Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2016:8440

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
08-12-2016
Datum publicatie
02-01-2017
Zaaknummer
HA RK 16-330
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Jurisprudentie Erfrecht 2017/24
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rekestnummer: C/13/615065 / HA RK 16-330

Beschikking van 8 december 2016

in de zaak van

1 [verzoeker 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [verzoeker 2],

wonende te [woonplaats] ,

3. [verzoeker 3],

wonende te [woonplaats] ,

4. [verzoeker 4],

wonende te [woonplaats] ,

5. [verzoeker 5],

wonende te [woonplaats] ,

6. [verzoeker 6],

wonende te [woonplaats] ,

verzoekers,

advocaat mr. P.J. de Groen te Sassenheim.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift, ingekomen per fax op 9 september 2016;

 • -

  het verzoekschrift met bijlagen, ingekomen ter griffie op 12 september 2016;

 • -

  de brief met bijlagen, ingekomen ter griffie op 14 september 2016;

 • -

  de brief met bijlagen, ingekomen ter griffie op 15 september 2016.

1.2.

De beschikking is bepaald op heden. Verzoekers zijn van de beschikkingsdatum op de hoogte gesteld.

2 De feiten

2.1.

Op 26 oktober 2014 is Hendricus Marinus van der Meulen (hierna: erflater), geboren op 1 december 1938 te Amsterdam , in Amsterdam overleden. Het laatste woonadres van erflater was gelegen in Amsterdam .

2.2.

Erflater was ten tijde van zijn overlijden niet gehuwd of als partner geregistreerd. Hij is overleden zonder achterlating van afstammelingen. Volgens onderzoek van mr. G.J. Schrama, notaris te Sassenheim, zijn er zeven (mogelijke) erfgenamen. Dit zijn twee broers en een zus en de vier kinderen van twee reeds eerder overleden broers en van een reeds eerder overleden zus, te weten: de onder 1. tot en met 6. aangeduide personen (hierna: verzoekers) en [verzoeker 7] (hierna: [verzoeker 7] ) .

2.3.

De nalatenschap van erflater is door verzoekers onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard.

2.4.

Blijkens een e-mailbericht van het Centraal Testamentenregister van 27 oktober 2014 heeft erflater geen testament doen opmaken. Er is aldus geen executeur die de nalatenschap beheert.

3 Het verzoek

3.1.

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar in de nalatenschap van erflater op grond van artikel 4:203 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

3.2.

Verzoekers leggen aan hun verzoek het volgende ten grondslag. De nalatenschap is door verzoekers beneficiair aanvaard. Verzoekers verzoeken om benoeming van Partiar B.V. tot vereffenaar. De gemeente Amsterdam , die de uitvaart van erflater heeft georganiseerd, wenst ook dat Partiar B.V. tot vereffenaar benoemd wordt. Na het overlijden van erflater hebben (vertegenwoordigers van) verzoekers geprobeerd contact te krijgen met [verzoeker 7] , die volgens de beschikbare gegevens in Australi├ź woont. Dit is tot op heden niet gelukt. Zonder de reactie van [verzoeker 7] is het niet mogelijk om een verklaring van erfrecht op te stellen. Zoals het er nu naar uitziet zal de nalatenschap hoogstens gering en mogelijk negatief uitvallen. Verzoekers verzoeken om ontheffing van de publicatieplicht in een landelijk verspreid dagblad.

4 De beoordeling

4.1.

Uit artikel 4:202 lid 1 sub a BW volgt dat, wanneer een nalatenschap beneficiair is aanvaard door (een van) de erfgenamen, deze in beginsel wettelijk wordt vereffend. Op grond van artikel 4:203 lid 1 sub a BW kan bij beneficiaire aanvaarding iedere erfgenaam evenwel de rechtbank verzoeken een vereffenaar te benoemen. In het geval de rechtbank een vereffenaar benoemt, vervangt deze de erfgenamen als zodanig.

4.2.

Verzoekers zijn zes van de zeven (mogelijke) erfgenamen van erflater en verzoeken thans om benoeming van een vereffenaar in de nalatenschap van erflater. Verzoekers zijn derhalve belanghebbende. Hoewel [verzoeker 7] door de rechtbank op grond van artikel 4:206 BW behoorlijk is opgeroepen, heeft de rechtbank geen reactie van haar ontvangen.

4.3.

Het verzoek is op de wet gegrond en zal worden toegewezen. Partiar B.V. heeft te kennen gegeven bereid te zijn een benoeming tot vereffenaar te aanvaarden. Zij zal als zodanig worden benoemd.

4.4.

Verzoekster heeft uit het oogpunt van kostenbesparing verzocht om de vereffenaar te ontslaan van de verplichting tot bekendmaking van zijn benoeming in een nieuwsblad als bedoeld in artikel 4:206 lid 6 BW. Dit verzoek wordt toegewezen. Het ziet ernaar uit dat het saldo van de nalatenschap negatief is. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in nieuwsbladen is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet kosteloos kunnen worden geïnformeerd. Naast publicatie in de Staatscourant zal de bekendmaking van deze beschikking tevens plaatsvinden op rechtspraak.nl/uitspraken.

4.5.

De rechtbank ziet aanleiding om deze beschikking op grond van artikel 288 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

benoemt Partiar B.V.,

kantoorhoudende te Sassenheim,

aan de Marie Curiestraat 22 F (2171 TW),

tot vereffenaar van de nalatenschap van:

HENDRICUS MARINUS VAN DER MEULEN,

geboren te Amsterdam op 1 december 1938,

laatstelijk wonende te Amsterdam ,

overleden op 26 oktober 2014 te Amsterdam ,

5.2.

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

5.3.

ontheft de vereffenaar van de publicatieplicht als bedoeld in artikel 4:206 lid 6 BW, met uitzondering van de publicatie in de Staatscourant,

5.4.

verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

5.5.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. K.M. van Hassel en in het openbaar uitgesproken op 8 december 2016.