Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2016:1320

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
04-03-2016
Datum publicatie
14-03-2016
Zaaknummer
KG ZA 16-129
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot rectificatie afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
IR 2016/51, UDH:IR/13286 met annotatie van Onder redactie van mr. M. van der Linden – Smit en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/602266 / KG ZA 16-129 MvdV/MB

Vonnis in kort geding van 4 maart 2016

in de zaak van

1. de vennootschap onder firma

PLASMAVISIE,

gevestigd te Barneveld,

2. [eiser sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

3. [eiser sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

eisers bij dagvaarding van 11 februari 2016,

advocaat mr. S.F. Kalff te Amsterdam,

tegen

de stichting

STICHTING SAMENWERKENDE PUBLIEKE OMROEPEN MIDDEN NEDERLAND (SSPOMN),

gevestigd te Utrecht,

gedaagde,

advocaat mr. M.C. Coops te Amsterdam.

1 De procedure

Ter terechtzitting van 19 februari 2016 hebben eisers, hierna gezamenlijk Plasmavisie c.s. en afzonderlijk Plasmavisie, [eiser sub 2] en [eiser sub 3] , gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van eisers: [eiser sub 3] en mr. Kalff,

aan de zijde van gedaagde: [naam 1] , manager nieuws en sport, en mr. Coops.

2 De feiten

2.1.

Plasmavisie is een speciaalzaak voor visuele en audiovisuele apparatuur, waaronder LED- Plasma- en 3D televisies. Zij verhandelt haar waren aan consumenten zowel via Internet als via haar, in Barneveld gevestigde, fysieke winkel.

2.2.

[eiser sub 2] en [eiser sub 3] zijn vennoten van ( de vennootschap onder firma) Plasmavisie.

2.3.

Gedaagde is een stichting die zich bezig houdt met (radio-) omroeporganisaties. Zij is tevens exploitant/beheerder van de website rtvutrecht.nl (hierna: de website), waarmee zij regionaal nieuws verspreid, onder meer over Barneveld en omstreken.

Gedaagde wordt in het hierna volgende ook aangeduid met Rtv Utrecht.

2.4.

[eiser sub 2] en [eiser sub 3] hebben aangifte gedaan van een gewapende roofoverval op hun bedrijf te Barneveld op 15 november 2014 omstreeks 17.30 uur. Daarbij zouden honderden televisies zijn buitgemaakt en [eiser sub 2] en een andere medewerker van Plasmavisie gedurende vier uur zijn vastgebonden en gegijzeld.

2.5.

Een politiebericht van 25 augustus 2015 over de onder 2.4 genoemde overval luidt als volgt:

Grote overval televisiezaak lijkt verzonnen

Laatste update: 25-08-2015 ׀ 15:26

Barneveld – De politie heeft twee mannen opgepakt in een onderzoek naar een overval op 15 november vorig jaar in Barneveld. Bij de overval werden veel televisies buitgemaakt .

Vorig jaar werd aangifte gedaan van de overval op de winkel aan de (…). Gemaskerde en gewapende mannen zouden honderden televisies buit hebben gemaakt en de aanwezige mensen hebben bedreigd. Een paar weken later werden de televisies teruggevonden in een loods in Amersfoort. Het waren echter niet zoveel televisies als er gestolen zouden zijn. Daardoor raakten de rechercheurs die met de zaak bezig waren aan het twijfelen over de aangifte.

Verdachten aangehouden

Op dinsdagochtend 25 augustus zijn twee mannen aangehouden van [leeftijd] en [leeftijd] jaar, uit [woonplaats] en [woonplaats] . Ze worden verdacht van poging tot oplichting, valsheid in geschrifte en het doen van valse aangifte. Het duo zal verder verhoord worden om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd.”

2.6.

Op 26 augustus 2015 is een bericht (hierna: het bericht) op de website van Rtv Utrecht gepubliceerd met de volgende inhoud:

Eigenaren elektronicawinkel zetten grote televisieroof in scène.

Amersfoort – De politie heeft twee eigenaren van een elektronicawinkel aangehouden voor grote verzekeringszwendel. Ze komen uit [woonplaats] en [woonplaats] en worden verdacht van poging tot oplichting en valsheid in geschrifte, meldt De Telegraaf.

Vorig jaar november werd aangifte gedaan van een overval op een elektronicawinkel in Barneveld. Gemaskerde en gewapende mannen zouden honderden televisies hebben buitgemaakt. Een paar weken later werd een deel van de buit teruggevonden in een loods in Amersfoort. De vondst bracht rechercheurs aan het twijfelen, vooral omdat uit een reconstructie bleek dat de overvallers nooit zoveel tv’s hadden kunnen meenemen als bij de verzekeraar werd geclaimd.”

Onder de kop van het bericht staat een bewerkte foto van het interieur van een willekeurige televisiezaak met daar overheen geplaatst een hoofd gehuld in een bivakmuts.

2.7.

Onder de gedingstukken (productie 1 van Rtv Utrecht) bevindt zich een artikel uit De Telegraaf van 26 augustus 2015, met de kop:

Overval tv-zaak oplichterswerk”.

Dit artikel luidt als volgt:

Slim recherchewerk heeft de afgelopen maanden een grote verzekeringszwendel blootgelegd.

Vorig jaar november werd aangifte gedaan van de overval op een elektronicawinkel (…) in Barneveld. Gemaskerde en gewapende mannen zouden honderden televisies buit hebben gemaakt en de aanwezigen hebben bedreigd. Een paar weken later werden de televisies teruggevonden in een loods in Amersfoort. Het waren echter niet zoveel televisies als er gestolen zouden zijn. Daardoor raakten de rechercheurs aan het twijfelen over de aangifte. Een reconstructie wees uit dat de overvallers nooit zoveel tv’s hadden kunnen meenemen als in de claim bij de verzekerings-maatschappij en in de aangifte werd gesuggereerd. Gisterochtend hield de politie in alle vroegte twee mannen aan van [leeftijd] en [leeftijd] jaar, uit [woonplaats] en [woonplaats] . Ze worden verdacht van poging tot oplichting, valsheid in geschrifte en het doen van valse aangifte. Het gaat om de twee eigenaars van het tv-bedrijf.”

2.8.

Naar aanleiding van een verzoek van Plasmavisie c.s. om het onder 2.5 genoemde politiebericht van de website te verwijderen, heeft [naam 2] . woordvoerder van de politie, op 7 januari 2016 het volgende aan (de raadsman van) Plasmavisie gemaild:

(…) hebben we uw verzoek voorgelegd aan het Openbaar Ministerie. Daar er op dit moment geen direct publicatiebelang is, hebben we het bericht van de website verwijderd. Op de zaaksinhoudelijke beargumentatie (zoals beschreven in uw schrijven) kan ik echter niet reageren, omdat het Openbaar Ministerie het dossier op korte termijn gaat beoordelen.”

2.9.

Bij brief van 13 januari 2016 heeft de raadsman van Plasmavisie c.s. Rtv Utrecht gesommeerd om het bericht te rectificeren, omdat dit feitelijk onjuist, onzorgvuldig en onnodig grievend zou zijn en geen hoor en wederhoor was toegepast.

In de brief staat dat de vennoten van Plasmavisie weliswaar omstreeks 25 augustus 2015 zijn aangehouden en verhoord, maar dat zij zijn heengezonden en dat dit niet heeft geleid tot enige vervolging. In de brief is verder vermeld dat Rtv Utrecht met Plasmavisie c.s. in overleg dient te treden en dat Plasmavisie c.s. met door Rtv Utrecht ‘eigener beweging geplaatste teksten en/of aanpassingen’ niet akkoord gaan.

2.10.

Bij brief en e-mail van 18 januari 2016 heeft Rtv Utrecht aan de raadsman van Plasmavisie c.s. meegedeeld dat haar bericht gebaseerd was op een politiebericht en dat geen wederhoor is toegepast omdat Plasmavisie c.s. op de dag van berichtgeving nog onderwerp van onderzoek en daarom niet bereikbaar was. Verder heeft Rtv Utrecht in haar brief voorgesteld het bericht naar aanleiding van de sommatie aan te passen, maar zich niet bereid verklaard tot het plaatsen van een rectificatie. Rtv Utrecht heeft als bijlage bij de brief (e-mail) de tekst van het onder 2.5 genoemde politiebericht gevoegd.

2.11.

Op 21 januari 2016 heeft Rtv Utrecht de kop boven het bericht gewijzigd in de volgende tekst: “Eigenaren elektronicawinkel aangehouden.”

2.12.

Bij brief van 22 januari 2016 heeft de raadsman van Plasmavisie c.s. Rtv Utrecht gesommeerd om de tekst van het bericht onveranderd te laten, de kop te wijzigen en een rectificatie te plaatsen. Ook in deze brief is vermeld dat Rtv Utrecht met (de raadsman van) Plasmavisie in overleg dient te treden en dat Plasmavisie c.s. met eigener beweging geplaatste mededelingen/teksten en/of aanpassingen niet akkoord gaat.

2.13.

Op of omstreeks 25 januari 2016 heeft Rtv Utrecht het bericht nogmaals aangepast. In het aangepaste bericht staat nog wel dat de eigenaars van de elektronicawinkel zijn aangehouden, maar de toevoeging ‘voor een grote verzekeringszwendel’ is verwijderd. Het bericht luidt sindsdien:

Eigenaren elektronicawinkel aangehouden.

De politie heeft twee eigenaren van een elektronicawinkel aangehouden. Ze komen uit [woonplaats] en [woonplaats] en worden verdacht van poging tot oplichting en valsheid in geschrifte, meldt de politie. Vorig jaar november werd aangifte gedaan van een overval op een elektronicawinkel in Barneveld. Gemaskerde en gewapende mannen zouden honderden televisies hebben buitgemaakt. Een paar weken laten werd de buit teruggevonden in een loods in Amersfoort. De vondst bracht rechercheurs aan het twijfelen, vooral omdat uit een reconstructie bleek dat de overvallers nooit zoveel tv’s hadden kunnen meenemen als bij de verzekeraar werd geclaimd.”

2.14.

In een e-mail van 4 februari 2016 heeft [naam 2] aan de raadsman van Plasmavisie c.s. meegedeeld dat ook een tweet met het politiebericht is verwijderd.

2.15.

Op 12 februari 2016 heeft Rtv Utrecht de boven het bericht geplaatste foto vervangen door een foto met het logo van de politie met de tekst ‘waakzaam en dienstbaar’.

3 Het geschil

3.1.

Plasmavisie vordert, samengevat:

- Rtv Utrecht te bevelen om binnen 24 uur na de betekening van het te wijzen vonnis op haar website een rectificatie te plaatsen onder de kop “RECTIFICATIE TELEVISIEROOF ELECTRONICAWINKEL TE BARNEVELD” met de volgende inhoud:

Op onze site publiceerden wij over de eigenaren van een televisiezaak te Barneveld, waarbij werd gesuggereerd dat zij een overval in scène zouden hebben gezet en zich schuldig zouden hebben gemaakt aan grote verzekeringszwendel. De Voorzieningenrechter te Amsterdam heeft bij vonnis van … 2016 geoordeeld dat deze publicatie onrechtmatig is, omdat de gesuggereerde feiten onjuist, misleidend en onnodig grievend zijn voor zowel de persoonlijke levenssfeer en de eer en goede naam van deze ondernemers als voor de reputatie van het bedrijf.

Bovendien verzuimden wij hen de gelegenheid tot wederhoor te bieden.

De Voorzieningenrechter heeft ons veroordeeld tot het plaatsen van deze tekst aangezien RTV Utrecht de geuite beschuldigingen niet heeft kunnen waarmaken.”,

met een verwijzing (‘knop’) naar die rectificatie op de homepage van de website, zoals nader gespecificeerd onder I. in het petitum;

- Rtv Utrecht te bevelen om binnen drie dagen na de betekening te (doen) bewerkstelligen dat de (oude) publicaties, waaronder geïndexeerde cacheversies worden verwijderd uit de zoekresultaten van de zoekmachines Google, Bing en Yahoo, door middel van het aanschrijven van deze zoekmachines, met verstrekking van afschriften van de verzoeken daartoe aan (de raadsman van) Plasmavisie c.s.;

dit alles op straffe van verbeurte van dwangsommen;

- veroordeling van Rtv Utrecht tot betaling van een bedrag van € 7.500,- aan Plasmavisie c.s. als voorschot op de vergoeding van (immateriële) schade;

- veroordeling van Rtv Utrecht in de kosten van dit geding.

3.2.

Plasmavisie c.s. heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat de publicatie van het bericht onrechtmatig is, aangezien deze ernstige beschuldigingen bevat aan het adres van Plasmavisie c.s., die niet feitelijk zijn onderbouwd, onnodig grievend zijn, de persoonlijke levenssfeer van eisers aantasten en schadelijk zijn voor hun reputatie. [eiser sub 2] en [eiser sub 3] zijn wel aangehouden, maar al de volgende dag heengezonden. Met name [eiser sub 2] en [eiser sub 3] hebben veel last van de op leugens en suggesties gebaseerde berichten. Ook hun familie (waaronder hun kinderen) worden hierop aangesproken. De politie heeft de zaak helemaal niet (goed) onderzocht, maar is afgegaan op een onderzoek van de verzekeraar, die ten onrechte (maar zoals gebruikelijk in de verzekeringsbranche) niet de (volledige) schade wil vergoeden. Daarover loopt nog een procedure.

Rtv Utrecht heeft geen hoor- en wederhoor toegepast en zich schuldig gemaakt aan onzorgvuldige journalistiek. De politie heeft het politiebericht verwijderd en andere media waarin soortgelijke publicaties stonden hebben dat ook gedaan, dan wel zijn door Plasmavisie c.s. inmiddels in rechte betrokken. Aldus Plasmavisie c.s.

3.3.

Rtv Utrecht voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Toewijzing van de vorderingen van Plasmavisie c.s. tot rectificatie en aanschrijving van de zoekmachines zou een beperking vormen van het in artikel 10 lid 1 EVRM neergelegde grondrecht op vrijheid van meningsuiting van Rtv Utrecht. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien is sprake, wanneer de uitlatingen van Rtv Utrecht onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 BW. Voor het antwoord op de vraag welk recht – het recht op vrije meningsuiting of het recht ter bescherming van eer of goede naam – in dit geval zwaarder weegt, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen.

4.2.

Het belang van Rtv Utrecht is dat zij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend moet kunnen uitlaten over kwesties (misstanden) die de samenleving raken. Het belang van eisers is erin gelegen dat zij niet lichtvaardig worden blootgesteld aan (ernstige) beschuldigingen die hun reputatie aantasten en/of een ongerechtvaardigde inbreuk maken op hun persoonlijke levenssfeer. Welk van deze belangen, die in beginsel gelijkwaardig zijn, de doorslag behoort te geven, hangt af van de omstandigheden van het geval, waarbij onder meer kan worden betrokken de aard en de inhoud van de publicatie, (de omvang van) het publiek dat daarmee wordt bereikt, de ernst van de beschuldigingen en de vraag of deze voldoende steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal.

4.3.

Voorop staat dat volstrekt voorstelbaar is dat eisers zich zwaar gedupeerd voelen als zij het slachtoffer zijn geweest van een brute roofoverval (waarbij twee medewerkers ook nog eens urenlang zijn gegijzeld door gemaskerde en gewapende mannen) en vervolgens worden getroffen door valse beschuldigingen inhoudend dat zij de overval zelf in scene hebben gezet en de verzekering hebben opgelicht. Hun (spoedeisende) belang bij een verwijdering van dergelijke berichten staat in dat geval dan ook vast. Dit uitgangspunt kan echter niet zonder meer leiden tot toewijzing van de gevraagde voorzieningen. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

4.4.

Voor de beoordeling is van belang dat Rtv Utrecht onweersproken heeft gesteld dat het bericht zich thans bevindt in het ‘digitale archief’ van Rtv Utrecht en naar aanleiding van de bij de feiten vermelde aanpassingen niet (steeds) weer ‘bovenaan de lijst’ komt. Verder is het bericht geanonimiseerd, zodat het invullen van de namen van eisers als trefwoord in zoekmachines op internet niet (direct) leidt tot (de inhoud van) het bericht. Eventuele reputatieschade blijft dan ook in die zin beperkt, zij het dat het publiek uit Barneveld en omstreken uit de omschrijving van de zaak en de personen mogelijk kan opmaken dat het om Plasmavisie c.s. gaat.

4.5.

Plasmavisie c.s. heeft allereerst gesteld dat het bericht onrechtmatig is, omdat het zou berusten op leugens en suggesties. Rtv Utrecht heeft echter aangevoerd dat publicatie gerechtvaardigd was, aangezien het bericht (onder meer) was gebaseerd op een politiebericht. Op dit punt wordt de visie gedeeld van Rtv Utrecht, dat in beginsel op een bericht dat afkomstig is van een overheidsorgaan zoals de politie, mag worden afgegaan, zonder dat naar de juistheid daarvan een zelfstandig onderzoek wordt uitgevoerd. Het stond Rtv Utrecht dan ook vrij om op basis van dit politiebericht te vermelden dat betrokkenen waren aangehouden op verdenking van poging tot oplichting, valsheid in geschrifte en het doen van valse aangifte, alsook dat die conclusie was getrokken op basis van ‘recherchewerk’, nu in het bericht melding wordt gemaakt van rechercheurs die ‘met de zaak bezig waren’.

Dat de politie haar bevindingen in werkelijkheid alleen maar zou hebben gestoeld op een onderzoek door de verzekeraar, zoals Plasmavisie c.s. heeft gesteld – wat daarvan ook zij, nu de juistheid daarvan in dit kort geding niet kan worden vastgesteld – maakt dat niet anders.

4.6.

De journalist in kwestie dient wel de (juiste) bron te vermelden en in de berichtgeving de nodige zorgvuldigheid te betrachten. Het past niet om beschuldigingen die nog het onderwerp vormen van onderzoek weer te geven als vaststaande feiten. In dat opzicht is de kop “Eigenaren elektronicawinkel zetten grote televisieroof in scène” (in het bericht zonder aanhalingstekens) terwijl in het politiebericht staat: “Grote overval lijkt verzonnen” niet geheel gerechtvaardigd.

Aan de andere kant heeft Rtv Utrecht terecht aangevoerd dat een kop van een artikel ongenuanceerder en kernachtiger mag zijn dan het artikel zelf, omdat deze bedoeld is om de aandacht van de lezer te trekken. Wat daarvan ook zij, Rtv Utrecht heeft naar aanleiding van de sommatie van eisers de kop van het bericht gewijzigd in de kop “Eigenaren elektronicawinkel aangehouden”. Deze kop is feitelijk juist, zoals Plasmavisie c.s. ook heeft erkend, en niet onnodig grievend. Dat [eiser sub 3] en [eiser sub 2] vrijwillig zijn meegegaan voor verhoor en tot heden niet verder zijn vervolgd, maakt dat niet anders

4.7.

Wat de feitelijke gang van zaken betreft, geldt verder het volgende. Enerzijds heeft de aanhouding van [eiser sub 3] en [eiser sub 2] tot heden (nog) niet geleid tot verdere strafrechtelijke maatregelen, maar anderzijds heeft het Openbaar Ministerie ook (nog) niet besloten om van verdere vervolging af te zien. Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog. In de recente e-mail van 7 januari 2016 meldt de woordvoerder van de politie dat het O.M. het dossier ‘op korte termijn gaat beoordelen’. [eiser sub 3] en [eiser sub 2] kunnen vooralsnog dus nog steeds als verdachten worden aangemerkt. Tussen partijen is verder niet in geschil dat de verzekering – behoudens een bedrag van € 100.000,- dat overeenkomstig de polis naar aanleiding van de melding zonder nader onderzoek direct is uitgekeerd – de gestelde schade niet heeft vergoed, maar dat daarover nog wordt geprocedeerd, omdat de verzekeraar op basis van eigen onderzoek aan (het realiteitsgehalte van) de opgave van de schade door Plasmavisie c.s. twijfelt. Dat de berichtgeving van Rtv Utrecht een deugdelijke feitelijke grondslag ontbeert, kan dus, ook ter zake van het verband tussen de aanhouding en (het verdacht worden van) een ‘grote verzekeringszwendel’ niet zonder meer worden aangenomen. De stelling van (de raadsman van) Plasmavisie c.s. dat verzekeringsmaatschappijen hoe dan ook zelden zonder slag of stoot uitkeren is daartoe geen voldoende onderbouwing. Maar ook in dit verband is van belang dat de term ‘verzekeringszwendel’ in het huidige bericht niet meer voorkomt.

4.8.

Rtv Utrecht heeft dan ook terecht aangevoerd dat het bericht zoals dat nu op de website (in het digitale archief) staat alsook het oorspronkelijke artikel (met uitzondering wellicht van de kop) voldoende steun vindt in het thans beschikbare feitenmateriaal. Weliswaar is het politiebericht inmiddels van de website verwijderd, maar in de e-mail van de politie is niet vermeld dat dat is gebeurd omdat het bericht onjuist en/of achterhaald zou zijn, maar omdat momenteel geen sprake is van een direct publicatiebelang. Ook de omstandigheid dat het artikel in de Telegraaf alleen nog via Blendle (en niet meer via De Telegraaf zelf) te traceren zou zijn, zoals Plasmavisie c.s. onweersproken heeft gesteld, brengt niet zonder meer mee dat de oorspronkelijke berichtgeving onjuist was.

4.9.

Volgens Plasmavisie c.s. is Rtv Utrecht met de aanpassingen onvoldoende aan haar belangen tegemoet gekomen, omdat het eerdere bericht ruim vijf maanden op de website heeft gestaan. Dit is echter geen grond om, zoals Plasmavisie c.s. heeft bepleit, het oude bericht weer terug te plaatsen en te voorzien van de door Plasmavisie c.s. gewenste rectificatie. Rtv Utrecht had haar berichtgeving zoals gezegd gebaseerd op de voor haar beschikbare bronnen en heeft de minder genuanceerde passages direct na sommatie van Plasmavisie c.s. – die Plasmavisie c.s. zelf pas vijf maanden na verschijning van het bericht heeft verstuurd –

aangepast. Aldus is zij voldoende aan de belangen van Plasmavisie c.s. tegemoet gekomen. Bovendien heeft Rtv Utrecht voorshands tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het (oude) bericht in de afgelopen maanden intensief is opgevraagd of bekeken. Daar komt nog bij dat Rtv Utrecht zich ook bereid heeft verklaard om een URL (www.rtvutrecht.nl/ nieuws/1376524/eigenaren-elektronikawinkel-zetten-grote-televisieroof-in-scene.html) waarin nog de tekst van de oude kop staat – waarvan Rtv Utrecht stelt zich niet bewust te zijn geweest – te verwijderen, althans aan te passen.

4.10.

Anders dan Plasmavisie c.s. kennelijk meent, rust op Rtv Utrecht geen rechtsplicht om over een aanpassing van haar berichtgeving in overleg te treden met Plasmavisie c.s., waarbij het haar niet zou zijn toegestaan om daarbij uit eigener beweging te handelen. Een dergelijke verplichting zou immers een (te) vergaande inbreuk vormen op haar journalistieke vrijheid.

4.11.

Ook de omstandigheid dat Rtv Utrecht geen hoor- en wederhoor heeft toegepast, maakt haar handelwijze niet onrechtmatig. Rtv Utrecht heeft in dat verband terecht aangevoerd dat dit weliswaar een belangrijk journalistiek uitgangspunt is, maar niet zonder meer een voorwaarde voor publicatie. Daar komt bij dat [eiser sub 3] en [eiser sub 2] ten tijde van het bericht, zoals zij ook hebben erkend, niet bereikbaar waren, in verband met hun aanhouding.

4.12.

Alle hiervoor geschetste omstandigheden in aanmerking genomen, luidt de conclusie dat van onrechtmatig handelen van Rtv Utrecht geen sprake is, zodat voor een inperking van haar uitingsvrijheid in dit geval onvoldoende grond bestaat.

4.13.

Uit het voorgaande vloeit voort dat ook voor toewijzing van de gevorderde schadevergoeding geen grondslag bestaat.

4.14.

De gevraagde voorzieningen worden dan ook geweigerd met veroordeling van Plasmavisie c.s., als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding. In hetgeen Rtv Utrecht hieromtrent heeft gesteld wordt geen aanleiding gevonden om af te wijken van de gebruikelijke forfaitaire proceskostenveroordeling.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

weigert de gevraagde voorzieningen;

5.2.

veroordeelt Plasmavisie c.s. in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Rtv Utrecht begroot op:

– € 1.929,- € 1.929,- aan griffierecht en

– € 1.929,- € 816,- aan salaris advocaat;

5.3.

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.W. van der Veen, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 4 maart 2016.