehandeld. De vordering om (dit onderdeel van) de brief van internet te verwijderen en aan de betrokkenen een e-mail met een ‘rectificatie’ te sturen zal daarom worden toegewezen, zoals hierna nader bepaald. In de geschetste omstandigheden wordt dat een passende noodzakelijke maatregel geacht. Dat geldt ook voor (een veroordeling tot) de verwijdering van de oproep op internet, ook al is het telefoonnummer van [eiser sub 2] daarbij niet vermeld, aangezien de verzending van de brief en de plaatsing van het bericht door de vrijwel gelijkluidende inhoud onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

De dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd, zoals hierna vermeld.

4.7.

Met het voorgaande wordt voldoende aan de belangen van TMG c.s. tegemoet gekomen. Voor het plaatsen van een rectificatie op de website bestaat vooralsnog onvoldoende aanleiding.

4.8.

Voor toewijzing van de overige vorderingen is, zoals uit het voorgaande volgt, geen aanleiding.

4.9.

Als de op een belangrijk punt in het ongelijk gestelde partij zal Loterijverlies worden veroordeeld in de kosten van deze procedure, gevallen aan de zijde van TMG c.s.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Loterijverlies (hoofdelijk) om de hierna volgende passage van de website te verwijderen en verwijderd te houden:

Wij willen (…) uw hulp vragen om De Telegraaf te laten ophouden met het verspreiden van nog meer leugens. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door op Twitter de aanval te openen op De Telegraaf en [eiser sub 2] , de journalist die door de Staatsloterij is ingehuurd om Loterijverlies te criminaliseren. Ook kunt u stoppen om De Telegraaf te lezen en uw omgeving te wijzen op het misdadige karakter van deze krant. Daarnaast dient [eiser sub 2] te worden aangesproken op zijn ontoelaatbare gedrag sinds 2008 tot heden. Zijn telefoonnummer is 06-xxx. Wij vragen u [eiser sub 2] te bellen en hem vriendelijk te vragen op te houden met het saboteren van jullie claim, die wordt ondersteund door nota bene de hoogste rechter. Wij doen een klemmend beroep op u om de druk op De Telegraaf en vooral ‘journalist’ [eiser sub 2] te maximaliseren.”

5.2.

veroordeelt Loterijverlies (hoofdelijk) om binnen 24 uur na de betekening van dit vonnis:

een e-mail te sturen met de navolgende tekst vanaf het adres info@loterijverlies.nl aan alle geadresseerden van de informatiebrief 57,

Oproep in Informatiebrief 57 onrechtmatig

Geachte heer, mevrouw,

Op 21 maart 2017 heeft u per e-mail Informatiebrief 57 van Loterijverlies ontvangen. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft in zijn vonnis van 6 april 2017 geoordeeld dat [gedaagde sub 2] en Loterijverlies onrechtmatig hebben gehandeld jegens De Telegraaf en [eiser sub 2] door in die informatiebrief een oproep te doen om “de druk op De Telegraaf en vooral ‘journalist’ [eiser sub 2] te maximaliseren” en daarbij het telefoonnummer van [eiser sub 2] te vermelden. De voorzieningenrechter heeft ons gelast om deze brief te verzenden.

5.3.

bepaalt dat Loterijverlies (hoofdelijk) een aan TMG c.s. te betalen dwangsom verbeurt van € 5.000,- voor iedere dag dat zij zich niet houdt aan een of meer van de hiervoor vermelde veroordelingen, met een maximum van € 50.000,-;

5.4.

veroordeelt Loterijverlies (hoofdelijk) in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van TMG c.s. begroot op:

– € 80,42 aan explootkosten

– € 618,- aan griffierecht en

– € 816,- aan salaris advocaat,

te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.5.

veroordeelt Loterijverlies (hoofdelijk) in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,- voor nasalaris te vermeerderen met € 68,- en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt,

te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.6.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 6 april 2017.1

1 type: MB coll: MA