Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:8759

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
07-12-2015
Datum publicatie
11-12-2015
Zaaknummer
CV 15-31378
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

wijze van antwoorden zoals bepaald in artikel 111 lid 2 onder g jo artikel 82 RV; nietigheidsgebrek; herstelexploot

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

Kenmerk : CV 15-31378

Datum : 7 december 2015

178

Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam in de zaak van:

Direct Pay Services B.V.

gevestigd te Barendrecht

eiseres

gemachtigde: Webcasso B.V.

t e g e n:

[gedaagde]

wonende te [plaats]

gedaagde

niet verschenen

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende processtukken zijn ingediend:

- een dagvaarding van 2 oktober 2015

Daarna is vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

 1. De dagvaarding bevat, kennelijk ter voldoening aan het bepaalde in artikel 111 lid 2 onder g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) de volgende aanzegging:
  (…) om op (…) des voormiddags te 10.00 uur in persoon of vertegenwoordigd door een gemachtigde te verschijnen ter terechtzitting van de Rechtbank Amsterdam, kamer voor kantonzaken, locatie Amsterdam, alsdan en aldaar gehouden wordende in het gerechtsgebouw aan het adres Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam,
  een en ander onder mededeling aan gedaagde(n), hierna te noemen gedaagde, dat conclusies en akten kunnen worden genomen ter terechtzitting, dan wel door indiening daarvan ter griffie vóór de roldatum (…), welke conclusies en akten ook mondeling ter terechtzitting kunnen worden genomen;

 2. Op grond van artikel 111 lid 2 onder g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) dient het exploot van dagvaarding onder meer de wijze waarop gedaagde op de vordering kan antwoorden te vermelden zoals bepaald in artikel 82 eerste en tweede lid RV.

 3. In artikel 82 eerste en tweede lid RV staat kort samengevat dat conclusies en akten ter terechtzitting kunnen worden genomen of door voorafgaande indiening per post, terwijl deze conclusies en akten ook mondeling kunnen worden genomen.

 4. Bovengenoemde bepalingen in onderlinge samenhang beschouwd, moeten aldus worden gelezen dat in de dagvaarding moet worden vermeld dat gedaagde kan antwoorden op de wijze zoals in het algemeen conclusies en akten kunnen worden genomen, namelijk schriftelijk of mondeling en verder als omschreven in artikel 82 RV. Door echter niet de aanzegging toe te spitsen op de wijze van antwoorden, maar alleen in het algemeen te verwijzen naar de in artikel 82 eerste en tweede lid RV neergelegde regels, heeft eiseres in de onderhavige zaak niet aan de in artikel 111 lid 2 onder g gestelde eisen voldaan. Van een gedaagde partij mag niet steeds worden verwacht dat hij of zij een dergelijke niet duidelijk op de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling te antwoorden toegespitste aanzegging voldoende begrijpt.

 5. Dat betekent dat er sprake is van een gebrek aan de dagvaarding dat nietigheid meebrengt.

 6. Nu gedaagde niet in de procedure is verschenen wordt aan eiser een gelegenheid gegeven tot herstel van het gebrek. Eiseres kan dit doen door gedaagde bij exploot op te roepen tegen onderstaande rolzitting onder verwijzing naar de dagvaarding en met herstel van het gebrek. Eiseres dient bij het herstelexploot bovendien dit vonnis aan gedaagde te betekenen. Eiseres dient bij het uitbrengen van het herstelexploot zich te houden aan de voor dagvaarding geldende termijnen en overige voorschriften.

 7. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

BESLISSING

De kantonrechter:

draagt eiseres op om gedaagde bij exploot op te roepen tegen de openbare civiele terechtzitting van 4 januari 2016 om 10.00 uur als hierboven overwogen.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus gewezen door mr. A.W.J. Ros, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 december 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier

De kantonrechter