Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:8026

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
05-11-2015
Datum publicatie
18-11-2015
Zaaknummer
cv 15-27679
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

wijze van antwoorden zoals bepaald in artikel 111 lid 2 onder g jo artikel 82 RV; nietigheidsgebrek; herstelexploot

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2016/40
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

Kenmerk : CV 15-27679

Datum : 5 november 2015

178

Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam in de zaak van:

Baggers Assurantiën B.V.

gevestigd en zaakdoende te Hilversum

eiseres

gemachtigde: [naam 1]

t e g e n:

[gedaagde]

wonende te [plaats]

gedaagde

niet verschenen

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende processtukken zijn ingediend:

- een dagvaarding van 2 oktober 2015

Daarna is vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

 1. De dagvaarding bevat, kennelijk ter voldoening aan het bepaalde in artikel 111 lid 2 onder g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) de volgende aanzegging:
  (…) om op donderdag 22 oktober 2015 om 10.00 uur in persoon of bij gemachtigde te verschijnen ter civiele openbare terechtzitting van de Rechtbank Amsterdam, kamer voor kantonzaken, locatie Amsterdam, alsdan en aldaar zitting houdende in het daartoe bestemde gebouw Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam,
  ter keuze van de gedaagde partij hetzij ter terechtzitting mondeling de conclusies en akten te nemen, hetzij om ter terechtzitting, dan wel door indiening ter griffie (Postbus 70515, 1007 KM AMSTERDAM) voor de roldatum, de conclusies en akten te nemen;

 2. Op grond van artikel 111 lid 2 onder g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) dient het exploot van dagvaarding onder meer de wijze waarop gedaagde op de vordering kan antwoorden te vermelden zoals bepaald in artikel 82 eerste en tweede lid RV.

 3. In artikel 82 eerste en tweede lid RV staat kort samengevat dat conclusies en akten ter terechtzitting kunnen worden genomen of door voorafgaande indiening per post, terwijl deze conclusies en akten ook mondeling kunnen worden genomen.

 4. Bovengenoemde bepalingen in onderlinge samenhang beschouwd, moeten aldus worden gelezen dat in de dagvaarding moet worden vermeld dat het antwoord moet worden ingediend zoals in het algemeen conclusies en akten kunnen worden ingediend, namelijk schriftelijk of mondeling en verder als omschreven in artikel 82 RV. Door echter niet de aanzegging toe te spitsen op de wijze van antwoorden, maar alleen in het algemeen te verwijzen naar de in artikel 82 RV neergelegde regel, heeft eiseres in de onderhavige zaak niet aan de in artikel 111 lid 2 onder g gestelde eisen voldaan. Van een gedaagde partij mag niet worden verwacht dat zij een dergelijke aanzegging voldoende begrijpt.

 5. Dat betekent dat er sprake is van een gebrek aan de dagvaarding dat nietigheid meebrengt.

 6. Nu gedaagde niet in de procedure is verschenen wordt aan eiser een gelegenheid gegeven tot herstel van het gebrek. Eiseres kan dit doen door gedaagde bij exploot op te roepen tegen onderstaande rolzitting onder verwijzing naar de dagvaarding van 2 oktober 2015 en met herstel van de gebrek. Eiseres dient bij het herstelexploot bovendien dit vonnis aan gedaagde te betekenen. Eiseres dient bij het uitbrengen van het herstelexploot zich te houden aan de voor dagvaarding geldende termijnen en overige voorschriften.

 7. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

BESLISSING

De kantonrechter:

draagt eiseres op om gedaagde bij exploot op te roepen tegen de openbare civiele terechtzitting van 3 december 2015 om 10.00 uur als hierboven overwogen.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus gewezen door mr. A.W.J. Ros, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 november 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier

De kantonrechter