Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2016:5269

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
22-08-2016
Datum publicatie
24-08-2016
Zaaknummer
KG ZA 16-950
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

‘Gebod toewijzen huurwoning afgewezen, omdat eiser niet aan de ‘passendheidcriteria’ voldoet en er is geen aanleiding om een uitzondering te maken op het ‘passend toewijzen beleid’ van de woningbouwvereniging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/613122 / KG ZA 16-950 CB/JvS

Vonnis in kort geding van 22 augustus 2016

in de zaak van

[eiser] ,

thans zonder vaste woon- of verblijfplaats,

eiser bij dagvaarding op verkorte termijn van 4 augustus 2016,

advocaat mr. M.A.M. Timmermans te Amsterdam,

tegen

de stichting

WONINGSTICHTING EIGEN HAARD,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

gemachtigde mr. M.S. Steen (bedrijfsjurist).

Partijen zullen hierna [eiser] en Eigen Haard worden genoemd.

1 De procedure

Ter terechtzitting van 8 augustus 2016 heeft [eiser] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Eigen Haard heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van [eiser] : mr. Timmermans en [eiser] ;

aan de zijde van Eigen Haard: mr. Steen en [naam 1] , teamcoördinator verhuur.

2 De feiten

2.1.

Omstreeks december 2015 heeft [eiser] zich bij Woningnet ingeschreven om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Bij deze inschrijving heeft [eiser] € 12.000,00 als jaarinkomen opgegeven, welk jaarinkomen hij zelf op de website van Woningnet nadien meerdere malen heeft gewijzigd en uiteindelijk op 22 juli 2016 heeft aangepast naar € 26.000,00. Hierdoor viel [eiser] volgens het geautomatiseerde systeem van Woningnet in de categorie woningen met een huur boven de € 586,68 per maand. [eiser] leeft van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande.

2.2.

Op 12 juli 2016 heeft [eiser] via Woningnet gereageerd op eenwoning aan de [straat] te ( [postcode] ) [plaats] met een huurprijs van
€ 630,00 per maand. Nadat de eerste drie kandidaten op de plaatsingslijst hadden aangegeven dat zij de woning niet wilden accepteren kreeg [eiser] de woning voorlopig toegewezen.

2.3.

[eiser] heeft bij e-mail van 29 juli 2016 de door Eigen Haard opgevraagde gegevens verstrekt met daarbij het verzoek om een uitzondering te maken op het zogenaamde “passend toewijzen beleid“, omdat hij op basis van zijn inkomensverklaring niet voor de woning in aanmerking zou komen.

2.4.

Eigen Haard heeft bij e-mails van 2 en 3 augustus 2016 aan [eiser] - samengevat - medegedeeld dat de woning niet aan hem zal worden toegewezen, omdat de 5% vrije ruimte om niet-passend toe te wijzen reeds is ingevuld om stadsvernieuwingsurgenten te kunnen huisvesten. Daarnaast heeft Eigen Haard aan [eiser] medegedeeld dat de onderhavige woning al aan een andere huurder is aangeboden. Partijen hebben in de tussentijd telefonisch contact met elkaar gehad.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert - samengevat - Eigen Haard te veroordelen primair om de woning aan de [straat] aan hem toe te wijzen en subsidiair om hem urgentie of voorrang te verlenen zodat hij binnen één maand na dit vonnis een woning zal kunnen betrekken, een en ander met veroordeling van Eigen Haard in de kosten van deze procedure, de nakosten daaronder begrepen.

3.2.

Eigen Haard voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Eigen Haard heeft ter zitting toegelicht dat de reden waarom de woning niet aan [eiser] is toegewezen is dat volgens de passendheidscriteria slechts woningen met een maximale huurprijs van € 586,68 voor hem in aanmerking komen. De onderhavige woning heeft een huurprijs van € 630,00 en viel daarmee in een categorie waarvoor [eiser] , gelet op zijn jaarinkomen, niet in aanmerking kwam en niet aan hem zou zijn aangeboden via Woningnet zodat hij daarop ook niet had kunnen reageren. Eigen Haard stelt zich op het standpunt dat [eiser] alleen heeft kunnen reageren doordat hij een hoger inkomen heeft opgegeven dan hij werkelijk heeft. [eiser] stelt zich op het standpunt dat hij inderdaad een hoger inkomen heeft opgegeven, omdat hij anders niet op korte termijn voor een woning in aanmerking zou kunnen komen. Eigen Haard zou volgens [eiser] dan ook een uitzondering op het ‘passend toewijzen beleid’ moeten maken zodat de onderhavige woning alsnog aan hem zou kunnen worden toegewezen. [eiser] voert aan dat hij de huur wel zal kunnen betalen omdat hij ook over een eigen vermogen van € 25.000,00 beschikt.

4.2.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Eigen Haard is als woningcorporatie gebonden aan de passendheidscriteria die sinds 1 januari 2016 gelden op grond van de Woningwet en de Wet op de Huurtoeslag en die onder meer beogen te voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Uit de inkomstenverklaring van [eiser] kan worden opgemaakt dat hij, op grond van zijn inkomen, niet voor de onderhavige huurwoning in aanmerking zou komen. Desgevraagd heeft Eigen Haard ter zitting nog nagegaan of het vermogen van [eiser] zodanige invloed heeft op zijn inkomenspositie dat dit indeling in een hoger huursegment zou rechtvaardigen. Met toepassing van haar gebruikelijke berekenings-methode heeft Eigen Haard aannemelijk gemaakt dat dit niet het geval is. Nu [eiser] niet aan het passendheidscriterium voldoet dient er te worden beoordeeld of hij voor een uitzondering op het ‘passend toewijzen beleid’ in aanmerking zou kunnen komen.

4.3.

Het is in beginsel aan Eigen Haard zelf om te bepalen voor welke situaties zij de door de overheid gegeven marge van 5% wenst te gebruiken om een uitzondering te maken op het ‘passend toewijzen beleid’. Eigen Haard heeft ter zitting naar voren gebracht dat zij daarvoor een interne maatwerkregeling heeft opgesteld en dat bijvoorbeeld stadsvernieuwingsurgenten, personen in situaties met onderhouds-problemen en grote gezinnen voor een uitzondering in aanmerking komen. Hieruit kan worden opgemaakt dat de situatie van [eiser] niet onder de door Eigen Haard vastgestelde uitzonderingen valt. Dat [eiser] op dit moment geen woning heeft en dit hem belemmert in zijn arbeidsmogelijkheid is een vervelende situatie, maar maakt niet dat Eigen Haard van haar - naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbare - beleid zou moeten afwijken. [eiser] ’s situatie is geen uitzondering en niet valt in te zien waarom er voor hem iets anders zou moeten gelden dan voor de vele andere woningzoekenden in vergelijkbare situaties. Nu [eiser] niet in aanmerking komt voor een uitzondering en hij zich tot de gemeente moet wenden voor een urgentieverklaring, zal de vordering van [eiser] worden afgewezen.

4.4.

[eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Eigen Haard worden begroot op € 619,00 aan griffierecht.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2.

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding gevallen aan de zijde van Eigen Haard en tot op heden begroot op € 619,00,

5.3.

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Berkhout, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. J. van Sintemaartensdijk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 22 augustus 2016.1

1 type: JvS coll: TF