Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2016:2228

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
22-03-2016
Datum publicatie
18-04-2016
Zaaknummer
KG ZA 16-305
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verbod uitzending tv-programma Idols afgewezen, talentenjacht, wilsgebreken, deelnemersverklaring.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/1143
IR 2016/68, UDH:IR/13303 met annotatie van Onder redactie van mr. M. van der Linden – Smit en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/604756 / KG ZA 16-305 MvdV/AB

Vonnis in kort geding van 22 maart 2016

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiser bij dagvaarding op verkorte termijn van 21 maart 2016,

advocaat mr. P.A. Dijkstra te Haarlem,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RTL NEDERLAND B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FREMANTLEMEDIA NETHERLANDS B.V.,

onder meer handelend onder de naam BLUE CIRCLE,

beide gevestigd te Hilversum,

gedaagden,

advocaat mr. H.A.J.M. van Kaam te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiser] , Blue Circle en Blue Circle worden genoemd.

1 De procedure

Ter terechtzitting van 22 maart 2016 heeft [eiser] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding op verkorte termijn. Blue Circle en Blue Circle hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Vanwege de spoedeisendheid van de zaak op 22 maart 2016 de beslissing gegeven in de vorm van een kopstaart-vonnis. Ter terechtzitting is medegedeeld dat de uitwerking daarvan zal volgen op 7 april 2016. Het onderstaande is die uitwerking.

Ter terechtzitting waren aanwezig:

[eiser] met mr. Dijkstra en zijn kantoorgenoot mr. A.M. Verbrugge en mr. van Kaam namens RTL en Blue Circle.

2 De feiten

2.1.

[eiser] , [leeftijd] jaar oud, houdt zich als singer/songwriter en producer van muziek bezig met het inzingen van liedjes, het schrijven van liedjes en het produceren van muziek. In 2015 heeft [eiser] zichzelf opgegeven voor deelname aan het televisieprogramma “Idols”. Dit programma, een talentenjacht, wordt geproduceerd door Blue Circle en uitgezonden door RTL5.

2.2.

Blue Circle heeft [eiser] uitgenodigd voor een pre-auditie in Hoofddorp op 27 november 2015. Bij deze auditie heeft [eiser] het lied “When I was your man” van Bruno Mars gezongen. Voorafgaand aan de auditie heeft hij bij zijn inschrijving aan de balie een deelnemersverklaring Idols (hierna: de Overeenkomst) afgehaald en daarna ondertekend weer aan de balie afgegeven. De Overeenkomst luidt, voor zover van belang, als volgt:

“(…)

4. Deelnemer zal gedurende de opnameperiode en gedurende de uitzendperiode van het Programma in goed onderling overleg volledig beschikbaar zijn voor de Producent. Tijdens de opname- en uitzendperiode van bet Programma alsmede tot drie (3) maanden na de eerste uitzending van de laatste aflevering van bet Programma zal Deelnemer op geen enkele wijze deelnemen aan vergelijkbare televisieprogramma’s dan wel activiteiten of anderszins (concurrerende) werkzaamheden verrichten voor andere omroeporganisaties, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Producent.

5. Deelnemer is bekend met de aard en vorm van het Programma en wenst daaraan vrijwillig zijn of haar medewerking te verlenen op de wijze zoals in deze verklaring omschreven.

6. Deelnemer gaat onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat de beslissing omtrent het geheel,

gedeeltelijk of(geheel) niet uitzenden van zijn of haar optreden ten behoeve van het Programma

berust bij de Zendgemachtigde en/of Producent. Deelnemer verklaart hij voorbaat tegen deze

beslissing geen bezwaar en/of (juridische) acties te zullen instellen.

(…)

15. Deelnemer verleent hierbij aan de Producent kosteloos, onvoorwaardelijk en onherroepelijk het recht en geeft toestemming om zijn of haar naam en beeltenis te gebruiken via welke vorm van media en distributie dan ook en om van mijn prestatie in het kader van het Programma opnamen te (doen) maken, deze openbaar te (doen) maken, te (doen) verveelvoudigen, al dan niet in bewerkte vorm, te reproduceren, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, af te leveren of anderszins te verspreiden of in het verkeer te brengen, dan wel het voor die doeleinden aan te bieden of in voorraad te hebben, uit te (doen) zenden en te (doen) herhalen, dan wel anderszins te exploiteren op welke wijze heden of in de toekomst ook bekend.

16. Onder exploitatie wordt onder meer begrepen het opnemen/openbaar maken en verveelvoudigen alsmede het (doen) uitzenden van de bijdrage, al dan niet in bewerkte vorm, het

reproduceren/bewerken van de opname van de prestatie/uitvoering, het samplen en/of playbacken en/of nasynchroniseren daarvan, het (doen) uitgeven van alle breedteformaten waaronder begrepen maar niet beperkt tot film- en videobanden, cassettes, boeken en fotografieën met daarop de opname van de bijdrage of van een reproductie/bewerking daarvan, het (doen) merchandisen, verkopen, verhuren, uitlenen, afleveren of anderszins verspreiden of in het verkeer brengen van de opname van de bijdrage of van de reproductie/bewerking daarvan, dan wel het voor die doeleinden invoeren, aanbieden of in voorraad hebben van de bijdrage of van een reproductie/bewerking daarvan.

17. Onder uitzenden wordt onder meer verstaan elke vorm van verspreiding van informatie in beeld en/of geluid of anderszins, daarbij inbegrepen doorgifte/overbrenging via antennesystemen, satellietsystemen, kabelsystemen, bijvoorbeeld in bet kader van abonnee- en pay-TV, pay per view en/of closed circuit en tevens herhaalde uitzending en/of uitzending van

compilatieprogramma’s.

(…)

25. Deelnemer verklaart bekend te zijn met de gang van zaken bij het Programma en aanvaard de

daaraan verbonden risico’s. Deelnemer vrijwaart de Producent onvoorwaardelijk voor eventuele

aanspraken ter zake. Behalve in het geval van grove schuld en/of opzet zijn Producent en/of

ingehuurde derden niet aansprakelijk voor door de Deelnemer eventueel te lijden (materiële en

immateriële) schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot lichamelijke en/of medische

schade, indirecte schade, vertragingsschade, gevolgschade en/of schade wegens gederfde winst,

die op enigerlei wijze is of zal ontstaan als gevolg van deelname door Deelnemer aan het

Programma.(…)”

2.3.

Bij e-mail van 23 december 2015 heeft Blue Circle aan [eiser] geschreven, voor zover van belang:

“Gefeliciteerd! Jij bent door naar het open auditie weekend op zaterdag 16 januari om 8:00.

In de bijlage vind je onze uitnodiging en beschikbaarheidsformulier. Lees deze goed door! (…)”

2.4.

Tijdens de pre-auditie van 16 januari 2016 heeft [eiser] het lied “I want it that way” van de Backstreet Boys ten gehore gebracht. Het nummer “Beauty and a beat” van Justin Bieber had [eiser] eveneens voorbereid.

2.5.

Bij e-mail van 20 januari 2016 heeft Blue Circle aan [eiser] geschreven, voor zover van belang:

“Gefeliciteerd, je bent door naar de televisie-auditie van Idols. Dat betekent dat je voor de TV jury auditie zult gaan doen. Je wordt verwacht op maandag 1 februari. Het tijdstip volgt deze week.

Let op: het is heel belangrijk dat jij er exact hetzelfde uitziet als tijdens je pre-auditie op 16 januari! Daarom vind je in de bijlage een foto van jezelf om te zien hoe jij er deze dag uitzag. Zorg er dus voor dat je dezelfde kleren en schoenen draagt, je haar hetzelfde zit en je eventuele make-up ook hetzelfde is. Dit geldt ook voor familie/vrienden die mee waren 16 januari en ook meekomen naar je televisie-auditie.

Voordat je auditie kunt doen zijn er nog twee belangrijke zaken die we van je moeten weten:

  1. Zorg dat je van minimaal twee verschillende nummers een couplet en een refrein kunt zingen. In principe zing je maar één nummer, maar het is verstandig om een tweede nummer te kennen wanneer daar om wordt gevraagd. Wij willen graag van je weten welke 2 nummers je gaat zingen voor de jury.

  2. Wij willen graag de namen en de relatie tot deze persoon weten van de mensen die jij meeneemt naar je televisie-auditie. Dit zijn de mensen die je zaterdag 16 januari ook bij je had.

(…)”

2.6.

Bij e-mail van 28 januari 2016 heeft [eiser] Blue Circle laten weten dat hij het nummer “Beauty and te Beat” van Justin Bieber zal zingen en dat hij vervolgens het nummer “Love never felt so good” van Michael Jackson ten gehore zal brengen.

2.7.

In reactie hierop heeft Blue Circle Blue Circle op 29 januari 2016 het navolgende e-mailbericht gezonden:

“Hartelijk dank voor je bericht. Tijdens jouw pre-auditie heb jij het nummer van de Backstreetboys gedaan – I want it that way. Dit vonden wij een zeer geschikt auditienummer.

Zou je deze weer als eerste nummer willen doen voor de echte jury?

Wij horen graag van je. (…) ”

2.8.

[eiser] heeft daarop bij e-mailbericht van 29 januari 2016 geantwoord dat het geen probleem is om het nummer van de Backstreet Boys te zingen. Hij geeft daarbij aan dat het nummer “Beauty and a Beat” van Justin Bieber dan zijn tweede keuze wordt.

2.9.

Bij e-mailbericht van 30 januari 2016 laat Blue Circle [eiser] weten dat zijn muziekkeuze is aangepast en dat [eiser] om 10.00 uur wordt verwacht voor de televisieauditie.

2.10.

Op 1 februari 2016 heeft [eiser] ten overstaan van de jury en televisiecamera’s wederom het nummer “I want it that way” van de Backstreet Boys gezongen. Hij is door de jury, bestaande uit [naam 1] , [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] niet doorgelaten naar de volgende ronde. Voorafgaand aan en na afloop van deze auditie is [eiser] door medewerkers van Blue Circle geïnterviewd voor de camera.

2.11.

Op 1 februari 2016 heeft [eiser] Blue Circle het navolgende e-mailbericht gestuurd:

“Ik heb auditie gedaan op 1 februari, het is niet verlopen zoals ik het had verwacht meer downs dan ups. Ik wil hierbij dus dat mijn auditie video inclusief mijn 2 laatste interviews officieel worden verwijderd vóórdat ze uit de camera gaan, anders ben ik genoodzaakt jullie aan te klagen voor 100.000 euro en neem ik er een advocaat bij. De eerste interview mag uitgezonden worden want daar zit geen negativiteit in en in de rest wel en zo een beeld wil ik absoluut niet presenteren aan nederland. Dus hierbij wil ik elke vorm van de verwijdering van de gevraagde beelscenés en ik ben bereid om langs te komen om het te zien met eigen ogen maar ik ga ervanuit dat dat niet nodig zal zijn

Ik wil de beelden tot max 15 februari verwijderd hebben, jullie mogen mij telefonisch benaderen om de verwijdering te bevestigen anders ben ik genoodzaakt om het volgend te doen in de eerste bericht. (…) ”

2.12.

In reactie hierop heeft Blue Circle per e-mailbericht van 3 februari 2016 aangegeven dat het niet mogelijk is om op zijn verzoek in te gaan omdat hij als kandidaat zelf toestemming heeft gegeven om het gemaakte beeldmateriaal uit te zenden.

2.13.

Bij brief van 18 maart 2016 aan Blue Circle heeft [eiser] Blue Circle en RTL gesommeerd ieder gebruik van de van hem opgenomen beelden te staken en gestaakt te houden en hen verboden om voornoemde beelden op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken. [eiser] heeft Blue Circle en RTL tevens aansprakelijk gesteld voor alle door [eiser] geleden en nog te lijden schade wegens onrechtmatig handelen.

Blue Circle en RTL hebben hier niet op gereageerd.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert, kort gezegd, of straffe van verbeurte van een dwangsom

I. primair RTL en Blue Circle te verbieden om beeld- en geluidsopnamen en/of een compilatie daarvan die van hem zijn gemaakt, hieronder begrepen previews en (voor)aankondigen uit te zenden en/of anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen,

II. subsidiair RTL en Blue Circle te verbieden bepaalde passages van de gemaakte beeld- en geluidsopnamen te tonen,

III. meer subsidiair RTL en Blue Circle te verbieden het commentaar van de juryleden [naam 3] en [naam 2] uit te zenden,

IV. nog meer subsidiair een zodanige voorziening zal geven als de voorzieningenrechter in goede justitie zal vermenen te behoren,

V. RTL en Blue Circle te gebieden aan alle derden waaraan (passages van) de opnamen van de beeld- en geluidsopnamen van de auditie(s) van [eiser] zijn verstrekt ieder (verder) gebruik van de opnamen per direct te verbieden,

VI. RTL en Blue Circle te gebieden om (juridisch) op te treden tegen aan alle derden waaraan (passages van) de opnamen van de beeld- en geluidsopnamen van de auditie(s) van [eiser] zijn verstrekt en waardoor ondanks een verbod door gedaagden verder op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van de beeld- en geluidsopnamen van de auditie(s) van [eiser] ,

VII. een en ander met veroordeling van RTL en Blue Circle in de proceskosten.

3.2.

Daartoe stelt [eiser] , samengevat, dat Blue Circle hem bewust en opzettelijk op een zo negatief mogelijke wijze heeft weergegeven en hem daar ook bewust toe heeft aangestuurd. Zo heeft Blue Circle [eiser] opzettelijk misleid door hem te verzoeken een nummer te zingen waarvan zij moest weten hoe (slecht) hij deze ten gehore zou brengen. Immers hebben de juryleden van het productieteam [eiser] dit nummer reeds eerder horen zingen tijdens een pre-auditie. [eiser] rekent het Blue Circle en RTL zwaar aan dat zij hem er opzettelijk en eenzijdig, nadat hij zijn keuze voor de door hem voor te dragen nummers reeds kenbaar had gemaakt, toe heeft bewogen om tijdens de televisieauditie een nummer te zingen waarvan Blue Circle wist, althans had moeten weten, hoe deze door de televisiejury zou worden ontvangen. De beeld- en geluidsnamen van de televisie-auditie van [eiser] zijn door Blue Circle en RTL zodanig gemonteerd dat uitsluitend de twee meest slechte gedeelten van de televisie-auditie in elkaar overlopen, welke beelden reeds veelvuldig in een promo in de aanloop naar de uitzending op televisie zijn verschenen met gemonteerde beeld- en geluidsopnamen waarin hij als een clown wordt weggezet. Bovendien had Blue Circle hem voorgehouden dat hij twee nummers voor de jury mocht zingen, is [eiser] er door Blue Circle toe bewogen om mee te doen aan een acteeropdracht en om na zijn mislukte televieoptreden reclame voor zichzelf te maken door zichzelf aan te bieden voor boekingen en samenwerkingen onder vermelding van het e-mail adres waarop hij kon worden gecontracteerd. Door deze handelwijze van Blue Circle en RTL is [eiser] op uiterst negatieve wijze geportretteerd en in de media weergegeven, hetgeen door diverse (massa)media is opgepikt. [eiser] meent dat sprake is van misleiding en bedrog en hij stelt zich op het standpunt dat Blue Circle en RTL de opnamen niet mogen uitzenden. Voorts is hij van mening dat de door [eiser] ondertekende Overeenkomst tot stand is gekomen door misbruik van omstandigheden door Blue Circle en RTL, door hem ondanks zijn onervarenheid en druk die hij ervoer vanwege de audities op de dag van de eerste pre-auditie, een overeenkomst te laten ondertekenen zonder hem daarbij in de gelegenheid te stellen over de inhoud daarvan na te denken of zich daarover te laten adviseren. Voor zover het beroep op misbruik van omstandigheden niet wordt gehonoreerd, heeft volgens [eiser] te gelden dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat hij gehouden wordt aan de contractuele bepalingen waarin hij onverkort toestemming voor uitzending verleent. Volgens [eiser] heeft Blue Circle onrechtmatig jegens hem gehandeld, waardoor hij schade heeft geleden en dreigt te lijden. Hij acht het gevorderde uitzendverbod ook op die grond gerechtvaardigd.

3.3.

RTL en Blue Circle voeren verweer, waarop voor zover van belang hierna zal worden ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

[eiser] heeft een spoedeisend belang bij zijn vorderingen nu de uitzending van het programma is geprogrammeerd voor woensdagavond 23 maart 2016.

4.2.

Uitgangspunt is dat [eiser] door ondertekening van de Overeenkomst aan Blue Circle en RTL zijn onvoorwaardelijke toestemming heeft gegeven voor uitzending van de beeld- en geluidsopnamen in het programma Idols en voor gebruik van de opnamen op internet en televisie voor promotionele doeleinden. [eiser] heeft meerdere weken vóór de opnames - ter gelegenheid van de pre-audities - een deelnemersverklaring bij de inschrijving aan de balie meegekregen, kunnen doorlezen en daarna ondertekend weer aan de balie afgegeven. Niet aannemelijk is dat hij zijn toestemming niet weloverwogen heeft verleend. Dat hij geen afschrift van de door hem ondertekende overeenkomst heeft ontvangen maakt dit niet anders. Uit niets blijkt dat [eiser] door toedoen van de programmamakers overhaast tot ondertekening is overgegaan of op enigerlei wijze onder druk is gezet. Integendeel, [eiser] heeft zichzelf aangemeld voor deelname aan Idols, heeft voor de camera auditie gedaan en interviews gegeven juist met de bedoeling dat hij in het programma Idols te zien zou zijn. Uit alles blijkt dat hij op zoek was naar publiciteit. Hij wist dat Idols een landelijk goed bekeken tv-talentenjacht is. Ook moet het hem duidelijk zijn geweest dat Idols erop gericht is het aanbod van Nederlands zangtalent ‘in de breedte’ te laten zien. Idols onderscheidt zich hierin niet van andere tv-talentenjacht programma’s. [eiser] heeft eerder ook aan soortgelijke programma’s meegedaan zoals X-factor en Hollands Got Talent. Niet alleen de goede zangers, maar ook de slechte zijn een gebruikelijk onderdeel van dergelijke programma’s. In de Overeenkomst staat ook dat [eiser] op de hoogte is van de aard van het programma. De conclusie is dat [eiser] moet hebben begrepen dat zijn toestemming en medewerking aan Idols ertoe zou kunnen leiden dat niet alleen zijn goede, maar ook zijn slechte prestaties in de publiciteit zouden kunnen komen.

4.3.

[eiser] heeft zich op het standpunt gesteld dat hij bewust is misleid en/of dat sprake is van bedrog. Blue Circle zou hem op uiterst negatieve wijze hebben geportretteerd en in de media hebben weergegeven door de twee meest slechte fragmenten van zijn televisie-auditie achter elkaar te plakken. Ook het oordeel van de televisiejury was volgens [eiser] onnodig hard. Door dit alles is een onjuist, zeer negatief beeld van hem neergezet, aldus [eiser] . Dit standpunt faalt. De voorzieningenrechter heeft de voorafgaand aan de zitting op televisie en internet vertoonde ‘promo’ voor het programma Idols op verzoek van partijen bekeken. Op basis van deze beelden kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat de auditie van [eiser] ronduit slecht was. De reacties van de jury op zijn optreden waren hard, maar niet oneerlijk of onjuist. Dat in de ‘promo’ een vertekend of geconstrueerd beeld van de prestaties van [eiser] is neergezet blijkt niet uit de bekeken fragmenten. Ook andere aanwijzingen in die richting ontbreken. Dat de juryleden eerst dachten dat het om een grap ging is gelet op de slechte prestaties van [eiser] begrijpelijk. Wel verdient kanttekening dat de voorzieningenrechter niet vooraf het hele optreden van [eiser] in het programma Idols heeft kunnen bekijken, noch de ruwe beelden van de auditie. Of daaruit een andere conclusie getrokken dient te worden kan dus niet worden uitgesloten.

Dat Blue Circle [eiser] ertoe heeft bewogen te kiezen voor het nummer “I want it that way” van de Backstreet Boys met de bedoeling een zo slecht mogelijke prestatie uit te lokken is voorshands evenmin aannemelijk. Dat [eiser] het er in de pre-auditie slecht vanaf bracht toen hij dit nummer zong blijkt niet. [eiser] zelf heeft ook nooit gezegd dat die pre-auditie niet goed was.

Op grond van het voorgaande is voorshands onvoldoende aannemelijk dat sprake is van misleiding en/of bedrog aan de zijde van Blue Circle. Het beroep op een wilsgebrek in een bodemprocedure wordt dan ook niet kansrijk geacht. Vooralsnog wordt het ervoor gehouden dat de tussen partijen gesloten overeenkomst onverkort geldt en [eiser] aan zijn toestemming kan worden gehouden.

4.4.

Dat sprake is van onrechtmatig handelen door Blue Circle en RTL is gelet op het voorgaande evenmin aan de orde. Voorzover Blue Circle wordt verweten het slechte optreden van [eiser] te hebben ‘gehypt’ door de beelden in de aanloop naar de uitzending van 23 maart 2016 voortdurend op tv te tonen, hetgeen onrechtmatig is, kan dit [eiser] in dit kort geding niet baten. [eiser] heeft onvoldoende onderbouwd waaruit dat ‘hypen’ heeft bestaan. Bovendien heeft hij toestemming gegeven voor gebruik van de beelden voor promotiedoeleinden, hetgeen ook herhalingen van fragmenten mogelijk maakt. Voorzover de bezwaren zich richten tegen reeds uitgezonden beelden kan daartegen in dit kort geding uiteraard niet worden opgekomen. De programmamakers hebben tenslotte aangegeven dat de ‘promo’ na de (herhaalde) uitzending van het tv programma Idols niet meer zal worden gebruikt. Dit komt aannemelijk voor, omdat dan het maken van reclame voor deze uitzending niet langer aan de orde is.

4.5.

Tot slot stelt [eiser] dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat RTL en Blue Circle hem aan de gegeven toestemming voor uitzending houden. Ook dit standpunt gaat niet op. Weliswaar brengt het ondertekenen van een contract als de Overeenkomst niet zonder meer met zich mee dat het opgenomen materiaal onder alle omstandigheden mag worden uitgezonden. Er kunnen zich bijzondere, zwaarwegende omstandigheden voordoen die maken dat de programmamaker zich in redelijkheid niet mag beroepen op de door de deelnemer gegeven toestemming. In deze zaak doen dergelijke omstandigheden zich niet voor. De omstandigheid dat uitzending van de beeld- en geluidsopnamen van [eiser] zijn toekomstige carrièrekansen binnen de muziek- en filmindustrie negatief zal beïnvloeden is daartoe onvoldoende. Dit is immers iets waarmee hij rekening diende te houden, zoals hiervoor is uiteengezet.

4.6.

De conclusie is dat de gevraagde voorzieningen moeten worden geweigerd. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van RTL en Blue Circle worden begroot op:

- griffierecht € 619,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.435,00

4.7.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen als na te melden.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2.

veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van RTL en Blue Circle tot op heden begroot op € 1.435,00,

5.3.

veroordeelt [eiser] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.4.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.W. van der Veen, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. A. Bank-Buijs, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 22 maart 2016.1

1 type: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. coll: TF