Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2016:7309

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
10-11-2016
Datum publicatie
10-11-2016
Zaaknummer
C/13/618101 / KG ZA 16-1308
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Onvoldoende aanleiding voor het vooraf verbieden van een deel van de uitzending. Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen is minimaal gebleken.

Wetsverwijzingen
Grondwet
Grondwet 10
Grondwet 7
Auteurswet 1912
Auteurswet 1912 21
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JBP 2016/100
IR 2016/200, UDH:IR/13875 met annotatie van Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/618101 / KG ZA 16-1308 AB/BB

Vonnis in kort geding van 10 november 2016

in de zaak van

1. de naamloze vennootschap

E-MEDVERTISE N.V.,

gevestigd te Willemstad (Curaçao),

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EHEALTH VENTURES HOLDING B.V.,

gevestigd te Oud Gastel,

3. [eiser sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

4. [eiser sub 4],

wonende te [woonplaats] ,

5. [eiser sub 5],

wonende te [woonplaats] ,

6. [eiseres sub 6],

wonende te [woonplaats] ,

7. [eiseres sub 7],

wonende te [woonplaats] ,

8. [eiseres sub 8],

wonende te [woonplaats] ,

9. [eiseres sub 9],

wonende te [woonplaats] ,

10. [eiser sub 10],

wonende te [woonplaats] ,

11. [eiseres sub 11],

wonende te [woonplaats] ,

12. [eiseres sub 12],

wonende te [woonplaats] ,

13. [eiseres sub 13],

wonende te [woonplaats] ,

14. [eiseres sub 14],

wonende te [woonplaats] ,

15. [eiseres sub 15],

wonende te [woonplaats] ,

16. [eiseres sub 16],

wonende te [woonplaats] ,

17. [eiseres sub 17],

wonende te [woonplaats] ,

18. [eiseres sub 18],

wonende te [woonplaats] ,

19. [eiseres sub 19],

wonende te [woonplaats] ,

20. [eiseres sub 20],

wonende te [woonplaats] ,

eisers bij gelijkluidende dagvaardingen van 7 november 2016 en herstelexploot van 8 november 2016,

advocaat mr. L. Kroon te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CCCP TELEVISIE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de vereniging

OMROEPVERENIGING BNN-VARA,

gevestigd te Hilversum,

gedaagden,

advocaat mr. D.H.S. Donk te Amsterdam.

1 De procedure

Ter terechtzitting van 9 november 2016 hebben eisers gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden, hierna CCCP en BNN-Vara, hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Eisers en CCCP en BNN-Vara hebben producties in het geding gebracht en hun standpunt toegelicht aan de hand van een pleitnota. Daarnaast heeft [naam 1] , bedrijfsjurist bij BNN-Vara, het standpunt van BNN-Vara nader aangevuld aan de hand van door haar opgestelde aantekeningen.
Ter zitting is aan partijen meegedeeld dat in verband met de spoedeisendheid de beslissing op 10 november 2016 in verkorte vorm zal worden gegeven en dat de uitwerking daarvan op 17 november 2016 zal volgen. Anders dan meegedeeld betreft het onderstaande het volledige uitgewerkte vonnis.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van eisers: [naam 2] met mr. Kroon;

aan de zijde van CCCP en BNN-Vara: [naam 3] , eindredacteur van het televisieprogramma Rambam, en [naam 1] , bedrijfsjurist bij BNN-Vara, met mr. Donk.

2 De feiten

2.1.

CCCP is een televisieproducent die in opdracht van BNN-Vara het televisieprogramma Rambam produceert. Op de website www.rambam.vara.nl staat over Rambam het volgende vermeld:

‘Onderzoeksprogramma waarin boeven, bureaucraten en onzinpraters met ongelijke munt worden terugbetaald.

Grote bedrijven die slecht met hun klanten omgaan, oplichters, vreemde regels, of andere oneerlijke zaken worden op onverwachte wijze tegen het licht gehouden en aangepakt. De Rambammers slaan altijd met ongelijke munt terug.’

2.2.

E-Medvertise N.V. (eiseres sub 1), waarvan EHeath Ventures Holding (eiseres sub 2) de houdstermaatschappij is, exploiteert de online doktersdienst ‘Dokteronline.com’. [eiser sub 3] (eiser sub 3) en [eiser sub 4] (eiser sub 4) alsmede eisers sub 5 tot en met 20 zijn als bestuurder dan wel werknemers betrokken bij Dokteronline.com.

Over Dokteronline.com staat op haar website onder meer het volgende vermeld:

‘Dokteronline.com is een online doktersdienst en geen online apotheek of internetapotheek. Dokteronline.com informeert over gezondheid, klachten, de bestrijding daarvan en samenhangende producten. Dokteronline.com brengt u desgewenst online in contact met medische specialisten en/of apotheken met een EU keurmerk.(…)’

2.3.

CCCP en BNN-Vara zijn van plan in het televisieprogramma Rambam van 10 november 2016 aandacht te besteden aan Dokteronline.com. Zij zullen in het programma gebruik maken van beeldmateriaal dat met de verborgen camera is opgenomen en van geluidsopnamen die zijn opgenomen zonder dat betrokkenen daarvan op de hoogte waren.

2.4.

Ter terechtzitting is de ruwe versie van de geplande uitzending van Rambam bekeken.

3 Het geschil

3.1.

Eisers vorderen, samengevat, CCCP en BNN-Vara op straffe van dwangsommen primair te verbieden de in verband met het onderzoek naar Dokteronline.com met verborgen opnameapparatuur gemaakte beeld- en/of geluidsopnamen uit te zenden in het televisieprogramma Rambam en subsidiair te verbieden die opnamen uit te zenden zonder dat de personen die op die opnamen zichtbaar en/of hoorbaar zijn volledig zijn geanonimiseerd. Ten slotte vorderen eisers om CCCP en BNN-Vara in de proceskosten en nakosten te veroordelen.

3.2.

CCCP en BNN-Vara voeren verweer.

3.3.

Op de standpunten van partijen, wordt zover van belang, hierna onder de beoordeling ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Ter zitting is door eisers vooropgesteld dat zij in dit kort geding opkomen voor de (privacy)belangen van de medewerkers van de online doktersdienst ‘Dokteronline.com’ die in de voorgenomen uitzending in beeld en/of ten gehore worden gebracht. In deze zaak moet dus het belang van de natuurlijke personen onder de eisers bij de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer en portretrecht worden afgewogen tegen het belang van CCCP en BNN-Vara bij persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Tussen deze grondrechten bestaat geen rangorde. Aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden nagegaan welk grondrecht zwaarder weegt.

4.2.

BNN-Vara wil in het uit te zenden programma laten zien dat via de in het Nederlands gestelde website Dokteronline.com geneesmiddelen worden voorgeschreven aan Nederlandse consumenten die de voorschrijver nog nooit persoonlijk heeft ontmoet, of die de voorschrijver niet kent of van wie de voorschrijver de medicatiehistorie niet beschikbaar heeft, en dat daarmee artikel 67 van de Geneesmiddelenwet wordt omzeild. Zij wijst er ook op dat er gevaren zijn verbonden aan het op deze manier verkrijgen van geneesmiddelen. Het feit dat de manier waarop een en ander gebeurt op zichzelf niet illegaal is betekent niet dat geen sprake kan zijn van een misstand, aldus CCCP en BNN-Vara.

4.3.

Wat daarvan zij, op de zitting is de ruwe versie van de uitzending vertoond en daaruit blijkt dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen minimaal is. Voor zover is gefilmd met een voor de gefilmde verborgen camera zijn de gezichten steeds afdoende ‘geblurred’ en zijn de stemmen vervormd.

Ter zitting is verder toegezegd dat de nog zichtbare of hoorbare voornamen van medewerkers van Dokteronline.com zullen worden geblokt. Naar mag worden aangenomen zullen CCCP en BNN-Vara zich aan die toezegging houden.
Dit betekent dat de gefilmde personen nog slechts binnen een zeer kleine kring herkenbaar zullen zijn. De gefilmde medewerkers blijven kalm en beleefd en reageren adequaat. Ze worden niet belachelijk gemaakt. Ook in dat opzicht is er geen inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. Al met al is er onvoldoende aanleiding voor een zeer vergaande maatregel als het vooraf verbieden van een deel van de uitzending. De gevraagde voorzieningen zullen dan ook worden geweigerd.

4.4.

CCCP en BNN-Vara beraden zich nog over het herkenbaar uitzenden van een skypegesprek met een buitenlandse arts. Die arts is in deze zaak geen partij en is ook niet verbonden aan één van de eisers, zodat over de (on-)rechtmatigheid daarvan alleen om die reden al niet kan worden beslist.

4.5.

Eisers hebben gesteld dat het onder valse voorwendsels binnendringen van de ‘sollicitante’ en de zogenaamde patiënt in hun kantoor als zeer intimiderend is ervaren. Dat leed is echter al geschied. De uitzending zal daarin geen verandering brengen. De vraag of er geen andere middelen waren om de relevante informatie te vergaren dan door op deze manier met een verborgen camera te werken en undercover te gaan hoeft in dit geding niet te worden beantwoord, omdat, zoals hiervoor overwogen, de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer te gering is om preventief ingrijpen te rechtvaardigen. Dit oordeel laat onverlet dat eisers achteraf (dus na uitzending) schadevergoeding en/of rectificatie kunnen vorderen, indien zij van mening zijn dat de inhoud van de uitzending onrechtmatig is jegens hen.

4.6.

Eisers zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van CCCP en BNN-Vara worden begroot op:

- griffierecht € 619,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.435,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2.

veroordeelt eisers in de proceskosten, aan de zijde van CCCP en BNN-Vara tot op heden begroot op € 1.435,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. B.P.W. Busch, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 10 november 2016.1

1 type: BPWB coll: MV