Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2016:3190

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
04-05-2016
Datum publicatie
30-05-2016
Zaaknummer
13/728138-15 (Promis)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Bedreiging met een terroristisch misdrijf en poging tot afpersing door namens IS een dreigmail naar verschillende mediabedrijven te sturen waarin werd gedreigd op vijf locaties explosieven tot ontploffing te brengen als niet tien miljoen euro zou worden betaald. Daarnaast heeft verdachte zich gedurende een periode van bijna acht jaar schuldig gemaakt aan het (wederom) in het bezit hebben van een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal. Accessible en deleted bestanden. Temporary internet files. User’s dictionary. Gevangenisstraf 3 jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij annotatie in IR 2016/93, UDH:IR/13440
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummer: 13/728138-15 (Promis)

Datum uitspraak: 4 mei 2016

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1986,

ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres [adres] , [woonplaats] , gedetineerd in het [detentie adres] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 20 april 2016.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, mr. H. Hoekstra, en van wat verdachte en zijn raadsman, mr. M.S. Rozenbeek, naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

Aan verdachte is, na wijziging op 20 april 2016, tenlastegelegd dat

ten aanzien van feit 1:

hij op of omstreeks 13 juli 2015 te Amsterdam en/of Hilversum en/of Diemen, althans (een) plaats(en) in Nederland en/of in Nanning, althans een plaats in China, medewerkers van AT5 en/of NOS en/of Telegraaf en/of NU.nl, althans een of meerdere mediabedrijven en/of een of meerdere personen aanwezig in en/of in de directe nabijheid van (het) gebouw(en) van Delta Lloyd, gelegen aan de [straat 1] en/of ABN AMRO, gelegen aan het [straat 2] en/of Belastingdienst Amsterdam en/of energie verdelingsnetwerk in Diemen, in de naam van IS met enig terroristisch misdrijf heeft bedreigd en/of enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat en/of enig misdrijf tegen het leven gericht en/of brandstichting, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde mediabedrijven een e-mailbericht gestuurd en daarin de dreigende woorden toegevoegd (letterlijk weergegeven):

"In naam van Allah Akbar. Zoals u weet is er recent een grote hoeveelheid semtex en ontstekers door ons gestolen in Frankrijk. Ik meld u dat wij deze explosieven afgelopen weekend hebben geplaatst op 5 locaties in Nederland.

1. Delta Lloyd [straat 1]

2 ABN AMRO [straat 2]

3 Belastingdienst Amsterdam

4 energie verdelingsnetwerk in Diemen

5 een Kindvriendelijke plek";

ten aanzien van feit 2:

hij op of omstreeks 13 juli 2015 te Amsterdam en/of Hilversum en/of Diemen, althans (een) plaats(en) in Nederland en/of in Nanning, althans een plaats in China, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld tegen goederen en/of personen, te weten de/het gebouw(en) van Delta Lloyd (gelegen aan de [straat 1] ) en/of ABN AMRO (gelegen aan het [straat 2] ) en/of Belastingdienst Amsterdam en/of het energie verdelingsnetwerk in Diemen en/of een of meer in die/dat gebouw(en) aanwezige pers(o)n(en) en/of in de directe nabijheid van die/dat gebouw(en) aanwezige perso(o)n(en) en/of een of meer medewerker(s) van AT5 en/of NOS en/of Telegraaf en/of NU.nl, althans een of meer medewerker(s) van een of meerdere mediabedrijven en/of de Nederlandse Staat voornoemde medewerker(s) en/of voornoemde mediabedrijven en/of de Nederlandse Staat te dwingen tot de afgifte van tien miljoen, althans een geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde mediabedrijven en/of de Nederlandse Staat, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke bedreiging(en) met geweld bestond(en) uit het:

- versturen van een e-mailbericht aan medewerkers van AT5 en/of NOS en/of Telegraaf en/of NU.nl, althans een of meerdere mediabedrijven, inhoudende (onder meer) (letterlijk weergegeven):

"Als u wilt dat wij de explosieven niet af laten gaan of de vijfde locatie vrijgeven. Dan dient u ervoor zorg te draaien Syrië strijders worden gevrijwaard van rechtsgang en uitzettingsprocedures, eveneens vrijgelaten worden verder wensen wij 10 miljoen euro, deze dient u te plaatsen onder het viaduct van de Wenckebachweg, voor 12 uur, is het er niet: Kaboom! Is het er wel dan krijgt u van ons te horen waar de 5e locatie is. Wij onderhandelen

niet, er zijn al genoeg strijders verloren gegaan. IS".

ten aanzien van feit 3:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 22 juli 2015 te Amsterdam en/of Apeldoorn en/of elders in Nederland en/of in Nanning en/of elders in China en/of elders in Azië, (telkens) een of meer afbeelding(en) en/of een of meer (webcam)film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende een of meer afbeeldingen en/of (webcam)film(s) van seksuele gedragingen, te weten

- op een laptop (Toshiba) (goednummer 5017106) 9, althans een of meer, kinderpornografische filmbestanden en/of

- op een harddisk (Harde Schijf Sata Usb 3.0) goednummer (5029560) 3733, althans een grote hoeveelheid, kinderpornografische afbeeldingen en/of 120, althans een grote hoeveelheid, kinderpornografische filmbestanden en/of

- op een computer (Cooler Master), voorzien van 2 harddisks en een SSD schijf, (goednummers 5030989, 5030989-1 en 5030989SSD) 7080, althans een grote hoeveelheid, kinderpornografische afbeeldingen en/of 533, althans een grote hoeveelheid, kinderpornografische filmbestanden en/of

- op een harde schijf (harde schijf 1,5 Tb) (goednummer 5032886) en/of een harddisk (Maxtor Diamond Plus) (goednummer 5032867) 5521, althans een grote hoeveelheid, kinderpornografische afbeeldingen en/of 1189, althans een grote hoeveelheid, kinderpornografische filmbestanden,

in totaal 1851, althans een grote hoeveelheid (webcam)films en/of 16.334 afbeeldingen, althans een grote hoeveelheid afbeeldingen, te weten, (digitale) afbeeldingen en/of (digitale) foto's en/of (webcam)films van een of meer naakte en/of deels naakte perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt en die (een) seksuele gedraging(en) met zichzelf en/of een of meer andere perso(o)n(en) verrichten en/of laten verrichten en/of

die op zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat hun (ontblote) geslachtdelen nadrukkelijk en/of uitdagend in beeld zijn gebracht en/of die op zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat dit kennelijk (mede) is bedoeld om seksuele prikkeling op te wekken,

(telkens) heeft aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst (te weten via de computer en/of via MSN en/of via chat(s) en/of via e-mail) de toegang heeft verschaft,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

afbeeldingen zoals omschreven in bijlage A, aan deze tenlastelegging gehecht en daarvan deel uitmakende, en/of filmbestanden zoals omschreven in bijlage B, aan deze tenlastelegging gehecht en daarvan deel uitmakende van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

(De tenlastegelegde bijlagen A en B zijn als bijlage 1 aan dit vonnis gehecht en gelden als hier ingevoegd).

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de tenlastegelegde feiten, aangezien de feiten 1, 2 en 3 mede in Nederland zijn begaan, en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft, onder verwijzing naar haar schriftelijk requisitoir, samengevat naar voren gebracht dat de tenlastegelegde feiten 1 en 2 kunnen worden bewezen op grond van de bewijsmiddelen die zich in het dossier bevinden. Op grond van deze bewijsmiddelen worden de door de verdediging geschetste alternatieve scenario’s weersproken.

Daarnaast heeft de officier van justitie onder verwijzing naar haar schriftelijk requisitoir naar voren gebracht dat het tenlastegelegde onder feit 3 op de hierna te noemen uitzondering na kan worden bewezen. Immers heeft verdachte negen kinderpornografische films ingevoerd in Nederland en alle in de tenlastelegging genoemde kinderpornografische films en afbeeldingen in zijn bezit gehad. Dit geldt voor zowel de ‘accessible’ bestanden als de ‘deletet’ bestanden. Verdachte dient te worden vrijgesproken van het vervaardigen van de twee filmbestanden waarop zijn zoon en het buurmeisje zijn afgebeeld.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft, onder verwijzing naar zijn schriftelijke pleitnotities, ten aanzien van de feiten 1 en 2 samengevat naar voren gebracht dat verdachte primair hiervan dient te worden vrijgesproken. Hij verwijst daarvoor naar de door zijn cliënt geschetste alternatieve scenario’s. Subsidiair was ten aanzien van feit 2 geen sprake van het oogmerk tot wederrechtelijke bevoordeling zodat verdachte ook dan van de poging tot afpersing moet worden vrijgesproken.

Ten aanzien van feit 3 refereert de verdediging zich aan het oordeel van de rechtbank. Hierbij dient wel in aanmerking te worden genomen hetgeen verdachte ter zitting naar voren heeft gebracht, namelijk dat alle aangetroffen bestanden van kinderpornografische aard op schijven stonden die aan hem door het Openbaar Ministerie waren teruggegeven nadat hij in 2007 door het gerechtshof Arnhem was veroordeeld voor het bezit van kinderporno en verdachte deze bestanden zo snel als mogelijk en zo veel als mogelijk van de gegevensdragers heeft gedeletet.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Ten aanzien van de feiten 1 en 2

Op grond van de bewijsmiddelen die in bijlage 2 zijn vervat is de rechtbank van oordeel dat kan worden bewezen dat verdachte degene is geweest die de dreigmail, zoals in de tenlastelegging staat opgenomen, heeft verzonden aan verschillende mediabedrijven en daarmee heeft gedreigd explosieven te laten afgaan op verschillende locaties als niet tien miljoen euro zou worden betaald. De rechtbank overweegt als volgt.

Uit de bewijsmiddelen die zich in het dossier bevinden blijkt het volgende.

Op 13 juli 2015 om 3:01 uur (Nederlandse tijd) is aan de mediabedrijven Nu.nl, NOS en AT5 het volgende emailbericht gestuurd:

“In naam van Allah Akbar. Zoals u weet is er recent een grote hoeveelheid semtex en ontstekers door ons gestolen in Frankrijk. Ik meld u dat wij deze explosieven afgelopen weekend hebben geplaatst op 5 locaties in Nederland.

1. Delta Lloyd [straat 1]

2. ABN Amro [straat 2]

3. Belastingdienst Amsterdam

4. energieverdelingsnetwerk in Diemen

5. een kindvriendelijke plek.

Als u wilt dat wij de explosieven niet af laten gaan of de 5e locatie vrijgeven.

Dan dient u ervoor zorg te draaien Syrië strijders worden gevrijwaard van rechtsgang en uitzettingsprocedures, eveneens vrijgelaten worden verder wensen wij 10 miljoen euro, deze dient u te plaatsen onder het viaduct van de Wenckebachweg, voor 12 uur, is het er niet: Kaboom! Is het er dan wel dan krijgt u van ons te horen waar de 5e locatie is. Wij onderhandelen niet, er zijn al genoeg strijders verloren gegaan. IS”

Uit onderzoek is gebleken dat de dreigmail afkomstig was van het e-mailadres [e-mailadres 1], toebehorende aan [ex-vriendin van verdachte] , de ex-vriendin van verdachte. Uit de systemen bleek dat zij woonachtig was in [plaats] en uit Thailand komt. Tevens bleek uit de politiesystemen dat zij in april 2015 bij de politie melding had gemaakt van diefstal van onder andere haar computer en inloggegevens door verdachte. [ex-vriendin van verdachte] was blijkens deze systemen de Nederlandse taal niet goed machtig, waardoor de politie het minder aannemelijk achtte dat [ex-vriendin van verdachte] de schrijfster was van de dreigmail en waardoor de aandacht op grond van al het voorgaande al op 13 april 2015 uitging naar verdachte.

Uit het onderzoek naar verdachte bleek dat verdachte gebruik maakte van een ABN AMRO rekening en dat hij op 13 april 2015 op deze rekening had ingelogd met het IP-adres [IP-adres 1] . Dit was tevens het IP-adres dat ook op 13 april 2015 werd gebruikt door het account [e-mailadres 1], waarmee de dreigmail was verstuurd. Hierdoor was aannemelijk dat met hetzelfde apparaat de bankrekening van verdachte was bekeken én de dreigmail was verstuurd. Dit IP-adres gaf als indicatie voor een locatie aan: Nanning in China waar verdachte, naar hij ter terechtzitting heeft erkend, op dat moment verbleef.

Op 13 juli 2015 werden vanaf 12.09 uur (Nederlandse tijd) diverse mails over en weer gestuurd tussen een politieonderhandelaar en het e-mailadres [e-mailadres 1] met betrekking tot het afgeven van tien miljoen euro. Op die momenten werd veelal met het IP-adres [IP-adres 1] op het e-mailadres [e-mailadres 1] ingelogd, maar ook het IP-adres [IP-adres 2] , dat tevens uit Nanning in China kwam, werd een aantal keer gebruikt.

Op 21 juli 2015 is verdachte bij aankomst vanuit China op Schiphol aangehouden waarna zijn Toshiba laptop en zijn iPhone 6 in beslag werden genomen. Deze apparaten zijn onderzocht. Hieruit bleek dat verdachte de daadwerkelijke gebruiker was van de laptop. De rechtbank gaat er overigens vanuit dat de Toshiba laptop waarover in het dossier wordt gesproken, dezelfde laptop is die onder verdachte in beslag is genomen en merkt het koppelen van deze laptop aan verschillende beslagnummers aan als een administratieve fout. Onderzoek maakte ook duidelijk dat verdachte het e-mailadres [e-mailadres 1] kende. Het betreffende zoekwoord kwam immers een aantal keren in zijn computer voor. Dat verdachte gebruik maakte van en toegang had tot dit e-mailadres nu hij beschikte over het wachtwoord, heeft verdachte ter zitting van 20 april 2016 bekend. Verder bleek dat verdachte het wachtwoord van dit e-mailadres had geprobeerd te veranderen. Achterhaald is namelijk dat hij op 13 juli 2015 om 2.56 uur had ingelogd op een website om het mailaccount te resetten. Ook dit is door verdachte ter zitting bekend. Tevens bleek dat in de laptop op 14 juli 2015 is gezocht naar de volgende woorden: maximale straf, terrorisme, dreiging, terwijl in het geheugen van de computer onder meer de volgende e-mailadressen zijn aangetroffen:

 • -

  [e-mailadres NOS]

 • -

  [e-mailadres mediabedrijf 4]

 • -

  [e-mailadrse politie]

De iPhone 6 van verdachte bleek met deze computer gekoppeld te zijn geweest.

Ook de in beslag genomen iPhone 6 van verdachte is onderzocht. Daaruit bleek dat hiermee op 13 juli 2015 contact was gemaakt met de volgende e-mailadressen:

 • -

  [e-mailadres Nu.nl] (2 keer)

 • -

  [e-mailadres Telegraaf] (2 keer)

 • -

  [e-mailadres AT5] (2 keer)

 • -

  [e-mailadres NOS] (2 keer)

 • -

  [e-mailadrse politie] (5 keer)

Hierop heeft de officier van justitie op 2 september 2015 toestemming verleend om de iPhone van verdachte te jailbreaken. Bij het uitlezen van de telefoon is het e-mailadres [e-mailadres 1] aangetroffen. De berichten van 13 juli 2015 waren gewist. Onder de map ‘Uncategorized’, die niet toegankelijk is zonder speciale software, stonden evenwel zowel de dreigmail als het mailverkeer met de politieonderhandelaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat alleen mailberichten die met een iPhone worden verzonden, sporen van aanwezigheid nalaten in deze voor de gebruiker ontoegankelijke map. Tevens is de “User Dictionary” van de telefoon onderzocht op woorden die in de dreigmail en de e-mailwisseling met de politieonderhandelaar zijn gebruikt. Hieruit is gebleken dat de meeste woorden uit de dreigmail en de e-mailwisseling voorkwamen in de “User Dictionary” waaronder de woorden: Allah Akbar, Delta Lloyd, ABN, energie verdelingsnetwerk, explosieven, speurhond, kapitalisten, beloofde paradijs, gehackte email, bancair, fiscus, semtex, Angels Place, Kaboomkaboom, Timboektoe, strijder Allah, Syriëgangers, drop off en schietbaan. Onderzoek wees uit dat alleen de daadwerkelijk door de gebruiker van de iPhone daarin getypte woorden in de iPhone worden opgeslagen in de ‘User Dictionary’.

Verdachte ontkent de dreigmail te hebben geschreven en verstuurd en met de politie te hebben onderhandeld. Het is heel goed mogelijk, aldus verdachte, dat een ander of anderen dit heeft of hebben gedaan.

Verdachte noemt allereerst de mogelijkheid dat zijn computer dan wel bankrekening dan wel emailadres is gehackt zodat een hem onbekende persoon buiten zijn weten met gebruikmaking van het meergenoemde e-mailadres de berichten heeft verzonden, zoals ook een hem onbekende persoon buiten zijn weten heeft beschikt over zijn ABN AMRO rekening. Dat hacken is waarschijnlijk, aldus verdachte, omdat hij voorafgaand aan 13 juli 2015 allerlei virussen op zijn computer heeft aangetroffen.

De rechtbank acht dit alternatieve scenario dermate onwaarschijnlijk dat zij dit scenario als volstrekt onaannemelijk terzijde schuift. Uit niets is gebleken dat een ander dan verdachte buiten diens wil gebruik heeft gemaakt van het emailadres [e-mailadres 1] terwijl verdachte zelf in zijn verhoor op 22 juli 2015 heeft aangegeven dat hij het wachtwoord van dat account in de nacht van 13 juli 2015 heeft veranderd. Ook is niet gebleken dat iemand de bankrekening van verdachte heeft gehackt. Op 14 juli 2015 is op de rekening van verdachte € 10.000 gestort. Verdachte erkent dat hij dat geld zelf in China heeft opgenomen, zoals ook uit de bankafschriften in het dossier blijkt. Een melding aan de bank dat zich voordien onregelmatigheden met de rekening hadden voorgedaan, ontbreekt, terwijl verdachte kennelijk ook geen aanleiding heeft gezien om de rekening te blokkeren.

Daar komt bij dat met gebruikmaking van het meergenoemde Chinese IP adres (van waaruit ook de dreigmail en de daarop gevolgde berichten aan de politie zijn verzonden) in de periode van 23 juni 2015 tot en met 13 juli 2015 meermalen is ingelogd op de bankrekening, terwijl dit veelal gebeurde met behulp van eenzelfde iPhone 6 plus, versie iOS 8.4 als die welke verdachte, naar hij erkent, gebruikte en die onder hem in beslag is genomen.

De rechtbank wijst erop dat in het geheugen van die iPhone de dreigmail en daarop gevolgde e-mailwisseling met de politie is teruggevonden.

Met het tweede door verdachte geschetste scenario beoogt verdachte in het bijzonder voor dit laatste een verklaring te bieden die hem vrijpleit. Verdachte zegt te hebben bemerkt dat een ander zijn e-mailadres [e-mailadres 1] had overgenomen, dat hij de door die ander via dat adres verzonden dreigmail en de daarop gevolgde correspondentie met de politie live heeft kunnen volgen en dat hij vervolgens deze mail en een deel van die correspondentie heeft doorgestuurd naar iemand om hem van advies te dienen, omdat verdachte wel begreep dat er een goede kans bestond dat hij ervan zou worden beschuldigd de dreigmail te hebben verstuurd en vervolgens met de politie te hebben onderhandeld. Vandaar dat de mail en een deel van de correspondentie in het geheugen van de iPhone van verdachte zijn teruggevonden, aldus verdachte.

Ook dit alles is te onaannemelijk om als deugdelijk alternatief scenario te dienen. Allereerst is niet duidelijk hoe iemand zonder medeweten van verdachte het emailadres [e-mailadres 1] kan gebruiken als verdachte het wachtwoord van dat account heeft veranderd, zoals verdachte heeft verklaard. Ten tweede verklaart dat niet waarom in de “User Dictionary” van de iPhone de woorden van de dreigmail en de e-mailwisseling met de politie zijn teruggevonden. Deze kunnen daarin alleen terechtkomen als die woorden op dat apparaat zijn ingetypt en zijn dus niet, zoals verdachte beweert, door het overnemen en doorsturen van tekstblokken in de “User Dictionary” terechtgekomen. In de derde plaats heeft verdachte de naam van de persoon van wie hij het advies wenste, niet willen noemen zodat verificatie niet mogelijk is.

Voorts oppert verdachte dat [ex-vriendin van verdachte] degene is geweest die de dreigmail al dan niet met hulp van een ander heeft verstuurd. Dat wordt echter weersproken door het feit dat [ex-vriendin van verdachte] de Nederlandse taal onvoldoende beheerst om de mails op te stellen, maar verder ook niet in de nabijheid van verdachte was toen de mails werden verzonden. Die mails, zo volgt uit het voorgaande, zijn opgesteld door de gebruiker van de iPhone van verdachte en het was verdachte die de iPhone in China tot zijn beschikking had. Ten slotte was [ex-vriendin van verdachte] op 13 april 2015 vanaf ongeveer 15 uur in tegenwoordigheid van de politie en zou zij tijdens de rit naar het politiebureau en zelfs ook tijdens haar verhoor op het politiebureau met de politie-onderhandelaar moeten hebben gemaild. Dit is niet waarschijnlijk, te meer daar op haar telefoon het emailaccount [e-mailadres 1] niet is aangetroffen.

De rechtbank acht op grond van al het voorgaande bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan feit 1 en feit 2.

De rechtbank verwerpt het tegen bewezenverklaring van feit 2 aangedragen verweer dat het oogmerk op wederrechtelijke bevoordeling ontbrak. Verdachte had een motief want hij had flinke schulden, terwijl verdachte nog niet zo lang geleden naar China was verhuisd. De rechtbank verwerpt ook het verweer dat hij in Nederland niet over de contacten zou kunnen beschikken die hem bij het incasseren van het opgeëiste geld behulpzaam konden zijn. Uit het dossier blijkt immers dat verdachte wel beschikte over contacten in Nederland.

Ten aanzien van feit 3

Op grond van de bewijsmiddelen die in bijlage 2 zijn vervat is de rechtbank van oordeel dat kan worden bewezen dat verdachte de 9 kinderpornografische films die op de Toshiba laptop zijn aangetroffen in Nederland heeft ingevoerd en daarnaast dat verdachte het kinderpornografische materiaal dat is aangetroffen op de Toshiba laptop, de harde schijven en de Cooler Master laptop, in zijn bezit had, zowel de ‘accessible’ bestanden als de ‘deleted’ bestanden. De rechtbank overweegt hiertoe als volgt.

Uit het dossier blijkt allereerst dat een deel van de op de diverse apparaten van verdachte aangetroffen foto’s, te weten 581 bestanden met foto’s, en films, te weten 38 films, ‘accessible’, dus toegankelijk waren. Deze bestanden zijn zonder speciale software door de gebruiker te benaderen en het zijn zichtbare bestanden. De rechtbank is daarom van oordeel dat verdachte deze ‘accessible’ bestanden in zijn bezit had. Onder deze bestanden bevinden zich 2 bestanden, aangetroffen op de Coolermaster pc, die allebei accessible waren, en dateren van 25 juli 2007 ( [bestandsnaam] en [bestandsnaam] ). De stelling van verdachte dat hij medio 2007 alle kinderpornobestanden op zijn computer heeft gewist, is in zoverre niet juist.

Daarnaast blijkt uit het dossier dat een groot deel van de foto’s (12.134) en films (1220) zich bevond in de ‘deleted items’ van de gegevensdragers. De ‘deleted items’ bevatten volgens het dossier zogenaamde ‘gewiste bestanden die zonder daarvoor bestemde software niet meer eenvoudig door de gebruiker te benaderen zijn’. Met behulp van speciale software is het in veel gevallen mogelijk een deel van de door de gebruiker verwijderde bestanden en mappen te herstellen en weer te geven. Uit het dossier blijkt niet dat onder verdachte software is aangetroffen om de bestanden in de ‘deleted items’ te benaderen. De rechtbank leidt hieruit af dat verdachte op het moment van de inbeslagname van de gegevensdragers niet langer de beschikkingsmacht had over deze kinderpornografische afbeeldingen en films die zich in de ‘deleted items’ bevonden. Toen had verdachte de hier bedoelde afbeeldingen en films dus niet meer in zijn bezit.

Dit neemt niet weg dat verdachte ooit wel de beschikkingsmacht over deze bestanden heeft gehad want hij heeft ze op enig moment verwijderd. Verdachte moet - anders dan verdachte aanvoert - deze bestanden voordien bewust hebben opgeslagen en hij moet - eveneens anders dan hij aanvoert - er zich tenminste gedurende enige tijd van bewust zijn geweest dat de gegevensdragers deze bestanden bevatten. Dat leidt de rechtbank af uit het gegeven dat bij deze gewiste bestanden van 25 juli 2007 tot begin 2015 enige handeling heeft plaatsgevonden, met een nadruk op de jaren 2012, 2013 en 2014. Dit laatste blijkt uit de per bestand opgeslagen ‘last created date’ en ‘last modified date’, te weten voor wat betreft de in de tenlastelegging gegeven voorbeelden: 25-7-2007, 13-2-2012, 10-11-2012, 19-12-2012, 28-12-2012, 2-1-2013, 13-6-2013, 14-6-2013, 5-12-2013, 26-9-2014, 10-10-2014, 12-10-2014, 17-10-2014, 6-2-2015, 7-2-2015. De stelling van verdachte dat hij, na zijn veroordeling door het gerechtshof te Arnhem op 8 augustus 2007 voor het bezit van kinderporno, terstond alle kinderpornobestanden heeft gewist, wordt hiermee niet ondersteund. Integendeel, de rechtbank leidt uit de veelheid van data van het laatste gebruik van de gewiste bestanden af dat verdachte kennelijk met enige regelmaat enige handeling met kinderpornobestanden uitvoerde. Alhoewel niet meer exact is te achterhalen wat verdachte met die bestanden heeft gedaan voordat zij zijn gewist, acht de rechtbank het niet aannemelijk dat hij op al deze data alleen maar per abuis behouden bestanden uit 2007 heeft gewist, zoals verdachte heeft verklaard. Dit blijkt ook uit het feit dat uit de ‘file created date’ blijkt dat er bestanden in 2012 of later op de desbetreffende gegevensdrager zijn aangemaakt.

Verdachte heeft mitsdien op enig moment in de ten laste gelegde periode handelingen verricht met betrekking tot de hier bedoelde kinderpornobestanden.

Verder merkt de rechtbank nog op dat verdachte - anders dan hij heeft aangevoerd - zich wegens de genoemde veroordeling niet kan beroepen op het ne bis in idem beginsel, nu de feiten waarvan hij wordt verdacht, volgens de tenlastelegging zijn gepleegd in een andere periode dan de feiten, waaraan hij zich volgens die veroordeling heeft schuldig gemaakt.

Tot slot heeft verdachte aangevoerd dat de kinderpornobestanden mogelijk al zo oud waren dat de personen die op de bestanden zijn te zien, inmiddels al de volwassen leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, en het bezit van deze bestanden om die reden niet strafbaar is.

De rechtbank verwerpt dit verweer omdat deze stelling geen steun vindt in het recht nu het er bij kinderporno immers om gaat dat de afgebeelde personen kennelijk jonger dan achttien jaar oud zijn. Bovendien doet het feit dat de personages die figureren in de bestanden inmiddels mogelijk geen kinderen meer zijn, niet af aan het kinderpornografische karakter van deze bestanden.

Op grond van al het voorgaande en met uitzondering van hetgeen hierna wordt overwogen, is de rechtbank van oordeel dat verdachte zich vanaf 25 juli 2007 tot en met 21 juli 2015, de dag van de aanhouding, schuldig heeft gemaakt aan het invoeren en het in zijn bezit hebben van kinderporno.

Verdachte dient te worden vrijgesproken van de aangetroffen bestanden onder de map ‘temporary internet file’. Voor een bewezenverklaring van het in het bezit hebben van kinderporno moet immers vast komen te staan dat verdachte in meer of mindere mate bewust is geweest van de aanwezigheid van deze afbeeldingen op zijn gegevensdragers. In het bestand ‘temporary internet file’ worden gegevens, waaronder afbeeldingen van gezochte internetpagina’s, opgeslagen opdat die pagina’s bij hernieuwd bezoek sneller worden weergegeven. Het computerprogramma dat het bezoek van internetpagina’s mogelijk maakt, bewerkt deze opslag automatisch. Een bijzondere handeling van de gebruiker is voor die opslag niet vereist. Uit de aanwezigheid van kinderpornografisch materiaal in deze map kan worden afgeleid dat verdachte de wil had om te kijken naar kinderporno, maar dat is in Nederland niet strafbaar. Uit het onderzoek is niet gebleken dat verdachte bewust op zoek is geweest naar deze bestanden en dat verdachte zelf een handeling heeft verricht waardoor deze afbeeldingen op de gegevensdragers werden opgeslagen, waardoor de rechtbank niet kan vaststellen dat verdachte deze kinderporno met opzet en dus bewust in zijn bezit heeft gehad.

Dit geldt ook voor de bestanden die in de map ‘other’ zijn aangetroffen. Blijkens de verklarende woordenlijst bevat deze map bestanden die zonder daarvoor bestemde software niet eenvoudig door de gebruiker zijn te benaderen. Op grond hiervan is de rechtbank van oordeel dat verdachte ook deze bestanden niet bewust in zijn bezit heeft gehad.

Verder zal verdachte worden vrijgesproken van bezit van het bestand [naam 1] .jpg, omdat bij dit bestand geen beschrijving is vervat, en in de tenlastelegging dezelfde omschrijving is gebruikt als voor het bestand [naam 2] .jpg, Tevens zal verdachte worden vrijgesproken van bezit van het bestand [naam 3] , omdat hier geen datum is vermeld waarop het bestand is gemaakt, gewijzigd of gewist. Deze bestanden zijn aangetroffen op de Coolermaster PC.

Tot slot dient verdachte te worden vrijgesproken van de twee films waarop zijn zoon en zijn buurmeisje in de badkamer zijn te zien nu hiervan het kinderpornografisch karakter niet is gebleken.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in bijlage 2 vervatte bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

ten aanzien van feit 1:

op 13 juli 2015 te Amsterdam en Hilversum en Diemen en Nanning, althans een plaats in China, medewerkers van AT5, NOS en NU.nl, en personen aanwezig in en in de directe nabijheid van de gebouwen van Delta Lloyd, gelegen aan de [straat 1] te Amsterdam, ABN AMRO, gelegen aan het [straat 2] te Amsterdam, Belastingdienst Amsterdam te Amsterdam en energie verdelingsnetwerk in Diemen, in de naam van IS met enig terroristisch misdrijf heeft bedreigd en enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat en met enig misdrijf tegen het leven gericht en brandstichting, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde mediabedrijven een e-mailbericht gestuurd met de volgende inhoud:

"In naam van Allah Akbar. Zoals u weet is er recent een grote hoeveelheid semtex en ontstekers door ons gestolen in Frankrijk. Ik meld u dat wij deze explosieven afgelopen weekend hebben geplaatst op 5 locaties in Nederland.

1. Delta Lloyd [straat 1]

2 ABN AMRO [straat 2]

3 Belastingdienst Amsterdam

4 energie verdelingsnetwerk in Diemen

5 een Kindvriendelijke plek";

ten aanzien van feit 2:

op 13 juli 2015 te Amsterdam en Hilversum en Diemen en Nanning, althans een plaats in China, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld tegen goederen en personen, te weten de gebouwen van Delta Lloyd, gelegen aan de [straat 1] te Amsterdam, ABN AMRO, gelegen aan het [straat 2] te Amsterdam, Belastingdienst Amsterdam te Amsterdam en het energie verdelingsnetwerk in Diemen en een of meer in die gebouwen aanwezige personen en in de directe nabijheid van die gebouwen aanwezige personen en medewerkers van AT5, NOS, NU.nl en de Nederlandse Staat, voornoemde mediabedrijven en de Nederlandse Staat te dwingen tot de afgifte van tien miljoen euro, toebehorende aan voornoemde mediabedrijven en de Nederlandse Staat, een e-mailbericht heeft gestuurd aan medewerkers van AT5, NOS en NU.nl, inhoudende:

"Als u wilt dat wij de explosieven niet af laten gaan of de vijfde locatie vrijgeven. Dan dient u ervoor zorg te draaien Syrië strijders worden gevrijwaard van rechtsgang en uitzettingsprocedures, eveneens vrijgelaten worden verder wensen wij 10 miljoen euro, deze dient u te plaatsen onder het viaduct van de Wenckebachweg, voor 12 uur, is het er niet: Kaboom! Is het er wel dan krijgt u van ons te horen waar de 5e locatie is. Wij onderhandelen

niet, er zijn al genoeg strijders verloren gegaan. IS".

ten aanzien van feit 3:

op tijdstippen in de periode van 25 juli 2007 tot en met 21 juli 2015 te Amsterdam, Apeldoorn en in Nanning afbeeldingen, films en gegevensdragers bevattende afbeeldingen en films van seksuele gedragingen, te weten

- op een laptop, Toshiba met goednummer 5017106, 9 kinderpornografische filmbestanden en

- op een harddisk, harde Schijf Sata Usb 3.0 met goednummer 5029560, 3720 kinderpornografische afbeeldingen en 118 kinderpornografische filmbestanden en

- op een computer, Cooler Master, voorzien van 2 harddisks en een SSD schijf met goednummers 5030989, 5030989-1 en 5030989SSD, 3901 kinderpornografische afbeeldingen en 533 kinderpornografische filmbestanden en

- op een harde schijf, harde schijf 1,5 Tb met goednummer 5032886, en een harddisk, Maxtor Diamond Plus met goednummer 5032867, 5488 kinderpornografische afbeeldingen en 596 kinderpornografische filmbestanden,

in totaal een grote hoeveelheid films en afbeeldingen, te weten, digitale afbeeldingen en digitale foto’s en films van naakte en deels naakte personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt en die seksuele gedragingen met zichzelf en/of andere personen verrichten en/of laten verrichten en die op zodanige wijze poseren of zijn afgebeeld, dat hun ontblote geslachtdelen nadrukkelijk en/of uitdagend in beeld zijn gebracht en die op zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat dit kennelijk is bedoeld om seksuele prikkeling op te wekken, heeft ingevoerd (9 films) en welke afbeeldingen en films hij in zijn bezit heeft gehad,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit onder meer afbeeldingen zoals omschreven in bijlage A, aan deze tenlastelegging gehecht en daarvan deel uitmakende, en filmbestanden zoals omschreven in bijlage B, aan deze tenlastelegging gehecht en daarvan deel uitmakende.

(De bewezenverklaring van bijlagen A en B zijn als bijlage 3 aan dit vonnis gehecht en gelden als hier ingevoegd).

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

6 De strafbaarheid van de feiten

De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straf en maatregel

8.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de door haar onder 1, 2 en 3 bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar, met aftrek van voorarrest. De inbeslaggenomen voorwerpen dienen te worden onttrokken aan het verkeer.

8.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht, in geval wordt overgegaan tot een bewezenverklaring, een gevangenisstraf op te leggen gelijk aan de duur van het voorarrest.

8.3.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft zich allereerst schuldig gemaakt aan bedreiging met een terroristisch misdrijf en poging tot afpersing door een dreigmail naar verschillende mediabedrijven te sturen waarin werd gedreigd op vijf locaties explosieven tot ontploffing te brengen als niet tien miljoen euro zou worden betaald. Het namens IS dreigen met bomaanslagen is een ernstig feit dat, zeker na de aanslagen in Parijs van januari 2015, onrust en gevoelens van onveiligheid in de samenleving veroorzaakt. Bovendien wordt het goed functioneren van overheidsdiensten gedwarsboomd, omdat deze diensten hierdoor niet voor andere, daadwerkelijke, noodsituaties beschikbaar zijn. Deze feiten hebben dan ook een ontwrichtend karakter, zeker in een tijd dat er veel terroristische dreigingen zijn en daadwerkelijk zware terroristische aanvallen worden gepleegd.

Daarnaast heeft verdachte zich gedurende een periode van bijna acht jaar schuldig gemaakt aan het in het bezit hebben van een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal. Kinderporno is bijzonder ongewenst, omdat bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd waarbij een ernstige inbreuk wordt gemaakt op de lichamelijke integriteit van deze kinderen. Het is een feit van algemene bekendheid dat de nadelige gevolgen die deze kinderen hiervan zowel in psychische als in lichamelijke zin ondervinden doorgaans bijzonder ingrijpend zijn, welke nadelige gevolgen ook vele jaren later nog diepe sporen nalaten. Verdachte moet hier mede verantwoordelijk voor worden gehouden, nu hij met het in het bezit hebben van kinderporno heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag naar kinderporno en daarmee ook aan bedoeld misbruik en bedoelde exploitatie van die kinderen. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het dan ook noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar ook degenen die kinderporno afnemen en in bezit hebben.

De rechtbank neemt in haar overwegingen mee dat verdachte geen enkele blijk heeft gegeven van het verwijtbare van zijn handelen, geen spijt heeft getoond en geen inzicht heeft gegeven in zijn psyche.

De rechtbank heeft acht geslagen op het Uittreksel Justitiële Documentatie van verdachte van 15 maart 2016 waaruit blijkt dat hij, weliswaar langer dan vijf jaar geleden, eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de hoogte van de straf aansluiting gezocht bij de LOVS oriëntatiepunten en hetgeen in vergelijkbare zaken wordt opgelegd. Op grond hiervan en omdat de rechtbank het bezit van minder kinderpornografische bestanden bewezen acht dan de officier van justitie, is de rechtbank van oordeel dat termen aanwezig zijn af te wijken van hetgeen de officier van justitie heeft gevorderd en zal een lagere gevangenisstraf opleggen.

Beslag

Onder verdachte zijn de volgende voorwerpen in beslag genomen:

Computer, Toshiba (5017106)

iPhone 6 (5017114)

Computer, Sata usb 3.0 (5029560)

Computer, Cooler Master (5030989)

Computer, Maxtor Diamond Plus (5032867)

Harddisk gevonden in boekenkast (5032886)

Onttrekking aan het verkeer

Nu met behulp van deze voorwerpen het onder de feiten 1, 2 en 3 bewezen geachte is begaan en zij van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang, worden deze voorwerpen onttrokken aan het verkeer.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf en maatregel zijn gegrond op de artikelen 36b, 36c, 36d, 45, 57, 240b, 285 en 317 van het Wetboek van Strafrecht.

10 Beslissing

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

ten aanzien van feit 1:

bedreiging met een terroristisch misdrijf, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 2:

poging tot afpersing, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 3:

een afbeelding of een gegevensdrager bevattende een afbeelding, van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, invoeren en in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [verdachte] , daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 3 (drie) jaar.

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

Verklaart onttrokken aan het verkeer:

Computer, Toshiba (5017106)

iPhone 6 (5017114)

Computer, Sata usb 3.0 (5029560)

Computer, Cooler Master (5030989)

Computer, Maxtor Diamond Plus (5032867)

Harddisk gevonden in boekenkast (5032886)

Dit vonnis is gewezen door

mr. J.A.A.G. de Vries, voorzitter,

mrs. D.J. Cohen Tervaert en J.L. Hillenius, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. L.S. Janse van Mantgem, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 4 mei 2016.