Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:10106

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
05-10-2017
Datum publicatie
18-01-2018
Zaaknummer
13/676442-12, 23/004598-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verlenging termijn van de terbeschikkingstelling met dwangverpleging met twee jaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/676442-12, 23/004598-13

BESCHIKKING

op de op 23 augustus 2017 ter griffie van deze rechtbank ingekomen vordering van de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam d.d. 22 augustus 2017 in de zaak tegen:

[terbeschikkinggestelde] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1993,

thans verpleegd in de [naam kliniek] ,

die bij arrest van het gerechtshof te Amsterdam d.d. 1 juni 2015 ter beschikking gesteld werd, teneinde van overheidswege te worden verpleegd.

De inhoud van de vordering

De vordering van de officier van justitie strekt tot het verlengen van de termijn van genoemde terbeschikkingstelling met twee jaren.

De procesgang

De rechtbank heeft kennis genomen van de stukken in de zaak met bovenvermeld parketnummer, waaronder:

- het op 1 augustus 2017 op grond van artikel 509o, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering uitgebrachte advies, strekkende tot verlenging van deze terbeschikkingstelling met twee jaren, alsmede de daarbij overgelegde aantekeningen.

De rechtbank heeft op 5 oktober 2017 de officier van justitie mr. J. Ang, de terbeschikkinggestelde en diens raadsvrouw mr. A.J. van der Velden, advocaat te Almere, alsmede de deskundige J. Visser, verbonden aan de [naam kliniek] , in openbare raadkamer gehoord. Hiervan is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt.

De beoordeling

Aan genoemd advies van de [naam kliniek] van 1 augustus 2017 wordt het volgende ontleend, zakelijk weergegeven:

Kernproblematiek

In classificerende zin kan, vanwege onder meer de zeer polymorfe interesse in de extremen van seksueel gedrag (sadomasochisme en perversiteit), gesproken worden van een parafilie niet anderszins omschreven.

Behandelverloop huidige FPC

Betrokkene wordt op 30 september 2015 opgenomen in een leefgroep in de [naam kliniek] . Hoewel hij zijn gevangenisstraf nog dient uit te zitten is besloten hem eerder in een tbs-kliniek te plaatsen dan gebruikelijk om verdere scheefgroei in zijn persoonlijkheid te voorkomen. Dit betekent dat hij tot de datum van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling (26 januari 2019) geen verlof mag ondernemen.

Al snel wordt de complexiteit van zijn problematiek meer zichtbaar, evenals zijn gebrek aan inzicht hierin en zijn onvermogen om andere deelgenoot te maken van wat hem bezighoudt, wat maakt dat het behandelingsteam weinig zicht en ‘grip’ op hem krijgt. Doordat er veel inconsistentie zit in wat hij vertelt, is niet altijd duidelijk wanneer betrokkene de waarheid spreekt en is de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie laag.

Er is (vooralsnog) weinig zicht op de seksuele problematiek van betrokkene. Tijdens de pro Justitia onderzoeken heeft hij hier weinig over losgelaten en is hij inconsistent over zijn seksuele voorgeschiedenis. Betrokkene lijkt in enige mate in te zien dat hij seks inzet als coping. Hoewel het gebruik van seks als coping momenteel niet als acuut risico wordt gezien, bespreekt de psychiater met hem de mogelijkheden met betrekking tot het gebruik van (niet hormonale) libido remmende medicatie (risperidon). Betrokkene is echter niet gemotiveerd voor medicatiegebruik.

Betrokkene is begin 2016 met individuele psychotherapie gestart. Hij maakt onderhavige adviesperiode een gestage ontwikkeling door. In het voorjaar van 2017 heeft betrokkene aangegeven dat hij een start wil maken met het bespreken van een delictscenario. Dit is voor hem een grote stap, aangezien het onder ogen komen van het delict gepaard gaat met heftige schuld- en schaamtegevoelens.

Recidivegevaar

Het risico van terugval in seksueel delictgedrag en/of gewelddadig gedrag wordt bij intramuraal verblijf als laag ingeschat. Zonder de maatregel van terbeschikkingstelling wordt het risico op nieuw seksueel/gewelddadig delictgedrag thans als hoog ingeschat.

Koers en prognose

In de komende periode zal, indien betrokkene zich inzet voor zijn behandeling, toegewerkt worden naar begeleide vrijheden. Dit betekent onder meer dat in de therapeutische en leefgroep behandeling het vergroten van het (in)zicht in zijn (seksuele) belevingswereld op de voorgrond dient te staan.

Advies

Geadviseerd wordt de terbeschikkingstelling te verlengen met de termijn van twee jaren.

De deskundige heeft dit advies ter zitting bevestigd en daar waar nodig aangevuld.

Gelet op voormeld advies, het verhandelde in raadkamer en artikel 38d van het Wetboek van Strafrecht, is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen eist dat de termijn van de terbeschikkingstelling met dwangverpleging met twee jaren wordt verlengd.

Beslissing

De rechtbank wijst de vordering van de officier van justitie toe en verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling met dwangverpleging van [terbeschikkinggestelde] voornoemd met twee jaren.

Deze beschikking is gegeven in openbare raadkamer van deze rechtbank door

mr. P.L.C.M. Ficq, voorzitter,

mrs. R.A. Overbosch en M.R. Jöbsis, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. E. Bouwhuis, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 oktober 2017.